Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
организаторwww.moitepari.bg11 юни 2013 г.спонсори:Ангелина ДобреваЗаместник-председател на БАКЕПТекущи възможности за безв...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятият...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятият...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятият...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятият...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятият...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена иконом...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена иконом...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена иконом...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена иконом...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgРазмер на финансирането /инвестиции и услуги/:Базов процент от 30% от общата стойност...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgКрайни срокове за кандидатстване:Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внед...
спонсори: организаторwww.moitepari.bgБлагодаря за вниманието!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Възможности за финансиране по ОПК (Оперативна Програма Конкурентноспособност) до края на 2013

298 views

Published on

Презентация на Ангелина Добрева, Зам. Председател, Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Проекти, Управител Адекум Проекти за Развитие

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Възможности за финансиране по ОПК (Оперативна Програма Конкурентноспособност) до края на 2013

 1. 1. организаторwww.moitepari.bg11 юни 2013 г.спонсори:Ангелина ДобреваЗаместник-председател на БАКЕПТекущи възможности за безвъзмездна помощ по ОПКонкурентоспособност
 2. 2. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятията”Допустими кандидати:МСП и големи предприятияОт всички сектори с изключение на производители ипреработватели на храни, стоманодобивен икорабостроителен сектор, производство на синтетичнивлакнаВнедряват иновативни продукти, услуги ипроцеси/собствена или чужда разработка
 3. 3. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятията”Допустими разходи/инвестиции/:Производствено оборудване и компоненти за изгражданена поточни линииПридобиване на права върху интелектуална собственоствърху иновациите – предмет на проектаПридобиване/разработване на софтуер необходим завнедряване на иновациите
 4. 4. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятията”Допустими разходи/услуги/:Инженерни консултантски услугиМаркетингови услугиУслуги за подготовка и отчитане на проекта
 5. 5. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятията”Размер на финансирането/инвестиции/:Микро и малки предприятия: 70%Средни предприятия: 60%Големи предприятия 50%Преференциален размер на финансирането/инвестиции/:90% за всички предприятия при грант не по-висок от 391 000лв.
 6. 6. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятията”Размер на финансирането/услуги/: 90% за всичкипредприятияРазмер на общия грант/инвестиции и услуги/:100 000 лв – 3 000 000 лв
 7. 7. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена икономика”Допустими кандидати:МСПОт всички основни сектори на икономикатаМогат да осигурят финансови средства за изпълнението напроекта, в размер на не по-малко от 80% - чрез кредит илисобствени средства
 8. 8. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена икономика”Допустими разходи/инвестиции/при грант до 391 000 лв:СМР за подобряване енергийната ефективност на сградиКо-генерационни инсталации, системи за отопление ивентилация от възобновяеми енергийни източници засобствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи иоползотворяване на вторична биомаса)ДНА, включително придобиване на инвестиционен проект посмисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
 9. 9. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена икономика”Допустими разходи/инвестиции/при грант до 2 000 000 лв:Машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА,които допринасят за намаляване на енергоемкостта напроизводството на единица продукция, включителномашини, оборудване, съоръжения за производствени цели,указани в Списъка на допустимите категории материали иоборудване.Придобиване на ДНА(патенти, лицензи, ноу-хау и др.),свързани с и необходими за експлоатацията напредвидените за придобиване ДМА.
 10. 10. спонсори: организаторwww.moitepari.bgПроцедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена икономика”Допустими разходи/услуги/при грант до 391 000 лв:Извършване на енергиен одитКонсултантски услуги за въвеждане и сертифициране насистеми за управление в предприятията съгласноизискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (EnergyManagement Systems)/EN ISO 50001.
 11. 11. спонсори: организаторwww.moitepari.bgРазмер на финансирането /инвестиции и услуги/:Базов процент от 30% от общата стойност на допустимитеразходи по проекта за всички предприятияПлюс 10% за проекти основаващи се на енергиен одитПлюс 10% за проекти от приоритетни сектори и/иливключващи когенерация или системи за отопление ивентилация от ВЕИ, или смяна на горивната база илисистема за енергиен мениджмънт и/или предприятия свъведен БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO50001, EMAS (Схема на Общността за управление пооколната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС ENISO 9001; СУК и др.До максимум 50% от общата стойност на разходите
 12. 12. спонсори: организаторwww.moitepari.bgКрайни срокове за кандидатстване:Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Внедряване на иновации в предприятията”-10 юли 2013г.Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ“Енергийна ефективност и зелена икономика”-30 октомври 2013г.
 13. 13. спонсори: организаторwww.moitepari.bgБлагодаря за вниманието!

×