SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
1
‫بازار‬
‫کار‬
‫رشته‬
‫برق‬
:‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫برق‬ ‫مهندس‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ،‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
:‫چکیده‬
‫در‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫مقاله‬
‫م‬
‫ی‬
‫خوا‬
‫ی‬
‫م‬
‫بررس‬
‫ی‬
‫جامع‬
‫ی‬
‫از‬
‫بازار‬
‫کار‬
‫رشته‬
‫ب‬
‫رق‬
‫در‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ران‬
‫داشته‬
‫باش‬
‫ی‬
،‫م‬
‫با‬
‫توجه‬
‫به‬
‫ن‬
‫ی‬
‫از‬
‫روز‬
،‫صنعت‬
‫فا‬
‫رغ‬
‫التحص‬
‫ی‬
‫لان‬
‫قابل‬
‫توجه‬
‫و‬
‫رشد‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫برق‬
‫در‬
‫زندگ‬
‫ی‬
،‫روزمره‬
‫بازار‬
‫کار‬
‫رشته‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫برق‬
‫را‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫از‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
2
@electro-rich 021-66404186
‫پو‬
‫ی‬
‫اتر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫و‬
‫رو‬
‫به‬
‫رشدتر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫بازار‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫کشور‬
‫معرف‬
‫ی‬
‫کرد‬
‫که‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
‫با‬
‫تلاش‬
‫و‬
،‫آموزش‬
‫درآمدزا‬
‫یی‬
‫عال‬
‫ی‬
‫از‬
‫آن‬
‫داشت‬
.
1
‫بندی‬ ‫دسته‬ )
‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫براساس‬ ،‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫این‬
‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫کرد‬ ‫تقسیم‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫الکترونیک‬
.‫مخابرات‬ ‫برق‬
‫شاخه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کلی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬
:‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫های‬
1
-
1
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ )
‫که‬ ‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫بین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫بزرگترین‬ ،‫قدرت‬
‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کشور‬
:‫است‬ ‫شغل‬ ‫چند‬ ‫دارای‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تفسیم‬ ‫زیرشاخه‬ ‫چهار‬
)‫الف‬
‫کار‬ ‫بازار‬ :‫حفاظتی‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫جریان‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫دورب‬
‫ی‬
‫ن‬
‫م‬
‫دار‬
‫بسته‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ساختمان‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫مرکز‬ ‫آنتن‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫صوت‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ، )‫(پیجینگ‬ ‫ی‬
‫دزدگ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ساختمان‬
‫ک‬ ‫بازار‬ ،‫خودرو‬ ‫و‬
‫در‬ ‫ار‬
‫تصویری‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫بازکن‬
)‫ب‬
‫کار‬ ‫بازار‬ :‫برق‬ ‫تاسیسات‬
،‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫تابلو‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫اجرای‬
‫تاسیسات‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫برقی‬ ‫پله‬ ‫و‬ ‫آسانسور‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫اتوماتیک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
( ‫روشنایی‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫برقی‬
Dialux
،
Calculux Area
)
‫بازار‬ ،‫موتور‬ ‫پیچی‬ ‫سیم‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫صنعتی‬ ‫برق‬ ‫تابلو‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫صنعتی‬ ‫برق‬ )‫ج‬
‫کار‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫موتور‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫نقشه‬
‫کش‬
‫ی‬
‫الکتریک‬ ‫تاسیسات‬
‫ی‬
‫ص‬
‫نعت‬
‫ی‬
‫نرم‬ ‫با‬
‫افزار‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫برنامه‬
‫پذیر‬ ‫برنامه‬ ‫رله‬ ‫نویسی‬
:‫قدرت‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ )‫د‬
‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫نصب‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫خودرو‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫تعمیر‬
‫تعمیرکار‬
‫گردنده‬ ‫و‬ ‫حرارتی‬ ‫برقی‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬
،
‫ب‬
‫برق‬ ‫جوشکاری‬ ‫کار‬ ‫ازار‬
2
-
1
‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ )
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
4
@electro-rich 021-66404186
‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫الکترونیک‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ،‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫دومین‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫کار‬ ‫بازار‬
‫ع‬ ‫و‬ ‫طراح‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ی‬
‫اب‬
‫تغذ‬ ‫منابع‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ب‬ ،
‫ازار‬
‫کار‬
‫بازار‬ ،‫ربات‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬
‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫کار‬
‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫تعمیرکار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫کار‬ ‫مکاترونیک‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫بیمارستانی‬ ‫تجهیزات‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،)‫(فکس‬ ‫دورنگار‬ ‫و‬ ‫رومیزی‬ ‫و‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫بردهای‬ ‫تعمیر‬
‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ،‫عکاسی‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫موبایل‬ ‫تعمیر‬
‫ک‬ ‫بازار‬ ،‫مداربسته‬
،‫چاپ‬ ،‫پرینتر‬ ‫تعمیر‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫مانیتور‬ ‫تعمیر‬ ‫ار‬
‫صنعتی‬ ‫الکترونیک‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫فتوکپی‬
3
-
1
‫کنترل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ )
‫ترین‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬
‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫ابزار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫همین‬
‫صنایع‬ ‫کنترلی‬ ‫الگوی‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫دقیق‬
‫س‬ ‫به‬
‫برنامه‬ ‫مت‬
‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ،‫اتوماتیک‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریزپردازنده‬ ،‫نویسی‬
:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫مهمترین‬ .‫است‬
‫مدارات‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫کنترلی‬
FPGA
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫کنترلرها‬ ‫میکرو‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫پنومات‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ک‬
‫ار‬
‫صنعت‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ی‬
‫دق‬ ‫ابزار‬
‫ی‬
‫ق‬
‫کار‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫کال‬
‫ی‬
‫براس‬
‫ی‬
‫ون‬
‫ابزاردق‬
‫ی‬
‫ق‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫کارور‬
PLC
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫اتوماس‬
‫ی‬
‫ون‬
‫صنعت‬ ‫کار‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ی‬
‫س‬ ‫طراح‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫ه‬
‫ا‬
‫ی‬
‫کنترل‬
‫ی‬
‫الگور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫ی‬
‫تم‬
‫ها‬
‫ی‬
‫هوشمند‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬
‫ساعت‬ ‫تعمیرکار‬
‫و‬
4
-
1
‫مخابرات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ )
‫چهارمین‬
‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫بازار‬ ،
‫افزون‬ ‫روز‬ ‫رشد‬ ‫بدلیل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخابرات‬ ‫کار‬
‫بسیار‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫کاری‬ ‫بازار‬ ،‫تصویر‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سازی‬ ‫شبکه‬ ،‫اینترنت‬ ‫از‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
:‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ،‫کار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫امیدوارکننده‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫تصویر‬ ‫پردازش‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫سانترال‬ ‫تلفن‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
‫اس‬
‫نرم‬ ‫از‬ ‫تفاده‬
‫ا‬
‫فزار‬
SPSS
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
MS-PROJECT
،
‫کار‬ ‫بازار‬
‫مد‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫ت‬
‫شبکه‬
NETWARE – NOVELL
‫کار‬ ‫بازار‬ ،
‫ها‬ ‫شبکه‬
‫ی‬
‫کامپ‬
‫ی‬
‫وتر‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫تجه‬ ‫نصب‬
‫ی‬
‫زات‬
‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫م‬
.
2
‫ورود‬ )
:‫کرد‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫باید‬ ،‫برقی‬ ‫کار‬ ‫بازارهای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬
2
-
1
‫آموزش‬ )
.‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ،‫برق‬ ‫بازارکار‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫برای‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬
‫داشتن‬ ‫بدلیل‬ ‫صرفا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬ ‫یک‬ ‫این‬
‫اینجا‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫تبحر‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬
‫حر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ،‫آموزش‬ ‫برای‬ .‫باشند‬ ‫موفق‬ ‫نیز‬
‫آزاد‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫فه‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬
2
-
2
‫خودآموزی‬ )
‫توانند‬ ‫می‬ ،‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫گذراندن‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫بسیاری‬
‫و‬ ‫اولیه‬ ‫تسلط‬ ‫متقاضی‬ ‫باید‬ ‫کارآموزی‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫اما‬ ،‫شوند‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫جذب‬
‫مدت‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ ‫باشد؛‬ ‫داشته‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫عملی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ی‬
‫ورود‬ ‫متقاضی‬ ،‫ساختمان‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫خودآموزی‬ ‫برای‬ ‫مثلا‬ .‫کند‬ ‫کار‬ ‫خودآموزی‬
‫دست‬ ‫(حتی‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫موردنیاز‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ابتدا‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬
‫اصلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مدارات‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫باید‬ ‫مدتی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تهیه‬ )‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دوم‬
‫انجا‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پنل‬ ‫یا‬ ‫تابلو‬ ‫روی‬ ،‫برق‬
‫مهم‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫م‬
.‫است‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫و‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
6
@electro-rich 021-66404186
2
-
3
‫کارآموزی‬ )
‫کارآموزی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫است؛‬ ‫کارآموزی‬ ،‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫مرحله‬ ‫سومین‬
‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫متقاضی‬ ،‫اول‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬
،‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫کارآموزی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معتبر‬
‫چنین‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫در‬ ‫که‬
‫چنین‬ ‫در‬ ‫کارآموزی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫است‬ ‫سخت‬ ‫موقعیتی‬
.‫بگیرید‬ ‫پروژه‬ ،‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ،‫نازل‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫مواردی‬
3
‫درآمدزایی‬ ‫و‬ ‫رشد‬ .
،‫داشت‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫چهار‬ ‫باید‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬
‫رشد‬ ‫برای‬
‫بسیار‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫دایمی‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫انجام‬ ‫درآمد‬ ‫چشمگیر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬
‫است‬ ‫موثر‬
3
-
1
‫مداوم‬ ‫آموزش‬ )
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
‫علمی‬ ‫داشته‬ ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫احساس‬ ،‫رشد‬ ‫دلایل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫محکوم‬ ‫قطعا‬ ،‫ندارد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حس‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ،‫قبلیست‬ ‫عملی‬ ‫و‬
‫ر‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫نیم‬ ‫حداقل‬ ‫آموزش‬ .‫است‬ ‫شکست‬ ‫به‬
‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫وز‬
‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫عمق‬ ‫و‬ ‫دایره‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫آموزشی‬
.‫شود‬ ‫درآمدزایی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
3
-
2
‫رابطه‬ ‫ایجاد‬ )
‫تعامل‬ ‫و‬ ‫رابطه‬ ‫ایجاد‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫درآمدزایی‬ ‫بنیادی‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫با‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫فعالان‬ ‫با‬ ‫هم‬
‫مد‬ ‫با‬
‫ی‬
‫ران‬
‫شرک‬
‫ت‬
‫اجرای‬ ‫های‬
‫مهندس‬ ،‫پروژه‬
‫ی‬
‫ن‬
‫برق‬
‫فروشنگان‬ ،‫برقی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫فعال‬
‫برقی‬ ‫تجهیزات‬
‫غ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ره‬
3
-
3
‫اعتمادسازی‬ )
‫اصو‬ ‫از‬ ‫یمی‬
‫دو‬ ‫است؛‬ ‫مشتری‬ ‫در‬ ‫اعتماد‬ ‫ایجاد‬ ،‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫بنیادی‬ ‫ل‬
:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬
3
-
3
-
1
‫دریافت‬ ‫را‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫حتی‬ ‫موردنیاز‬ ‫مجوزهای‬ ‫تمام‬ ‫حتما‬ :‫مجوز‬ ‫اخذ‬ )
‫سایت‬ ‫اگر‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ،‫شرکت‬ ‫ثبت‬ ،‫کسب‬ ‫جواز‬ ‫مانند‬ ،‫کنید‬
‫مجوز‬ ‫دارید‬
‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزارت‬ ‫ساماندهی‬ ،)‫الکترونیک‬ ‫اعتماد‬ ‫(نماد‬ ‫اینماد‬ ‫های‬
،‫اسلامی‬ ‫ارشاد‬
‫م‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫ج‬
‫ازی‬
.‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ... ‫و‬
3
-
3
-
2
‫و‬ ‫بوده‬ ‫بیشتر‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ :‫قوی‬ ‫رزومه‬ )
‫جذب‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ،‫شود‬ ‫عرضه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫این‬
.‫دارد‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬
3
-
4
‫مجازی‬ ‫فضای‬ )
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
8
@electro-rich 021-66404186
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫درآمدازیی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫محوری‬ ‫از‬ ‫یکی‬
:‫داد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ،‫است‬
3
-
4
-
1
‫وبلاگی‬ ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ )
‫ترین‬ ‫پربازده‬ ،‫ترین‬ ‫راحت‬ :
‫شب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راه‬ ‫ترین‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬
‫و‬ ‫تلگرام‬ ،‫(اینستاگرام‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫که‬
،‫بلاگ‬ ‫(میهن‬ ‫وبلاگی‬ ‫شبکه‬ ،)‫نماشا‬ ،‫یوتیوب‬ ،‫(آپارات‬ ‫ویدیویی‬ ‫شبکه‬ ،)‫لینکدین‬
.‫گردد‬ ‫جذب‬ ‫مشتری‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ )... ‫و‬ ‫بلاگفا‬
3
-
4
-
2
‫تبلیغاتی‬ ‫سایتهای‬ )
‫سایت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫متقاضی‬ :
‫مانن‬ ‫هایی‬
.‫کند‬ ‫وارد‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطلاعات‬ ... ‫و‬ ‫شیپور‬ ،‫دیوار‬ ‫د‬
3
-
4
-
3
‫فریلنسری‬ ‫سایتهای‬ )
:
‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬
:‫مانند‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫مشتری‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫سایت‬ ‫به‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫از‬ ‫درصدی‬
‫غ‬ ‫و‬ ‫آچاره‬، ‫پلاک‬ ،‫استادکار‬
‫ی‬
‫ره‬
3
-
4
-
4
‫شخصی‬ ‫سایت‬ )
‫هزینه‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ :
‫زیر‬
5
‫مناسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫میلیون‬
،‫مجوزها‬ ،‫کارها‬ ‫نمونه‬ ،‫محصولات‬ ،‫خدمات‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫طراحی‬ ‫وردپرس‬ ‫با‬
.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫آموزشها‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
‫ما‬ ‫درباره‬
‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬
Electro
‫و‬ )‫(برق‬
Rich
‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬
‫تخ‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬
‫ص‬
‫ص‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫پنج‬ ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬
:‫داریم‬ ‫منظور‬

:‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬
‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬
.‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

:‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬
‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬
‫توسعه‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

:‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
11
@electro-rich 021-66404186
)... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬

:‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬
‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫به‬ ‫دلاری‬
‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬

:‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬
... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬
‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کاملا‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬
‫خ‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬
‫بود‬ ‫واهد‬
.
‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬
:‫ما‬ ‫سايت‬
https://mohammad-karimi.ir
:‫ما‬ ‫فروشگاه‬
https://mohammad-karimi.ir/shop
:‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬
@electro_rich
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬
:‫کنید‬
aparat.com/electo_rich
‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬
68100666120
info@mohammad-karimi.ir
‫میدان‬ ،‫تهران‬
،‫بهزاد‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫آزادی‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫انقلاب‬
‫پلاک‬ ،‫فرازیان‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬
72
‫طبقه‬ ،)‫مشکی‬ ‫(ساختمان‬
3
‫واحد‬
9

More Related Content

Similar to بازار کار رشته برق

برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...Mohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
 
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برقدرآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برقMohammad Karimi
 
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
انواع ثبت شرکت برقی
انواع ثبت شرکت برقیانواع ثبت شرکت برقی
انواع ثبت شرکت برقیMohammad Karimi
 
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بروشور هفته مشاغل
بروشور هفته مشاغل بروشور هفته مشاغل
بروشور هفته مشاغل tarasad
 
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنMohammad Karimi
 
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400Mohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرMohammad Karimi
 
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیمدر مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیمMohammad Karimi
 
در باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیم
در باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیمدر باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیم
در باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیمMohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟Mohammad Karimi
 
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
 

Similar to بازار کار رشته برق (20)

برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برقدرآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
درآمد دلاری در سایت یودمی برای مهندسان برق
 
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
 
انواع ثبت شرکت برقی
انواع ثبت شرکت برقیانواع ثبت شرکت برقی
انواع ثبت شرکت برقی
 
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
 
بروشور هفته مشاغل
بروشور هفته مشاغل بروشور هفته مشاغل
بروشور هفته مشاغل
 
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
 
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
 
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیمدر مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم
در مورد استخدام مهندس برق در عراق بیشتر بدانیم
 
در باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیم
در باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیمدر باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیم
در باره استخدام مهندس برق در کشور عراق بیشتر بدانیم
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
رتبه بندی شرکت های برقی چطور انجام می شود؟
 
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
 
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
 

More from Mohammad Karimi

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟Mohammad Karimi
 
درآمدزایی با نرم افزار Revit
درآمدزایی با نرم افزار Revitدرآمدزایی با نرم افزار Revit
درآمدزایی با نرم افزار RevitMohammad Karimi
 
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟Mohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 
درآمدزایی با نرم افزار Revit
درآمدزایی با نرم افزار Revitدرآمدزایی با نرم افزار Revit
درآمدزایی با نرم افزار Revit
 
نیکولا تسلا
نیکولا تسلانیکولا تسلا
نیکولا تسلا
 
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
 

بازار کار رشته برق

 • 1. 1 ‫بازار‬ ‫کار‬ ‫رشته‬ ‫برق‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ،‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫چکیده‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مقاله‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫خوا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫بررس‬ ‫ی‬ ‫جامع‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫کار‬ ‫رشته‬ ‫ب‬ ‫رق‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫داشته‬ ‫باش‬ ‫ی‬ ،‫م‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫روز‬ ،‫صنعت‬ ‫فا‬ ‫رغ‬ ‫التحص‬ ‫ی‬ ‫لان‬ ‫قابل‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫در‬ ‫زندگ‬ ‫ی‬ ،‫روزمره‬ ‫بازار‬ ‫کار‬ ‫رشته‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫از‬
 • 2. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 2 @electro-rich 021-66404186 ‫پو‬ ‫ی‬ ‫اتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رشدتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫بازار‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫کشور‬ ‫معرف‬ ‫ی‬ ‫کرد‬ ‫که‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫با‬ ‫تلاش‬ ‫و‬ ،‫آموزش‬ ‫درآمدزا‬ ‫یی‬ ‫عال‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫داشت‬ . 1 ‫بندی‬ ‫دسته‬ ) ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫براساس‬ ،‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫کرد‬ ‫تقسیم‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫الکترونیک‬ .‫مخابرات‬ ‫برق‬ ‫شاخه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کلی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ :‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫های‬ 1 - 1 ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ) ‫که‬ ‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫بزرگترین‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کشور‬ :‫است‬ ‫شغل‬ ‫چند‬ ‫دارای‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تفسیم‬ ‫زیرشاخه‬ ‫چهار‬ )‫الف‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫حفاظتی‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫جریان‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دار‬ ‫بسته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ساختمان‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫صوت‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، )‫(پیجینگ‬ ‫ی‬ ‫دزدگ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ساختمان‬ ‫ک‬ ‫بازار‬ ،‫خودرو‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ار‬ ‫تصویری‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫بازکن‬ )‫ب‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ،‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫تابلو‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫اجرای‬ ‫تاسیسات‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫برقی‬ ‫پله‬ ‫و‬ ‫آسانسور‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫اتوماتیک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ( ‫روشنایی‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫برقی‬ Dialux ، Calculux Area ) ‫بازار‬ ،‫موتور‬ ‫پیچی‬ ‫سیم‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫صنعتی‬ ‫برق‬ ‫تابلو‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ :‫صنعتی‬ ‫برق‬ )‫ج‬ ‫کار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫موتور‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫کش‬ ‫ی‬ ‫الکتریک‬ ‫تاسیسات‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫نعت‬ ‫ی‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫برنامه‬ ‫پذیر‬ ‫برنامه‬ ‫رله‬ ‫نویسی‬ :‫قدرت‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ )‫د‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫نصب‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫خودرو‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫تعمیر‬ ‫تعمیرکار‬ ‫گردنده‬ ‫و‬ ‫حرارتی‬ ‫برقی‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ، ‫ب‬ ‫برق‬ ‫جوشکاری‬ ‫کار‬ ‫ازار‬ 2 - 1 ‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ )
 • 4. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 4 @electro-rich 021-66404186 ‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫الکترونیک‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ،‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫دومین‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫اب‬ ‫تغذ‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ، ‫ازار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ربات‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫کار‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫تعمیرکار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫کار‬ ‫مکاترونیک‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫بیمارستانی‬ ‫تجهیزات‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،)‫(فکس‬ ‫دورنگار‬ ‫و‬ ‫رومیزی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫بردهای‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ،‫عکاسی‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫موبایل‬ ‫تعمیر‬ ‫ک‬ ‫بازار‬ ،‫مداربسته‬ ،‫چاپ‬ ،‫پرینتر‬ ‫تعمیر‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫مانیتور‬ ‫تعمیر‬ ‫ار‬ ‫صنعتی‬ ‫الکترونیک‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫فتوکپی‬ 3 - 1 ‫کنترل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ) ‫ترین‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫ابزار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫همین‬ ‫صنایع‬ ‫کنترلی‬ ‫الگوی‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫دقیق‬ ‫س‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫مت‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ،‫اتوماتیک‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریزپردازنده‬ ،‫نویسی‬ :‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫مهمترین‬ .‫است‬ ‫مدارات‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫کنترلی‬ FPGA ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫کنترلرها‬ ‫میکرو‬ ‫طراحی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫پنومات‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‫صنعت‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ی‬ ‫دق‬ ‫ابزار‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫کار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫کال‬ ‫ی‬ ‫براس‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫ابزاردق‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫کارور‬ PLC ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫اتوماس‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫صنعت‬ ‫کار‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫ی‬ ‫س‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫کنترل‬ ‫ی‬ ‫الگور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫تم‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫هوشمند‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫تعمیرکار‬ ‫و‬ 4 - 1 ‫مخابرات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ) ‫چهارمین‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫بازار‬ ، ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫رشد‬ ‫بدلیل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخابرات‬ ‫کار‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫کاری‬ ‫بازار‬ ،‫تصویر‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سازی‬ ‫شبکه‬ ،‫اینترنت‬ ‫از‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 :‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ،‫کار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫امیدوارکننده‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫تصویر‬ ‫پردازش‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫سانترال‬ ‫تلفن‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫اس‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫تفاده‬ ‫ا‬ ‫فزار‬ SPSS ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ MS-PROJECT ، ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫مد‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫شبکه‬ NETWARE – NOVELL ‫کار‬ ‫بازار‬ ، ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫ی‬ ‫کامپ‬ ‫ی‬ ‫وتر‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫تجه‬ ‫نصب‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ . 2 ‫ورود‬ ) :‫کرد‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫باید‬ ،‫برقی‬ ‫کار‬ ‫بازارهای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ 2 - 1 ‫آموزش‬ ) .‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ،‫برق‬ ‫بازارکار‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫برای‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫داشتن‬ ‫بدلیل‬ ‫صرفا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫تبحر‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫حر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ،‫آموزش‬ ‫برای‬ .‫باشند‬ ‫موفق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫فه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ 2 - 2 ‫خودآموزی‬ ) ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫گذراندن‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫تسلط‬ ‫متقاضی‬ ‫باید‬ ‫کارآموزی‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫اما‬ ،‫شوند‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫جذب‬ ‫مدت‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ ‫باشد؛‬ ‫داشته‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫عملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ورود‬ ‫متقاضی‬ ،‫ساختمان‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫خودآموزی‬ ‫برای‬ ‫مثلا‬ .‫کند‬ ‫کار‬ ‫خودآموزی‬ ‫دست‬ ‫(حتی‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫موردنیاز‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ابتدا‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مدارات‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫باید‬ ‫مدتی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تهیه‬ )‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫انجا‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پنل‬ ‫یا‬ ‫تابلو‬ ‫روی‬ ،‫برق‬ ‫مهم‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫م‬ .‫است‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫و‬
 • 6. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 021-66404186 2 - 3 ‫کارآموزی‬ ) ‫کارآموزی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫است؛‬ ‫کارآموزی‬ ،‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫مرحله‬ ‫سومین‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫متقاضی‬ ،‫اول‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫کارآموزی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫چنین‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫کارآموزی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫است‬ ‫سخت‬ ‫موقعیتی‬ .‫بگیرید‬ ‫پروژه‬ ،‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ،‫نازل‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫مواردی‬ 3 ‫درآمدزایی‬ ‫و‬ ‫رشد‬ . ،‫داشت‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫چهار‬ ‫باید‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫بسیار‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫دایمی‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫انجام‬ ‫درآمد‬ ‫چشمگیر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موثر‬ 3 - 1 ‫مداوم‬ ‫آموزش‬ )
 • 7. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫علمی‬ ‫داشته‬ ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫احساس‬ ،‫رشد‬ ‫دلایل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫محکوم‬ ‫قطعا‬ ،‫ندارد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حس‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ،‫قبلیست‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫نیم‬ ‫حداقل‬ ‫آموزش‬ .‫است‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫وز‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫عمق‬ ‫و‬ ‫دایره‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫آموزشی‬ .‫شود‬ ‫درآمدزایی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ 3 - 2 ‫رابطه‬ ‫ایجاد‬ ) ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫رابطه‬ ‫ایجاد‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫درآمدزایی‬ ‫بنیادی‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫فعالان‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫مد‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫شرک‬ ‫ت‬ ‫اجرای‬ ‫های‬ ‫مهندس‬ ،‫پروژه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برق‬ ‫فروشنگان‬ ،‫برقی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ره‬ 3 - 3 ‫اعتمادسازی‬ ) ‫اصو‬ ‫از‬ ‫یمی‬ ‫دو‬ ‫است؛‬ ‫مشتری‬ ‫در‬ ‫اعتماد‬ ‫ایجاد‬ ،‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫بنیادی‬ ‫ل‬ :‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬ 3 - 3 - 1 ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫حتی‬ ‫موردنیاز‬ ‫مجوزهای‬ ‫تمام‬ ‫حتما‬ :‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ) ‫سایت‬ ‫اگر‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ،‫شرکت‬ ‫ثبت‬ ،‫کسب‬ ‫جواز‬ ‫مانند‬ ،‫کنید‬ ‫مجوز‬ ‫دارید‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزارت‬ ‫ساماندهی‬ ،)‫الکترونیک‬ ‫اعتماد‬ ‫(نماد‬ ‫اینماد‬ ‫های‬ ،‫اسلامی‬ ‫ارشاد‬ ‫م‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ج‬ ‫ازی‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ... ‫و‬ 3 - 3 - 2 ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بیشتر‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ :‫قوی‬ ‫رزومه‬ ) ‫جذب‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ،‫شود‬ ‫عرضه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ 3 - 4 ‫مجازی‬ ‫فضای‬ )
 • 8. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 8 @electro-rich 021-66404186 ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫درآمدازیی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫محوری‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫داد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ،‫است‬ 3 - 4 - 1 ‫وبلاگی‬ ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ) ‫ترین‬ ‫پربازده‬ ،‫ترین‬ ‫راحت‬ : ‫شب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راه‬ ‫ترین‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلگرام‬ ،‫(اینستاگرام‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫که‬ ،‫بلاگ‬ ‫(میهن‬ ‫وبلاگی‬ ‫شبکه‬ ،)‫نماشا‬ ،‫یوتیوب‬ ،‫(آپارات‬ ‫ویدیویی‬ ‫شبکه‬ ،)‫لینکدین‬ .‫گردد‬ ‫جذب‬ ‫مشتری‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ )... ‫و‬ ‫بلاگفا‬ 3 - 4 - 2 ‫تبلیغاتی‬ ‫سایتهای‬ ) ‫سایت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫متقاضی‬ : ‫مانن‬ ‫هایی‬ .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطلاعات‬ ... ‫و‬ ‫شیپور‬ ،‫دیوار‬ ‫د‬ 3 - 4 - 3 ‫فریلنسری‬ ‫سایتهای‬ ) : ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ :‫مانند‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫مشتری‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫سایت‬ ‫به‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫آچاره‬، ‫پلاک‬ ،‫استادکار‬ ‫ی‬ ‫ره‬ 3 - 4 - 4 ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ) ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ : ‫زیر‬ 5 ‫مناسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫میلیون‬ ،‫مجوزها‬ ،‫کارها‬ ‫نمونه‬ ،‫محصولات‬ ،‫خدمات‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫طراحی‬ ‫وردپرس‬ ‫با‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫آموزشها‬
 • 9. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬ Electro ‫و‬ )‫(برق‬ Rich ‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬ ‫تخ‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫پنج‬ ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ :‫داریم‬ ‫منظور‬  :‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  :‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬ ‫توسعه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  :‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬
 • 10. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 11 @electro-rich 021-66404186 )... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬  :‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬ ‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫دلاری‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬  :‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کاملا‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫خ‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫بود‬ ‫واهد‬ . ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫ما‬ ‫سايت‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @electro_rich
 • 11. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ :‫کنید‬ aparat.com/electo_rich ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ 68100666120 info@mohammad-karimi.ir ‫میدان‬ ،‫تهران‬ ،‫بهزاد‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫آزادی‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫انقلاب‬ ‫پلاک‬ ،‫فرازیان‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ 72 ‫طبقه‬ ،)‫مشکی‬ ‫(ساختمان‬ 3 ‫واحد‬ 9