Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kementerian Pembangunan Wanita,  Keluarga dan Masyarakat DASAR WARGA EMAS NEGARA      DANPELAN TINDAKAN WARGA EMAS ...
KANDUNGANi) Takrifan Warga Emasii)Senario Penuaan Penduduk Di Malaysiaiii) Dasar Warga Emas Negaraiv) Pelan Tindakan Warga...
TAKRIFAN WARGA EMASIndividu yang berumur 60 tahun dan ke atas seperti yang diterima   pakai dalam“United Nations World ...
SENARIO PENUAAN PENDUDUK    DI MALAYSIA
TREND PENUAAN PENDUDUK        DI MALAYSIA    Tahun      Populasi Warga Emas  Peratus           ...
BILANGAN WARGA EMAS DI MALAYSIA    MENGIKUT NEGERI
PERATUSAN WARGA EMAS DI MALAYSIA MENGIKUT NEGERISumber: Banci Penduduk dan Perumahan, 2010
Jangka Hayat Nasional Tahun 2010        S1980 – 66.4         2000 – 70.2         2020 – 77.5Sumber...
Kepelbagaian Generasi        Malaysia sedang “menua”Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
Seramai 553,082 Warga Emas di Malaysia     Mengalami Sindrom Empty NestSumber: Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia k...
Isu dan Cabaran Warga EmasSumber: Tengku-Aizan et al. [Review of the National Policy for the Elderly and Plan of Action, 2...
ISU-ISU UTAMA WARGA EMAS
LATAR BELAKANG
Dasar Warga Tua Negara(DWTN) telah diluluskan  pada tahun 1995.Pelan Tindakan Warga Tua  Negara (PTWTN)   telah dised...
Dasar Warga Emas Negara (DWEN) dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN) telah diluluskan oleh Kabinet pada 5 Januari 2...
Penggubalan DWEN dan PTWEN adalah untuk memantapkan DWTN danPTWTN mengikut keperluan semasa warga emas.
DASAR WARGA EMAS NEGARA
FALSAFAH DASAR   WARGA EMAS NEGARAMengiktiraf warga emas sebagaiwarganegara yang terdiri daripadapelbagai   latar  ...
PERNYATAAN DASAR    WARGA EMAS NEGARAMerupakan komitmen Kerajaan untukmewujudkan warga emas yang berdikari,bermartabat ...
PRINSIP DASAR        WARGA EMAS NEGARAI.  Menggunakan pendekatan perkembangan sepanjang   hayat;II.  Mengikti...
MATLAMAT DASAR   WARGA EMAS NEGARAMendayaupayakan individu, keluarga danmasyarakat   dengan   menyediakanperkhidmat...
Promosi dan Advokasi      Pembelajaran Sepanjang Hayat      Keselamatan dan PerlindunganSTRATEGI  Tadbir Urus ...
PEMBAHARUAN DALAM DASAR   WARGA EMAS NEGARAo Mengutamakan persediaan menghadapi hari tua;o Mengutamakan aspek pengukuhan...
Majlis Penasihat danP         Perundingan Warga Emas              Negara               ...
JAWATANKUASA KECIL DASAR WARGA        EMAS NEGARABIL.   JAWATANKUASA KECIL            PENGERUSI 1. ...
PELAN TINDAKANWARGA EMAS NEGARA
PELAN TINDAKAN WARGA    EMAS NEGARATerdapat pelbagai program yang dirancang menerusi 6 strategi,antaranya:STRATEGI 1 ...
PELAN TINDAKAN WARGA     EMAS NEGARA STRATEGI 2 (PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT): o Membangunkan pakej/modul pembelaja...
PELAN TINDAKAN WARGA    EMAS NEGARA STRATEGI 3 (KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN): o Menggalakkan amalan perancangan unt...
PELAN TINDAKAN WARGA      EMAS NEGARA STRATEGI 4 (TADBIR URUS DAN PERKONGSIAN TANGGUNGJAWAB):  o Menjadikan isu wa...
PELAN TINDAKAN WARGA    EMAS NEGARA STRATEGI 5 (PENGLIBATAN DAN KESEPADUAN ANTARA GENERASI):  o Menggalakkan aktivi...
PELAN TINDAKAN WARGA     EMAS NEGARA STRATEGI 6 (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN): o Menyediakan peruntukan kewangan b...
Terima Kasih
MAKLUMATTAMBAHAN
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA    EMAS NEGARA (DWEN)NO.  PERKARA     DWTN ...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA    EMAS NEGARA (DWEN)NO.  PERKARA      DWT...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA    EMAS NEGARA (DWEN)NO.  PERKARA        ...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA    EMAS NEGARA (DWEN)   PERKARNO.       ...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA     EMAS NEGARA (DWEN)NO.  PERKARA   DWTN  ...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA   TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA       EMAS NEGARA (DWEN)    PERKARNO. ...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA  TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA     EMAS NEGARA (DWEN)    PERKARNO.    ...
PERBEZAAN UTAMA ANTARA PELAN TINDAKAN    DASAR WARGA TUA NEGARA (PTDWTN) DAN    PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA  ...
Taklimat dwen ptwen (kpm)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taklimat dwen ptwen (kpm)

6,655 views

Published on

Pelan Tindakan Warga Emas Negara (DWEN)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Taklimat dwen ptwen (kpm)

 1. 1. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat DASAR WARGA EMAS NEGARA DANPELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA
 2. 2. KANDUNGANi) Takrifan Warga Emasii)Senario Penuaan Penduduk Di Malaysiaiii) Dasar Warga Emas Negaraiv) Pelan Tindakan Warga Emas Negara
 3. 3. TAKRIFAN WARGA EMASIndividu yang berumur 60 tahun dan ke atas seperti yang diterima pakai dalam“United Nations World Assembly On Ageing in 1982” di Vienna.
 4. 4. SENARIO PENUAAN PENDUDUK DI MALAYSIA
 5. 5. TREND PENUAAN PENDUDUK DI MALAYSIA Tahun Populasi Warga Emas Peratus (Juta) 1970 0.546 5.2 1980 0.745 5.7 1991 1.032 5.9 2000 1.398 6.3 2010 2.251 7.9 2020* 3.440 9.9 2030** 5.284 15.0 * Unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia** Unjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
 6. 6. BILANGAN WARGA EMAS DI MALAYSIA MENGIKUT NEGERI
 7. 7. PERATUSAN WARGA EMAS DI MALAYSIA MENGIKUT NEGERISumber: Banci Penduduk dan Perumahan, 2010
 8. 8. Jangka Hayat Nasional Tahun 2010 S1980 – 66.4 2000 – 70.2 2020 – 77.5Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
 9. 9. Kepelbagaian Generasi Malaysia sedang “menua”Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
 10. 10. Seramai 553,082 Warga Emas di Malaysia Mengalami Sindrom Empty NestSumber: Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-4, 2004 Laporan Kiraan Permulaan Banci 2010
 11. 11. Isu dan Cabaran Warga EmasSumber: Tengku-Aizan et al. [Review of the National Policy for the Elderly and Plan of Action, 2008]
 12. 12. ISU-ISU UTAMA WARGA EMAS
 13. 13. LATAR BELAKANG
 14. 14. Dasar Warga Tua Negara(DWTN) telah diluluskan pada tahun 1995.Pelan Tindakan Warga Tua Negara (PTWTN) telah disediakan pada tahun 1998.
 15. 15. Dasar Warga Emas Negara (DWEN) dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN) telah diluluskan oleh Kabinet pada 5 Januari 2011 bagi menggantikan DWTN dan PTWTN.
 16. 16. Penggubalan DWEN dan PTWEN adalah untuk memantapkan DWTN danPTWTN mengikut keperluan semasa warga emas.
 17. 17. DASAR WARGA EMAS NEGARA
 18. 18. FALSAFAH DASAR WARGA EMAS NEGARAMengiktiraf warga emas sebagaiwarganegara yang terdiri daripadapelbagai latar belakang danpengalaman, mempunyai hak untukmenikmati kehidupan sejahtera,dihormati dan boleh terus menyumbangkepada pembangunan negara.
 19. 19. PERNYATAAN DASAR WARGA EMAS NEGARAMerupakan komitmen Kerajaan untukmewujudkan warga emas yang berdikari,bermartabat diri dan dihormati denganmengoptimumkan potensi diri melaluipenuaan sihat, positif, aktif, produktif danmenyokong untuk meningkatkankesejahteraan hidup dalam pembangunannegara.
 20. 20. PRINSIP DASAR WARGA EMAS NEGARAI. Menggunakan pendekatan perkembangan sepanjang hayat;II. Mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asas yang berkualiti;III. Mengutamakan kesaksamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber;IV. Meningkatkan martabat diri dan berdikari;V. Mengeratkan hubungan antara generasi;VI. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan; danVII. Mengukuhkan kerjasama dan perkongsian tanggungjawab
 21. 21. MATLAMAT DASAR WARGA EMAS NEGARAMendayaupayakan individu, keluarga danmasyarakat dengan menyediakanperkhidmatan mesra warga emas yangcekap dan berkesan serta membangunkanpersekitaran yang memboleh danmembantu supaya warga emas hidupsejahtera.
 22. 22. Promosi dan Advokasi Pembelajaran Sepanjang Hayat Keselamatan dan PerlindunganSTRATEGI Tadbir Urus dan Perkongsian Tanggungjawab Penglibatan dan Kesepaduan antara Generasi Penyelidikan dan Pembangunan
 23. 23. PEMBAHARUAN DALAM DASAR WARGA EMAS NEGARAo Mengutamakan persediaan menghadapi hari tua;o Mengutamakan aspek pengukuhan hubungan dan perpaduan dalam kalangan warga emas serta antara generasi;o Penambahbaikan dalam mekanisme pelaksanaan dan pemantauan melalui pewujudan jawatankuasa pada peringkat kebangsaan, negeri dan daerah/pihak berkuasa tempatan; dano Perubahan daripada orientasi kebajikan kepada tanggungjawab diri, keluarga, komuniti dan semua stakeholders yang berkaitan.
 24. 24. Majlis Penasihat danP Perundingan Warga Emas Negara Pengerusi: Y.B. Menteri Urus setia: Jabatan Kebajikan MasyarakatEL Jawatankuasa Teknikal Pengerusi: Ketua SetiausahaA Dasar Warga Emas Urus setia: Bahagian Dasar, KPWKM NegaraKS 7 JAWATANKUASA KECILA 1.Jawatankuasa Kecil Kesihatan 2.Jawatankuasa Kecil Sosial danN RekreasiA 3.Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan KerohanianA 4.Jawatankuasa Kecil Perumahan dan PersekitaranN 5.Jawatankuasa Kecil Ekonomi 6.Jawatankuasa Kecil Pekerjaan 7.Jawatankuasa Kecil PenyelidikanD dan PembangunanA NEGERI Majlis Tindakan Pengerusi: Timbalan SUKS Negeri Jawatankuasa Pembangunan Warga Emas Negeri Urus setia: JKM NegeriA Majlis Tindakan Daerah/ Jawatankuasa Pembangunan Warga Pengerusi: Ketua PenolongR Pihak Berkuasa Tempatan Emas Daerah/ Pihak Berkuasa Pegawai Daerah Tempatan Urus setia: PKMD
 25. 25. JAWATANKUASA KECIL DASAR WARGA EMAS NEGARABIL. JAWATANKUASA KECIL PENGERUSI 1. Kesihatan Kementerian Kesihatan 2. Sosial dan Rekreasi Jabatan Kebajikan Masyarakat 3. Pendidikan dan Kerohanian Kementerian Pelajaran Kementerian Perumahan 4. Perumahan dan Persekitaran dan Kerajaan Tempatan Unit Perancang Ekonomi, 5. Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 6. Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia 7. Penyelidikan dan Pembangunan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 26. 26. PELAN TINDAKANWARGA EMAS NEGARA
 27. 27. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARATerdapat pelbagai program yang dirancang menerusi 6 strategi,antaranya:STRATEGI 1 (PROMOSI DAN ADVOKASI): o Kempen kesedaran secara berterusan untuk membentuk imej positif serta mengiktiraf warga emas melalui media cetak dan elektronik, forum, seminar dan ceramah. o Menjalankan program advokasi bagi mengenengahkan isu- isu penuaan dan implikasinya dalam kalangan pelaksana dasar dan penyedia perkhidmatan. o Menubuhkan sebuah entiti yang berperanan bagi membangunkan warga emas.
 28. 28. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 2 (PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT): o Membangunkan pakej/modul pembelajaran dalam aspek seperti pembangunan/pengurusan diri, latihan semula untuk kerjaya kedua dan kesukarelawanan. o Memperluas projek pembelajaran sepanjang hayat ke seluruh negara melalui kerjasama dengan pelbagai pihak seperti kolej komuniti, NGO dan swasta. o Menyediakan infrastruktur untuk program pembelajaran sepanjang hayat warga emas di peringkat komuniti.
 29. 29. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 3 (KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN): o Menggalakkan amalan perancangan untuk hari tua seperti amalan menabung dalam kalangan generasi muda dan menggalakkan institusi kewangan mempelbagaikan perkhidmatan kewangan untuk simpanan hari tua. o Mengkaji semula skim persaraan supaya usia persaraan selaras dengan jangka hayat penduduk. o Membangun dan memperluaskan sistem penjagaan dalam komuniti melalui kerjasama/gabungan sektor awam, swasta dan masyarakat setempat (contoh: program khidmat bantu di rumah).
 30. 30. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 4 (TADBIR URUS DAN PERKONGSIAN TANGGUNGJAWAB): o Menjadikan isu warga emas sebagai agenda tetap dalam Jawatankuasa Pembangunan Negeri. o Meningkatkan kerjasama pelbagai sektor dalam membangunkan perkhidmatan warga emas yang bersepadu. o Mewujudkan standard perkhidmatan di pusat jagaan warga emas (harian dan berkediaman). o Mewujudkan sistem perwakilan dalam bentuk jawatankuasa pembangunan warga emas di peringkat daerah, negeri dan persekutuan.
 31. 31. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 5 (PENGLIBATAN DAN KESEPADUAN ANTARA GENERASI): o Menggalakkan aktiviti kesukarelaan dalam kalangan pelajar sekolah, kolej dan universiti di pusat jagaan warga emas sebagai aktiviti ko-kurikulum/ kemahiran insaniah. o Menggalakkan penglibatan NGO/swasta menggunakan kemudahan sedia ada untuk aktiviti kekeluargaan dan gaya hidup sihat yang melibatkan warga emas. o Mempromosikan nilai menghormati warga emas. o Mewujudkan biro warga emas dalam Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR).
 32. 32. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 6 (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN): o Menyediakan peruntukan kewangan bagi penyelidikan berkaitan penuaan di pelbagai kementerian dan agensi. o Mewujudkan pangkalan data penyelidikan penuaan kebangsaan. o Meningkatkan penyelidikan ke arah pembentukan standard perkhidmatan dan peraturan serta undang- undang untuk kesejahteraan warga emas. o Mewajibkan penilaian impak projek pembangunan ke atas warga emas.
 33. 33. Terima Kasih
 34. 34. MAKLUMATTAMBAHAN
 35. 35. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARA DWTN DWEN1. Istilah Warga tua Warga emas Input akar umbi dari seluruh Malaysia diguna pakai dalam pembentukan dasar, strategi dan pelan Pembentukan2. tindakan. Ini mewujudkan perasaan pemilikan (sense dasar of ownership) dasar oleh pemegang taruh. Pendekatan bottom-up digunakan Mengiktiraf warga emas sebagai warga negara yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan Tidak3. Falsafah pengalaman, mempunyai hak untuk menikmati dinyatakan kehidupan sejahtera, dihormati dan boleh terus menyumbang kepada pembangunan negara Perubahan daripada orientasi kebajikan kepada Orientasi Kebajikan4. tanggungjawab diri, keluarga, komuniti dan semua dasar warga tua stakeholders yang berkaitan
 36. 36. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARA DWTN DWEN Pendekatan ‘sepanjang hayat’ yang memberi tumpuan bukan hanya kepada warga emas tetapi juga menekankan kepada persediaan, pencegahan dan Fokus utama hanya pengukuhan semua golongan untuk kepada warga tua menghadapi hari tua. Pendekatan daripada aspek5. pelaksanaan strategi dan dasar Pengukuhan hubungan antara generasi, kesemua program yang direncanakan. penghapusan halangan umur, masyarakat untuk semua peringkat umur (society for all ages), pengukuhan hubung kait penuaan penduduk dengan pembangunan dan pemahaman mengenai situasi warga emas.
 37. 37. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARA DWTN DWEN Mewujudkan masyarakat warga tua yang sejahtera, bermaruah, mempunyai martabat diri yang tinggi, dengan mengoptimumkan Mengguna pakai konsep baru selaras potensi diri mereka dan Pernyataan dengan konsep antarabangsa iaitu6. menentukan mereka Dasar penuaan sihat, positif, aktif, produktif menikmati semua peluang dan menyokong. di samping mendapat penjagaaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga, masyarakat dan negara.
 38. 38. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN) PERKARNO. DWTN DWEN A • Menggunakan pendekatan perkembangan sepanjang hayat • Mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asas yang berkualiti • Mengutamakan kesaksamaan peluang untuk Prinsip mengakses pelbagai sumber7. Tiada dasar • Meningkatkan martabat diri dan berdikari • Mengeratkan hubungan antara generasi • Meningkatkan penyertaan dan penglibatan • Mengukuhkan kerjasama dan perkongsian tanggungjawab
 39. 39. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARA DWTN DWEN Mendayaupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang memboleh dan membantu supaya warga emas hidup sejahtera. Tiada Konsep kesejahteraan merujuk kepada lima dimensi Matlamat8. penuaan: dasar •Kesihatan •Ekonomi •Sosial •Kerohanian •Persekitaran
 40. 40. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN) PERKARNO. DWTN DWEN A • Membangunkan masyarakat prihatin mengenai penuaan dan Meningkatkan kehormatan mendayaupayakan masyarakat bagi menghadapi hari tua. dan martabat diri warga tua dalam keluarga, masyarakat • Memudahkan akses pembelajaran dan negara. sepanjang hayat dalam kalangan warga emas, keluarga dan masyarakat. Memajukan warga tua agar mereka terus aktif dan produktif • Menjamin hak warga emas hidup dalam pembangunan negara serta selamat dan dilindungi.9. Objektif dasar mewujudkan peluang untuk membantu mereka terus hidup • Membentuk sistem penyampaian berdikari. perkhidmatan warga emas yang bersepadu. Menggalakkan pewujudan dan menyediakan kemudahan- • Meningkatkan penglibatan warga emas kemudahan yang tertentu demi untuk dalam masyarakat pelbagai umur. menjamin penjagaan dan perlindungan warga tua ke arah • Menggalakkan penggunaan hasil kesejahteraaan hidup mereka. penyelidikan sebagai asas dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program warga emas.
 41. 41. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN) PERKARNO. DWTN DWEN A • Promosi dan Advokasi • Kehormatan dan Martabat Diri • Pembelajaran Sepanjang Hayat • Keupayaan Berdikari • Keselamatan dan Perlindungan • Penyertaan • Tadbir Urus dan Perkongsian10. Strategi dasar • Penjagaan dan Tanggungjawab Perlindungan • Penglibatan dan Kesepaduan Antara • Penyelidikan dan Generasi Pembangunan • Penyelidikan dan Pembangunan Mekanisme Fokus kepada jawatankuasa di Pewujudan jawatankuasa pada peringkat11. pelaksanaan peringkat pusat pusat, negeri dan tempatan. Pewujudan indikator pengukuran untuk Mekanisme12. Tiada memantau pelaksanaan dan keberkesanan pemantauan program. Cadangan menubuhkan sebuah entiti yang berperanan bagi membangunkan warga emas.13. Pentadbiran Tidak dinyatakan Menggalakkan penglibatan organisasi setempat dalam pelaksanaan DWEN dan PTWEN.
 42. 42. PERBEZAAN UTAMA ANTARA PELAN TINDAKAN DASAR WARGA TUA NEGARA (PTDWTN) DAN PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA (PTWEN)NO. PERKARA PTDWTN PTWEN Penetapan sasaran yang boleh diukur14. Sasaran Tidak dinyatakan mengikut jangka masa. Program dibentuk mengikut keperluan masa kini dan masa depan untuk semua kumpulan masyarakat termasuk kumpulan rentan. Fokus program untuk15. Orientasi kebajikan Mendaya upayakan warga emas melalui program pembangunan kapasiti seperti latihan semula dan pendidikan sepanjang hayat. Pelaksanaan16. Tiada Mewujudkan sistem audit program berkala. dan pemantauan

×