Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dsl tools

279 views

Published on

Short introduction to DSL tools

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dsl tools

 1. 1. Microsoft Visual Studio DSL Tools
 2. 2. Inhoudsopgave <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Gebruiken van een DSL </li></ul><ul><li>Maken van een DSL </li></ul><ul><li>Codegeneratie </li></ul>
 3. 3. Inleiding <ul><li>Belangrijkste bronnen: </li></ul><ul><li>Boek </li></ul><ul><li>MSDN forum </li></ul>
 4. 4. <ul><li>DSL tools zijn sinds 2005 geïntegreerd in Microsoft Visual Studio </li></ul><ul><li>Microsoft verwacht dat het gebruik van DSL tools sterk toeneemt in de toekomst </li></ul><ul><li>DSL Tools bestaat uit: </li></ul><ul><li>-DSL designer (Ontwerp van het model) </li></ul><ul><li>-DSL runtime (Gebruik van het model) </li></ul>
 5. 5. Wat is een DSL
 6. 6. DSL Terminologie
 7. 7. Een voorbeeld van een DSL, vragen quiz
 8. 8. Gebruiken van een DSL <ul><li>Nadat het DSL model is gemaakt, kan het gebruikt worden (d.m.v. een package in Visual Studio) </li></ul><ul><li>De toolbox van het model verschijnt </li></ul>
 9. 9. <ul><li>De aanwezige elementen kunnen gebruikt worden om het model te bouwen. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Nadat het model klaar is, kan mbv transform templates de codegeneratie worden uitgevoerd </li></ul><ul><li>Het resultaat is een applicatie, HTML, etc </li></ul>
 11. 11. Maken van een DSL
 12. 12. <ul><li>In de designer wordt het model gemaakt </li></ul><ul><li>Cardinaliteit van de elementen worden gezet in het model </li></ul><ul><li>Controle of het model voldoet aan de werkelijkheid </li></ul><ul><li>Toevoegen van constraints </li></ul>
 13. 13. Codegeneratie
 14. 14. Samenvatting <ul><li>Het gebruik van DSL loont pas bij herhaling </li></ul><ul><li>Makkelijk voor CRUD applicaties </li></ul><ul><li>Lastiger voor complexe software </li></ul>

×