Successfully reported this slideshow.
SMK SERI INTAN, KLUANG      UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN – SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)             ...
1. PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENDAFTARAN MATA  PELAJARAN BAGI CALON SPM 1.1 Maklumat Peribadi 1. Bagi pengemaskinian maklumat...
7. Sekiranya mata pelajaran yang telah didaftar dihapus pendaftarannya selepas  penentuan mata pelajaran tambahan dibuat,...
10. Fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas hanya dibenarkan untuk kelas di  mana SEMUA calon dalam kelas tersebut ...
2. MENU BARU SISTEM PENDAFTARAN MATA  PELAJARAN BAGI CALON SPM & SKM 2.1 Calon Baru (SKM) 1. Calon SKM hanya boleh didaft...
7. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM  sahaja.2.4 Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P I...
8. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM  sahaja. 2.6 Penentuan Mata Pelajaran Tamba...
Rajah 1              Rajah 2Pendaftaran Calon Baru (SKM)Fungsi ini bertujuan untuk mendaftarkan calon baru S...
sahaja, maklumat peribadi mereka akan diambil daripada rekod PMRdua tahun yang lepas.Langkah-langkah:1. Pilih Calon Baru (...
syarat calon-calon ini tidak pernah mengambil mana-manapeperiksaan (UPSR dan PMR) sebelum ini. Sistem akan menjanakanNo. K...
1. Klik Panduan untuk bantuan fungsi. 2. Jumlah maksimum bilangan calon yang dibenarkan adalah 99 orang. Nota 2. Calon yan...
Rajah 1              Rajah 2Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut KelasFungsi ini bertujuan untuk mendaftarkan ca...
Langkah-langkah:1. Pilih Calon Baru (SKM) Ikut Kelas di  bawah Pendaftaran pada menu kiri. Laman Pendaftaran  Calon Baru...
3.4 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut KelasLaman ini digunakan untuk mendaftarkan calon-calon Sijil Kemahira...
1. Pastikan jumlah calon yang dimasukkan adalah betul sebelum klik  butangDaftar.Tip1. Klik Panduan untuk bantuan fungsi....
Rajah 1Langkah-langkah:1. Klik Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM) di  bawahPendaftaran pada menu kiri.2. S...
Rajah 2Langkah-langkah:1. Pada laman Senarai Kelas, pilih sesuatu kelas. Senarai mata  pelajaran dan bilangan calon SKM y...
Tip1. Fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas Bagi Calon SKM digalakkan  diguna sebaik sahaja semua calon sesuatu k...
Langkah-langkah:1. Pada laman Senarai Kelas, pilih sesuatu kelas. Senarai mata  pelajaran dan bilangan calon SKM yang men...
Nota1. Kiraan bayaran adalah berdasarkan semua mata pelajaran yang didaftar,  termasuk mata pelajaran yang hanya didafta...
Rajah 2              Rajah 3Penentuan Mata Pelajaran Tambahan CalonFungsi ini bertujuan untuk menentukan mata...
ataupun dari senarai yang memaparkan calon-calon yang telahmengambil lebih dari 10 matapelajaran.Langkah-langkah:1. Pilih ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual pendaftaran spm sspat

760 views

Published on

ambil

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual pendaftaran spm sspat

 1. 1. SMK SERI INTAN, KLUANG UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN – SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) SSPAT MANUAL PENGGUNA PORTAL SEKOLAHDokumen ini adalah sebagai panduan penggunaan sistem bagi PortalSekolah. Pengguna sistem boleh merujuk manual ini sekiranya inginmengetahui terperinci penambahbaikan dan pembaharuan yang telahdilakukan di dalam Portal SekolahKANDUNGAN 1. PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENDAFTARAN MATA PELAJARAN BAGI CALON SPM 1.1 Maklumat Peribadi 1.2 Senarai Calon Dan Pencarian Calon 1.3 Pendaftaran Mata Pelajaran Secara Individu 1.4 Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas 1.5 Penghantaran Pendaftaran 1.6 Permohonan Pembetulan 1.7 Laporan Pendaftaran (Penambahbaikan)  Kenyataan Semakan 2. MENU BARU SISTEM PENDAFTARAN MATA PELAJARAN BAGI CALON SPM & SKM 2.1 Calon Baru (SKM) 2.2 Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P 2.3 Calon Baru (SKM) Ikut Kelas 2.4 Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut Kelas 2.5 Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM) 2.6 Penentuan Mata Pelajaran Tambahan Calon 2.7 Laporan Pendaftaran (Baru)  Senarai Calon Mendaftar Mata Pelajaran Tambahan 3. MANUAL PENGGUNA MENU BARU 3.1 Pendaftaran Calon Baru (SKM) 3.2 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P 3.3 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut Kelas 3.4 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut Kelas 3.5 Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM) 3.6 Penentuan Mata Pelajaran Tambahan Calon
 2. 2. 1. PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENDAFTARAN MATA PELAJARAN BAGI CALON SPM 1.1 Maklumat Peribadi 1. Bagi pengemaskinian maklumat peribadi calon, sistem telah menghadkan pilihan data bagi medan Kod Peperiksaan Dahulu mengikut Jenis Kemasukan yang dipilih seperti di bawah: Jenis Kemasukan Kod Peperiksaan Dahulu 7 - Calon SKM 0 - Murid tingkatan lima SK/SBK/SABK/Sekolah di bawah agensi Kerajaan selain KPM/SMA Negeri/ Sekolah Swasta berdaftar dengan KPM/SMA Rakyat 8 - Calon Baru 0 - Murid tingkatan lima SK/SBK/SABK/Sekolah di bawah agensi Kerajaan selain KPM/SMA Negeri/ Sekolah Swasta berdaftar dengan KPM/SMA Rakyat 9 - Calon 1 - Pernah menduduki peperiksaan SPM/SPM(V)/ Mengulang SPVM/MCE 1.2 Senarai Calon Dan Pencarian Calon 1. Sistem tidak akan membenarkan maklumat peribadi iaitu Agama calon diubah setelah mata pelajaran didaftarkan. 2. Sekiranya pengguna perlu mengemaskini agama calon selepas pendaftaran mata pelajaran dibuat, pengguna perlu menghapuskan pendaftaran mata pelajaran calon tersebut. 1.3 Pendaftaran Mata Pelajaran Secara Individu 1. Perubahan sistem adalah melibatkan calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 2. Calon hanya dibenarkan untuk mendaftar maksimum dua belas (12) mata pelajaran. Daripada dua belas (12) mata pelajaran ini, dua (2) daripadanya adalan mata pelajaran tambahan. 3. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi. 4. Mata pelajaran 1223, 5227 dan 5228 hanya akan didaftar kepada CALON BERAGAMA ISLAM, manakala mata pelajaran 1225, akan didaftar kepada CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM secara automatik. 5. Mata pelajaran tambahan boleh dikemaskini melalui pilihan menu PENENTUAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN. 6. Mata pelajaran yang bertanda (*) telah ditentukan sebagai mata pelajaran tambahan calon.
 3. 3. 7. Sekiranya mata pelajaran yang telah didaftar dihapus pendaftarannya selepas penentuan mata pelajaran tambahan dibuat, secara automatik sistem akan membatalkan mata pelajaran yang telah dijadikan mata pelajaran tambahan tersebut. Contoh:  Calon mendaftar dua belas (12) Mata Pelajaran dan dua (2) mata pelajaran telah dikemaskini sebagai mata pelajaran tambahan.  Satu mata pelajaran yang BUKAN mata pelajaran tambahan telah dihapus pendaftarannya.  Calon kini mempunyai sebelas (11) mata pelajaran berdaftar.  Secara automatik sistem akan membatalkan salah satu mata pelajaran tambahan tersebut8. Pengguna sistem dinasihatkan mengemaskini kemasukan pendaftaran secara individu dengan lengkap sebelum meneruskan pengemaskinian data mata pelajaran tambahan.9. Calon tidak dibenarkan mendaftar bersama-sama mata pelajaran yang jadual peperiksaan bertindih pada waktu yang sama.10. Setiap pendaftaran mata pelajaran yang dilakukan mestilah berpandukan buku Panduan Pengurusan Peperiksaan.1.4 Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas1. Perubahan sistem adalah melibatkan calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).2. Calon hanya dibenarkan untuk mendaftar maksimum dua belas (12) mata pelajaran. Daripada dua belas (12) mata pelajaran ini, dua (2) daripadanya adalan mata pelajaran tambahan.3. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi.4. Mata pelajaran 1223, 5227 dan 5228 hanya akan didaftar kepada CALON BERAGAMA ISLAM, manakala mata pelajaran 1225, akan didaftar kepada CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM secara automatik.5. Mata pelajaran tambahan boleh dikemaskini melalui pilihan menu PENENTUAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN.6. Sekiranya pengguna masih mengemaskini pendaftaran mata pelajaran mengikut kelas selepas penentuan mata pelajaran tambahan dibuat, data mata pelajaran tambahan yang telah dibuat akan dibatalkan. Pengguna sistem perlu mengemaskini semula data mata pelajaran tambahan tersebut.7. Pengguna sistem dinasihatkan mengemaskini kemasukan pendaftaran mata pelajaran ikut kelas dengan lengkap sebelum meneruskan pengemaskinian data mata pelajaran tambahan.8. Sekiranya dalam satu kelas terdapat calon biasa (SPM) dan calon SKM, sistem akan memaparkan mesej pemberitahuan. Pengguna masih boleh meneruskan pendaftaran seperti biasa dan sistem hanya akan mendaftarkan mata pelajaran hanya kepada calon biasa (SPM).9. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon yang telah mendaftar mata pelajaran tersebut.
 4. 4. 10. Fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas hanya dibenarkan untuk kelas di mana SEMUA calon dalam kelas tersebut masih belum mendaftar apa-apa mata pelajaran.11. Jika telah terdapat calon dari kelas tersebut yang telah mendaftar mata pelajaran dan pengguna masih ingin menggunakan fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas, pengguna boleh guna butang HAPUS yang dipaparkan untuk menghapuskan SEMUA mata pelajaran bagi SEMUA calon dalam kelas tersebut.12. Pengguna dinasihatkan memasukkan SEMUA calon ke dalam sesuatu kelas sebelum menggunakan fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas13. Calon tidak dibenarkan mendaftar bersama-sama mata pelajaran yang jadual peperiksaan bertindih pada waktu yang sama.15. Setiap pendaftaran mata pelajaran yang dilakukan mestilah berpandukan buku Panduan Pengurusan Peperiksaan.1.5 Penghantaran Pendaftaran1. Sekiranya masih terdapat calon yang belum lengkap maklumat pendaftaran mata pelajaran tambahan sistem tidak akan membenarkan Penghantaran Pendaftaran dilakukan.2. Pengguna sistem perlu melengkapkan maklumat mata pelajaran tambahan melalui pilihan menu PENENTUAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN terlebih dahulu sebelum boleh meneruskan proses penghantaran pendaftaran.1.6 Permohonan Pembetulan1. Pengguna sistem perlu mengemaskini penentuan mata pelajaran tambahan selepas menambah rekod permohonan pembetulan.2. Pengesahan pembetulan tidak dapat dilakukan oleh pihak JPN selagi pengguna sistem tidak mengemaskini rekod mata pelajaran tambahan tersebut.1.7 Laporan Pendaftaran (Penambahbaikan)1. Kenyatan SemakanMata pelajaran yang bertanda (*) adalah mata pelajaran yang telah ditentukansebagai mata pelajaran tambahan calon.
 5. 5. 2. MENU BARU SISTEM PENDAFTARAN MATA PELAJARAN BAGI CALON SPM & SKM 2.1 Calon Baru (SKM) 1. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja. 2. Calon wajib mendaftar empat (4) mata pelajaran. 3. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi. 4. Mata pelajaran 1224 - Pendidikan Islam hanya untuk CALON BERAGAMA ISLAM manakala mata pelajaran 1226 - Pendidikan Moral hanya untuk CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM. 5. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM sahaja. 2.2 Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P 1. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja. 2. Calon wajib mendaftar empat (4) mata pelajaran. 3. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi. 4. Mata pelajaran 1224 - Pendidikan Islam hanya untuk CALON BERAGAMA ISLAM manakala mata pelajaran 1226 - Pendidikan Moral hanya untuk CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM. 5. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM sahaja. 2.3 Calon Baru (SKM) Ikut Kelas 1. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja. 2. Calon wajib mendaftar empat (4) mata pelajaran. 3. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi. 4. Mata pelajaran 1224 - Pendidikan Islam hanya untuk CALON BERAGAMA ISLAM manakala mata pelajaran 1226 - Pendidikan Moral hanya untuk CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM. 5. Sekiranya dalam satu kelas terdapat calon biasa (SPM) dan calon SKM, sistem akan memaparkan mesej pemberitahuan. Pengguna masih boleh meneruskan pendaftaran seperti biasa dan sistem hanya akan mendaftarkan mata pelajaran hanya kepada calon SKM. 6. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon (SKM) telah mendaftar mata pelajaran tersebut.
 6. 6. 7. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM sahaja.2.4 Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut Kelas1. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja.2. Calon wajib mendaftar empat (4) mata pelajaran.3. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi.4. Mata pelajaran 1224 - Pendidikan Islam hanya untuk CALON BERAGAMA ISLAM manakala mata pelajaran 1226 - Pendidikan Moral hanya untuk CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM.5. Sekiranya dalam satu kelas terdapat calon biasa (SPM) dan calon SKM, sistem akan memaparkan mesej pemberitahuan. Pengguna masih boleh meneruskan pendaftaran seperti biasa dan sistem hanya akan mendaftarkan mata pelajaran hanya kepada calon SKM.6. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon (SKM) telah mendaftar mata pelajaran tersebut.7. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM sahaja.2.5 Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM)1. Jika maklumat peribadi sebarang calon di dalam kelas belum diisi, fungsiPENDAFTARAN MATA PELAJARAN (CALON SKM) tidak dapat digunakan. Ini adalah kerana sistem tidak dapat mengetahui agama calon tersebut.2. Calon wajib mendaftar empat (4) mata pelajaran.3. Mata pelajaran 1224 - Pendidikan Islam hanya untuk CALON BERAGAMA ISLAM manakala mata pelajaran 1226 - Pendidikan Moral hanya untuk CALON BUKAN BERAGAMA ISLAM.4. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon (SKM) telah mendaftar mata pelajaran tersebut.5. Fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas hanya dibenarkan untuk kelas di mana SEMUA calon dalam kelas tersebut masih belum mendaftar apa-apa mata pelajaran.6. Jika telah terdapat calon dari kelas tersebut yang telah mendaftar mata pelajaran dan pengguna masih ingin menggunakan fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas, pengguna boleh guna butang HAPUS yang dipaparkan untuk menghapuskan SEMUA mata pelajaran bagi SEMUA calon dalam kelas tersebut.7. Pengguna dinasihatkan memasukkan SEMUA calon ke dalam sesuatu kelas sebelum menggunakan fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas.
 7. 7. 8. Menu baru ini hanya akan dipaparkan bagi sekolah yang mempunyai calon SKM sahaja. 2.6 Penentuan Mata Pelajaran Tambahan Calon 1. Mata pelajaran tambahan calon adalah hanya untuk calon yang telah mendaftar lebih dari sepuluh (10) mata pelajaran sahaja. 2. Satu (1) mata pelajaran tambahan perlu ditentukan bagi calon yang mendaftar 11 mata pelajaran manakala dua (2) mata pelajaran tambahan perlu ditentukan bagi calon yang mendaftar dua belas (12) mata pelajaran. 3. Penghantaran Pendaftaran ke JPN tidak akan dapat dilakukan selagi maklumat mata pelajaran tambahan calon belum lengkap. 2.7 Laporan Pendaftaran (Baru) Senarai Calon Mendaftar Mata Pelajaran Tambahan Tambahan laporan baru ‘Senarai Calon Mendaftar Mata Pelajaran Tambahan’. Laporan ini menyenaraikan calon yang mendaftar mata pelajaran tambahan bagi sekolah tersebut.3. MANUAL PENGGUNA MENU BARU 3.1 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Laman ini mendaftarkan calon sekolah baru Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang tidak pernah mengambil SPM dengan hanya memasukkan nombor kad pengenalan atau nombor surat beranak sahaja, maklumat peribadi mereka akan diambil daripada rekod PMR dua tahun yang lepas. Sistem ini akan mengembalikan keputusan pendaftaran dalam bentuk jadual. Jadual keputusan ini akan menunjukkan: i. Bilangan calon yang berjaya didaftar dan mempunyai maklumat ii. Bilangan calon yang berjaya didaftar tetapi belum ada maklumat iii. Bilangan calon yang telah didaftar oleh sekolah lain atau sebagai calon persendirian iv. Bilangan calon yang telah didaftar oleh sekolah sebelum ini
 8. 8. Rajah 1 Rajah 2Pendaftaran Calon Baru (SKM)Fungsi ini bertujuan untuk mendaftarkan calon baru Sijil KemahiranMalaysia (SKM) yang tidak pernah mengambil SPM dengan hanyamemasukkan nombor kad pengenalan atau nombor surat beranak
 9. 9. sahaja, maklumat peribadi mereka akan diambil daripada rekod PMRdua tahun yang lepas.Langkah-langkah:1. Pilih Calon Baru (SKM) pada menu kiri. Laman Calon Baru (SKM)akan dipaparkan. (sila Rujuk Rajah 1)2. Masukkan No. K/P atau No. Surat Beranak bagi calon yang hendak didaftar. Terdapat 10 ruangan disediakan.3. Setelah siap, klik butang Daftar untuk memulakan pendaftaran. Satu jadual keputusan pendaftaran akan dipaparkan (sila rujukRajah 2).Tip1. Klik Panduan untuk bantuan fungsi.Nota1. Sekiranya No. K/P calon diketahui, No. Surat Beranak tidak perlu dimasukkan.2. Pendaftaran tidak dibenarkan bagi sekolah yang telah menghantar pendaftaran kepada JPN.3. Masukkan No. K/P yang digunakan dalam pendaftaran PMR dua tahun lepas. Sekiranya No. K/P sementara digunakan semasa pendaftaran PMR dua tahun lepas, masukkan No. K/P sementara tersebut.4. Gunakan No. Surat Beranak dan biarkan No. K/P kosong jika calon tersebut mendaftar peperiksaan UPSR menggunakan No. Surat Beranak, dan tidak mendaftar peperiksaan PMR. Selepas calon tersebut berjaya didaftar, No. K/Pnya boleh diisi.5. Calon yang telah digantung daripada mengambil peperiksaan tidak dapat didaftarkan.6. Calon juga tidak dibenarkan untuk mendaftar jika telah mendaftar peperiksaan lain untuk tahun yang sama.7. Jika calon pernah mengambil peperiksaan SPM sebelum ini, dia tidak dibenarkan untuk didaftar sebagai calon baru SKM.8. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja.9. Sekiranya sekolah tersebut telah mempunyai calon SKM berdaftar, tetapan Maklumat Calon SKM tidak boleh diubah kepada “Tiada”.10. Calon wajib mendaftar 4 mata pelajaran.11. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi.12. Mata pelajaran 1224-Pendidikan Islam hanya untuk calon beragama Islam dan mata pelajaran 1226-Pendidikan Moral hanya untuk calon bukan beragama Islam.Lihat juga…1. Pemaparan Senarai Calon2. Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut Kelas3. Penyelenggaraan Data Sekolah3.2 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/PLaman ini digunakan untuk mendaftarkan calon-calon baru SijilKemahiran Malaysia (SKM) yang tidak mempunyai No. K/P dengan
 10. 10. syarat calon-calon ini tidak pernah mengambil mana-manapeperiksaan (UPSR dan PMR) sebelum ini. Sistem akan menjanakanNo. K/P sementara yang unik kepada calon-calon tersebut. Rajah 1Penerangan medan-medan dalam panel:Bilangan - Bilangan calon baru SKM tanpa No. K/P yang ingin didaftarkanPendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/PFungsi ini membolehkan sekolah mendaftar lebih daripada seorangcalon baru SKM yang tidak mempunyai No. K/P, No. K/P sementarayang unik akan dijana.Langkah-langkah:1. Pada menu kiri, klik Calon Baru (SKM) Tanpa No K/P. (sila rujukRajah 1)2. Masukkan bilangan calon yang ingin didaftarkan.3. Klik butang Daftar. Mesej berjaya akan dipaparkan.Amaran!1. Pastikan jumlah calon yang dimasukkan adalah betul sebelum klik butangDaftar.Tip
 11. 11. 1. Klik Panduan untuk bantuan fungsi. 2. Jumlah maksimum bilangan calon yang dibenarkan adalah 99 orang. Nota 2. Calon yang pernah menduduki sebarang peperiksaan sebelum ini dan masih tidak memiliki No. K/P tidak digalakkan untuk mendaftar melalui laman ini. Mereka digalakkan mendaftar melalui laman Pendaftaran Calon Baru (SKM)atau Pendaftaran Calon Mengulang. 3. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja. 4. Sekiranya sekolah tersebut telah mempunyai calon SKM berdaftar, tetapan Maklumat Calon SKM tidak boleh diubah kepada “Tiada”. 5. Calon wajib mendaftar 4 mata pelajaran. 6. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi. 7. Mata pelajaran 1224-Pendidikan Islam hanya untuk calon beragama Islam dan mata pelajaran 1226-Pendidikan Moral hanya untuk calon bukan beragama Islam. Lihat juga… 1. Pemaparan Senarai Calon 2. Pendaftaran Calon Baru (SKM) 3. Pendaftaran Calon Mengulang 4. Pendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut Kelas 5. Penyelenggaraan Data Sekolah3.3 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut KelasLaman ini memberi kemudahan pendaftaran calon baru SijilKemahiran Malaysia (SKM) yang tidak pernah mengambil SPMmengikut kelas. Dengan ini, pihak sekolah boleh mendaftar calon-calon mengikut setiap kelas dengan lebih mudah. Maklumat peribadimereka akan diambil daripada rekod PMR dua tahun yang lepas.Sistem ini akan mengembalikan keputusan pendaftaran dalam bentukjadual. Jadual keputusan ini akan menunjukkan:i. Bilangan calon yang berjaya didaftar dan mempunyai maklumatii. Bilangan calon yang berjaya didaftar tetapi belum ada maklumatiii. Bilangan calon yang telah didaftar oleh sekolah lain atau sebagai calon persendirianiv. Bilangan calon yang telah didaftar oleh sekolah sebelum ini
 12. 12. Rajah 1 Rajah 2Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut KelasFungsi ini bertujuan untuk mendaftarkan calon baru SKM yang tidakpernah mengambil SPM mengikut kelas dengan hanya memasukkannombor kelas dan nombor kad pengenalan atau nombor surat beranaksahaja.
 13. 13. Langkah-langkah:1. Pilih Calon Baru (SKM) Ikut Kelas di bawah Pendaftaran pada menu kiri. Laman Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut Kelasakan dipaparkan (sila rujuk Rajah 1).2. Masukkan No. Kelas dan No. K/P atau No. Surat Beranak bagi calon yang hendak didaftar. Terdapat 10 ruang disediakan.3. Klik butang Daftar untuk memulakan pendaftaran. Satu jadual keputusan pendaftaran akan dipaparkan (sila rujuk Rajah 2).Tip1. Klik Panduan untuk bantuan fungsi.Nota1. Sekiranya No. K/P calon diketahui, No. Surat Beranak tidak perlu dimasukkan.2. Pendaftaran tidak dibenarkan bagi sekolah yang telah menghantar pendaftaran kepada JPN.3. Masukkan No. K/P yang digunakan dalam pendaftaran PMR dua tahun lepas. Sekiranya No. K/P sementara digunakan semasa pendaftaran PMR dua tahun lepas, masukkan No. K/P sementara tersebut.4. Gunakan No. Surat Beranak dan biarkan No. K/P kosong jika calon tersebut mendaftar peperiksaan UPSR menggunakan No. Surat Beranak, dan tidak mendaftar peperiksaan PMR. Selepas calon tersebut berjaya didaftar, No. K/Pnya boleh diisi.5. Calon yang telah digantung daripada mengambil peperiksaan tidak dapat didaftarkan.6. Calon juga tidak dibenarkan untuk mendaftar jika telah mendaftar peperiksaan lain untuk tahun yang sama.7. Jika calon pernah mengambil peperiksaan SPM sebelum ini, dia tidak dibenarkan untuk didaftar sebagai calon baru SKM.8. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja.9. Sekiranya sekolah tersebut telah mempunyai calon SKM berdaftar, tetapan Maklumat Calon SKM tidak boleh diubah kepada “Tiada”.10. Calon wajib mendaftar 4 mata pelajaran.11. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi.12. Mata pelajaran 1224-Pendidikan Islam hanya untuk calon beragama Islam dan mata pelajaran 1226-Pendidikan Moral hanya untuk calon bukan beragama Islam.13. Sekiranya di dalam kelas yang sama terdapat calon SKM dan calon biasa (Bukan SKM), sistem hanya akan mendaftarkan mata pelajaran tersebut kepada calon SKM sahaja.14. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon (SKM) telah mendaftar mata pelajaran tersebut.Lihat juga…1. Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM)2. Penyelenggaraan Data Sekolah
 14. 14. 3.4 Pendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut KelasLaman ini digunakan untuk mendaftarkan calon-calon Sijil KemahiranMalaysia (SKM) yang tidak mempunyai No. K/P mengikut kelasdengan syarat calon-calon ini tidak pernah mengambil mana-manapeperiksaan (UPSR atau PMR) sebelum ini. Sistem akan menjanakanNo. K/P sementara yang unik kepada calon-calon tersebut. Rajah 1Penerangan medan-medan dalam panel:Bilangan - Bilangan calon baru SKM tanpa No. K/P yang ingin didaftarkanPendaftaran Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut KelasFungsi ini membolehkan sekolah mendaftar lebih daripada seorangcalon baru SKM yang tidak mempunyai No. K/P mengikut kelas, No.K/P sementara yang unik akan dijana.Langkah-langkah:1. Pada menu kiri, klik Calon Baru (SKM) Tanpa No. K/P Ikut Kelas di bawah Pendaftaran (sila rujuk Rajah 1).2. Masukkan nombor Kelas dan bilangan calon yang ingin didaftarkan.3. Klik butang Daftar. Mesej berjaya akan dipaparkan.Amaran!
 15. 15. 1. Pastikan jumlah calon yang dimasukkan adalah betul sebelum klik butangDaftar.Tip1. Klik Panduan untuk bantuan fungsi.2. Jumlah maksimum bilangan calon yang dibenarkan adalah 99 orang.Nota1. Calon yang pernah menduduki sebarang peperiksaan sebelum ini dan masih tidak memiliki No. K/P tidak harus mendaftar melalui laman ini. Mereka harus didaftar melalui laman Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut Kelas atauPendaftaran Calon Mengulang Ikut Kelas.2. Calon SKM hanya boleh didaftarkan bagi Sekolah yang mempunyai maklumat calon SKM sahaja.3. Sekiranya sekolah tersebut telah mempunyai calon SKM berdaftar, tetapan Maklumat Calon SKM tidak boleh diubah kepada “Tiada”.4. Calon wajin mendaftar 4 mata pelajaran.5. Mata pelajaran calon hanya boleh didaftar jika maklumat peribadinya telah diisi.6. Mata pelajaran 1224-Pendidikan Islam hanya untuk calon beragama Islam dan mata pelajaran 1226-Pendidikan Moral hanya untuk calon bukan beragama Islam.7. Sekiranya di dalam kelas yang sama terdapat calon SKM dan calon biasa (Bukan SKM), sistem hanya akan mendaftarkan mata pelajaran tersebut kepada calon SKM sahaja.8. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon (SKM) telah mendaftar mata pelajaran tersebut.Lihat Juga…1. Pendaftaran Calon Baru (SKM) Ikut Kelas2. Pendaftaran Calon Mengulang Ikut Kelas3. Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM)4. Penyelenggaraan Data Sekolah3.5 Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM)Laman ini membenarkan pihak sekolah mendaftarkan mata pelajarankepada semua calon SKM di sesuatu kelas secara berkelompok.Pendaftaran mata pelajaran kaedah ini sangat sesuai digunakansebaik sahaja calon-calon di sesuatu kelas telah habis didaftar.1. Pemaparan Senarai KelasFungsi ini memaparkan senarai kelas sesuatu sekolah. Senarai kelasini diperolehi daripada No. Kelas yang dimasukkan oleh pihak sekolahsemasa pendaftaran calon.
 16. 16. Rajah 1Langkah-langkah:1. Klik Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM) di bawahPendaftaran pada menu kiri.2. Senarai kelas bagi sekolah berkenaan akan dipaparkan.Nota1. Kelas diperolehi daripada No. Kelas yang dimasukkan semasa pendaftaran calon ikut kelas. Sekiranya terdapat No. Kelas yang salah, sila kenalpasti maklumat pendaftaran calon berkenaan, lalu kemaskinikan No. Kelastersebut.2. Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM)Fungsi ini mendaftarkan mata pelajaran untuk calon SKM bagi sesuatukelas yang dipilih.
 17. 17. Rajah 2Langkah-langkah:1. Pada laman Senarai Kelas, pilih sesuatu kelas. Senarai mata pelajaran dan bilangan calon SKM yang mendaftar bagi setiap mata pelajaran akan dipaparkan.2. Pilih mata pelajaran yang ingin didaftar dari senarai Mata Pelajaran.3. Klik butang Tambah. Mata pelajaran yang didaftar akan dipaparkan di bahagian bawah.4. Ulangi langkah 2 hingga 3 untuk memilih mata pelajaran lain.5. Bila selesai, klik butang Kemaskini. Mata pelajaran yang telah dipilih akan didaftarkan.
 18. 18. Tip1. Fungsi Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas Bagi Calon SKM digalakkan diguna sebaik sahaja semua calon sesuatu kelas telah didaftar dan maklumat peribadi telah diisi, tetapi sebelum sebarang calon mendaftar sebarang mata pelajaran.2. Untuk mempercepatkan proses pendaftaran mata pelajaran, masukkan kod mata pelajaran dalam kotak kosong yang disediakan dan tekan kekunci Enter.3. Untuk memilih beberapa mata pelajaran secara berselerak pada masa yang sama, tekan kekunci Ctrl sambil klik mata pelajaran tersebut.4. Untuk memilih beberapa mata pelajaran secara jujukan, klik mata pelajaran pertama dalam senarai, kemudian tekan kekunci Shift sambil klik pada mata pelajaran terakhir dalam senarai.Nota1. Jika maklumat peribadi sebarang calon di dalam kelas belum diisi, fungsiPendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM) tidak dapat digunakan. Ini adalah kerana sistem tidak dapat mengetahui agama calon tersebut.2. Calon wajib mendaftar 4 mata pelajaran.3. Mata pelajaran 1224 - Pendidikan Islam akan didaftar hanya untuk calon yang beragama Islam sahaja manakala mata pelajaran 1226 – Pendidikan Moral akan didaftar hanya untuk calon yang bukan beragama Islam sahaja secara automatik.4. Nombor dalam kurungan menunjukan bilangan calon (SKM) telah mendaftar mata pelajaran tersebut.3. Penghapusan Mata PelajaranFungsi ini membatalkan mata pelajaran yang telah didaftar.
 19. 19. Langkah-langkah:1. Pada laman Senarai Kelas, pilih sesuatu kelas. Senarai mata pelajaran dan bilangan calon SKM yang mendaftar mata pelajaran akan dipaparkan.2. Klik butang Hapus untuk membatalkan mata pelajaran yang telah didaftarkan.4. Pengiraan BayaranApabila mata pelajaran didaftarkan, bayaran akan dikira secaraautomatik. Fungsi ini juga boleh mengira bayaran bagi matapelajaran yang dipilih sebelum mata pelajaran tersebut didaftar.Langkah-langkah:1. Selepas memilih mata pelajaran, klik butang Kira Jumlah Bayaran. Yuran pendaftaran akan dipaparkan.
 20. 20. Nota1. Kiraan bayaran adalah berdasarkan semua mata pelajaran yang didaftar, termasuk mata pelajaran yang hanya didaftar oleh sebahagian calon kelas.3.6 Penentuan Mata Pelajaran Tambahan CalonLaman ini adalah untuk menentukan mata pelajaran tambahan calondaripada mata pelajaran yang telah didaftarkan berdasarkan carianmelalui nombor kad pengenalan atau nombor surat beranak, ataupundari senarai yang memaparkan calon-calon yang telah mengambillebih dari 10 matapelajaran. Rajah 1
 21. 21. Rajah 2 Rajah 3Penentuan Mata Pelajaran Tambahan CalonFungsi ini bertujuan untuk menentukan mata pelajaran tambahancalon daripada mata pelajaran yang telah didaftarkan berdasarkancarian melalui nombor kad pengenalan atau nombor surat beranak,
 22. 22. ataupun dari senarai yang memaparkan calon-calon yang telahmengambil lebih dari 10 matapelajaran.Langkah-langkah:1. Pilih Penentuan Mata Pelajaran Tambahan Calon pada menu kiri. Laman Penentuan Mata Pelajaran Tambahan Calon akan dipaparkan (sila rujuk Rajah 1).2. Masukkan No. K/P atau No. Surat Beranak bagi calon yang dikehendaki.3. Setelah siap, klik butang Cari. Maklumat pelajar yg dicari akan dipaparkan.4. Klik pada ruangan Status MP Tambahan bagi calon tersebut. (sila rujuk Rajah 2).5. Pilih mata pelajaran tambahan calon tersebut dan klik butangKemaskini untuk menyimpan data. (sila rujuk Rajah 3)Nota1. Sekiranya No. K/P calon diketahui, Angka Giliran tidak perlu dimasukkan atau sebaliknya.2. Mata pelajaran tambahan calon adalah hanya untuk calon yang telah mendaftar lebih dari 10 mata pelajaran sahaja.3. 1 mata pelajaran tambahan perlu ditentukan bagi calon yang mendaftar 11 mata pelajaran manakala 2 mata pelajaran tambahan perlu ditentukan bagi calon yang mendaftar 12 mata pelajaran.4. Sekiranya mata pelajaran yang telah didaftar dihapus pendaftarannya selepas penentuan mata pelajaran tambahan dibuat, secara automatik sistem akan membatalkan mata pelajaran yang telah dijadikan mata pelajaran tambahan tersebut. Contoh:  Calon mendaftar dua belas (12) Mata Pelajaran dan dua (2) mata pelajaran telah dikemaskini sebagai mata pelajaran tambahan.  Satu mata pelajaran yang BUKAN mata pelajaran tambahan telah dihapus pendaftarannya.  Calon kini mempunyai sebelas (11) mata pelajaran berdaftar.  Secara automatik sistem akan membatalkan salah satu mata pelajaran tambahan tersebut5. Pengguna sistem dinasihatkan melengkapkan terlebih dahulu pendaftaran keseluruhan mata pelajaran calon sebelum meneruskan pengemaskinianPenentuan Mata Pelajaran Tambahan Calon.6. Penghantaran Pendaftaran ke JPN tidak akan dapat dilakukan selagi maklumat mata pelajaran tambahan calon belum lengkap.Lihat juga…1. Senarai Calon2. Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas3. Pendaftaran Mata Pelajaran Ikut Kelas (Calon SKM)

×