Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012

10,535 views

Published on

Sekolah Kebangsaan Long Anap merupakan salah sebuah sekolah rendah yang berada di kawasan pedalaman Sarawak. Sekolah ini terletak di kawasan hulu Baram daerah Baram,Miri Sarawak. Fail kuasa ini telah diolah mengikut kesesuaian keadaan infrastruktur sekolah serta pentadbiran yang ada.

4 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
633
Comments
4
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012

 1. 1. FAIL KUASAPUSAT SUMBER SEKOLAHSK LONG ANAP BARAM MIRI SARAWAK @faiz_pss/SKLongAnap2012
 2. 2. BIL TAHUN NAMA1 2009 Mohd Faiz bin Samanudi2 2010 Mohd Faiz bin Samanudi3 2011 Mohd Faiz bin Samanudi4 2012 Mohd Faiz bin Samanudi5 20136 20147 20158 20169 201710 201811 201912 2020 @faiz_pss/SKLongAnap2012
 3. 3. KANDUNGAN Pendahuluan Definisi Fail Kuasa Tujuan Menyediakan Fail Kuasa PSS Prosedur Penyediaan Fail Kuasa PSS Prosedur Membuat Pindaan Dalam Fail Kuasa PSS BAB 1 - Pusat Sumber Sekolah (PSS) BAB 2 - Organisasi PSS BAB 3 - Senarai Tugas BAB 4 - Pengawas PSS BAB 5 - Peraturan PSS BAB 6 - Kewangan BAB 7 - Pemilihan & Pesanan Buku/Bahan BAB 8 - Stok Buku/Bahan BAB 9 - Proses Teknik BAB 10 – Pengkatalogan BAB 11 – Pinjaman BAB 12 - Sistem Fail BAB 13 - Promosi PSS BAB 14 - Prosedur Penyediaan Aktiviti PSS BAB 15 - Rekod PSS Lampiran @faiz_pss/SKLongAnap2012
 4. 4. PENDAHULUAN Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah merupakan satu set panduan kerjayang disediakan khusus untuk setiap Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedurkerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturan-peraturan, cartaaliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang AhliJawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Long Anap ini telahdisediakan oleh En Mohd Faiz bin Samanudi selaku Guru Perpustakaan & Media(GPM) bagi sesi tahun 2009-2012. Diharap agar penyediaan Fail Kuasa ini akanlebih memudahkan setiap Ahli Jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran Pusat Sumber Sekolah (PSS)akan lebih terancang dan sistematik. . @faiz_pss/SKLongAnap2012
 5. 5. DEFINISI FAIL KUASA Fail Kuasa (Authority File) merupakan satu aspek penting yang perludititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumbersekolah (PSS). Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dankeputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS. Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama dengan“Rancangan Pembangunan PSS (Blue Print)” adalah salah. „Blue Print‟ adalahsebahagian daripada Fail Kuasa. Dengan itu segala perkhidmatan, program danaktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan mengikut landasan yangditetapkan dalam fail kuasa. Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang pernyataan dasar dankeputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS. Fail Kuasa PSS harusdirangka secara kolektif oleh Ahli Jawatankuasa PSS dan perlu diubah suai darisemasa ke semasa mengikut keperluan PSS berkenaan. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 6. 6. TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSSFail Kuasa PSS disediakan dengan tujuan:- 1. Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Perpustakaan & Media. 2. Guru baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk Fail Kuasa yang disediakan. 3. Mengelakkan berlakunya percanggahan idea di kalangan ahli jawatankuasa dan kakitangan PSS. 4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS. Terdapat 15 bab dalam sesuatu Fail Kuasa PSS. Fail Kuasa PSSlazimnya disimpan dalam bentuk „ring-file‟ supaya sesuatu keputusan / pindaanitu dapat diganti tanpa menjejaskan keseluruhan isi asal sekiranya terdapat apa-apa perubahan / pindaan. Fail Kuasa yang lengkap mempunyai tarikh kuatkuasasesuatu prosedur itu. Ini memudahkan kita mengenal pasti prosedur mana yangpatut diutamakan ketika membuat penyemakan semula. Biasanya penyemakansemula Fail Kuasa dilakukan 5 tahun sekali atau mengikut keperluan. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 7. 7. PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KUASA PSS Guru Perpustakaan & Media (GPM) harus bertanggungjawab merangkaisi kandungan sesebuah Fail Kuasa sebelum ia dibentangkan kepadaJawatankuasa Induk PSS. Ini adalah kerana salah satu fungsi utamajawatankuasa tersebut adalah menentukan dasar / polisi mengenai peraturan,pelantikan jawatankuasa kerja, pemerolehan bahan dan sebagainya. Selepasmendapat persetujuan dalam mesyuarat tersebut barulah Fail Kuasa berkenaandikuatkuasakan sepenuhnya (sila rujuk Lampiran - Borang Penguatkuasa FailKuasa Mengikut Bab – gunakan kertas berwarna kuning)PROSEDUR MEMBUAT PINDAAN DALAMFAIL KUASA PSS Prosedur yang sama juga akan digunakan semasa membuat sesuatupindaan atau perubahan dalam Fail Kuasa. Guru Perpustakaan & Media akanmerangka pindaan / tambahan dan membentangkannya dalam mesyuaratJawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas itu, barulahpindaan / tambahan tersebut akan dikuatkuasa sepenuhnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat pindaan dalam FailKuasa PSS:-  Kaji semula bahagian-bahagian yang perlu dibuat pindaan / tambahan.  Guru Perpustakaan & Media perlu menyediakan draf pindaan / tambahan berkenaan.  Draf pindaan / tambahan tersebut hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan.  Selepas mendapat kelulusan, Guru Perpustakaan & Media hendaklah memasukkan pindaan tersebut dalam Borang Pindaan dan mendapatkan tandatangan untuk pengesahan (Pengetua / Guru Besar).  Tarikh berkuatkuasa pindaan tersebut ialah tarikh mendapat kelulusan (tarikh mesyuarat). @faiz_pss/SKLongAnap2012
 8. 8. BAB 1 PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)1.1 Konsep Pusat Sumber1.2 Profil PSS1.3 Visi, Misi dan Motto PSS1.4 Matlamat PSS1.5 Objektif PSS @faiz_pss/SKLongAnap2012
 9. 9. 1.1 KONSEP PUSAT SUMBER Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan satu tempat yang mengumpul,memproses dan menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Iatermasuklah keseluruhan koleksi bahan bercetak dan bukan cetak meliputialatan teknologi terkini. PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlanganpengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluankegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dandipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan tersebut @faiz_pss/SKLongAnap2012
 10. 10. 1.2 PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH a) Latar belakang Pusat Sumber Sekolah Pusat Sumber SK Long Anap mula ditubuhkan pada Januari 1957. PusatSumber ini bermula dengan hanya beberapa koleksi buku cerita yang disediakanbagi memenuhi keperluan murid menimba ilmu dan menambah pengetahuandengan melalui bacaan. Lokasi pusat sumber sekolah ini juga pada awalnya terletak di dalampejabat atau bilik guru dimana ianya merupakan satu ruang dengan sebuah rakyang disediakan bagi menempatkan koleksi buku-buku cerita. Kemudiannya,satu bangunan khas disediakan bagi menempatkan pusat sumber sekolah.Bangunan pusat sumber sekolah ini terletak bersebelahan blok B sekolah. Berbekalkan inisiatif para guru SK Long Anap, pusat sumber ini telahberkembang dari setahun ke setahun. Ini bersesuaian dengan visi dam misipusat sumber itu sendiri yang mahukan murid sekolah ini membudayakan minatmembaca disamping pusat sumber sebagai saluran untuk murid mendapatkanbahan bacaan dan ilmu pengetahuan. b) Kemudahan Fizikal Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan di pusat sumber SK LongAnap, antaranya adalah ruang bacaan, buku-buku cerita, buku-buku rujukan,ruang pengajaran dan pembelajaran, sudut LINUS, ruang untuk guru sertakaunter peminjaman dan pemulangan buku. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 11. 11. Pelan Ruang Pusat Sumber Sekolah 2012 RAK FIKSYEN BI SUDUT LINUS TAHAP 2 PINTU MASUKRAK FIKSYENBM TAHAP 2 MEJA BACAAN RAK BUKU BACAAN DEWASA MURIDRAK FIKSYEN RAK FIKSYEN RUANG BILIKBM TAHAP 1 BI TAHAP 1 PUSAT SUMBER RAK BUKU BUKAN KAUNTER RAK BUKU BUKAN FIKSYEN (SAINS) PEMINJAMAN FIKSYEN (LAIN-LAIN) BAHAGIAN BUKU-BUKU TEKS LAMA SURAT RUANG KHABAR BUKU UNTUK BUKU GURU TEKS RUANG BILIK BUKU-BUKU SBT RAK PENGURUSAN BAHAN RUJUKAN DAN BUKU- PUSAT SUMBER BUKU LATIHAN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 12. 12. c) Kemudahan Sumber Manusia Pusat Sumber SK Long Anap mempunyai seorang Penyelaras PusatSumber yang juga bertindak sebagai Guru Perpustakaan dan Media (GPM).Terdapat empat orang guru perpustakaan selaku Ahli Jawatankuasa PSS.Pengawas-pengawas yang dilantik terdiri daripada murid-murid tahap 2 iaitu daritahun empat hingga tahun enam @faiz_pss/SKLongAnap2012
 13. 13. 1.3 VISI, VISI DAN MOTTO PSS VISI Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara MISI PSS Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat MOTTO PSSPusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu @faiz_pss/SKLongAnap2012
 14. 14. 1.4 MATLAMAT PSS  Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru- guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan comput, bangsa dan agama.  Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif.  Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan computer.1.5 OBJEKTIF PSS  Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.  Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran  Meningkatkan profesionalisme guru  Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.  Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.  Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan Pelajar @faiz_pss/SKLongAnap2012
 15. 15. BAB 2 ORGANISASI PUSAT SUMBER SEKOLAH2.1 Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah2.2 Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah2.3 Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah2.4 Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah @faiz_pss/SKLongAnap2012
 16. 16. 2.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 2012 PENGERUSI En. Balawan Sirang NAIB PENGERUSI En. Lupis Selutan SETIAUSAHA En. Mohd Faiz Samanudi AHLI JAWATANKUASAPENOLONG GURU GURU KETUA GURUKANAN HEM MEDIA/ICT KAUNSELOR PANITIA MP PERPUSTAKAAN En. Mohd En. Harry En. Johnny Pn. Clara Cik Sopheena LitiRidzuan Mat Zane Langi Peranti Nyowep Daham Cik Levier En. Benedict Raju Betun Jimia Tung Cik Freda Unyang Njok @faiz_pss/SKLongAnap2012
 17. 17. 2.2 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 2012 GURU BESAR En. Balawan Sirang PENOLONG KANAN I En. Lupis Selutan PENYELARAS PUSAT SUMBER En. Mohd Faiz Samanudi AJK PSS En. Mohd Cik En. Benedict Cik Freda Ridzuan Mat Sopheena Liti Betun Jimia Unyang Daham Nyowep Tung Njok Pengawas PSS Nornie Ubong (Ketua) Anderson Sigau Alisterson LenggangSophia Dang (Pen. Ketua) Loretta Uding Fellicity Laong @faiz_pss/SKLongAnap2012
 18. 18. 2.3 SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH1. Merancang kewujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya.2. Menentukan sumber kewangan PSS.3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan- bahan bantu mengajar/ belajar.4. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja.5. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain6. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.7. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 19. 19. 2.4 SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan.2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber.3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk.4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber.8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi- agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 20. 20. BAB 3 SENARAI TUGAS3.1 Carta Aliran Senarai Tugas3.2 Senarai Tugas Penyelaras Pusat Sumber Sekolah3.3 Senarai Tugas Setiausaha3.4 Senarai Tugas Guru Perpustakaan3.5 Senarai Tugas Guru Media/ICT3.6 Senarai Tugas Pengawas Pusat Sumber3.7 Senarai Tugas Guru Panitia Matapelajaran/Penasihat Kelab3.8 Senarai Tugas Kerani Pusat Sumber Sekolah @faiz_pss/SKLongAnap2012
 21. 21. 3.1 CARTA ALIRAN SENARAI TUGAS PENGERUSI SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAAN GURU MEDIA PENGAWAS PSS KETUA PANITIA KERANI PSS @faiz_pss/SKLongAnap2012
 22. 22. 3.2 SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH1. Bertanggungjawab kepada Pengetua2. Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS3. Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS4. Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN, BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini5. Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja6. Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua8. Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha3.3 SENARAI TUGAS SETIAUSAHA1. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan2. Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS3. Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS4. Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS5. Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar6. Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun7. Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS8. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS9. Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS10. Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS11. Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS12. Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 114. Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS15. Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan @faiz_pss/SKLongAnap2012
 23. 23. 3.4 GURU PERPUSTAKAAN1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS7. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun @faiz_pss/SKLongAnap2012
 24. 24. 3.5 SENARAI TUGAS GURU MEDIA/ICTUNIT TEKNOLOGI1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk3. Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi4. Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan5. Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa.6. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS7. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas8. Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran9. Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah.13. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua @faiz_pss/SKLongAnap2012
 25. 25. 3.6 SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER1. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan)2. Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain3. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal4. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas5. Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya6. Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal7. Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap8. Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian9. Membantu mempromosikan PSS10. Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna11. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS12. Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS3.7 GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB1. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar2. Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri3. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua4. Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran.5. Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 26. 26. 3.8 SENARAI TUGAS KERANI PSS (Tiada Kerani - Tugas Diambil Alih Oleh Penyelaras PSS)URUSAN AWAM a. Mengawal perpustakaan semasa dibuka b. Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak- rak c. Menjaga kebersihan perpustakaanPINJAMAN a. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman b. Menyemak buku-buku yang dipulangkan c. Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam yang belum memulangkan buku d. Menyediakan perangkaan mengenai pinjamanPEMBELIAN a. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeliMEMPROSESKAN BUKU-BUKU a. Menyediakan senarai rak b. Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku c. Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku d. Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan dengan memproses buku, majalah dan sebagainyaMEMPERBAIKI BUKU a. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak b. menjilid majalah dan lain-lain yang perlu @faiz_pss/SKLongAnap2012
 27. 27. BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU a. Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainyaMENAIP a. Pengautomasian PSS b. Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan sebagainyaREKOD a. Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS b. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan Stock Checking/Penyemakan Stok c. Menyusun Kad-kad KatalogSERANTA a. Menyediakan Pameran Buku, Papan Kenyataan dan sebagainyaLAIN-LAIN TUGAS a. Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya b. Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua @faiz_pss/SKLongAnap2012
 28. 28. BAB 4PENGAWAS PUSATSUMBER SEKOLAH @faiz_pss/SKLongAnap2012
 29. 29. PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAHA. PENGAWAS1. Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 (S.M) Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4,5 dan 6 (S.R)2. Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru.3. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.4. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS Contoh :-B. WAKTU BERTUGAS SESI PAGI HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH ISNIN 10.30 - 10.50 a.m 1.10 - 3.30 p.m SELASA - KHAMIS 10.10 - 10.30 a.m 1.10 - 3.30 p.m JUMAAT 9.45 - 10.10 a.m 12.30 - 3.30 p.m SESI PETANG HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH ISNIN 10.30 - 1.00 p.m 3.35 - 3.55 p.m SELASA - KHAMIS 10.30 - 1.00 p.m 3.55 - 4.15 p.m JUMAAT 10.30 - 12.30 p.m 4.05 - 4.25 p.mC. PERATURAN PENGAWAS PSSPAKAIAN SERAGAM PSS1. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir.2. Majlis Perlantikan - Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS3. Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS, senarai tugas yang dicadangkan adalah seperti :- @faiz_pss/SKLongAnap2012
 30. 30. Contoh :-TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS AJK / KETUA PSS AJK / NAIB KETUA PSS Mempengerusikan setiap Mempengerusikan mesyuarat mesyuarat J/K Pengawas jika tiada Ketua PSS Bertanggungjawab di atas Menjalannkan tugas-tugas khas perjalanan Lembaga PSS yang diarahkan oleh Guru Menjalankan tugas-tugas yang Penasihat PSS diarahkan oleh Guru Penasihat Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS AJK / SETIAUSAHA AJK / NAIB SETIAUSAHA Menyediakan agenda dan minit Menjalan tugas S/U semasa mesyuarat ketiadaannya Menyediakan surat menyurat Menyediakan agenda dan minit Menyediakan Laporan aktiviti mesyuarat untuk direkodkan Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan AJK / BENDAHARI AJK / AJK HARIAN Menerima wang yang dikutip Memastikan PSS yang bertugas daripada hasil denda, komputer dibawahnya melaksanakan dan aktiviti yang dijalankan semua tugas yang diberi Menyerahkan wang kepada Mencatat kedatangan Pengawas Guru Penasihat Menyediakan Laporan kehadiran Menyediakan Laporan Pengawas PSS Kewangan AJK / BIRO KECERIAAN AJK / BIRO DISPILIN Memastikan suasana PSS Memastikan Pengawas PSS sentiasa ceria berdisplin Menghias dan menyediakan Menyediakan Fail Displin Sudut Pameran Mengedarkan surat amaran Memberi idea atau pandangan pertama, kedua dan ketiga untuk menceriakan PSS Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat @faiz_pss/SKLongAnap2012
 31. 31. AJK / INVENTORI AJK / BIRO PENGKATALOGANMerekod peralatan yang Mengadakan latihan/kursusterdapat di PSS dalaman yang diperlukan olehMengeluarkan peralatan yang Pengawas PSSdiperlukan kepada AJK Harian Membantu guru apabila adaMenyemak atau perabot pada kursus dalamanakhir tahun Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan AJK / PROMOSI AJK / BIRO TAMAN ANGKAT Menyediakan saranan untukMempromosikan buku-buku baru meningkatkan keceriaan TamanMempamerkan buku-buku baru Angkat PSSdi Perpustakaan Menyediakan senarai ahli sertaMenyediakan bahan-bahan Jadual Tugaspromosi untuk setiap aktiviti PSS Memastikan Taman AngkatMengambil gambar bagi setiap sentiasa terjaga, cantik danaktiviti bagi tujuan dokumentasi bersih @faiz_pss/SKLongAnap2012
 32. 32. SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS ADALAH TERTAKLUK KEPADAKEPERLUAN DAN KAEDAH SEKOLAH MASING-MASINGContoh :-PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN).Pinjaman Buku Rak Terbuka1. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam.2. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :- - Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.3. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop Tarikh pemulangan buku.4. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam.5. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang).6. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas Tarikh Pulang (dibelakang buku).7. Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning) dan pulangkan kepada pelajar.8. Serahkan buku kepada si peminjam.9. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam Rekod Peminjam Buku Pelajar.PERINGATAN. Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu. Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu- satu masa (kecuali PPSS) Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan) Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya. Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap @faiz_pss/SKLongAnap2012
 33. 33. Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayanPemulangan Buku Rak Terbuka1. Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada Tarikh Pulang yang sepatutnya2. Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda)3. Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar di lain hari4. Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama5. Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan @faiz_pss/SKLongAnap2012
 34. 34. BAB 5 PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH5.1 Peraturan Penggunaan Perpustakaan5.2 Peraturan Penggunaan Bilik Audio Visual5.3 Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru @faiz_pss/SKLongAnap2012
 35. 35. 5.1 Peraturan-Peraturan Penggunaan PerpustakaanDisiplin1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan.2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan.4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS.5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter.6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan.7. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran.8. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.9. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.Bahan-bahan Perpustakaan1. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan.2. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan.3. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.Pakaian1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan.2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.Peringatan:Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturanPerpustakaan. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 36. 36. 5.2 Peraturan-Peraturan Penggunaan Bilik Audio VisualDisiplin1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual.2. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik audio visual.3. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran.4. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini.5. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.6. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan.Bahan-bahan bilik audio visual1. Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS.2. Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS.Pakaian1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio visual.2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual.Peringatan:Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan bilikaudio visual. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 37. 37. 5.3 Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru1. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual.2. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber.3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan.4. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS.5. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 38. 38. BAB 6KEWANGAN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 39. 39. SUMBER KEWANGANPeruntukan kewangan diperoleh daripada :- Wang Kerajaan Bantuan Pusat Sumber Pendidikan Wang SUWA Sumbangan PIBG Sumbangan individu/syarikat Projek KhasButiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (LihatLampiran).JENIS-JENIS TABUNG Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :- - Jualan surat khabar/majalah - Jualan cenderamata PSS - Jualan Hari Kantin Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.TANGGUNGJAWAB Penyelaras Bendahari PSS Setiausaha PSS/Guru PerpustakaanBELANJAWANAnggaran belanjawan perlu merujuk kepada Blue Print yang telah dihasilkanREKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSS @faiz_pss/SKLongAnap2012
 40. 40. BAB 7 PEMILIHAN & PESANAN BUKU/BAHAN7.1 Dasar Pemilihan Bahan7.2 Contoh Borang Pesanan Bahan Bukan Buku7.3 Contoh Borang Pesanan Buku7.4 Prosedur Pemilihan Pesanan Buku7.5 Carta Aliran Apabila Menerima Bahan/Buku @faiz_pss/SKLongAnap2012
 41. 41. 7.1 DASAR PEMILIHAN BAHANDasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan :A. Panduan Am 1. Konsep 2. Keaslian/Ketulenan 3. Kesesuaian 4. Olahan 5. Memupuk minat 6. Organisasi Pengolahan 7. Aspek Teknikal 8. Aspek Khas 9. Faedahnya 10. HargaB. Alat Pemilihan Bahan-bahan Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :- 1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran 2. Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Malaysia 3. Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan agensi pendidikan - Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia - Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem. Pendidikan Malaysia - Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia - Berita Buku Baru DBP @faiz_pss/SKLongAnap2012
 42. 42. - Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia4. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah5. Sukatan Pelajaran @faiz_pss/SKLongAnap2012
 43. 43. 7.2 CONTOH BORANG PESANAN BAHAN BUKAN BUKU SEK.BIL JENIS JUDUL/ PENERBIT/ TAHUN HURAIAN HARGA LULUS/ NO. PEROLEHAN NO. BAHAN PENGARANG TERBITAN FIZIKAL (RM) T.LULUS KAD STOK PANGGILAN 1. Kamera Nicon - AF 230 - 560.00 Lulus Kew. 313/PSS/10 SSKTMB/PSS/ KAM/2/2001 2. CD - ROM Sains KBSM / CIE/- Jld. 1 1999 49.50 Lulus Kew. 500 SAI 313/PSS/0124 3. 4. 5. 6.Dicadangkan :- *Disemak :- Dilulus :- Tindakan Guru Perpustakaan:-Nama : ________________ Nama : ________________ Nama : _______________ Tarikh Pesanan : ________Jawatan : _______________ Guru Media /Penyelaras PSS ** Pengetua/G.B/GPK 1 ** Pembekal : _____________T/T. : ________________ T/T. : ________________ T/T. : _______________ Tarikh Terima :________Tarikh : ________________ Tarikh : ________________ Tarikh : _______________ No. Invois : _________ Catatan : ____________ * Disemak oleh Guru Media/Penyelarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilangan tambahan. ** Potong yang tidak berkenaan. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 44. 44. 7.3 CONTOH BORANG PESANAN BUKU SEK. BIL. PENGARANG JUDUL/ TAHUN PENERBIT BIL. M/S ILUSTRASI HARGA LULUS/ NO. PERO. NO. EDISI TERBITAN (RM) T.LULUS PANGG. 1. 2. 3. 4. 5. 6.Dicadangkan :- *Disemak :- Dilulus :- Tindakan :-Nama : ________________ Nama : ________________ Nama : _______________ Tarikh Pesan :__________Jawatan : ________________ Guru Perpustakaan / Penyelaras PSS ** Pengetua/G.B/GPK 1 ** Pembekal : ___________T/T. : ________________ T/T. : ________________ T/T. : _______________ Tarikh Terima :_________Tarikh : ________________ Tarikh : ________________ Tarikh : _______________ No. Invois : ___________ Catatan : _________________________________ * Disemak oleh Guru Media/Penyelarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilangan tambahan. ** Potong yang tidak berkenaan. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 45. 45. 7.4 PROSEDUR PEMILIHAN/PESANAN BUKU Kaunselor GPK Hem Isi borang pemilihan/ *Semakan oleh KelulusanGuru Kanan Pesanan Buku / S/Usaha PSS/ Guru Besar/ PSS Bahan Guru Perpustakaan/ Pengetua/ Guru Media GPK1 Ketua Panitia* Untuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunya naskah/bilangan tambahan. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 46. 46. 7.5 CARTA ALIRAN APABILA MENERIMA BAHAN/BUKU MENERIMA BUKU/BAHAN DARI PEMBEKAL SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN BUKU/BAHAN YANG DITERIMA TIDAK ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU SEPERTI YANG TERCATAT DLM. BORANG PESANAN PULANGKAN BUKU/BAHAN KEPADA PEMBEKAL PERIKSA KEADAAN FIZIKAL BUKU/BAHAN ITU ADAKAH DALAM KEADAAN MEMUASKAN TIDAK REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM STOK/PEROLEHAN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 47. 47. BAB 8STOK BUKU/BAHAN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 48. 48. INVOISGuru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borangpesanan dan invois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanyatercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan. SalinanInvois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois.BUKU STOK- Buku Perolehan Buku- Buku Perolehan Bukan Buku- Buku (Kew. 315)ANALISIS- Setiausaha PSS akan dibantu oleh Guru Perpustakaan, Guru Media, AJK Kerja dan Kerani PSS untuk membuat analisa setiap tahun.- Analisa akan dilakukan pada akhir tahun iaitu pada bulan Oktober hingga November.- Jenis aktiviti yang diperlukan mengikut kelasTANGGUNGJAWAB- Setiausaha PSS- Kerani PSS/Pengawas PSS/ Jawatankuasa Kerja PSS- AJK KerjaSEMAKAN STOK- Dilakukan setahun sekali- Pada bulan Oktober hingga November- Pengawas PSS, Setiausaha PSS, Guru Perpustakaan, Kerani PSS / Jawatankuasa Kerja PSS. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 49. 49. HAPUS KIRABahan-bahan hendaklah disemak dari masa kesemasa supaya sentiasakemaskini dari segi pembekalan maklumat. Mana-mana yang kurang sesuaiharuslah dipilih dibuang.TUJUAN- Menjimatkan tempat- Memudahkan penggunaan- Menjjimatkan wang untuk membaikpulih- Mengelakkan bahan-bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan muridPILIH BUANG / PILIH SIMPAN- Pilih buang bahan yang tidak berguna lagi- Pilih simpan bahan yang patut dikeluarkan dari Pusat Sumber kerana mungkin lebih sesuai digunakan ketempat lainASPEK-ASPEK UNTUK PILIH BUANG- Bentuk fizikal - Kulitnya koyak, muka surat hilang, jilidannya tanggal, hurufnya luntur (carta lutsinar dll) tidak lengkap seperti set Ensiklopedia dan permainan- Isi dan maklumat - Tidak sesuai dari segi ejaannyadan perbendaharaan kata - fakta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan keperluan pendidikan - maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan negatif- Perkakas yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki - membahayakan pengguna - tidak sesuai dan tidak berkesan- Bahan-bahan Tiruan - sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah- Aspek Teknikal - suara latar, muzik dan dialog ilustrasi tidak berkesan - teknik persembahan tidak sesuai - maklumat terlalu berkecamuk, terlalu kecil atau kabur @faiz_pss/SKLongAnap2012
 50. 50. BAB 9 PROSES TEKNIK9.1 Carta Aliran Proses Teknik9.2 Contoh Cop Hak Milik9.3 Cara Menyediakan Kemudahan Pengguna9.4 Menentukan Tempat Letak Bahan @faiz_pss/SKLongAnap2012
 51. 51. 9.1 CARTA ALIRAN PROSES TEKNIK Diterima, disemak, direkodkan dalam Buku Stok Menentukan Hak Milik 1. Cop Hak Milik 2. Merekodkan No. Perolehan Menyediakan Kemudahan Penggunaan 1. Sediakan slip kerja 2. Sediakan kad katalog 3. Sediakan kad pinjaman 4. Sediakan kocek buku 5. Tampalkan kocek buku & masukkan kad pinjaman 6. Tampalkan label pada buku 7. Tampalkan slip tarikh pulang Menentukan Tempat Letak Bahan 1. Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey 2. Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul 3. Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai Promosi 10.1 @faiz_pss/SKLongAnap2012
 52. 52. 9.2 CONTOH COP HAK MILIK 7 cm PUSAT SUMBER SEKOLAH (Nama Sekolah) 5 cm NO. PEROLEHAN NO. PANGGILAN TARIKH  Untuk Buku -Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia  Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah):Buku Fiksyen a). Halaman buku lebih 100 - m/s 99 b). Halaman buku kurang 100 - m/s 9Buku Bukan Fiksyen a). Halaman buku lebih 100 - m/s 55 b). Halaman buku kurang 1000 - m/s 15  Untuk Bahan Bukan Buku - Cop pada tempat yang sesuai, atau cop pada kertas kosong dan tampal pada bahan, atau ditulis terus pada bahan. 10.2 @faiz_pss/SKLongAnap2012
 53. 53. 9.3 CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA A) Sediakan Slip Kerja Contoh: PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah ……………………………… SLIP KERJA ( BUKU) No. Panggilan : No. Perolehan : No. Nas : Nama Pengarang : Judul Buku : Edisi : Tempat : Penerbit : Tahun : Bil. M/S : Ilus : Indeks : Siri : Saiz : cm Punca : Invois : Tarikh : Tajuk Perkara : Harga : RM ISBN : Pengkatalog : Tarikh : Catatan : PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah ……………………………….. SLIP KERJA (BAHAN BUKAN BUKU) No. Panggilan : No. Perolehan : No. Nas : Nama Pengarang : Judul: Tempat : Penerbit : Tahun : Penunjuk Media: Punca : Invois : Tarikh : Huraian Fizikal: Tajuk Perkara : Harga : RM ISBN : Pengkatalog : Tarikh : Catatan : @faiz_pss/SKLongAnap2012
 54. 54. B) Sediakan Kad Katalog (Ikut prosedur Bab I0 - Pengkatalogan)C) Sediakan Kad Pinjaman Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. Contoh : 796.4 ADN 00245 Pengarang: Adnan Bin Omar Judul : Olahraga Tarikh Pulang Nama KelasD) Sediakan Kocek Buku Contoh : 3 jarak 7 jarak 2 jarak 796.4 00245 2 jarak ADNNo. Panggilan Adnan Bin Omar Nombor Olahraga Perolehan @faiz_pss/SKLongAnap2012
 55. 55. E) Tampalkan Kocek Buku Pada Buku Dan Masukkan Kad Pinjaman 796.4 00245 ADN Kad Pinjaman Pengarang: Adnan Bin Omar 796.4 00245 ADN Adnan Bin Omar Kocek Olahraga BukuF) Tampal Slip Tarikh Pulang TARIKH PULANG (DATE DUE) 14.4.1994 @faiz_pss/SKLongAnap2012
 56. 56. G) Labelkan Buku a. Buku Tebal - Label pada tulang belakang Contoh: b. Buku Nipis - Label pada kulit depan Contoh Kulit depan buku Nipis 796.4 1.2 sm ADN 3.5 sm @faiz_pss/SKLongAnap2012
 57. 57. 9.4 MENENTUKAN TEMPAT LETAK BAHANKAEDAH YANG DI GUNA PAKAI OLEH PUSAT SUMBER SK LONG ANAP 1. Bagi buku-buku fiksyen a) Fiksyen Bahasa Melayu Tahap 1 – label kuning b) Fiksyen Bahasa Melayu Tahap 2 – label oren c) Fiksyen Bahasa Inggeris Tahap 1 – label merah jambu d) Fiksyen Bahasa Inggeris Tahap 2 – label biru 2. Bagi buku-buku bukan fiksyen a) Sains – label hijau b) Matematik– label jingga / kod panggilan(MAT) c) Kesenian – label jingga / kod panggilan(KES) d) Bahasa – label jingga / kod panggilan(BAH) e) Kajian Tempatan – label jingga / kod panggilan(KAJ) f) Sivik dan Kewarganegaraan - label jingga / kod panggilan(SIV) g) Jasmani dan Kesihatan - label jingga / kod panggilan(JAS)**Kesemua buku-buku diletak dan disusun mengikut rak yang telah dilabelkan. (sila rujuk Pelan Pusat Sumber SK Long Anap pada halaman 9) 3. Bahan Bukan Buku - Diletakkan pada rak atau tempat yang sesuai. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 58. 58. BAB 10PENGKATALOGAN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 59. 59. PENGKATALOGANTAKRIF  KATALOG - Senarai bahan-bahan dalam koleksi PSS  PENGKATALOGAN - Proses menyediakan katalogFUNGSI KATALOG  Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang diperlukanNOMBOR PENGKELASAN  Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan DeweyNOMBOR PANGGILAN  Kombinasi nombor pengkelasan dan 3 abjad pertama dari nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang). Contoh cara menulis: 723.1 DEW  Untuk bahan rujukan, tambahkan huruf R di atas nombor panggilan. Contoh: R 723.1 DEW  Untuk buku fiksyen, tiada nombor penkelasan. Gunakan kombinasi huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya. Contoh : F FI FM BLY atau BLY atau BLY  Untuk bahan bukan buku, tambahkan kod petunjuk media untuk mewakili jenis bahan di bahagian atas nombor panggilan. Contoh :- C 510 c untuk carta MAT @faiz_pss/SKLongAnap2012
 60. 60. JENIS KAD KATALOG 1) Buku/Bahan yang ada Pengarang  Kad Pengarang (Kad Utama)  Kad Judul  Kad Perkara (Pilihan)  Kad Senarai Rak (Pilihan)  Kad Siri (Pilihan) 2) Buku/Bahan yang tiada Pengarang  Kad Judul (Kad Utama)  Kad Perkara  Kad Senarai Rak (Pilihan)  Kad Siri (Pilihan)BUTIRAN DALAM KAD KATALOG ENTRI UTAMAUNTUK BUKU 1) Buku yang ada pengarang a) Bagi Sekolah Menengah No. No. perolehan Pang . Nama Pengarang Judul : Judul kecil/Kenyataan mengenai pengarang. - Edisi . Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 61. 61. Bagi Sekolah Rendah – Boleh diringkaskan. Contoh: No. No. perolehan Pang . Nama Pengarang Judul : Judul kecil.- Edisi . Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota.2) Buku yang tiada pengarang a) Bagi Sekolah Menengah No. No. perolehan Pang . Judul : Judul kecil. - Edisi . Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING. b) Bagi Sekolah Rendah – Boleh diringkaskan seperti 2(a) @faiz_pss/SKLongAnap2012
 62. 62. CONTOH-CONTOH KAD KATALOG UNTUK BUKU a. Kad Pengarang (Entri utama) 523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri b. Kad Judul (sebagai kad Manusia dan Bulan tambahan) 523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. c. Kad Perkara (sebagai kad BULAN tambahan) 523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 63. 63. d. Kad Senarai Rak (Seperti Kad Entri Utama) Muka 523.2 00366 Depan Kad BEC Becklake, Sue. Entri Utama Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2-. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri Muka belakang (Tarikh) No.Perolehan (Punca) (Harga) Kad Entri Utama 11.02.1998 00366 Sumbangan RM19.90 PIBGBUTIRAN DALAM KAD ENTRI UTAMA UNTUK BAHANBUKAN BUKU  Hampir sama seperti untuk buku. Perlu ditambah kod petunjuk media pada nombor panggilan serta petunjuk media selepas judul. Kolasi buku digantikan dengan huraian fizikal bahan bukan buku. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 64. 64. a) Bagi Sekolah Menengah No. No. perolehan Pang . Nama Pengarang Judul [Petunjuk media] : Maklumat lain mengenai judul kecil / Kenyataan mengenai pihak yang bertanggung jawab - Edisi -. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Huraian fizikal + bahan yang disertakan – (Kenyataan siri) Nota. TRASING. b) Bagi Sekolah Rendah – Boleh diringkaskan seperti 11.6.a.2.Huraian Fizikal Bahan Bukan Buku Maklumat yang diperlukan untuk menghuraikan bentuk fizikal bahan-bahan bukan buku yang berlainan adalah seperti berikut :- 1) Bahan-bahan pandang * Peta = Jumlah; skil; h.p atau bwn;saiz * Carta = Jumlah;h.p. atau bwn, saiz * Gambar = Jumlah;h.p. atau bwn, saiz * Kad Imbasan = Jumlah;h.p. atau bwn, saiz * Filem Bisu = Jumlah ril;h.p. atau bwn, masa tayangan; t.s. * Tranparensi = Jumlah;h.p. atau bwn, * Filem Jalur = Jumlah;bil. fr.; h.p. atau bwn, * Slaid = Jumlah;h.p. atau bwn * Kad Lembaran Kerja = Jumlah;h.p. atau saiz @faiz_pss/SKLongAnap2012
 65. 65. 2) Bahan-bahan Audio * Piring Hitam = Jumlah; laju mono atau stereo * Kaset = Jumlah; masa permainan; mono atau stereo * Pita Ril = Jumlah; lmasa permainan; bil. trek; mono atau stereo3) Bahan Pandang Dengar * Filem Suara = Jumlah ril;masa tayangan;h.p atau bwn.; saiz * Pita Slaid = Jumlah slaid; h.p. atau bwn. + bil. masa permainan, mona atau stereo * Pita/Filem Jalur = Jumlah Fr; (full or 1/2 frame)h.p. atau bwn. + bil. pita; masa permainan; mono atau stereo * Pita Kad Audio = Jumlah kad + bil. pita; masa permainan; mono atau stereo * Pita Video = Jumlah kaset;h.p.; atau bwn.; masa tayangan4) Kit Tidak perlu memberi kolasi bagi kit, tetapi catatkan semua bahan yang terdapat di dalam kit, pada bahagian Nota5) Bahan 3D Model = Tidak perlu memberi kolasi bagi model, tetapi huraikan model pada bahagian nota Permainan = Jumlah bahan, jenis bahan simpanan Glob = Diameter; h.p.; atau bwn; jenis permukaan Nota : Catatkan bahan simpanan seperti panduan guru atau panduan murid sebagainya dalam bahagian Nota. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 66. 66. CONTOH KAD KATALOG UNTUK BAHAN BUKAN BUKU C 629 00789 KER Kereta [Carta]. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1980. 3 carta ; bwn ; 52 x 64 cm. Menunjukkan warna dan saiz sesebuah kereta samada besar atau kecil. Sesuai untuk murid Tahun Satu dan Tahun Dua.PENYIMPANAN KAD KATALOG Di dalam kabinet Kad Katalog Guna Sistem Katalog terpisah  Kad Pengarang disusun dalam rak Pengarang  Kad Judul disusun dalam rak Tajuk  Kad Perkara disusun dalam rak Perkara Kad Senarai Rak  Disusun mengikut nombor panggilan  Khas untuk rujukan Guru PSS @faiz_pss/SKLongAnap2012
 67. 67. BAB 11PINJAMAN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 68. 68. PINJAMANKELAYAKAN PEMINJAM DAN JUMLAH PINJAMANSYARAT UMUM Staff Guru dan Pelajar. Mempunyai kad pinjaman buku biru, merah atau kad matrik pelajar. Tidak dibenarkan meminjam kad kepada orang lain.PELAJAR BIASAContoh Pelajar Tingkatan I hingga IV. Kad Pinjaman Buku Bewarna biru dan kad pinjaman pelajar. Maksima 2 buah buku - sekali pinjamPELAJAR TINGKATAN VIContoh Kad pinjaman buku bewarna biru, merah serta kad pinjaman pelajar. Kad Biru - 1 buku rak terbuka Kad Merah - 1 buku rak tertutup Maksima 2 buah buku dari mana-mana kombinasi - sekali pinjam (Budi bicara sekolah).PENGAWAS PUSAT SUMBER DAN PENGAWAS SEKOLAHContoh Tingkatan III dan V. Kad pinjaman buku biru dan kad pinjaman pelajar. Tingkatan VI : Kad Merah dan kad pinjaman pelajar Berhak meminjam maksima 3 buku pada satu-satu masaGURUContoh Kad Biru 3 buah buku dari rak terbuku. 2 buah buku dari rak tertutup (Budi bicara sekolah). @faiz_pss/SKLongAnap2012
 69. 69. TEMPOH PINJAMANContoh Buku rak tertutup - sehari Buku rak terbuka - 2 minggu Majalah - selepas berusia sebulan Bank Soalan - 2 jam (rujukan dalam perpustakaan sahaja).PEMINJAMAN DAN PEMULANGANContoh Mengikut jadual waktu penggunaan PSS.PERATURAN PINJAMANContoh Kad tidak boleh dipindah hak milik Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari tarikh pulang. Jila lewat, tindakan akan diambil. Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan - Jika didapati pelajar mencoteng atau menghilangkannya, pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat. Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan.KAD PINJAMAN. Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. Sistem Kad :- Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 70. 70. CONTOH KAD. Pandangan Hadapan Pandangan Belakang PERPUSTAKAAN PERATURAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH (K). TINGGI 1. Buku hanya boleh dipimjam KUALA LUMPUR. selama dua minggu sahaja. 2. Buku yamg lewat dipilangkan akan dibenda 30 sen sehari. 3. Peminjam adalah GAMBAR bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam.Jika ia dapati rosak / hilang,peminjam dikehendaki membayar harga buku atau menggantikan dengan yang baru. Nama : …………………………………. 4. Kad ini tidak boleh dipindah milik. Tahun Tingkatan Lambang ………… …………….. Sekolah ………… …………….. ..………. ……………. @faiz_pss/SKLongAnap2012
 71. 71. BAB 12SISTEM FAIL @faiz_pss/SKLongAnap2012
 72. 72. SISTEM FAILFAIL-FAIL PUSAT SUMBER.1. Fail Jawantankuasa Induk - Carta Organisasi2. Fail Jawatankuasa Kerja - Senarai AJK3. Fail Jawatankuasa Pengawas - Minit Mesyuarat4. Fail Meja - SenaraiTugas - Senarai Semak - Prosedur Kerja - Buku Catatan Tugas Seharian5. Fail Invois6. Fail Aktiviti - Laporan aktiviti yang dijalankan - Perancangan7. Fail PSPN / PKG - Surat keluar/masuk PSPN/PKG8. Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu )9. Fail Surat-surat Rasmi PSS10. Fail Program NILAM11. Fail Jadual Waktu Siaran TV. Pendidikan12. Fail Maklumat J/K PSS13. Fail Rancangan Tahunan - Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK - Carta Gantt. Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah @faiz_pss/SKLongAnap2012
 73. 73. SISTEM FAIL PUSAT SUMBER SK LONG ANAPA) PSS/06/04/ __ SUMBER PENDIDIKAN 1. JPS(W)/SKLA(SUMBER PENDIDIKAN)/153/06/04/01- Pengurusan dan pentadbiran Sumber Pendidikan (Bahan cetak & bukan cetak) – rekod surat keluar dan masuk. 2. JPS(W)/SKLA(SUMBER PENDIDIKAN)/153/06/04/02 - Peralatan (TVP, Radio, Astro), buku – rekod surat keluar dan masuk. Fail keras (Folder) - SAP, DO, Invoice, data dll. - Rancangan TVP - Laporan/ analisa penggunaan, TVP, BBB, Pusat Akses dll.B) PSS/01/06/ __ PUSAT SUMBER 1. JPS(W)/SKLA(PUSAT SUMBER)/153/06/06/01 - Pengurusan dan pentadbiran PSS – rekod surat keluar dan masuk. Fail keras (Folder) - Kewangan - Rancangan Tahunan - JK PSS - Minit mesyuarat - Pekeliling - Analisa penggunaan PSS 2. JPS(W)/SKLA(PUSAT SUMBER)/153/06/06/02 - Program Galakan Membaca (NILAM, Kasih, dll) - rekod surat keluar dan masuk. Fail keras (Folder) - Pemantauan/laporan/dapatan oleh Nazir, JPN, BTPN, PPD, PKG dll. 3. JPS(W)/SKLA(PUSAT SUMBER)/153/06/06/03 - Projek/ Aktiviti PSS - rekod surat keluar dan masuk. Fail keras (Folder) - Kertas kerja, proposal, kertas cadangan, dll. * Selain Program Galakan Membaca (NILAM, Kasih, laporan, dll) @faiz_pss/SKLongAnap2012
 74. 74. BAB 13 PROMOSI PUSATSUMBER SEKOLAH @faiz_pss/SKLongAnap2012
 75. 75. PROMOSI PUSAT SUMBER SEKOLAHContoh aktiviti:1. Brosur Contoh isi kandungan: - Untuk pelajar – Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber – Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku – Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku – Sistem Pengkelasan Dewey – Susun atur Pusat Sumber – Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan – Waktu perkhidmatan – Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah – E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah - Untuk guru-guru/ pelawat – Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber – Koleksi bahan cetak – Koleksi bahan bukan buku – Kemudahan Perkhidmatan – Susun atur Pusat Sumber – Waktu perkhidmatan – Aktiviti tahunan – Susun atur Pusat Sumber – Carta organisasi Jawatankuasa Induk – Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah – E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah2. Orientasi PSS – Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar - Sekolah rendah - semua - Sekolah menengah – pelajar Tingkatan 1 dan 6 – Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber – Perkhidmatan PSS3. Aktiviti Promosi PSS – Pameran/ publisiti – Papan kenyataan – Buletin – Papan kenyataan – Promosi bahan baru – Promosi sudut @faiz_pss/SKLongAnap2012
 76. 76. BAB 14 PROSEDURPENYEDIAANAKTIVITI PSS @faiz_pss/SKLongAnap2012
 77. 77. PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS AKTIVITI DIRANCANG PADA AKHIR TAHUN SETIAUSAHA DAN J/KUASA KERJA AKAN MERANCANG AKTIVITI LAPORAN SETIAP AKTIVITI MESTI DISIAPKAN LAPORAN TAHUNAN HARUS DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PSPN @faiz_pss/SKLongAnap2012
 78. 78. PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAANRancangan Tahunan KOS PUNCABIL AKTIVITI CATATAN (RM) KEWANGAN1 Bulan Membaca2 5 Minit Bersama Buku3 Kuiz Maklumat4 Buletin PSS5 Program Nilam6 Minggu PSS7 Tayangan Video / CD8 Pertandingan Bercerita9 Jualan Akhbar Lama10 Cabutan Bertuah11 Pertandingan Buku Skrap12 Lawatan Ke PSS Contoh13 Laluan Ilmu14 Pertandingan Melukis Poster15 Ceramah kemahiran Belajar16 Pameran Bertema @faiz_pss/SKLongAnap2012
 79. 79. KECERIAANCadangan untuk mempertingkatkan keceriaan a. Langsir b. Kata-kata hikmat c. Bunga, pokok d. Alas meja e. Hiasan dinding – gambar, poster Senarai tugas kebersihan (Tandakan sekiranya dilakukan) Hari Susun Sapu / Lap Susun Kerusi Catatan Tugas buku Lap Lantai Tingkap Meja ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT @faiz_pss/SKLongAnap2012
 80. 80. Carta Gantt JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS BIL PERKARA Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1 Bulan Membaca 2 5 Minit Bersama Buku 3 Kuiz Maklumat 4 Buletin PSS 5 Program Nilam 6 Minggu PSS 7 Tayangan Video / CD 8 Pertandingan Bercerita 9 Jualan Akhbar Lama 10 Cabutan Bertuah 11 Pertandingan Buku Skrap 12 Lawatan Ke PSS Contoh 13 Laluan Ilmu 14 Pertandingan Melukis Poster 15 Ceramah kemahiran Belajar 16 Pameran Bertema @faiz_pss/SKLongAnap2012
 81. 81. BAB 15 REKOD PUSAT SUMBER SEKOLAH@faiz_pss/SKLongAnap2012
 82. 82. REKOD PUSAT SUMBER SEKOLAH REKOD PEROLEHAN BUKU REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU REKOD PINJAMAN BUKU - HARIAN - BULANAN - PELAJAR - GURU REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS REKOD PINJAMAN BERBEKAL (BULK LOAN) REKOD PINJAMAN BAHAN (Contoh : Radio, Kaset, Pita Video dll) REKOD AKTIVITI PSS REKOD MAJALAH REKOD AKHBAR - BILIK MEDIA - REKOD PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN - KURSUS - MESYUARAT - P&P REKOD PENGGUNAAN KOMPUTER BUKU AKAUN TABUNG PSS BUKU PELAWAT@faiz_pss/SKLongAnap2012
 83. 83. LAMPIRAN@faiz_pss/SKLongAnap2012
 84. 84. CONTOH REKOD PENGGUNAAN@faiz_pss/SKLongAnap2012
 85. 85. Rekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan REKOD HARIAN PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN BIL TARIKH NAMA GURU MASA KELAS TUJUAN@faiz_pss/SKLongAnap2012
 86. 86. ANALISA PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN SEPT OGO MAC NOV APR OKT JUM JAN FEB JUN JUL MEI DISBIL TUJUAN1 Kursus Dalaman/ Bengkel Pengajaran dan2 pembelajaran3 Mesyuarat / Taklimat4 Lain-lain (Nyatakan) JUMLAH @faiz_pss/SKLongAnap2012
 87. 87. REKOD HARIAN PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER BULAN __________ TAHUN _________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH 0 1 FIKSYENFiksyen B. MelayuFiksyen B. InggerisFiksyen B. CinaFiksyen B. Tamil BUKAN FIKSYEN000 Karya Am100 Falsafah200 Agama300 Sains Sosial400 Bahasa500 Sains Tulin600 Teknologi700 Kesenian800 Sastera900 Geografi/ Sejarah JUMLAH Jumlah hari pinjaman = hari Jumlah besar buku dipinjam bagi bulan ini = buah buku Purata pinjaman bulan ini = Jumlah besar = _________ = pinjaman sehari Hari pinjaman @faiz_pss/SKLongAnap2012
 88. 88. ANALISA PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER TAHUN _________ BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH FIKSYENFiksyen B. MelayuFiksyen B. InggerisFiksyen B. CinaFiksyen B. Tamil BUKAN FIKSYEN000 Karya Am100 Falsafah200 Agama300 Sains Sosial400 Bahasa500 Sains Tulin600 Teknologi700 Kesenian800 Sastera900 Geografi/ Sejarah JUMLAH @faiz_pss/SKLongAnap2012
 89. 89. REKOD HARIAN PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER MENGIKUT KELAS BULAN __________ TAHUN _________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3KELAS JENIS BUKU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH 0 1 Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen @faiz_pss/SKLongAnap2012
 90. 90. CONTOH REKOD PENGGUNAAN BAHAN MEDIA@faiz_pss/SKLongAnap2012
 91. 91. REKOD PENGGUNAAN BAHAN / BILIK MEDIA ** Pada siaran ASTRO sila catat NG-National Geographic BULAN _______________ TAHUN _________________ AP - Animal Planet D-Disney DIS-Discovery * Sila isi Buku Log untuk TVP (Live/Rakaman) TARIKH TUJUAN PERKAKASAN (Tanda /) PERISIAN (Isi Nombor Perolehan) (T/Tgn) NAMA KGuna/ Pulang GURU P&P Lain- EPinjam Mata Lain L TV Pelajaran (nyatakan) A S R O P S K S B C C D D G G M P P P P P A H R L O E O A D I I A L O E I E I A D P O A M T N R O S M O D T T R T K A R I J I P E T R R K B B E A A M A E S A O E D U K K A O A E A L A J T K R A K T A A M M T R A I V O M T E D A U N I S A O R D A D L N R I N E A O O I D @faiz_pss/SKLongAnap2012
 92. 92. BUKU LOG PENGGUNAAN SIARAN TV PENDIDIKANNama Guru : _____________________________________BIL. NAMA SIRI DAN TAJUK TARIKH WAKTU KELAS BIL. KOMEN/ RANCANGAN SIARAN SIARAN MURID CADANGAN/ CATATAN MENGENAI RANCANGAN TVP (Jika ada) Isi rancangan :- i. Dengan tahap umur dan persekitaran pelajar Sesuai/Kurang Sesuai/T.Sesuai ii. Fakta Tepat/Kurang Tepat/Tidak Tepat Cara persembahan : i. Menarik/Kurang menarik/T. Menarik ii. Menghiburkan / Tidak Menghiburkan Kualiti Audio dan Video :- Jelas / Kurang Jelas Lain-lain Komen/Cadangan/Catatan :-@faiz_pss/SKLongAnap2012
 93. 93. ANALISA PENGGUNAAN BAHAN MEDIA TAHUN ________________BIL. BAHAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUM TV ASTRO National Geographic Animal Planet Discovery Disney1. Rakaman2. Radio3. OHP4. Projektor Slaid5. Komputer6. Set Kad7. Boneka8. Carta9. CD-ROM10. Diaroma11. Disket12. Gambar13. Glob14. Model15. Peta16. Pita Audio17. Permainan18. Pita Video19. Pakej Slaid20. Pakej Lutsinar@faiz_pss/SKLongAnap2012
 94. 94. ANALISA PENGGUNAAN BILIK MEDIA TAHUN _______________BIL. TUJUAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUM1. Kursus Dalaman Bengkel2. Pengajaran dan Pembelajaran3. Mesyuarat / Taklimat4. Lain-lain (Nyatakan) JUMLAH@faiz_pss/SKLongAnap2012
 95. 95. JADUAL PENGGUNA BILIK KOMPUTERContoh MASA 7.35 8.35 9.35 10.35 11.25 12.05HARI 8.05 9.05 10.05 10.55 11.55ISNIN RSELASA ERABU HKHAMIS AJUMAAT T@faiz_pss/SKLongAnap2012
 96. 96. JADUAL TVP ASTROContoh HARI 8.00 8.30 9.00 9.30 10.30 11.30 ISNIN B.M (S.K) SAINS (S.K.) MATE (S.M) B.I (S.M) SEJ (S.M) K.H (S.K) SELASA RABU KHAMIS@faiz_pss/SKLongAnap2012
 97. 97. CONTOH SURAT/MINIT MESYUARAT@faiz_pss/SKLongAnap2012
 98. 98. CONTOH SENARAI SEMAK (Lihat senarai semak)@faiz_pss/SKLongAnap2012
 99. 99. LAMPIRAN@faiz_pss/SKLongAnap2012
 100. 100. CONTOH CARTA ORGANISASI Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah PENGERUSI PIBG Pengetua (Nama:...………..) (Nama: ……………………) NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum (Nama :…………………..) SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan (Nama :…………………..) AHLI JAWATANKUASA Pen. Kanan Kaunselor HEM(Nama :…………………..) (Nama :…………………..) Penyelia petang Guru Media/ Guru Perpustakaan (Nama :…………………..) (Nama :…………………..) Ketua-ketua Bidang (Nama :…………………..) (Nama :…………………..) Pemerhati@faiz_pss/SKLongAnap2012
 101. 101. Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah PENASIHAT Pengetua (Nama :…………………..) PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum (Nama :…………………..) SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan (Nama :…………………..) AHLI JAWATANKUASA Guru Media Guru Perpustakaan (Nama :…………………..) (Nama :…………………..) Pembantu Tadbir PSS Wakil staf sokongan(Nama :…………………..) (Nama :…………………..) Ketua Lembaga Wakil Panitia Pengawas PSS mata pelajaran (Nama :…………………..) (Nama :…………………..) (Nama :…………………..) (Nama :…………………..)@faiz_pss/SKLongAnap2012
 102. 102. CONTOH PROGRAM NILAM (Rujuk Panduan Program Nilam)@faiz_pss/SKLongAnap2012

×