Modul pbs upsr

3,811 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
265
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul pbs upsr

 1. 1. PENTAKSIRANBERASASKAN SEKOLAH(PBS)MULAI TAHUN 20082008 UNIT UPSR, SPPMRR 1
 2. 2. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - PENGENALAN - PERNYATAAN DASAR - KONSEP - PERANCANGAN - PELAKSANAAN2008 UNIT UPSR, SPPMRR 2
 3. 3. PENGENALAN PBS2008 UNIT UPSR, SPPMRR 3
 4. 4. PENGENALAN Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah . Ianya dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).2008 UNIT UPSR, SPPMRR 4
 5. 5. PENGENALAN PBS merupakan salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 5
 6. 6. PENGENALAN Demi menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisma penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 6
 7. 7. PENGENALAN PBS di peringkat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah terdiri daripada 2 bentuk iaitu: Kerja Kursus Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)2008 UNIT UPSR, SPPMRR 7
 8. 8. PENYATAAN DASAR2008 UNIT UPSR, SPPMRR 8
 9. 9. PENYATAAN DASAR Sekolah wajib melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus, amali, projek, modul dan ujian lisan. Pelaksanaan PLBS, PEKA Sains dan PAFA dijalankan mengikut Jadual Kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 9
 10. 10. PENYATAAN DASAR PBS mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Keputusan calon akan terjejas sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. Setiap calon mestilah mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 10
 11. 11. PENYATAAN DASAR PBS dilaksanakan mengikut garispanduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Calon yang beragama Islam wajib melaksanakan PAFA. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mesti dilaksanakan mengikut buku Panduan PLBS.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 11
 12. 12. PENYATAAN DASAR Jawatankuasa Induk PBS peringkat negeri, bahagian / daerah / gabungan dan sekolah perlu ditubuhkan. Kos dan pelaksanaan PBS di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolah.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 12
 13. 13. PENYATAAN DASARMengurus dokumen skor, evidens dan sijil adalahtanggungjawab pihak sekolah. Skor hendaklah dihantar keLembaga Peperiksaan Malaysia mengikut kaedah dan tempohyang telah ditetapkan.Semua rekod dan bahan pentaksiran yang diperigkatkan sulit,perlu disimpan dengan selamat selama 6 bulan selepaskeputusan peperiksaan dikeluarkan.Calon yang ingin mendapatkan pengecualian kerja kursushendaklah mengemukakan permohonan kepada PengarahPelajaran Negeri.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 13
 14. 14. CIRI-CIRI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH2008 UNIT UPSR, SPPMRR 14
 15. 15. CIRI-CIRI PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 15
 16. 16. CIRI-CIRI PBS PBS terbahagi kepada dua (2) bentuk format pentaksiran iaitu:2008 UNIT UPSR, SPPMRR 16
 17. 17. CIRI-CIRI PBS1. Kerja kursus / PEKA Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran LPM membekalkan dokumen pentaksiran LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras Penskoran dan pelaporan oleh sekolah Markah dihantar kepada LPM Sekolah mengeluarkan sijil2008 UNIT UPSR, SPPMRR 17
 18. 18. CIRI-CIRI PBS2. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. LPM membekalkan panduan LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras Penskoran dan pelaporan oleh sekolah Sekolah mengeluarkan sijil2008 UNIT UPSR, SPPMRR 18
 19. 19. KONSEP PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH2008 UNIT UPSR, SPPMRR 19
 20. 20. KONSEP PBS Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 20
 21. 21. KONSEP PBS Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 21
 22. 22. KONSEP PBS Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 22
 23. 23. KONSEP PBS Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 23
 24. 24. KONSEP PBS Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Dimoderasikan pula merujuk kepada usaha memastikan tiap-tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 24
 25. 25. KONSEP PBS Mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir itu relevan dan terangkum dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 25
 26. 26. KONSEP PBS Pelaporan positif. Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 26
 27. 27. PERANCANGAN PENTAKSIRAN2008 UNIT UPSR, SPPMRR 27
 28. 28. PERANCANGANPENTAKSIRAN• Perancangan Perancangan yang teliti dilaksanakan antara Lembaga Peperiksaan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pelaksana PBS yang telah dilantik.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 28
 29. 29. PERANCANGANPENTAKSIRAN2. Penataran Penataran ialah pendedahan tentang Konsep, Kerangka dan Dasar program PBS kepada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan PBS seperti pentadbir sekolah, pemantau, penyelaras, pentaksir sekolah dan murid-murid tentang pelaksanaan PBS.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 29
 30. 30. PERANCANGANPENTAKSIRAN 3. Pelaksanaan Pentaksiran Pelaksanaan PBS ialah mentaksir perkara yang hendak ditaksir dalam PBS mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti dalam Manual Pengendalian PBS2008 UNIT UPSR, SPPMRR 30
 31. 31. PERANCANGANPENTAKSIRAN4. Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 31
 32. 32. PERANCANGANPENTAKSIRAN5. Pemantauan Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 32
 33. 33. PERANCANGANPENTAKSIRAN6. Pengesanan Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian objektif, kekuatan dan kelemahan serta impaknya untuk tujuan memperbaikia program itu.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 33
 34. 34. PERANCANGANPENTAKSIRAN7. Pelaporan Penyelaras, Pemantau dan Jabatan Pendidikan Negeri akan membuat laporan mengenai pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 34
 35. 35. PELAKSANAAN2008 UNIT UPSR, SPPMRR 35
 36. 36. PELAKSANAAN JADUAL PELAKSANAAN Mata Pelajaran Tahun Tarikh Pelaksanaan PAFA 1-6 4 Feb – 31 Julai PEKA SAINS 3-6 3 Mac – 31 Julai PLBS BM & BI 1-6 Jan - November2008 UNIT UPSR, SPPMRR 36
 37. 37. PELAKSANAAN Petugas Pentaksiran Terdiri daripada: Pentaksir Kebangsaan (PK) Pentaksir Negeri (PN) Ketua Pentaksir Kawasan (KPKW) Pentaksir Kawasan (PKW) Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) Pentaksir Sekolah (PS)2008 UNIT UPSR, SPPMRR 37
 38. 38. PELAKSANAANPentaksir Kebangsaan(PK) Dilantik oleh LPM guru terlatih opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran disahkan dalam jawatan berpengalaman2008 UNIT UPSR, SPPMRR 38
 39. 39. PELAKSANAANPentaksir Negeri(PN) Dilantik oleh JPN guru terlatih opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran disahkan dalam jawatan berpengalaman dengan mata pelajaran berkaitan2008 UNIT UPSR, SPPMRR 39
 40. 40. PELAKSANAANKetua Pentaksir Kawasan(KPKw) Dilantik oleh JPN guru cemerlang / guru terlatih opsyen berkaitan mata pelajaran berpengalaman disahkan dalam jawatan2008 UNIT UPSR, SPPMRR 40
 41. 41. PELAKSANAANPentaksir Kawasan(PKw) Dilantik oleh JPN guru cemerlang / guru terlatih opsyen berkaitan mata pelajaran berpengalaman disahkan dalam jawatan2008 UNIT UPSR, SPPMRR 41
 42. 42. PELAKSANAANKetua Pentaksir Sekolah(KPS) Dilantik oleh Guru Besar / Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas guru terlatih opsyen mata pelajaran berkaitan jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun dilantik dalam jawatan2008 UNIT UPSR, SPPMRR 42
 43. 43. PELAKSANAANPentaksir Sekolah (PS) Dilantik oleh Guru Besar / Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas guru terlatih opsyen mata pelajaran berkaitan jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun dilantik dalam jawatan2008 UNIT UPSR, SPPMRR 43
 44. 44. Tugas PentaksirKebangsaan(PK) Sebelum pentaksiran: Menghadiri mesyuarat dan perbincangan bersama pegawai mata pelajaran di LPM Mempengerusikan mesyuarat dan taklimat bersama Pentaksir Negeri (PN) Merancang jadual / aktiviti pemantauan dan penyelarasan Membuat pemantauan dan penyelarasan peringkat kebangsaan Semasa Pentaksiran: Berjumpa Pengetua sekolah memaklumkan kehadiran semasa lawatan ke sekolah. Melihat jadual perancangan pentaksiran calon-calon sekolah Selepas Pentaksiran: Mengumpul dan menyatukan laporan daripada semua PN Mengemukakan cadangan dan tindakan susulan kepada LPM2008 UNIT UPSR, SPPMRR 44
 45. 45. Tugas Pentaksir Negeri(PN)Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan kebangsaan Menyelaras tugas Pentaksir Kawasan (PKw) Mempengerusikan mesyuarat penyelarasan peringkat negeri Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasaSemasa Pentaksiran: Melawat sekolah Melaksanakan penyelarasan skor peringkat negeriSelepas Pentaksiran: Menjadi penasihat kepada jawatankuasa Pentaksir Kes Khas Sekolah Mengumpul dan menyatukan laporan daripada PKw dan menghantar kepada PK 2008 UNIT UPSR, SPPMRR 45
 46. 46. Tugas Pentaksir Kawasan(PKw)Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan di peringkat negeri Memberi taklimat kepada PKw dan PSSemasa Pentaksiran: Menyelaras pentaksiran oleh PS Bertanggungjawab untuk memastikan setiap calon melalui proses pentaksiran yang lengkap Melaksanakan penyelarasan skor di sekolahSelepas Pentaksiran: Mengumpul dan menyatukan laporan dan menyerahkannya kepada PN Menyelesaikan kes-kes khas 2008 UNIT UPSR, SPPMRR 46
 47. 47. Tugas Pentaksir Sekolah(PS)Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calonSemasa Pentaksiran: Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi Mentaksir calon Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/ kawasan dalam urusan penyelarasan 2008 UNIT UPSR, SPPMRR 47
 48. 48. Tugas Pentaksir Sekolah(PS)Selepas Pentaksiran: Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN/PKw Menyerahkan skor kepada SUP Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada PKw Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon Menyelesaikan kes-kes khas 2008 UNIT UPSR, SPPMRR 48
 49. 49. PELAKSANAAN GRED SEMPADAN SKOR PBS Gred Sempadan Skor adalah julat skor yang menggambarkan pencapaian gred dalam PBS bagi mata pelajaran berkaitan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.2008 UNIT UPSR, SPPMRR 49
 50. 50. PELAKSANAAN Pelaporan PBS dilaksanakan dalam dua peringkat iaitu:1. Peringkat sekolah Pelaporan skor Borang Markah Individu dan Kelompok / Keseluruhan / Induk Penyataan / Sijil Pencapaian Kerja Kursus2008 UNIT UPSR, SPPMRR 50
 51. 51. PELAKSANAAN2. Peringkat Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Slip keputusan Penyataan keputusan2008 UNIT UPSR, SPPMRR 51
 52. 52. PELAKSANAAN Pelaporan Pencapaian PBS calon yang dicatatkan dalam slip keputusan dan penyataan adalah seperti berikut: KOD CAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN 1 CEMERLANG 2 KEPUJIAN 3 MEMUASKAN 4 MENCAPAI SEBAHAGIAN TAHAP PENGUASAAN MINIMUM 5 TIDAK MELAKSANAKAN KERJA KURSUS 6 DIKECUALIKAN2008 UNIT UPSR, SPPMRR 52
 53. 53. PELAKSANAANJadual Kerja Pengurusan dan Pengumpulan Skor PBS Tahun 6BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN1 Pelaksanaan PBS Februari – 31 SEKOLAH Julai2 Kemasukan Markah ke 1 – 6 Ogos SEKOLAH dalam Aplikasi3 Serahan Disket dan Cetakan 7 – 13 Ogos SEKOLAH Markah Kepada PPD / PPB/UPP JPN4 Serahan Disket dan Salinan 27 – 29 Ogos JPN Cetakan Markah ke LPM 2008 UNIT UPSR, SPPMRR 53
 54. 54. SEKIAN TERIMA KASIH2008 UNIT UPSR, SPPMRR 54

×