MACINTOSH

1,628 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MACINTOSH

 1. 1. MACINTOSH<br />MOHD FAHMI AZLAN BIN MOHAMAD ZUKI<br />(06PTK11F1004)<br />
 2. 2. Definisi Macintosh<br />SebuahKomputerPeribadidan computer ribadaripengeluaran Apple dancomputer pertamayang mempopularkan “Graphic User Interface” (GUI). Sejakbeberaptahun yang lepasApple telahmenukarkannama “Macintosh” kepadasingkatan “Mac”.<br />
 3. 3. Sejarah Macintosh<br />Projek Macintosh bermulapadatahum 1970-an denganJefRaskinseorangpekerjaApple Inc, yang merangcanguntukmembina computer kosrendah. Beliaumahunama computer tersebut McIntosh <br />namatersebutterpaksaditukarkeranaatassebab – sebabundangkeranaiaadalahterlalu hamper dengannamapengeluarperalatan audio McIntosh<br />
 4. 4. Steve Jobs memintakenyataanuntukmenggunakannama Apple, setelahbeberapa lama kemudian Apple telahberhakuntukmenggunakannamatersebut.<br />Macintosh atau Mac, adalahsatusiribeberapajenis computer peribadi yang direkabentuk, dibangunkandandipasarkanoleh Apple Inc. Macintosh pertama yang diperkenalkanpada24 Januari 1984<br />
 5. 5. Selepasbeberapatahunkemudian Apple mengeluarkan model desktop pelbagaiperingkatkedalam iMac padatahun1998.<br />KemudianiMac dinaiktarafkankepada Mac Mini Desktop, Pro MacBook, MacBook Air. <br />Pengeluaran Mac initelahmemudahkandalampelbagaiaspekiaitumengeluarkanperkakasandansistemoperasisendiri yang kinisistemoperasimacialah MAC OS X 10.7 Lion.<br />
 6. 6. TenagaKerja Apple<br />
 7. 7. Macintosh KeluaranPertama<br />
 8. 8. EvolusiPerkakasan<br />Macs pertamaadalahdaripada CPU Motorola 68K 32-bit. Padatahun 1994, Apple memperkenalkanMac Power, yang menggunakancip PowerPC pretasi yang lebihtinggidirekakhasoleh Apple, Motorola dan IBM Power. <br />Padatahun 2006, Apple mulauntukmenukar Mac CPU x86 Intel, Mac pertama yang digunakanolehcip Intel deskstop iMac dan computer ribaMacBook Pro<br />
 9. 9. SejarahAntaraMuka Mac<br />AntaraMukaPengguna (GUI) padaasalnyaiatelahdibangunkanoleh Xerox danseterusnyasecarakeseluruhannyadirekaoleh Mac, sertaselaridenganAntaraMukaPengguna(GUI) Windows, Unix danLinux.<br />Mac jugamenggunakan menu yang konsistendanmengikutgarispanduan Apple bagirekabentukaplikasidansistemoperasi<br />
 10. 10. AntaraMukaPertama Mac<br />
 11. 11. AntaraMukaMasaKini<br />
 12. 12. Perisian Macintosh<br />Sistemperisian yang diperkenalkanpadatahun 1984 dengan Macintosh pertamadandinamakan Mac OS padatahun 1997 terusberkembanghinggaversi 9.2.2. padatahun 2001 Apple memperkenalkan Mac OS X <br />Versiterkiniadalah Mac OS X 10.6 “Snow Leopard”. Di sampingitu,untuk “snow leopard” semua Mac barudiberisekalidenganaplikasi Apple yang dihasilkanbermacam – macamtermasukiLife, Web safari dan iTunes Apple.<br />
 13. 13. TerimaKasih<br />

×