Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

دراسة المكونات الجسمية للاعبي المنتخب القومي لكرة السلة

387 views

Published on

1- التعرف على خصائص مكونات الجسم فى المراكز المختلفة للاعبى المنتخب القومى المصرى لكرة السلة رجال .
2- المقارنة بين مراكز اللعب فى المكونات الجسمية للاعبى المنتخب القومى المصرى لكرة السلة رجال

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

دراسة المكونات الجسمية للاعبي المنتخب القومي لكرة السلة

 1. 1. 82 +م ، :;2' % >=$ان ، ٢٠١٣ &, 76-$& %) 5$( % ا&*+,(% ا+& 321 ،% ) ا" # $ % ا& ' $)(% &$*+,(% ا&-./(% وا&+ 321 دﺩرﺭاﺍسة اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة للاعبى اﺍلمنتخب اﺍلقومى اﺍلمصرىﻯ لكرةﺓ اﺍلسلة وﻭفق مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة كمؤشر لتقنﯿﻴن اﺍلأحمالﻝ اﺍلتدرﺭﯾﻳبﯿﻴة أﺃ.مﻡ.دﺩ/ محمد عبد اﺍلحمﯿﻴد بلالﻝ ١۱ مﻡ.دﺩ/ محمد مسعودﺩ إﺇبراﺍھﮪﮬﻫﯿﻴم شرفﻑ ٢۲ مقدمة وﻭمشكلة اﺍلبحث : mohamed.belal@alexu.edu.eg راﺍمج ѧѧ مﯿﻴم ب ѧ د تص ѧ درﺭبﯿﻴن عن ѧ ن اﺍلم ѧ ر م ѧ ﯿﻴاً للكثﯿﻴ ѧ دفاً أﺃساس ѧ ق ھﮪﮬﻫ ѧѧ ى اﺍللائ ѧѧ م اﺍلرﯾﻳاض ѧ اتﺕ اﺍلجس ѧѧ ى مكون ѧѧ ل إﺇل ѧ بح اﺍلتوص ѧ أﺃص ى ѧ ة ف ѧ ة وﻭاﺍلخططﯿﻴ ѧ النواﺍحى اﺍلمﮭﻬارﺭﯾﻳ ѧ اء ب ѧ م اﺍلارﺭتق ѧ ن ث ѧ ة ،٬ وﻭم ѧ ة اﺍلمختلف ѧ اﺍلإعداﺍدﺩ اﺍلبدنى وﻭاﺍلتى تﮭﻬدفﻑ لتنمﯿﻴة اﺍلقدرﺭاﺍتﺕ اﺍلبدنﯿﻴ جمﯿﻴع اﺍلأنشطة اﺍلرﯾﻳاضﯿﻴة ،٬ فلكل نشاطﻁ رﺭﯾﻳاضى متطلباتﺕ جسمانﯿﻴة وﻭفسﯿﻴولوجﯿﻴة خاصة ﯾﻳلزمﻡ تواﺍفرھﮪﮬﻫا فﯿﻴمن ﯾﻳستﮭﻬدفﻑ (٢۲٩۹٣۳ : إﺇحراﺍزﺯ اﺍلمﯿﻴداﺍلﯿﻴاتﺕ وﻭاﺍلبطولاتﺕ فى ھﮪﮬﻫذاﺍ اﺍلنشاطﻁ . ( ١۱٨۸ ة ѧ وبﺏ وﻭبالفاعلﯿﻴ ѧ ل اﺍلمطل ѧ مﮫﻪ لأدﺩاﺍء اﺍلعم ѧ ب جس ѧ ة تركﯿﻴ ѧ دىﻯ ملائم ѧ ة بم ѧ ﯿﻴة اﺍلمختلف ѧ فتتحددﺩ لﯿﻴاقة اﺍلفردﺩ للأنشطة اﺍلرﯾﻳاض راﺍتﺕ ѧ ن اﺍلمتغﯿﻴ ѧ اﺍلتى ﯾﻳمكن لأعضائﮫﻪ أﺃنجازﺯ ھﮪﮬﻫدفﻑ اﺍلحركة بﮭﻬا ،٬ فالمتغﯿﻴراﺍتﺕ اﺍلمورﺭفولوجﯿﻴة لﮭﻬا دﺩوﻭرﺭاﺍ مؤثراﺍً على كل م ك ѧ اﺍلبدنﯿﻴة وﻭاﺍلحركﯿﻴة اﺍلمرتبطة بالأدﺩاﺍء بل تؤثر أﺃﯾﻳضاً على اﺍلتواﺍفق اﺍلحركى للاعب وﻭأﺃمكاناتﮫﻪ اﺍلحركﯿﻴة ،٬ فضلاً عن ذﺫل اطﻁ ѧ وعﻉ اﺍلنش ѧ ارﺭ ن ѧ راﺍدﺩ وﻭاﺍختﯿﻴ ѧ ة للأف ѧ روﻭقﻕ اﺍلفردﺩﯾﻳ ѧ ع اﺍلف ѧ ق م ѧ ا ﯾﻳتف ѧ ى بم ѧ أﺃنﮭﻬا تسﮭﻬم فى بناء وﻭتوحﯿﻴد عملﯿﻴاتﺕ اﺍلتدرﺭﯾﻳب اﺍلرﯾﻳاض اﺍلرﯾﻳاضى وﻭتوجﯿﻴة اﺍلناشئ للأنشطة اﺍلرﯾﻳاضﯿﻴة اﺍلمختلفة اﺍلتى تتناسب معﮭﻬم تبعاً لمتطلباتﺕ كل نشاطﻁ على حدهﻩ. (١۱٢۲ :٢۲٠۰) (٢۲٧۷٩۹ :١۱٣۳ ) ا ѧ ٢۲٩۹٣۳ ) ،٬ كم : وقﻕ . ( ١۱ ѧ ازﺯ وﻭاﺍلتف ѧ مة للإنج ѧ وﻭﯾﻳعتبر حجم وﻭشكل وﻭبناء جسم اﺍلشخص اﺍلرﯾﻳاضى من اﺍلعواﺍمل اﺍلحاس أﺃنﻥ اﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬارﺭىﻯ وﻭاﺍلقﯿﻴاساتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة من أﺃھﮪﮬﻫم اﺍلمكوناتﺕ اﺍلتى ﯾﻳجب أﺃنﻥ توضع فى اﺍلاعتبارﺭ لتحقﯿﻴق مستوىﻯ اﺍلبطولة (٢۲١۱) أثر ѧ ا وﻭﯾﻳت ѧ ل منﮭﻬم ѧ ؤثر ك ѧ رىﻯ ﯾﻳ ѧ ة اﺍلأخ ѧ ة اﺍلبدنﯿﻴ ѧ اتﺕ اﺍللﯿﻴاق ѧ فنسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن وﻭاﺍلنسﯿﻴج اﺍلعضلى لﮭﻬما علاقة وﻭثﯿﻴقة بكافة مكون ة ѧѧ درﺭاﺍتﺕ اﺍلﮭﻬواﺍئﯿﻴ ѧѧ ة كالق ѧѧ ة اﺍلبدنﯿﻴ ѧѧ اتﺕ اﺍللﯿﻴاق ѧѧ ض مكون ѧѧ ى بع ѧѧ لبﯿﻴاً عل ѧѧ دھﮪﮬﻫن س ѧѧ ادﺩةﺓ اﺍل ѧѧ ؤثر زﺯﯾﻳ ѧѧ الﻝ ت ѧѧ بﯿﻴل اﺍلمث ѧѧ ى س ѧѧ الآخر ،٬ فعل ѧѧ ب لى ѧѧ ل اﺍلعض ѧѧ لﯿﻴة وﻭاﺍلتحم ѧѧ وةﺓ اﺍلعض ѧѧ ادﺩةﺓ اﺍلق ѧѧ ى زﺯﯾﻳ ѧѧ اً عل ѧѧ لى إﺇﯾﻳجابﯿﻴ ѧѧ ﯿﻴج اﺍلعض ѧѧ ادﺩةﺓ اﺍلنس ѧѧ ؤثر زﺯﯾﻳ ѧѧ ا ت ѧѧ ة ،٬ كم ѧѧ ة وﻭاﺍلمروﻭن ѧѧ وﻭاﺍللاھﮪﮬﻫواﺍئﯿﻴ وﻭاﺍلسرعة ،٬ كما أﺃنﻥ تكوﯾﻳن اﺍلجسم ھﮪﮬﻫامﻡ جداﺍً عندما ﯾﻳتطلب نوعﻉ اﺍلرﯾﻳاضة تحرﯾﻳك اﺍلجسم رﺭأﺃسﯿﻴاً أﺃوﻭ أﺃفقﯿﻴاً فى اﺍلفراﺍغﻍ . ( ٧۷٥ : ٣۳ ) (٣۳٨۸٤ – ٣۳٤٦ : ١۱) وﻭكرةﺓ اﺍلسلة وﻭاﺍحدةﺓ من اﺍلألعابﺏ اﺍلتى تتمﯿﻴز بتعددﺩ اﺍلأدﺩاﺍءاﺍتﺕ اﺍلمﮭﻬارﺭﯾﻳة وﻭاﺍلخططﯿﻴة وﻭلاعب كرةﺓ اﺍلسلة ﯾﻳجب أﺃنﻥ ﯾﻳتقن د ѧ تحكم بتحدﯾﻳ ѧ ى ت ѧ اﺍللعب فى اﺍلمراﺍكز اﺍلمختلفة وﻭلكن ھﮪﮬﻫنا تدخل اﺍلعناصر اﺍلبدنﯿﻴة وﻭاﺍلمﮭﻬارﺭﯾﻳة وﻭاﺍلمواﺍصفاتﺕ اﺍلجسمانﯿﻴة اﺍلت ب ѧ ل اﺍلملع ѧ ا دﺩاﺍخ ѧ ف بﮭﻬ ѧ امﻡ اﺍلمكل ѧ ق اﺍلمﮭﻬ ѧ ى تحقﯿﻴ ѧ ﮫﻪ ف ѧ مراﺍكز اﺍللاعبﯿﻴن ،٬ إﺇذﺫ أﺃنﻥ لكل لاعب مﮭﻬارﺭاﺍتﺕ ﯾﻳمتازﺯ بﮭﻬا تعبر عن أﺃدﺩاﺍئ (٣۳٦٢۲ : وﻭفى اﺍلمركز اﺍلمخصص لﮫﻪ . ( ١۱٠۰ ة ،٬ ѧ وﻭمن اﺍلأسس اﺍلﮭﻬامة اﺍلتى ﯾﻳجب أﺃنﻥ ﯾﻳراﺍعﯿﻴﮭﻬا اﺍلمدرﺭبﺏ حالة اﺍللاعبﯿﻴن وﻭإﺇمكانﯿﻴاتﮭﻬم عند تصمﯿﻴم اﺍلبراﺍمج اﺍلتدرﺭﯾﻳبﯿﻴ ن ѧ ق م ѧ اتﺕ اﺍلفرﯾﻳ ѧ د إﺇمكانﯿﻴ ѧ ن تحدﯾﻳ ѧ حﯿﻴث أﺃنﻥ لعبة كرةﺓ اﺍلسلة تتكونﻥ دﺩاﺍخل اﺍلملعب من خمس مراﺍكز وﻭخمس لاعبﯿﻴن وﻭﯾﻳمك (٢۲٩۹ : خلالﻝ متطلباتﺕ كل مركز من مراﺍكز اﺍللعب وﻭتحدﯾﻳد اﺍلمواﺍصفاتﺕ اﺍلخاصة بكل لاعب. ( ٨۸ وﻭتصنف مراﺍكز اﺍللعب في كرةﺓ اﺍلسلة إﺇلي خمس مراﺍكز ھﮪﮬﻫي : Point Guard ( -­ مركز ( ١۱ Shooting Guard ( -­ مركز ( ٢۲ Small Forward ( -­ مركز ( ٣۳ Power Forward ( -­ مركز ( ٤ Center ( -­ مركز ( ٥ وﻭلكل مركز من ھﮪﮬﻫذهﻩ اﺍلمراﺍكز متطلباتﺕ مﮭﻬارﺭﯾﻳة وﻭبدنﯿﻴة وﻭمورﺭفولوجﯿﻴة تتحددﺩ وﻭفق طﻁبﯿﻴعة كل مركز . (٦٨۸: ٢۲٥) (٣۳٦:٢۲٢۲) (٦٣۳:١۱٦) (٧۷٦ : ١۱٧۷) ١۱ أﺳﺴﺗﺘاذ ﻣﻤﺳﺴاعد ﺑﺒقﺳﺴم ﺗﺘدرﯾﯿﻳﻴب الالعاب الرﯾﯿﻳﻴاﺿﻀﯾﯿﻳﻴة- كلﯾﯿﻳﻴة الﺗﺘرﺑﺒﯾﯿﻳﻴة الرﯾﯿﻳﻴاﺿﻀﯾﯿﻳﻴة ﺑﺒأﺑﺒو قﯾﯿﻳﻴر – ﺟﺠاﻣﻤعة الإﺳﺴكﻧﻨدرﯾﯿﻳﻴة ٢۲ ﻣﻤدرس ﺑﺒقﺳﺴم العلوم الﺣﺤﯾﯿﻳﻴوﯾﯿﻳﻴة والﺻﺼﺣﺤﯾﯿﻳﻴة الرﯾﯿﻳﻴاﺿﻀﯾﯿﻳﻴة- كلﯾﯿﻳﻴة الﺗﺘرﺑﺒﯾﯿﻳﻴة الرﯾﯿﻳﻴاﺿﻀﯾﯿﻳﻴة ﺑﺒاﺑﺒو قﯾﯿﻳﻴر – ﺟﺠاﻣﻤعة الإﺳﺴكﻧﻨدرﯾﯿﻳﻴة
 2. 2. م ѧ ونﻥ اﺍلجس ѧ ى مك ѧ ث ﯾﻳعط ѧ م حﯿﻴ ѧ ونﻥ اﺍلجس ѧ راﺍً بمك ѧ أثر كثﯿﻴ ѧ ى تت ѧ طة اﺍلت ѧ ن اﺍلأنش ѧ لة م ѧ رةﺓ اﺍلس ѧ ة ك ѧ انﻥ أﺃنﻥ لعب ѧ وﻭﯾﻳرىﻯ اﺍلباحث ز ѧ مؤشراﺍً ھﮪﮬﻫاماً وﻭحﯿﻴوﯾﻳاً عن اﺍلإمكاناتﺕ اﺍلحركﯿﻴة للاعبى كرةﺓ اﺍلسلة فى مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة ،٬ حﯿﻴث ﯾﻳتصف كل مرك ة ѧѧ ة اﺍلبدنﯿﻴ ѧѧ ن اﺍلحال ѧѧ ر ع ѧѧ م مؤش ѧѧ ونﻥ اﺍلجس ѧѧ ع مك ѧѧ بة توزﺯﯾﻳ ѧѧ د أﺃنﻥ نس ѧѧ ز فنج ѧѧ ذاﺍ اﺍلمرك ѧѧ ى ھﮪﮬﻫ ѧѧ ب ف ѧѧ ﮫﻪ للع ѧѧ مﯿﻴة تؤھﮪﮬﻫل ѧѧ فاتﺕ جس ѧѧ بمواﺍص وﻭاﺍلبﯿﻴولوجﯿﻴة للاعبﯿﻴن وﻭاﺍلتي ﯾﻳمكن من خلالﮭﻬا تقنﯿﻴن اﺍلأحمالﻝ اﺍلتدرﺭﯾﻳبﯿﻴة . وﻭعلى اﺍلرغم من تأكﯿﻴد اﺍلدرﺭاﺍساتﺕ اﺍلنظرﯾﻳة على أﺃھﮪﮬﻫمﯿﻴة اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة للاعبى كرةﺓ اﺍلسلة لإرﺭتباطﻁﮭﻬا اﺍلوثﯿﻴق بالنواﺍحى اﺍلمﮭﻬارﺭﯾﻳة وﻭاﺍلحركﯿﻴة وﻭاﺍلبدنﯿﻴة وﻭاﺍلفسﯿﻴولوجﯿﻴة للاعبﯿﻴن وﻭبالتالي ﯾﻳرتبط بتقنﯿﻴن وﻭوﻭضع اﺍلبراﺍمج اﺍلتدرﺭﯾﻳبﯿﻴة ،٬ إﺇلا أﺃنﮫﻪ وﻭفى حدوﻭدﺩ علم اﺍلباحثانﻥ وﻭمن خلالﻝ اﺍلإطﻁلاعﻉ على اﺍلدرﺭاﺍساتﺕ وﻭاﺍلمراﺍجع اﺍلعلمﯿﻴة لم ﯾﻳجداﺍ دﺩرﺭاﺍساتﺕ إﺇھﮪﮬﻫتمت بتحدﯾﻳد اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة لمراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة فى كرةﺓ اﺍلسلة ،٬ وﻭذﺫلك لما لﮭﻬا من أﺃھﮪﮬﻫمﯿﻴة خاصة بالأدﺩاﺍء اﺍلرﯾﻳاضى للاعبﯿﻴن خاصة أﺃنﮭﻬا تعطى معلوماتﺕ عامة عن اﺍلامكاناتﺕ اﺍلحركﯿﻴة للاعبﯿﻴن حﯿﻴث أﺃنﻥ كل مركز من مراﺍكز اﺍللعب فى كرةﺓ اﺍلسلة لﮫﻪ متطلباتﺕ وﻭمكوناتﺕ جسمﯿﻴة تمﯿﻴزهﻩ عن غﯿﻴرهﻩ من اﺍلمراﺍكز اﺍلأخرىﻯ مما ﯾﻳنتج عنﮫﻪ اﺍختلافﻑ فى مستوىﻯ اﺍلأدﺩاﺍء دﺩاﺍخل مراﺍكز اﺍللعب مع تنفﯿﻴذ اﺍلواﺍجباتﺕ اﺍلدفاعﯿﻴة وﻭاﺍلﮭﻬجومﯿﻴة اﺍلمختلفة . وﻭمن ھﮪﮬﻫذ اﺍلمنطلق فقد فكر اﺍلباحثانﻥ في دﺩرﺭاﺍسة اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة للاعبي مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة في كرةﺓ اﺍلسلة كمؤشر لتقنﯿﻴن اﺍلاحمالﻝ اﺍلتدرﺭﯾﻳبﯿﻴة لتوجﯿﻴﮫﻪ اﺍلعملﯿﻴة اﺍلتدرﺭﯾﻳبﯿﻴة للوصولﻝ إﺇلي أﺃعلي اﺍلمستوﯾﻳاتﺕ اﺍلرﯾﻳاضﯿﻴة اﺍلممكنة . أﺃھﮪﮬﻫدفﻑ اﺍلبحث : رةﺓ ѧ رىﻯ لك ѧ ومى اﺍلمص ѧ ب اﺍلق ѧ ى اﺍلمنتخ ѧ ة للاعب ѧ ز اﺍلمختلف ѧ ى اﺍلمراﺍك ѧ م ف ѧ اتﺕ اﺍلجس ѧ ائص مكون ѧ ١۱-­ اﺍلتعرفﻑ على خص 2 اﺍلسلة رﺭجالﻝ . ٢۲-­ اﺍلمقارﺭنة بﯿﻴن مراﺍكز اﺍللعب فى اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة للاعبى اﺍلمنتخب اﺍلقومى اﺍلمصرىﻯ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ اﺍلدرﺭاﺍساتﺕ اﺍلمرتبطة : ارﺭىﻯ ѧ الأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬ ѧ ة ب ѧ ة اﺍلخاص ѧ درﺭاﺍتﺕ اﺍلبدنﯿﻴ ѧ ة اﺍلق ѧ ١۱-­ دﺩرﺭاﺍسة لازﺯمﻡ محمد عباسﺱ ،٬ قاسم محمد عباسﺱ ( ٢۲٠۰١۱٢۲ ) بعنواﺍنﻥ "علاق ة ѧѧ درﺭاﺍتﺕ اﺍلبدنﯿﻴ ѧѧ ى اﺍلق ѧѧ رفﻑ عل ѧѧ ى اﺍلتع ѧѧ ة اﺍل ѧѧ دفت اﺍلدرﺭاﺍس ѧѧ لة" ،٬ وﻭھﮪﮬﻫ ѧѧ رةﺓ اﺍلس ѧѧ ى ك ѧѧ دىﻯ لاعب ѧѧ ة ل ѧѧ ب اﺍلمختلف ѧ ز اﺍللع ѧѧ ق مراﺍك ѧ وﻭف بتﮫﻪ ѧ فى لمناس ѧ نﮭﻬج اﺍلوص ѧ تخداﺍمﻡ اﺍلم ѧ م اﺍس ѧ د ت ѧ ة وﻭق ѧѧ ب اﺍلمختلف ѧ ز اﺍللع ѧѧ ق مراﺍك ѧ لة وﻭف ѧѧ رةﺓ اﺍلس ѧ ى ك ѧѧ ارﺭىﻯ للاعب ѧ وﻭاﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬ ة ѧ ددﺩھﮪﮬﻫم ( ١۱٠۰ ) أﺃندﯾﻳ ѧ لطبﯿﻴعة اﺍلدرﺭاﺍسة ،٬ وﻭقد تم تحدﯾﻳد مجتمع اﺍلبحث من أﺃندﯾﻳة اﺍلدوﻭرﺭىﻯ اﺍلممتازﺯ لكرةﺓ اﺍلسلة وﻭاﺍلبالغ ع ٢۲٠۰١۱١۱ وﻭبلغ عددﺩھﮪﮬﻫم ( ٢۲٠۰ ) لاعبا وﻭقد تم اﺍختﯿﻴارﺭ ٥ أﺃندﯾﻳة من مجموعﻉ اﺍلعشر أﺃندﯾﻳة حﯿﻴث / للموسم اﺍلرﯾﻳاضى ٢۲٠۰١۱٠۰ ائج ѧ م نت ѧ ت أﺃھﮪﮬﻫ ѧ ب وﻭكان ѧ ز اﺍللع ѧ بلغت عﯿﻴنة اﺍلدرﺭاﺍسة اﺍلفعلﯿﻴة ٣۳٠۰ لاعب تم تقسﯿﻴمﮭﻬم اﺍلى ثلاثة مجموعاتﺕ حسب مراﺍك ز ѧ ل مرك ѧ ة ،٬ لك ѧ ب اﺍلمختلف ѧ ز اﺍللع ѧ ق مراﺍك ѧ ارﺭىﻯ وﻭف ѧ ة وﻭاﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬ ѧ ة اﺍلخاص ѧ درﺭاﺍتﺕ اﺍلبدنﯿﻴ ѧ ى اﺍلق ѧ اﺍلدرﺭاﺍسة ھﮪﮬﻫناكﻙ تفوقﻕ ف اتﺕ ѧ ب متطلب ѧ ارﺭىﻯ حس ѧ ع اﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬ ѧ ة م ѧ درﺭاﺍتﺕ اﺍلبدنﯿﻴ ѧ على حسابﺏ اﺍلآخر وﻭجودﺩ علاقة اﺍرﺭتباطﻁﯿﻴة بكل مركز فى اﺍلق ( اﺍلمركز اﺍلذىﻯ ﯾﻳشغلﮫﻪ اﺍللاعب . ( ١۱٠۰ م ѧѧ ط اﺍلجس ѧѧ ة وﻭنم ѧѧ ائص اﺍلأنثروﻭبومترﯾﻳ ѧѧ واﺍنﻥ "اﺍلخص ѧ ٢۲٠۰١۱٠۰ ) بعن ) Vishawgaurav et al روﻭنﻥ ѧѧ اوﻭ وﻭآﺁخ ѧѧ ة فﯿﻴش ѧѧ ٢۲-­ دﺩرﺭاﺍس ط ѧ م وﻭنم ѧ ائص اﺍلجس ѧ ﯿﻴن خص ѧ ة ب ѧ ة اﺍلمقارﺭن ѧ ن اﺍلدرﺭاﺍس ѧ دفﻑ م ѧ انﻥ اﺍلﮭﻬ ѧ لة " وﻭك ѧ وﻭتكوﯾﻳنﮫﻪ لدىﻯ لاعبى اﺍلكرةﺓ اﺍلطائرةﺓ وﻭاﺍلس ى ٣۳٦ ѧ ة عل ѧ ة اﺍلدرﺭاﺍس ѧ تملت عﯿﻴن ѧ فى ،٬ وﻭاﺍش ѧ نﮭﻬج اﺍلوص ѧ تخداﺍمﻡ اﺍلم ѧ اﺍلجسم للاعبى اﺍلكرةﺓ اﺍلطائرةﺓ وﻭكرةﺓ اﺍلسلة ،٬ وﻭتم اﺍس ت ѧ نة ،٬ وﻭكان ѧ ٢۲٥ س – ﯿﻴن ١۱٨۸ ѧ ا ب ѧ ارﺭھﮪﮬﻫم م ѧ ت أﺃعم ѧ لاعب من اﺍلكرةﺓ اﺍلطائرةﺓ ،٬ وﻭ ٢۲٧۷ لاعب من كرةﺓ اﺍلسلة ،٬ وﻭتراﺍوﻭح لة ѧ رةﺓ اﺍلس ѧ ى ك ѧ أﺃھﮪﮬﻫم اﺍلنتائج تمﯿﻴز لاعبى كرةﺓ اﺍلسلة بأطﻁواﺍلﻝ أﺃكبر من لاعبى اﺍلكرةﺓ اﺍلطائرةﺓ وﻭكذلك ظﻅﮭﻬر تفوقﻕ لاعب ( فى مسطح اﺍلجسم وﻭاﺍلكتلة اﺍلعضلﯿﻴة. ( ٢۲٣۳ ارﺭىﻯ ѧ واﺍنﻥ "اﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬ ѧ ة بعن ѧ د ( ٢۲٠۰٠۰٨۸ ) دﺩرﺭاﺍس ѧ د اﺍلحمﯿﻴ ѧ ز عب ѧ د اﺍلعزﯾﻳ ѧ ن عب ѧ حاتة وﻭأﺃﯾﻳم ѧ ابر ش ѧ لامة ص ѧ ٣۳-­ دﺩرﺭاﺍسة أﺃحمد س ى ѧѧ رفﻑ عل ѧѧ ى اﺍلتع ѧѧ ة اﺍل ѧѧ دفت اﺍلدرﺭاﺍس ѧѧ د ھﮪﮬﻫ ѧѧ لة" ،٬ وﻭق ѧѧ رةﺓ اﺍلس ѧ ى ك ѧѧ ب للاعب ѧѧ ز اﺍللع ѧѧ مانﯿﻴة وﻭمراﺍك ѧѧ اتﺕ اﺍلجس ѧѧ ﮫﻪ بالقﯿﻴاس ѧѧ وﻭعلاقت اﺍلعلاقة بﯿﻴن اﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬارﺭىﻯ ببعض اﺍلقﯿﻴاساتﺕ اﺍلجسمانﯿﻴة للاعبى كرةﺓ اﺍلسلة اﺍلحاصلﯿﻴن على بطولة دﺩوﻭرﺭىﻯ اﺍلاتحادﺩ بن ѧ مانﯿﻴة لللاع ѧ اتﺕ اﺍلجس ѧ بعض اﺍلقﯿﻴاس ѧ ب ب ѧ ز اﺍللع ѧ ة مراﺍك ѧ ذلك علاق ѧ ازﺯ (بﺏ) وﻭك ѧ عودﺩ ممت ѧ لة للص ѧ رةﺓ اﺍلس ѧ اﺍلمصرىﻯ لك د ѧ لة ،٬ وﻭق ѧ رةﺓ اﺍلس ѧ ى ك ѧ مﯿﻴة للاعب ѧ اتﺕ اﺍلجس ѧ ض اﺍلقﯿﻴاس ѧ اﺍلحاصلﯿﻴن على اﺍلبطولة وﻭاﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬارﺭىﻯ وﻭمراﺍكز اﺍللعب وﻭبع م ѧ ت أﺃھﮪﮬﻫ ѧ ى ،٬ وﻭكان ѧ وھﮪﮬﻫاجﺝ اﺍلرﯾﻳاض ѧ ادﺩىﻯ س ѧ ن ن ѧ ارﺭھﮪﮬﻫم م ѧ اﺍستخدمﻡ اﺍلمنﮭﻬج اﺍلوصفى ،٬ كما بلغت اﺍلعﯿﻴنة ١۱٩۹ لاعب تم اﺍختﯿﻴ روﻭقﻕ ѧ ودﺩ ف ѧ نتائج اﺍلدرﺭاﺍسة وﻭجودﺩ علاقة بﯿﻴن اﺍرﺭتفاعﻉ اﺍلأدﺩاﺍء اﺍلمﮭﻬارﺭىﻯ وﻭاﺍلقﯿﻴاساتﺕ اﺍلجسمانﯿﻴة للاعبى كرةﺓ اﺍلسلة ،٬ وﻭج
 3. 3. ض ѧ ب وﻭبع ѧ ز اﺍللع ѧ ﯿﻴن مراﺍك ѧ روﻭقﻕ ب ѧ ودﺩ ف ѧ ذلك وﻭج ѧ ة ك ѧ ارﺭاﺍتﺕ اﺍلمﮭﻬارﺭﯾﻳ ѧ ى اﺍلاختب ѧ ذﺫاﺍتﺕ دﺩلالة معنوﯾﻳة بﯿﻴن مراﺍكز اﺍللعب ف 3 ( اﺍلقﯿﻴاساتﺕ اﺍلجسمانﯿﻴة . ( ٢۲ ٤-­ دﺩرﺭاﺍسة محمد عبد اﺍلحمﯿﻴد بلالﻝ ( ٢۲٠۰٠۰٤ ) بعنواﺍنﻥ " اﺍلسماتﺕ اﺍلداﺍفعﯿﻴة اﺍلممﯿﻴزةﺓ للاعبي مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة في كرةﺓ اﺍلسلة " ،٬ وﻭھﮪﮬﻫدفت اﺍلدرﺭاﺍسة إﺇلى اﺍلتعرفﻑ علي اﺍلسماتﺕ اﺍلداﺍفعﯿﻴة اﺍلممﯿﻴزةﺓ للاعبي مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة في كرةﺓ اﺍلسلة لتوجﯿﻴﮫﻪ عملﯿﻴتي اﺍلإنتقاء وﻭاﺍلتدرﺭﯾﻳب ،٬ وﻭإﺇستخدمﻡ اﺍلباحث اﺍلمنﮭﻬج اﺍلوصفي بالطرﯾﻳقة اﺍلمسحﯿﻴة لملائمتﮫﻪ لطبﯿﻴعة اﺍلبحث ،٬ وﻭتكونت عﯿﻴنة اﺍلبحث من ( ٤٩۹ ) لاعب كرةﺓ سلة تم أﺃختﯿﻴارﺭھﮪﮬﻫم بالطرﯾﻳقة اﺍلعمدﯾﻳة من فرقﻕ (اﺍلأھﮪﮬﻫلي – اﺍلزمالك – اﺍلجزﯾﻳرةﺓ – اﺍلأتحادﺩ) وﻭﯾﻳمثلونﻥ أﺃعلي مستوىﻯ في كرةﺓ اﺍلسلة في مصر وﻭتم تصنﯿﻴف اﺍللاعبﯿﻴن تبعاً لمراﺍكزھﮪﮬﻫم في اﺍللعب ،٬ وﻭإﺇستخدمﻡ اﺍلباحث مقﯿﻴاسﺱ تتكو وﻭرﺭﯾﻳتشارﺭدﺩ اﺍلذيﻱ قامﻡ بتعدﯾﻳلﮫﻪ وﻭتطبﯿﻴقﮫﻪ محمد حسن علاوﻭىﻯ ،٬ وﻭأﺃسفرتﺕ نتائج اﺍلبحث عن تمﯿﻴز كل مركز من مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة بسماتﺕ دﺩاﺍفعﯿﻴة مختلفة. (١۱١۱) ٥-­ دﺩرﺭاﺍسة نادﺩرﺭ محمد شلبى ( ٢۲٠۰٠۰٢۲ ) بعنواﺍنﻥ " دﺩرﺭاﺍسة بعض اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة للمنتخباتﺕ اﺍلوطﻁنﯿﻴة فى كرةﺓ اﺍلقدمﻡ – ة ѧ اتﺕ وﻭطﻁنﯿﻴ ѧ ثلاثﺙ منتخب ѧ مﯿﻴة ل ѧ اتﺕ اﺍلجس ѧ ض اﺍلمكون ѧ ى بع ѧ رفﻑ عل ѧ ة اﺍلتع ѧ كرةﺓ اﺍلﯿﻴد – اﺍلملاكمة" ،٬ وﻭكانﻥ ھﮪﮬﻫدفﻑ اﺍلدرﺭاﺍس ة ѧѧ م عﯿﻴن ѧ غ حج ѧ حى ،٬ وﻭبل ѧѧ لوبﺏ اﺍلمس ѧ فى بالأس ѧ نﮭﻬج اﺍلوص ѧ تخداﺍمﻡ اﺍلم ѧ م اﺍس ѧ د ت ѧ ة ،٬ وﻭق ѧ د – اﺍلملاكم ѧ رةﺓ اﺍلﯿﻴ ѧ دمﻡ – ك ѧ رةﺓ اﺍلق ѧ ك ة ،٬ ѧ ﯿﻴن ملاكم ѧ د ،٬ ١۱٠۰ لاعب ѧ رةﺓ ﯾﻳ ѧ ب ك ѧ دمﻡ ،٬ ١۱١۱ لاع ѧ رةﺓ ق ѧ ب ك ѧ واﺍلى ٢۲١۱ لاع ѧ ى اﺍلت ѧ مونﻥ عل ѧ ب مقس ѧ ة ٤٢۲ لاع ѧ اﺍلدرﺭاﺍس ب ѧ ﮫﻪ منتخ ѧ دىﻯ ﯾﻳلﯿﻴ ѧ ض اﺍلقاع ѧ دلﻝ اﺍلأﯾﻳ ѧ توىﻯ مع ѧ وﻭكانت أﺃھﮪﮬﻫم نتائج اﺍلدرﺭاﺍسة أﺃنﻥ اﺍلمنتخب اﺍلقومى لكرةﺓ اﺍلﯿﻴد أﺃعلى فى مس وقﻕ ѧѧ ر تف ѧ ا ظﻅﮭﻬ ѧѧ م ،٬ كم ѧ طح اﺍلجس ѧѧ احة س ѧѧ دىﻯ بمس ѧѧ ض اﺍلقاع ѧ دلﻝ اﺍلأﯾﻳ ѧ أثﯿﻴر مع ѧ راﺍً لت ѧ ة نظ ѧ ب اﺍلملاكم ѧ م منتخ ѧ دمﻡ ث ѧ رةﺓ اﺍلق ѧ ك لى ѧ للاعبى كرةﺓ اﺍلﯿﻴد فى اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن ثم ﯾﻳلﯿﻴﮫﻪ كرةﺓ اﺍلقدمﻡ ثم منتخب اﺍلملاكمة وﻭھﮪﮬﻫذاﺍ ﯾﻳوضح اﺍلحجم اﺍلعض ( لمنتخب كرةﺓ اﺍلﯿﻴد . ( ١۱٢۲ ٦-­ دﺩرﺭاﺍسة طﻁﮫﻪ عبد اﺍلرحمن اﺍلجاسر وﻭأﺃحمد على أﺃبو اﺍللﯿﻴل ( ٢۲٠۰٠۰٢۲ ) بعنواﺍنﻥ "اﺍلخصائص اﺍلجسمﯿﻴة وﻭمكوناتﺕ اﺍلجسم ن ѧѧ دفﻑ م ѧѧ انﻥ اﺍلﮭﻬ ѧѧ اء" . وﻭك ѧѧ دخل للانتق ѧѧ ت كم ѧѧ ة اﺍلكوﯾﻳ ѧѧ دمﻡ بدوﻭل ѧѧ رةﺓ اﺍلق ѧѧ ى لك ѧѧ ة اﺍلأوﻭل ѧѧ وطﻁنى وﻭاﺍلدرﺭج ѧѧ ب اﺍل ѧѧ ى اﺍلمنتخ ѧѧ للاعب ة ѧ ى لرﯾﻳاض ѧ اﺍلدرﺭاﺍسة اﺍلتعرفﻑ على اﺍلخصائص اﺍلجسمﯿﻴة للاعبى اﺍلمنتخب اﺍلوطﻁنى اﺍلكوﯾﻳتى وﻭلاعبى اﺍلدرﺭجة اﺍلأوﻭل ة ѧ كرةﺓ اﺍلقدمﻡ كمدخل للانتقاء بدوﻭلة اﺍلكوﯾﻳت ،٬ اﺍلتعرفﻑ على اﺍلفروﻭقﻕ بﯿﻴن لاعبى اﺍلمنتخب اﺍلوطﻁنى اﺍلكوﯾﻳتى وﻭاﺍلدرﺭج لوبﺏ ѧ فى بالأس ѧ نﮭﻬج اﺍلوص ѧ اﺍلأوﻭلى وﻭبعض اﺍلفرقﻕ اﺍلدوﻭلﯿﻴة فى قﯿﻴم اﺍلخصائص اﺍلجسمﯿﻴة قﯿﻴد اﺍلبحث ،٬ وﻭقد اﺍستخدمﻡ اﺍلم ى ѧѧ ب ف ѧѧ وطﻁنى أﺃوﻭ لع ѧѧ ب اﺍل ѧѧ ارﺭھﮪﮬﻫم للمنتخ ѧѧ م اﺍختﯿﻴ ѧѧ اً ت ѧѧ ب ،٬ ٥٨۸ لاعب ѧѧ ث ١۱٨۸١۱ لاع ѧѧ ة اﺍلبح ѧѧ م عﯿﻴن ѧѧ غ حج ѧѧ د بل ѧѧ حى ،٬ وﻭق ѧѧ اﺍلمس ة ѧ روﻭقﻕ دﺩاﺍل ѧ صفوفﻑ اﺍلمنتخب ،٬ ١۱٢۲٣۳ لاعب من لاعبى اﺍلدرﺭجة اﺍلأوﻭلى ،٬ وﻭكانت أﺃھﮪﮬﻫم اﺍلنتائج للدرﺭاﺍسة لﯿﻴس ھﮪﮬﻫناكﻙ ف ى ،٬ ѧѧ ة اﺍلأوﻭل ѧѧ ى اﺍلدرﺭج ѧѧ وﯾﻳتى وﻭلاعب ѧѧ وطﻁنى اﺍلك ѧѧ ب اﺍل ѧѧ ى اﺍلمتتخ ѧѧ دىﻯ لاعب ѧѧ ة ل ѧѧ د اﺍلدرﺭاﺍس ѧѧ راﺍتﺕ قﯿﻴ ѧѧ ﯿﻴم اﺍلمتغﯿﻴ ѧѧ ﯿﻴن ق ѧѧ ائﯿﻴاً ب ѧѧ إﺇحص بة ѧ ى بالنس ѧ دلﻝ اﺍلطبﯿﻴع ѧ ى اﺍلمع ѧ م ف ѧ ة اﺍلجس ѧ ر كتل ѧ ﯿﻴن ،٬ مؤش ѧ اللاعبﯿﻴن اﺍلأوﻭرﺭبﯿﻴ ѧ ة ب ѧ ولا مقارﺭن ѧ اﺍللاعب اﺍلكوﯾﻳتى أﺃقصر طﻁ ( لعمرهﻩ وﻭفقا للمعاﯾﻳﯿﻴر اﺍلمتبعة لقﯿﻴاسﺱ مؤشر كتلة اﺍلجسم . ( ٥ ة ѧ ٧۷-­ دﺩرﺭاﺍسة سناء عباسﺱ إﺇبراﺍھﮪﮬﻫﯿﻴم ،٬ محمد حازﺯمﻡ محمد أﺃبو ﯾﻳوسف ( ٢۲٠۰٠۰٠۰ ) بعنواﺍنﻥ " مورﺭفولوجﯿﻴة مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلف ائص ѧѧѧ توىﻯ اﺍلخص ѧѧѧ ى مس ѧѧѧ رفﻑ عل ѧѧѧ ى اﺍلتع ѧѧѧ ة اﺍل ѧѧѧ دفت اﺍلدرﺭاﺍس ѧѧѧ د ھﮪﮬﻫ ѧѧѧ نة ،٬ وﻭق ѧѧѧ ت ١۱٦ س ѧѧѧ ئﯿﻴن تح ѧѧѧ لة للناش ѧѧѧ رةﺓ اﺍلس ѧѧѧ ى ك ѧѧѧ ف ز ѧ ﯿﻴن مراﺍك ѧ ة ب ѧ ائص اﺍلمورﺭفولوجﯿﻴ ѧ ة اﺍلخص ѧ ذلك مقارﺭن ѧ نة وﻭك ѧ ت ١۱٦ س ѧ لة تح ѧ رةﺓ اﺍلس ѧ ى ك ѧ ئﯿﻴن ف ѧ ة للناش ѧ اﺍلمورﺭفولوجﯿﻴ اﺍللعب (صانع – قاطﻁع – إﺇرﺭتكازﺯ) ،٬ وﻭقد تم اﺍستخداﺍمﻡ اﺍلمنﮭﻬج اﺍلوصفى بالأسلوبﺏ اﺍلمسحى ،٬ وﻭبلغت عﯿﻴنة اﺍلدرﺭاﺍسة ائص ѧѧ توىﻯ اﺍلخص ѧѧ د مس ѧѧ ائج تحدﯾﻳ ѧѧ م اﺍلنت ѧѧ ت أﺃھﮪﮬﻫ ѧѧ بورﺭتنج وﻭكان ѧѧ ادﺩىﻯ إﺇس ѧѧ ن ن ѧѧ ب م ѧѧ ددﺩ ٢۲٥ لاع ѧѧ الى ع ѧѧ ن إﺇجم ѧѧ اً م ѧѧ ١۱٩۹ لاعب اﺍلمورﺭفولوجﯿﻴة للناشئﯿﻴن فى كرةﺓ اﺍلسلة تحت ١۱٦ سنة ،٬ كما تم تحدﯾﻳد مستوىﻯ اﺍلخصائص اﺍلمورﺭفولوجﯿﻴة لمراﺍكز ( اﺍللعب فى كرةﺓ اﺍلسلة تحت ١۱٦ سنة (صانع اﺍللعب – اﺍلقاطﻁع – اﺍلارﺭتكازﺯ) . ( ٤ تساؤﺅلاتﺕ اﺍلبحث : ﯿﻴاغة ѧ انﻥ ص ѧ ن للباحث ѧ ة ،٬ ﯾﻳمك ѧ وثﺙ اﺍلمرتبط ѧ اتﺕ وﻭاﺍلبح ѧ ائج اﺍلدرﺭاﺍس ѧ من خلالﻝ اﺍلإطﻁلاعﻉ علي اﺍلدرﺭاﺍساتﺕ اﺍلنظرﯾﻳة وﻭتحلﯿﻴل نت اﺍلتساؤﺅلاتﺕ اﺍلتالﯿﻴة : ١۱. ما ھﮪﮬﻫي اﺍلمكوناتﺕ اﺍلجسمﯿﻴة للاعبى اﺍلمنتخب اﺍلقومى اﺍلمصرىﻯ لكرةﺓ اﺍلسلة وﻭفق مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة ؟ رىﻯ ѧ ومى اﺍلمص ѧ ب اﺍلق ѧ ى اﺍلمنتخ ѧ ب للاعب ѧ ز اﺍللع ѧ مﯿﻴة لمراﺍك ѧ اتﺕ اﺍلجس ѧ ﯿﻴن اﺍلمكون ѧ ٢۲. ھﮪﮬﻫل توجد فروﻭقﻕ دﺩاﺍلة إﺇحصائﯿﻴاً ب لكرةﺓ اﺍلسلة ؟
 4. 4. 4 إﺇجراﺍءاﺍتﺕ اﺍلبحث : اﺍلمنﮭﻬج اﺍلمستخدمﻡ : اﺍستخدمﻡ اﺍلباحثانﻥ اﺍلمنﮭﻬج اﺍلوصفى بالأسلوبﺏ اﺍلمسحى لمناسبتﮫﻪ لطبﯿﻴعة اﺍلبحث . عﯿﻴنة اﺍلبحث : غ ѧ د بل ѧ الﻝ ،٬ وﻭق ѧ لة رﺭج ѧ رةﺓ اﺍلس ѧ رىﻯ لك ѧ ومى اﺍلمص ѧ ب اﺍلق ѧ ى اﺍلمنتخ ѧ تم أﺃختﯿﻴارﺭ عﯿﻴنة اﺍلبحث بالطرﯾﻳقة اﺍلعمدﯾﻳة من لاعب ﯿﻴن ѧ ٥ لاعب ،٬ ( ز ( ٢۲ ѧ ي مرك ѧ ﯿﻴن ف ѧ ٥ لاعب ،٬ ( ز ( ١۱ ѧ ي مرك ѧ ﯿﻴن ف ѧ عددﺩ أﺃفراﺍدﺩ عﯿﻴنة اﺍلبحث ٢۲٤ لاعب مقسمﯿﻴن اﺍلى ٦ لاعب . ( ٤ لاعبﯿﻴن مركز ( ٥ ،٬ ( ٤ لاعبﯿﻴن في مركز ( ٤ ،٬ ( في مركز ( ٣۳ اﺍلمجالﻝ اﺍلزمنى : .٢۲٠۰١۱٢۲/١۱٢۲/ أﺃجرﯾﻳت اﺍلدرﺭاﺍسة اﺍلأساسﯿﻴة للبحث خلالﻝ فترةﺓ اﺍلمعسكر اﺍلتدرﺭﯾﻳبي للمنتخب اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة ﯾﻳومﻡ ١۱٨۸ اﺍلمجالﻝ اﺍلجغراﺍفي : أﺃجرﯾﻳت اﺍلقﯿﻴاساتﺕ اﺍلاساسﯿﻴة للبحث بالصالة اﺍلمغطاةﺓ لنادﺩيﻱ اﺍلأتحادﺩ اﺍلرﯾﻳاضي بالاسكندرﺭﯾﻳة . أﺃدﺩوﻭاﺍتﺕ اﺍلبحث: - رﺭﯾﻳستامﯿﻴر لقﯿﻴاسﺱ اﺍلطولﻝ (سم) زةﺓ ѧ دثﺙ اﺍلأجﮭﻬ ѧ ن أﺃح ѧ ر م ѧ و ﯾﻳعتب ѧ ٢۲٦ ) ،٬ وﻭھﮪﮬﻫ ) Tanita, Body Composition analyzer TBF – ا 300 ѧ ازﺯ تانﯿﻴت ѧ - جﮭﻬ اﺍلمستخدمة في تحدﯾﻳد مكوناتﺕ اﺍلجسم وﻭھﮪﮬﻫو كما ﯾﻳلي : ١۱-­ اﺍلسن ٢۲-­ اﺍلطولﻝ ٣۳-­ اﺍلوزﺯنﻥ (TBW) Total Body Water : ٤-­ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (FFM) Fat-Free Mass : ٥-­ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن ٦-­ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ٧۷-­ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٨۸-­ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٩۹-­ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٠۰ -­ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى Fat Mass : ١۱١۱ -­ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن ١۱٢۲ -­ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ١۱٣۳ -­ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٤ -­ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ١۱٥ -­ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٦ -­ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى (BMR) Basal Metabolic Rate ١۱٧۷ -­ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ ١۱٨۸ -­ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٩۹ -­ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٠۰ -­ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲١۱ -­ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى (BIA) Bio Impedance Analyses ٢۲٢۲ -­ اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯿﻴة للجسم اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكﮭﻬربائﯿﻴة اﺍلبﯿﻴولوجﯿﻴة (BMI) Body Mass Index ٢۲٣۳ -­ مؤشر كتلة اﺍلجسم مؤشر كتلة اﺍلجسم ٢۲٤ -­ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن ٢۲٥ -­ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ٢۲٦ -­ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٧۷ -­ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٨۸ -­ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٩۹ -­ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى ( شكل رﺭقم ( ١۱ TBF – 300 Tanita, ﯾﻳوضح جﮭﻬازﺯ تانﯿﻴتا Body Composition analyzer
 5. 5. 5 إﺇعتداﺍلﯿﻴة توزﺯﯾﻳع اﺍلمتغﯿﻴراﺍتﺕ (اﺍلبﯿﻴاناتﺕ) : راﺍفﻑ ѧѧ ابي ،٬ وﻭاﺍلانح ѧѧ ط اﺍلحس ѧѧ ابﺏ اﺍلوس ѧѧ انﻥ بحس ѧѧ امﻡ اﺍلباحث ѧѧ ة ق ѧѧ اتﺕ اﺍلاعتداﺍلﯿﻴ ѧѧ وبﺏ اﺍلتوزﺯﯾﻳع ѧѧ ن عﯿﻴ ѧѧ ة م ѧѧ و اﺍلعﯿﻴن ѧѧ ن خل ѧѧ د م ѧѧ للتأك اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ ،٬ معامل اﺍلالتواﺍء وﻭاﺍلتفرطﻁح للمتغﯿﻴراﺍتﺕ قﯿﻴد اﺍلبحث وﻭھﮪﮬﻫى كما ﯾﻳوضحﮫﻪ جدوﻭلﻝ رﺭقم ( ٢۲) على اﺍلنحو اﺍلتالي ( جدوﻭلﻝ ( ٢۲ ﯾﻳوضح اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭمعامل اﺍلالتواﺍء وﻭاﺍلتفرطﻁح لعﯿﻴنة اﺍلبحث مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ معامل اﺍلالتواﺍء اﺍلتفرطﻁح ٠۰.٨۸٥-­ ٠۰.٠۰٧۷ ٥.٢۲٥ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٥.٣۳٣۳ ٠۰.٦٨۸-­ ٠۰.١۱١۱ ١۱٠۰.٣۳٣۳ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ١۱٩۹٤.٠۰٠۰ ٠۰.٥٢۲-­ ٠۰.٥٣۳ ١۱٦.٦٩۹ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ٩۹٣۳.٨۸٨۸ ٠۰.٧۷٠۰-­ ٠۰.٣۳٤ ٨۸.٧۷١۱ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٥٨۸.٤٨۸ ٠۰.٧۷٠۰-­ ٠۰.٣۳٥ ١۱١۱.٩۹٠۰ ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ٧۷٩۹.٨۸٧۷ ٠۰.٧۷٥-­ ٠۰.٣۳٠۰ ٦.٠۰١۱ ٦ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ (كجم) ٤٢۲.٤٥ ٠۰.٩۹٤-­ ٠۰.٤٦ ١۱.٠۰٠۰ ٧۷ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ (كجم) ٥.٢۲١۱ ٠۰.٦٧۷-­ ٠۰.٥٦ ٩۹٩۹. ٨۸ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى (كجم) ٥.٢۲٦ ٠۰.٦١۱-­ ٠۰.٣۳٣۳ ٢۲.٠۰٤ ٩۹ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ (كجم) ١۱٣۳.٤٩۹ ٠۰.٦٤-­ ٠۰.٢۲٧۷ ٢۲.٠۰٢۲ ١۱٠۰ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى (كجم) ١۱٣۳.٤٨۸ ٠۰.٣۳٧۷-­ ٠۰.٦٦ ٥.٩۹٠۰ ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱٤.٠۰٢۲ ٠۰.٣۳١۱-­ ٠۰.٥٨۸ ٣۳.٨۸٧۷ ١۱٢۲ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ (كجم) ٨۸.٤٥ ٠۰.٧۷٤-­ ٠۰.٣۳٦ ٣۳١۱. ١۱٣۳ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ (كجم) . ٦٥ ٠۰.٨۸٧۷-­ ٠۰.٤٠۰ ٢۲٩۹. ١۱٤ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى (كجم) . ٦٢۲ ٠۰.٤٧۷-­ ٠۰.٧۷٧۷ ٨۸٠۰. ١۱٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ (كجم) ٢۲.١۱٧۷ ٢۲٣۳.-­ ٠۰.٨۸١۱ ٧۷٨۸. ١۱٦ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى (كجم) ٢۲.١۱٧۷ ٠۰.٧۷١۱-­ ٠۰.٥٣۳ ٣۳٨۸٨۸.٦٣۳ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲٣۳٨۸٦.٦٣۳ ٠۰.٥٧۷-­ ٠۰.٤٢۲-­ ٢۲٥.٧۷٠۰ ١۱٨۸ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٨۸٨۸.٣۳٨۸ ٠۰.٧۷٣۳-­ ٠۰.٤٤-­ ٢۲٥.٢۲٨۸ ١۱٩۹ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٨۸٢۲.٢۲٥ ٣۳٥.-­ ٠۰.٣۳٠۰ ٢۲٥.٦٦ ٢۲٠۰ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤٣۳.٤٢۲ ٢۲٣۳.-­ ٠۰.٥٤ ٢۲٦.٢۲٥ ٢۲١۱ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤٢۲.١۱٢۲ ٠۰.٣۳٨۸-­ ٠۰.١۱٩۹ ٤٤.٣۳٠۰ ٢۲٢۲ اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯿﻴة للجسم (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٥٤٨۸.٤٦ ٠۰.٦٥-­ ٠۰.٢۲٩۹ ٢۲.٢۲٥ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٤.٧۷٤ ٨۸٧۷٠۰.-­ ٠۰.٠۰٤ ٤.٠۰١۱ ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%) ١۱٤.٤٨۸ ٠۰.٧۷٩۹-­ ٠۰.٠۰٩۹-­ ٥.١۱٦ ٢۲٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ (%) ١۱٦.٠۰٤ ٠۰.٨۸٥-­ ٠۰.٤٣۳-­ ٣۳.٧۷٣۳ ٢۲٦ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ (%) ١۱٠۰.٥٦ ٠۰.٩۹٦-­ ٠۰.٣۳٩۹-­ ٣۳.٣۳٤ ٢۲٧۷ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى (%) ١۱٠۰.٢۲٢۲ ٠۰.٦٦-­ ٠۰.٣۳٤ ٢۲.٨۸٠۰ ٢۲٨۸ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ (%) ١۱٣۳.٤٦ ٠۰.١۱٩۹-­ ٠۰.١۱٤ ٢۲.٧۷٦ ٢۲٩۹ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى (%) ١۱٣۳.٤٨۸ ى ѧ دلﻝ (اﺍلمنح ѧ راﺍرﺭيﻱ اﺍلمعت ѧ ـع اﺍلتك ѧ ع اﺍلتوزﺯﯾﻳ ѧ ث تتب ѧ ة اﺍلبح ѧ ﯾﻳتضح من اﺍلجدوﻭلﻝ رﺭقم ( ٢۲) بأنﻥ مكونﻥ اﺍلجسم لأفراﺍدﺩ عﯿﻴن ة ѧѧ ى دﺩلال ѧѧ ذاﺍ ﯾﻳعط ѧѧ ن (± ٣۳) وﻭھﮪﮬﻫ ѧѧ د ع ѧѧ ٠۰.٨۸١۱ ) أﺃيﻱ لا ﯾﻳزﯾﻳ ،٬ ﯿﻴن (-­ ٠۰.٤٤ ѧѧ ا ب ѧѧ ـواﺍء م ѧѧ ـل اﺍلالت ѧѧ راﺍوﻭحﺡ معام ѧѧ ث ﯾﻳت ѧѧ داﺍلى) حﯿﻴ ѧѧ اﺍلاعت مباشرةﺓ على أﺃنﻥ اﺍلعﯿﻴنة تمثل مجتمعاً إﺇعتداﺍلﯿﻴاً مما ﯾﻳدلﻝ على خلو اﺍلعﯿﻴنة من عﯿﻴوبﺏ اﺍلتوزﺯﯾﻳعاتﺕ غﯿﻴر اﺍلاعتداﺍلﯿﻴة . اﺍلدرﺭاﺍسة اﺍلأساسﯿﻴة : -­ تم تنفﯿﻴذ اﺍلدرﺭاﺍسة اﺍلأساسﯿﻴة على عﯿﻴنة اﺍلبحث خلالﻝ معسكر اﺍلمنتخب اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة بمحافظة اﺍلاسكندرﺭﯾﻳة ٢۲٠۰١۱٢۲ /١۱٢۲ / بصالة نادﺩيﻱ اﺍلاتحادﺩ اﺍلسكندرﺭيﻱ في ١۱٨۸ -­ تم اﺍلقﯿﻴاسﺱ بشكل فردﺩيﻱ لكل لاعب علي حدةﺓ . -­ تم قﯿﻴاسﺱ طﻁولﻝ اﺍللاعب بجﮭﻬازﺯ اﺍلرستامﯿﻴر ،٬ مع تحدﯾﻳد مركز اﺍللاعب دﺩاﺍخل اﺍلملعب وﻭتسجﯿﻴلﮫﻪ في أﺃستمارﺭةﺓ تسجﯿﻴل اﺍلبﯿﻴاناتﺕ . -­ تم إﺇدﺩخالﻝ اﺍلبﯿﻴاناتﺕ اﺍلأوﻭلﯿﻴة للاعب وﻭھﮪﮬﻫي : -­ إﺇعطاء قﯿﻴمة تقدﯾﻳرﯾﻳة لوزﺯنﻥ اﺍللبس اﺍلخاصﺹ باللاعب . -­ اﺍلنوعﻉ (ذﺫكر – اﺍنثى) (رﺭﯾﻳاضى – غﯿﻴر رﺭﯾﻳاضى) . -­ إﺇدﺩخالﻝ اﺍلسن . -­ إﺇدﺩخالﻝ اﺍلطولﻝ .
 6. 6. ثم ﯾﻳقف اﺍللاعب مستقﯿﻴماً مع خلع اﺍلحذاﺍء وﻭاﺍلجورﺭبﺏ مع Step on -­ ﯾﻳصعد اﺍللاعب على اﺍلجﮭﻬازﺯ عندما تظﮭﻬر كلمة مسك قبضة اﺍلﯿﻴدﯾﻳن اﺍلﯿﻴمﯿﻴن وﻭاﺍلشمالﻝ للجﮭﻬازﺯ . -­ ﯾﻳقف اﺍللاعب ثابتاً علي اﺍلجﮭﻬازﺯ لحﯿﻴن اﺍعطاء جرسﺱ من اﺍلجﮭﻬازﺯ للانتﮭﻬاء من اﺍلقﯿﻴاسﺱ . ﯾﻳخرجﺝ من اﺍلجﮭﻬازﺯ . Report -­ ﯾﻳظﮭﻬر اﺍلنتﯿﻴجة اﺍلخاصة باللاعب في ھﮪﮬﻫﯿﻴئة تقرﯾﻳر وﻭرﺭقي -­ تم وﻭضع اﺍلتقارﺭﯾﻳر اﺍلخاصة بكل مركز علي حدةﺓ تمﮭﻬﯿﻴداﺍً لمعالجة اﺍلبﯿﻴاناتﺕ إﺇحصائﯿﻴ اً. اﺍلمعالجاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة : قامﻡ اﺍلباحثانﻥ بإستخداﺍمﻡ اﺍلمعالجاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة لتحقﯿﻴق أﺃھﮪﮬﻫداﺍفﻑ اﺍلبحث وﻭاﺍلتساؤﺅلاتﺕ اﺍلمطروﻭحة وﻭھﮪﮬﻫى كالتالى : 6 ١۱-­ اﺍلوسط اﺍلحسابى ٢۲-­ اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭىﻯ ٣۳-­ اﺍلالتواﺍء ٤-­ اﺍلتفرطﻁح ٥-­ أﺃقل قﯿﻴمة ٦-­ أﺃعلى قﯿﻴمة ٧۷-­ تحلﯿﻴل اﺍلتباﯾﻳن L.S.D ٨۸-­ أﺃقل فرقﻕ معنويﻱ
 7. 7. عرضﺽ وﻭمناقشة اﺍلنتائج : أﺃوﻭلاً : عرضﺽ نتائج اﺍلبحث : جدوﻭلﻝ ( ٣۳) اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭاﺍلحدﯾﻳن اﺍلأدﺩنى وﻭاﺍلأقصى لقﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم للاعبي اﺍلمنتخب اﺍلقومي اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مراﺍكز اﺍللعب اﺍلمختلفة اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ اﺍلحد اﺍلأدﺩنى اﺍلحد اﺍلأقصى ٣۳٤.٠۰٠۰ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ٥.٢۲٥ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٥.٣۳٣۳ ٢۲١۱٣۳.٠۰٠۰ ١۱٧۷٦.٠۰٠۰ ١۱٠۰.٣۳٣۳ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ١۱٩۹٤.٠۰٠۰ ١۱٢۲٨۸.٠۰٠۰ ٦٦.٨۸٠۰ ١۱٦.٦٩۹ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ٩۹٣۳.٨۸٨۸ ٧۷٣۳.٧۷٠۰ ٤٣۳.١۱٠۰ ٨۸.٧۷١۱ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٥٨۸.٤٨۸ ١۱٠۰٠۰.٧۷٠۰ ٥٨۸.٩۹٠۰ ١۱١۱.٩۹٠۰ اﺍلكلﯿﻴة ٧۷٩۹.٨۸٧۷ ٥٢۲.٥٠۰ ٣۳٢۲.١۱٠۰ ٦.٠۰١۱ ٦ للجذعﻉ ٤٢۲.٤٥ ٧۷.٠۰٠۰ ٣۳.٦٠۰ ١۱.٠۰٠۰ ٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٥.٢۲١۱ ٧۷.١۱٠۰ ٣۳.٧۷٠۰ ٠۰.٩۹٩۹ ٨۸ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٥.٢۲٦ ١۱٧۷.٤٠۰ ٩۹.٩۹٠۰ ٢۲.٠۰٤ ٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٣۳.٤٩۹ ١۱٧۷.٢۲٠۰ ٩۹.٧۷٠۰ ٢۲.٠۰٢۲ ١۱٠۰ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٣۳.٤٨۸ ٢۲٨۸.٠۰٠۰ ٥.٨۸٠۰ ٥.٩۹٠۰ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٤.٠۰٢۲ ١۱٧۷.٦٠۰ ٢۲.٧۷٠۰ ٣۳.٨۸٧۷ ١۱٢۲ للجذعﻉ ٨۸.٤٥ ١۱.٣۳٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ٠۰.٣۳١۱ ١۱٣۳ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٦٥ ١۱.٢۲٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ٠۰.٢۲٩۹ ١۱٤ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٦٢۲ ٤.٠۰٠۰ ١۱.٢۲٠۰ ٠۰.٨۸٠۰ ١۱٥ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲.١۱٧۷ ٤.٠۰٠۰ ١۱.١۱٠۰ ٠۰.٧۷٨۸ ١۱٦ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲.١۱٧۷ ٣۳١۱٢۲٠۰.٠۰٠۰ ١۱٧۷٤١۱.٠۰٠۰ ٣۳٨۸٨۸.٦٣۳ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲٣۳٨۸٦.٦٣۳ ٦٢۲٥.٠۰٠۰ ٤٦٦.٠۰٠۰ ٤٤.٣۳٠۰ اﺍلجسم اﺍلكلﯿﻴة ٥٤٨۸.٤٦ ٣۳٢۲٣۳.٠۰٠۰ ٢۲٣۳٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٥.٧۷٠۰ ١۱٩۹ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٨۸٨۸.٣۳٨۸ ٣۳٢۲١۱.٠۰٠۰ ٢۲٣۳٢۲.٠۰٠۰ ٢۲٥.٢۲٨۸ ٢۲٠۰ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٨۸٢۲.٢۲٥ ٢۲٩۹٤.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٥.٦٦ ٢۲١۱ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٤٣۳.٤٢۲ ٢۲٩۹٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٣۳.٠۰٠۰ ٢۲٦.٢۲٥ ٢۲٢۲ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٤٢۲.١۱٢۲ ٢۲٩۹.٠۰٠۰ ٢۲١۱.١۱٠۰ ٢۲.٢۲٥ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٤.٧۷٤ ٢۲١۱.٩۹٠۰ ٧۷.٠۰٠۰ ٤.٠۰١۱ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٤.٤٨۸ ٢۲٥.١۱٠۰ ٥.٤٠۰ ٥.١۱٦ ٢۲٥ للجذعﻉ ١۱٦.٠۰٤ ١۱٦.٠۰٠۰ ٢۲.٧۷٠۰ ٣۳.٧۷٣۳ ٢۲٦ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٠۰.٥٦ ١۱٥.٠۰٠۰ ٣۳.٧۷٠۰ ٣۳.٣۳٤ ٢۲٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ١۱٠۰.٢۲٢۲ ١۱٩۹.١۱٠۰ ٨۸.٧۷٠۰ ٢۲.٨۸٠۰ ٢۲٨۸ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٣۳.٤٦ ١۱٩۹.٠۰٠۰ ٧۷.٩۹٠۰ ٢۲.٧۷٦ ٢۲٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٣۳.٤٨۸ 7 مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱٨۸ مقاوﻭمة (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%)
 8. 8. جدوﻭلﻝ ( ٤) اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭاﺍلحدﯾﻳن اﺍلأدﺩنى وﻭاﺍلأقصى لقﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم للاعبي اﺍلمنتخب اﺍلقومي ( اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مركز ( ١۱ ٧۷٦.٨۸٠۰ ٥٨۸.٩۹٠۰ ٦.٥٢۲ اﺍلكلﯿﻴة ٦٩۹.٣۳٠۰ ٤١۱.١۱٠۰ ٣۳٢۲.١۱٠۰ ٣۳.٤٣۳ ٦ للجذعﻉ ٣۳٧۷.٢۲٠۰ ٥.٣۳٠۰ ٣۳.٦٠۰ ٠۰.٥٩۹ ٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٤.٣۳٧۷ ٥.٤٠۰ ٣۳.٧۷٠۰ ٠۰.٥٩۹ ٨۸ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٤.٤٠۰ ١۱٣۳.٢۲٠۰ ٩۹.٩۹٠۰ ١۱.٠۰٨۸ ٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱١۱.٧۷٢۲ ١۱٣۳.١۱٠۰ ٩۹.٧۷٠۰ ١۱.١۱٢۲ ١۱٠۰ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱١۱.٦٥ ١۱٨۸.٦٠۰ ٧۷.٩۹٠۰ ٣۳.٨۸٧۷ اﺍلكلﯿﻴة ١۱١۱.٨۸٥ ١۱٢۲.١۱٠۰ ٤.٦٠۰ ٢۲.٨۸٣۳ ١۱٢۲ للجذعﻉ ٧۷.٢۲٨۸ ٠۰.٨۸٠۰ ٠۰.٣۳٠۰ ٠۰.١۱٩۹ ١۱٣۳ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٤٨۸ ٠۰.٧۷٠۰ ٠۰.٣۳٠۰ ٠۰.١۱٦ ١۱٤ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٤٧۷ ٢۲.٥٠۰ ١۱.٣۳٠۰ ٠۰.٤٠۰ ١۱٥ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱.٨۸٠۰ ٢۲.٥٠۰ ١۱.٤٠۰ ٠۰.٣۳٨۸ ١۱٦ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱.٨۸٢۲ ٢۲٢۲٦٣۳.٠۰٠۰ ١۱٧۷٤١۱.٠۰٠۰ ١۱٨۸٣۳.٨۸٠۰ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲٠۰٣۳٥.٨۸٣۳ ٦١۱٨۸.٠۰٠۰ ٥٢۲٦.٠۰٠۰ ٣۳٦.٧۷٧۷ اﺍلجسم اﺍلكلﯿﻴة ٥٧۷٩۹.٠۰٠۰ ٣۳٢۲٣۳.٠۰٠۰ ٢۲٥٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٩۹.٣۳٥ ١۱٩۹ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٣۳٠۰٣۳.١۱٧۷ ٣۳٢۲١۱.٠۰٠۰ ٢۲٤٦.٠۰٠۰ ٢۲٦.٩۹٥ ٢۲٠۰ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٩۹٨۸.١۱٧۷ ٢۲٨۸٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٣۳١۱.٠۰٠۰ ٢۲٠۰.٢۲٦ ٢۲١۱ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٥٩۹.٥٠۰ ٢۲٩۹٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٣۳٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٣۳.٤٣۳ ٢۲٢۲ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٦١۱.٦٧۷ ٢۲٥.٦٠۰ ٢۲١۱.٦٠۰ ١۱.٣۳٥ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٣۳.٦٨۸ ١۱٩۹.٥٠۰ ١۱١۱.١۱٠۰ ٣۳.٣۳٢۲ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٤.٣۳٨۸ ٢۲٢۲.٨۸٠۰ ١۱١۱.٢۲٠۰ ٤.٦٠۰ ٢۲٥ للجذعﻉ ١۱٦.١۱٠۰ ١۱٤.١۱٠۰ ٥.٣۳٠۰ ٣۳.٣۳٥ ٢۲٦ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٩۹.٧۷٥ ١۱٣۳.٤٠۰ ٥.٤٠۰ ٢۲.٩۹٥ ٢۲٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٩۹.٦٧۷ ١۱٥.٧۷٠۰ ١۱١۱.٧۷٠۰ ١۱.٥١۱ ٢۲٨۸ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٣۳.٠۰٨۸ ١۱٦.١۱٠۰ ١۱٢۲.٠۰٠۰ ١۱.٤٦ ٢۲٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٣۳.٤٣۳ 8 مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ اﺍلحد اﺍلأدﺩنى اﺍلحد اﺍلأقصى ٣۳٤.٠۰٠۰ ٢۲١۱.٠۰٠۰ ٥.٣۳٤ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٦.٨۸٣۳ ١۱٩۹٣۳.٠۰٠۰ ١۱٧۷٦.٠۰٠۰ ٦.١۱١۱ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ١۱٨۸٤.٨۸٣۳ ٩۹٥.٤٠۰ ٦٦.٨۸٠۰ ٩۹.٣۳٠۰ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ٨۸١۱.١۱٥ ٥٦.٢۲٠۰ ٤٣۳.١۱٠۰ ٤.٧۷٧۷ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٥٠۰.٧۷٢۲ ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱٨۸ مقاوﻭمة (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%) شكل رﺭقم ( ١۱) ﯾﻳوضح
 9. 9. جدوﻭلﻝ ( ٥) اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭاﺍلحدﯾﻳن اﺍلأدﺩنى وﻭاﺍلأقصى لقﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم للاعبي اﺍلمنتخب اﺍلقومي ( اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مركز ( ٢۲ اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ اﺍلحد اﺍلأدﺩنى اﺍلحد اﺍلأقصى ٣۳٣۳.٠۰٠۰ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ٦.٥٢۲ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٥.٠۰٠۰ ١۱٨۸٩۹.٠۰٠۰ ١۱٧۷٦.٠۰٠۰ ٥.٦١۱ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ١۱٨۸٦.٠۰٠۰ ٩۹٠۰.٨۸٠۰ ٦٨۸.١۱٠۰ ٩۹.٢۲٠۰ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ٨۸٣۳.٩۹٦ ٥٧۷.٠۰٠۰ ٤٥.٦٠۰ ٤.٧۷٩۹ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٥٣۳.٦٠۰ ٧۷٧۷.٨۸٠۰ ٦٢۲.٣۳٠۰ ٦.٥١۱ اﺍلكلﯿﻴة ٧۷٣۳.٢۲٠۰ ٤١۱.٢۲٠۰ ٣۳٣۳.٠۰٠۰ ٣۳.٤٤ ٦ للجذعﻉ ٣۳٨۸.٨۸٦ ٥.١۱٠۰ ٤.١۱٠۰ ٠۰.٣۳٨۸ ٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٤.٥٨۸ ٥.٢۲٠۰ ٤.٢۲٠۰ ٠۰.٤٠۰ ٨۸ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٤.٧۷٠۰ ١۱٣۳.٦٠۰ ١۱٠۰.٤٠۰ ١۱.٢۲٧۷ ٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٢۲.٤٨۸ ١۱٣۳.٥٠۰ ١۱٠۰.٦٠۰ ١۱.٢۲٤ ١۱٠۰ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٢۲.٦٠۰ ١۱٣۳.٨۸٠۰ ٥.٨۸٠۰ ٣۳.٤٦ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٠۰.٧۷٦ ٨۸.٨۸٠۰ ٣۳.١۱٠۰ ٢۲.٤١۱ ١۱٢۲ للجذعﻉ ٦.٤٢۲ ٠۰.٨۸٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ٠۰.٢۲٣۳ ١۱٣۳ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٥٨۸ ٠۰.٧۷٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ٠۰.١۱٩۹ ١۱٤ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٥٠۰ ٢۲.٠۰٠۰ ١۱.٢۲٠۰ ٠۰.٤٤ ١۱٥ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱.٦٨۸ ٢۲.٠۰٠۰ ١۱.١۱٠۰ ٠۰.٤٧۷ ١۱٦ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱.٦٦ ٢۲٢۲٩۹١۱.٠۰٠۰ ١۱٩۹٢۲٧۷.٠۰٠۰ ١۱٥٨۸.١۱٦ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲١۱٧۷٣۳.٠۰٠۰ ٥٧۷٨۸.٠۰٠۰ ٥٠۰٥.٠۰٠۰ ٣۳٠۰.٤١۱ اﺍلجسم اﺍلكلﯿﻴة ٥٣۳٥.٠۰٠۰ ٣۳٠۰٦.٠۰٠۰ ٢۲٧۷١۱.٠۰٠۰ ١۱٣۳.٩۹٦ ١۱٩۹ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٨۸٧۷.٤٠۰ ٢۲٩۹٤.٠۰٠۰ ٢۲٦٠۰.٠۰٠۰ ١۱٢۲.٤٥ ٢۲٠۰ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٧۷٥.٠۰٠۰ ٢۲٥٧۷.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٥.١۱٧۷ ٢۲١۱ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٣۳٠۰.٢۲٠۰ ٢۲٥٤.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٣۳.٠۰٠۰ ٢۲٠۰.٥٣۳ ٢۲٢۲ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٢۲٨۸.٠۰٠۰ ٢۲٥.٤٠۰ ٢۲٢۲.٠۰٠۰ ١۱.٣۳٥ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٤.٢۲٠۰ ١۱٦.١۱٠۰ ٨۸.٥٠۰ ٣۳.٢۲٢۲ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٢۲.٦٢۲ ١۱٨۸.٦٠۰ ٨۸.٧۷٠۰ ٤.٢۲٣۳ ٢۲٥ للجذعﻉ ١۱٣۳.٨۸٦ ١۱٤.٧۷٠۰ ٤.٨۸٠۰ ٣۳.٦٧۷ ٢۲٦ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٠۰.٦٢۲ ١۱٣۳.٢۲٠۰ ٤.٨۸٠۰ ٣۳.١۱٢۲ ٢۲٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٩۹.٧۷٨۸ ١۱٣۳.٨۸٠۰ ٨۸.٧۷٠۰ ٢۲.١۱٦ ٢۲٨۸ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱١۱.٦٠۰ ١۱٣۳.٩۹٠۰ ٧۷.٩۹٠۰ ٢۲.٦٣۳ ٢۲٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱١۱.٤٠۰ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى 9 مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱٨۸ مقاوﻭمة (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%) شكل رﺭقم ( ٢۲) ﯾﻳوضح ( اﺍلحدﺩﯾﻳنﻥ اﺍلادﺩني وﻭاﺍلاقصى لقﯾﻳاساتﺕ مكوﻭنﻥ اﺍلجسمﻡ للاعبي اﺍلمنتخبﺏ اﺍلقوﻭمي اﺍلمصرﺭيﻱ لكرﺭةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مرﺭكزﺯ ( 2 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 اﺍلسنﻥ اﺍلطﻁوﻭلﻝ اﺍلوﻭزﺯنﻥ معدﺩلﻝ اﺍلأﯾﻳضﺽ اﺍلقاعدﺩيﻱ مؤﺅشرﺭ كتلة اﺍلجسمﻡ اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ حجمﻡ اﺍلماء اﺍلكلى للجسمﻡ مقاوﻭمة اﺍلرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ مقاوﻭمة اﺍلرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯾﻳة للجسمﻡ مقاوﻭمة اﺍلذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ مقاوﻭمة اﺍلذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ اﺍلﯾﻳمنى للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ للجذﺫعﻉ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للجذﺫعﻉ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للجذﺫعﻉ اﺍلحدﺩ اﺍلأقصى اﺍلحدﺩ اﺍلأدﺩنى
 10. 10. جدوﻭلﻝ ( ٦) اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭاﺍلحدﯾﻳن اﺍلأدﺩنى وﻭاﺍلأقصى لقﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم للاعبي اﺍلمنتخب اﺍلقومي ( اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مركز ( ٣۳ اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ اﺍلحد اﺍلأدﺩنى اﺍلحد اﺍلأقصى ٢۲٨۸.٠۰٠۰ ١۱٨۸.٠۰٠۰ ٤.٩۹٨۸ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٣۳.٤٠۰ ١۱٩۹٨۸.٠۰٠۰ ١۱٩۹٠۰.٠۰٠۰ ٣۳.٠۰٠۰ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ١۱٩۹٥.٠۰٠۰ ٩۹٤.٤٠۰ ٨۸١۱.٠۰٠۰ ٥.٣۳٢۲ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ٨۸٧۷.٨۸٢۲ ٥٩۹.٩۹٠۰ ٥٢۲.٦٠۰ ٢۲.٧۷٧۷ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٥٦.١۱٢۲ ٨۸١۱.٨۸٠۰ ٧۷١۱.٨۸٠۰ ٣۳.٨۸٠۰ اﺍلكلﯿﻴة ٧۷٦.٦٤ ٤٣۳.٠۰٠۰ ٣۳٩۹.٢۲٠۰ ١۱.٤٣۳ ٦ للجذعﻉ ٤٠۰.٩۹٠۰ ٥.٣۳٠۰ ٤.٦٠۰ ٠۰.٣۳٢۲ ٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٤.٩۹٠۰ ٥.٣۳٠۰ ٤.٧۷٠۰ ٠۰.٢۲٩۹ ٨۸ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٤.٩۹٨۸ ١۱٤.٢۲٠۰ ١۱١۱.٦٠۰ ١۱.٠۰٨۸ ٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٢۲.٩۹٦ ١۱٤.٠۰٠۰ ١۱١۱.٧۷٠۰ ٠۰.٩۹٩۹ ١۱٠۰ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٢۲.٩۹٤ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ٨۸.٦٠۰ ٣۳.٣۳٦ اﺍلكلﯿﻴة ١۱١۱.٢۲٢۲ ١۱١۱.٠۰٠۰ ٤.٨۸٠۰ ٢۲.٤٣۳ ١۱٢۲ للجذعﻉ ٦.٨۸٨۸ ٠۰.٨۸٠۰ ٠۰.٣۳٠۰ ٠۰.١۱٩۹ ١۱٣۳ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٤٨۸ ٠۰.٨۸٠۰ ٠۰.٣۳٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ١۱٤ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٥٠۰ ٢۲.٣۳٠۰ ١۱.٥٠۰ ٠۰.٣۳٥ ١۱٥ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱.٧۷٠۰ ٢۲.٢۲٠۰ ١۱.٥٠۰ ٠۰.٢۲٩۹ ١۱٦ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱.٧۷٠۰ ٢۲٤٥٦.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٩۹٢۲.٠۰٠۰ ١۱٣۳٩۹.٨۸١۱ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲٢۲٧۷٠۰.٤٠۰ ٦٢۲٥.٠۰٠۰ ٥٢۲٢۲.٠۰٠۰ ٤٧۷.٦٦ اﺍلجسم اﺍلكلﯿﻴة ٥٧۷٣۳.٨۸٠۰ ٣۳١۱٨۸.٠۰٠۰ ٢۲٨۸٢۲.٠۰٠۰ ١۱٧۷.٤٤ ١۱٩۹ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٣۳٠۰٣۳.٤٠۰ ٣۳١۱٤.٠۰٠۰ ٢۲٧۷٣۳.٠۰٠۰ ١۱٦.٤٥ ٢۲٠۰ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٩۹٦.٢۲٠۰ ٢۲٩۹٤.٠۰٠۰ ٢۲١۱٥.٠۰٠۰ ٣۳٧۷.١۱١۱ ٢۲١۱ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٥١۱.٤٠۰ ٢۲٩۹٠۰.٠۰٠۰ ٢۲١۱٥.٠۰٠۰ ٣۳٦.٣۳٤ ٢۲٢۲ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٤٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٦.١۱٠۰ ٢۲١۱.١۱٠۰ ١۱.٩۹٧۷ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٣۳.١۱٢۲ ١۱٨۸.٠۰٠۰ ٩۹.٩۹٠۰ ٣۳.١۱٨۸ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٢۲.٦٨۸ ٢۲١۱.٤٠۰ ١۱٠۰.٥٠۰ ٤.٢۲٨۸ ٢۲٥ للجذعﻉ ١۱٤.٢۲٦ ١۱٤.٦٠۰ ٦.٢۲٠۰ ٣۳.٣۳٩۹ ٢۲٦ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٨۸.٩۹٠۰ ١۱٣۳.٧۷٠۰ ٦.٠۰٠۰ ٣۳.١۱٠۰ ٢۲٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٨۸.٧۷٠۰ ١۱٤.٠۰٠۰ ٩۹.٨۸٠۰ ١۱.٦٢۲ ٢۲٨۸ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱١۱.٤٨۸ ١۱٣۳.٩۹٠۰ ١۱٠۰.٢۲٠۰ ١۱.٤٧۷ ٢۲٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱١۱.٦٠۰ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى مقاوﻭمة اﺍلذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ 10 مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱٨۸ مقاوﻭمة أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%) شكل رﺭقم ( ٣۳) ﯾﻳوضح ( اﺍلحدﺩﯾﻳنﻥ اﺍلادﺩني وﻭاﺍلاقصى لقﯾﻳاساتﺕ مكوﻭنﻥ اﺍلجسمﻡ للاعبي اﺍلمنتخبﺏ اﺍلقوﻭمي اﺍلمصرﺭيﻱ لكرﺭةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مرﺭكزﺯ ( 3 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 اﺍلوﻭزﺯنﻥ اﺍلسنﻥ اﺍلطﻁوﻭلﻝ معدﺩلﻝ اﺍلأﯾﻳضﺽ اﺍلقاعدﺩيﻱ مؤﺅشرﺭ كتلة اﺍلجسمﻡ اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ حجمﻡ اﺍلماء اﺍلكلى للجسمﻡ مقاوﻭمة اﺍلرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ مقاوﻭمة اﺍلرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯾﻳة للجسمﻡ مقاوﻭمة اﺍلذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ للجذﺫعﻉ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للجذﺫعﻉ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للجذﺫعﻉ اﺍلحدﺩ اﺍلأقصى اﺍلحدﺩ اﺍلأدﺩنى
 11. 11. جدوﻭلﻝ ( ٧۷) اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭاﺍلحدﯾﻳن اﺍلأدﺩنى وﻭاﺍلأقصى لقﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم للاعبي اﺍلمنتخب اﺍلقومي ( اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مركز ( ٤ اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ اﺍلحد اﺍلأدﺩنى اﺍلحد اﺍلأقصى ٢۲٧۷.٠۰٠۰ ١۱٨۸.٠۰٠۰ ٤.٤٣۳ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٢۲.٢۲٥ ٢۲٠۰٨۸.٠۰٠۰ ١۱٩۹٣۳.٠۰٠۰ ٦.٥٠۰ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ٢۲٠۰١۱.٧۷٥ ١۱٢۲١۱.٦٠۰ ٩۹٢۲.٨۸٠۰ ١۱٢۲.٢۲٣۳ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ١۱٠۰٨۸.١۱٥ ٧۷٣۳.٧۷٠۰ ٦١۱.٣۳٠۰ ٥.٦٢۲ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٦٦.٧۷٥ ١۱٠۰٠۰.٧۷٠۰ ٨۸٣۳.٧۷٠۰ ٧۷.٧۷٣۳ اﺍلكلﯿﻴة ٩۹١۱.١۱٥ ٥٢۲.٠۰٠۰ ٤٤.٠۰٠۰ ٣۳.٤٨۸ ٦ للجذعﻉ ٤٨۸.٠۰٨۸ ٧۷.٠۰٠۰ ٥.٦٠۰ ٠۰.٥٧۷ ٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٦.٢۲٥ ٧۷.١۱٠۰ ٥.٥٠۰ ٠۰.٦٦ ٨۸ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٦.٢۲٣۳ ١۱٧۷.٤٠۰ ١۱٣۳.٧۷٠۰ ١۱.٦٦ ٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٥.٣۳٨۸ ١۱٧۷.٢۲٠۰ ١۱٣۳.٥٠۰ ١۱.٦٧۷ ١۱٠۰ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٥.٢۲٥ ٢۲١۱.٥٠۰ ٦.٥٠۰ ٧۷.٠۰٧۷ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٧۷.٠۰٠۰ ١۱٣۳.١۱٠۰ ٢۲.٧۷٠۰ ٤.٧۷٧۷ ١۱٢۲ للجذعﻉ ٩۹.٧۷٧۷ ١۱.٢۲٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ٠۰.٤٣۳ ١۱٣۳ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٨۸٣۳ ١۱.١۱٠۰ ٠۰.٢۲٠۰ ٠۰.٤١۱ ١۱٤ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٨۸٠۰ ٣۳.٥٠۰ ١۱.٧۷٠۰ ٠۰.٧۷٩۹ ١۱٥ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲.٨۸٠۰ ٣۳.٥٠۰ ١۱.٨۸٠۰ ٠۰.٧۷٤ ١۱٦ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲.٨۸٠۰ ٣۳١۱٢۲٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٥٤٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٧۷٤.٣۳٩۹ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲٧۷٦٧۷.٥٠۰ ٥٣۳٧۷.٠۰٠۰ ٤٦٦.٠۰٠۰ ٣۳٤.١۱٩۹ اﺍلجسم اﺍلكلﯿﻴة ٥٠۰٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٨۸٦.٠۰٠۰ ٢۲٣۳٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٣۳.٣۳٠۰ ١۱٩۹ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٦٤.٢۲٥ ٢۲٨۸٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٤١۱.٠۰٠۰ ٢۲٦.٣۳٢۲ ٢۲٠۰ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٦٤.٢۲٥ ٢۲٤٦.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٢۲.٠۰٠۰ ١۱٩۹.٣۳٦ ٢۲١۱ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٢۲٩۹.٧۷٥ ٢۲٥٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٣۳.٠۰٠۰ ٢۲١۱.٠۰٠۰ ٢۲٢۲ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٣۳٠۰.٢۲٥ ٢۲٨۸.٩۹٠۰ ٢۲٣۳.٠۰٠۰ ٢۲.٦٥ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٦.٥٥ ٢۲٠۰.٤٠۰ ٧۷.٠۰٠۰ ٥.٨۸٠۰ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٥.٣۳٧۷ ٢۲٢۲.٩۹٠۰ ٥.٤٠۰ ٧۷.٦٢۲ ٢۲٥ للجذعﻉ ١۱٦.٤٣۳ ١۱٥.٢۲٠۰ ٢۲.٧۷٠۰ ٥.٧۷٤ ٢۲٦ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱١۱.١۱٨۸ ١۱٥.٠۰٠۰ ٣۳.٧۷٠۰ ٥.٠۰٥ ٢۲٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ١۱١۱.١۱٣۳ ١۱٨۸.٣۳٠۰ ١۱٠۰.٩۹٠۰ ٣۳.٢۲١۱ ٢۲٨۸ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٥.٣۳٠۰ ١۱٨۸.٤٠۰ ١۱١۱.٦٠۰ ٢۲.٩۹٦ ٢۲٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٥.٣۳٨۸ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى 11 مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱٨۸ مقاوﻭمة (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%) شكل رﺭقم ( ٤) ﯾﻳوضح ( اﺍلحدﺩﯾﻳنﻥ اﺍلادﺩني وﻭاﺍلاقصى لقﯾﻳاساتﺕ مكوﻭنﻥ اﺍلجسمﻡ للاعبي اﺍلمنتخبﺏ اﺍلقوﻭمي اﺍلمصرﺭيﻱ لكرﺭةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مرﺭكزﺯ ( 4 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 اﺍلسنﻥ اﺍلطﻁوﻭلﻝ اﺍلوﻭزﺯنﻥ معدﺩلﻝ اﺍلأﯾﻳضﺽ اﺍلقاعدﺩيﻱ مؤﺅشرﺭ كتلة اﺍلجسمﻡ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ مقاوﻭمة اﺍلرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى حجمﻡ اﺍلماء اﺍلكلى للجسمﻡ مقاوﻭمة اﺍلرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯾﻳة للجسمﻡ مقاوﻭمة اﺍلذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى مقاوﻭمة اﺍلذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳمنى كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى كتلة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳمنى اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للرﺭجلﻝ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للجذﺫعﻉ اﺍلكتلة اﺍلخالﯾﻳة منﻥ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍلكتلة كتلة اﺍلخالﯾﻳة اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ منﻥ للجذﺫعﻉ اﺍلدﺩھﮪﮬﻫنﻥ للجذﺫعﻉ اﺍل حدﺩ اﺍلأقصى اﺍل حدﺩ اﺍلأدﺩنى
 12. 12. جدوﻭلﻝ ( ٨۸) اﺍلمتوسط اﺍلحسابي وﻭاﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ وﻭاﺍلحدﯾﻳن اﺍلأدﺩنى وﻭاﺍلأقصى لقﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم للاعبي اﺍلمنتخب اﺍلقومي ( اﺍلمصريﻱ لكرةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مركز ( ٥ اﺍلوسط اﺍلحسابي اﺍلانحراﺍفﻑ اﺍلمعﯿﻴارﺭيﻱ اﺍلحد اﺍلأدﺩنى اﺍلحد اﺍلأقصى ٣۳٤.٠۰٠۰ ٢۲٦.٠۰٠۰ ٣۳.٥٦ ١۱ اﺍلسن (سنة) ٢۲٩۹.٠۰٠۰ ٢۲١۱٣۳.٠۰٠۰ ٢۲٠۰٥.٠۰٠۰ ٣۳.٥٠۰ ٢۲ اﺍلطولﻝ (سم) ٢۲٠۰٨۸.٧۷٥ ١۱٢۲٨۸.٠۰٠۰ ١۱١۱٢۲.١۱٠۰ ٧۷.٠۰٢۲ ٣۳ اﺍلوزﺯنﻥ (كجم) ١۱١۱٨۸.٧۷٠۰ ٧۷٣۳.٢۲٠۰ ٦٧۷.٥٠۰ ٢۲.٤٥ ٤ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم (لتر) ٧۷٠۰.٨۸٨۸ ١۱٠۰٠۰.٠۰٠۰ ٩۹٢۲.٢۲٠۰ ٣۳.٣۳٦ اﺍلكلﯿﻴة ٩۹٦.٨۸٣۳ ٥٢۲.٥٠۰ ٤٨۸.٩۹٠۰ ١۱.٦٣۳ ٦ للجذعﻉ ٥١۱.١۱٥ ٦.٩۹٠۰ ٦.١۱٠۰ ٠۰.٣۳٥ ٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٦.٦٠۰ ٧۷.١۱٠۰ ٥.٩۹٠۰ ٠۰.٥٣۳ ٨۸ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٦.٦٥ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ١۱٥.٥٠۰ ٠۰.٦٥ ٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٦.٢۲٠۰ ١۱٦.٨۸٠۰ ١۱٥.٧۷٠۰ ٠۰.٤٨۸ ١۱٠۰ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٦.٢۲٢۲ ٢۲٨۸.٠۰٠۰ ١۱٥.٤٠۰ ٥.١۱٦ اﺍلكلﯿﻴة ٢۲١۱.٨۸٨۸ ١۱٧۷.٦٠۰ ٨۸.٣۳٠۰ ٣۳.٨۸٥ ١۱٢۲ للجذعﻉ ١۱٣۳.٣۳٨۸ ١۱.٣۳٠۰ ٠۰.٨۸٠۰ ٠۰.٢۲١۱ ١۱٣۳ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱.٠۰٣۳ ١۱.٢۲٠۰ ٠۰.٧۷٠۰ ٠۰.٢۲١۱ ١۱٤ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٩۹٨۸ ٤.٠۰٠۰ ٢۲.٩۹٠۰ ٠۰.٤٧۷ ١۱٥ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٣۳.٣۳٣۳ ٤.٠۰٠۰ ٢۲.٨۸٠۰ ٠۰.٥١۱ ١۱٦ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ٣۳.٢۲٨۸ ٣۳٠۰٦٢۲.٠۰٠۰ ٢۲٧۷٨۸٨۸.٠۰٠۰ ١۱١۱٩۹.٢۲١۱ ١۱٧۷ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ (كالورﺭيﻱ) ٢۲٩۹٤٤.٢۲٥ ٥٦٠۰.٠۰٠۰ ٤٧۷٣۳.٠۰٠۰ ٣۳٨۸.٠۰٦ اﺍلجسم اﺍلكلﯿﻴة ٥٢۲٧۷.٢۲٥ ٢۲٩۹١۱.٠۰٠۰ ٢۲٤٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٢۲.٤٦ ١۱٩۹ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٧۷٢۲.٧۷٥ ٣۳٠۰٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٣۳٢۲.٠۰٠۰ ٢۲٨۸.٤٤ ٢۲٠۰ اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٦٨۸.٠۰٠۰ ٢۲٥١۱.٠۰٠۰ ٢۲٢۲٦.٠۰٠۰ ١۱١۱.٢۲١۱ ٢۲١۱ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٣۳٩۹.٥٠۰ ٢۲٤٣۳.٠۰٠۰ ٢۲١۱٦.٠۰٠۰ ١۱٢۲.٠۰٩۹ ٢۲٢۲ اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٣۳٣۳.٧۷٥ ٢۲٩۹.٠۰٠۰ ٢۲٦.٤٠۰ ١۱.٢۲٠۰ ٢۲٣۳ مؤشر كتلة اﺍلجسم (%) ٢۲٧۷.٢۲٣۳ ٢۲١۱.٩۹٠۰ ١۱٣۳.٧۷٠۰ ٣۳.٤٦ اﺍلكلﯿﻴة ١۱٨۸.٣۳٠۰ ٢۲٥.١۱٠۰ ١۱٤.٠۰٠۰ ٤.٧۷٦ ٢۲٥ للجذعﻉ ٢۲٠۰.٥٠۰ ١۱٦.٠۰٠۰ ٩۹.٩۹٠۰ ٢۲.٥٤ ٢۲٦ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٣۳.١۱٥ ١۱٤.٦٠۰ ٩۹.٢۲٠۰ ٢۲.٤٦ ٢۲٧۷ للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ١۱٢۲.٦٠۰ ١۱٩۹.١۱٠۰ ١۱٥.٤٠۰ ١۱.٥٦ ٢۲٨۸ للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ١۱٩۹.٠۰٠۰ ١۱٤.٧۷٠۰ ١۱.٧۷٨۸ ٢۲٩۹ للرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٦.٦٠۰ اﺍل كت لة اﺍل خال ﯾﻳة م نﻥ اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لرﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ ك ت لة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لرﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳمنى م ق اوﻭم ة اﺍل ذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍل كت لة اﺍل خال ﯾﻳة م نﻥ اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لرﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳمنى نسبة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لرﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳمنى 12 مﻡ اﺍلدلالاتﺕ اﺍلإحصائﯿﻴة مكونﻥ اﺍلجسم ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن (كجم) ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن(كجم) ١۱٨۸ مقاوﻭمة (أﺃوﻭمﯿﻴجا) ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن (%) شكل رﺭقم ( ٥) ﯾﻳوضح ( اﺍلحدﺩﯾﻳنﻥ اﺍلادﺩنى وﻭاﺍلاقصى لقﯾﻳاساتﺕ مكوﻭنﻥ اﺍلجسمﻡ للاعبي اﺍلمنتخبﺏ اﺍلقوﻭمي اﺍلمصرﺭيﻱ لكرﺭةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ في مرﺭكزﺯ ( 5 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 اﺍل طﻁوﻭلﻝ اﺍل سنﻥ م ؤﺅشرﺭ ك ت لة اﺍل جسمﻡ م ق اوﻭم ة اﺍل رﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ م ق اوﻭم ة اﺍل رﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳمنى ح جمﻡ اﺍل م اء اﺍل ك لى ل لجسمﻡ اﺍل كت لة اﺍل خال ﯾﻳة م نﻥ اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ م عدﺩلﻝ اﺍل وﻭزﺯنﻥ اﺍلأﯾﻳ ضﺽ اﺍل ق اعدﺩيﻱ ك ت لة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ نسبة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ اﺍل مق اوﻭم ة اﺍل ك لﯾﻳة ل لجسمﻡ م ق اوﻭم ة اﺍل ذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳمنى نسبة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لرﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ اﺍل كت لة اﺍل خال ﯾﻳة م نﻥ اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لجذﺫعﻉ ك ت لة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ ك ت لة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لجذﺫعﻉ اﺍل كت لة اﺍل خال ﯾﻳة م نﻥ اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ ك ت لة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳمنى اﺍل كت لة اﺍل خال ﯾﻳة م نﻥ اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳمنى نسبة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳمنى ك ت لة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لرﺭج لﻝ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لذﺫرﺭاﺍعﻉ اﺍل ﯾﻳسرﺭىﻯ نسبة اﺍل دﺩھﮪﮬﻫنﻥ ل لجذﺫعﻉ اﺍلحدﺩ اﺍلأقصى اﺍلحدﺩ اﺍلأدﺩنى
 13. 13. جدﺩوﻭلﻝ ( ٩۹) تحلﯾﻳلﻝ اﺍلتباﯾﻳنﻥ ذﺫوﻭ اﺍلاتجاهﻩ اﺍلوﻭاﺍحدﺩ بﯾﻳنﻥ مرﺭاﺍكزﺯ اﺍللعبﺏ اﺍلمختلفة قﯾﻳدﺩ اﺍلدﺩرﺭاﺍسة فى قﯾﻳاساتﺕ مكوﻭنﻥ اﺍلجسمﻡ للاعبي اﺍلمنتخبﺏ اﺍلقوﻭمي اﺍلمصرﺭيﻱ لكرﺭةﺓ اﺍلسلة رﺭجالﻝ 13 قﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم مصدرﺭ اﺍلتباﯾﻳن دﺩرﺭجاتﺕ اﺍلحرﯾﻳة مﻡ اﺍلمعالجاتﺕ اﺍلاحصائﯿﻴة مجموعﻉ اﺍلمربعاتﺕ متوسط اﺍلمربعاتﺕ قﯿﻴمة (فﻑ) مستوىﻯ اﺍلدلالة ١۱ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٩۹.٠۰٠۰ ٣۳٤٩۹.١۱٦ ١۱٣۳٩۹٦.٦٥ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱٨۸.٣۳٨۸ ٣۳٤٩۹.١۱٥ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٧۷٤٥.٨۸١۱ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٨۸.٩۹٣۳ ٦٥٠۰.٩۹٥ ٢۲٦٠۰٣۳.٨۸٠۰ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٣۳٤.٣۳٨۸ ٦٥٣۳.٢۲٧۷ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٣۳٢۲٥٧۷.٠۰٧۷ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٣۳ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٠۰.١۱٣۳ ١۱٦٧۷.٧۷٩۹ ٦٧۷١۱.١۱٥ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٨۸.٣۳٤ ١۱٥٨۸.٣۳٩۹ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٨۸٢۲٩۹.٥٤ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٤ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٠۰٠۰ ٢۲١۱.٩۹٢۲ ٤.٧۷٠۰ ١۱٨۸.٧۷٩۹ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٢۲١۱. ٤.٠۰٧۷ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٢۲٢۲.٨۸٦ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٧۷.٥٠۰ ٤.٤٦ ١۱٧۷.٨۸٥ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٢۲٦. ٤.٨۸٥ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٢۲٢۲.٧۷٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٦ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٢۲.٣۳٨۸ ١۱٧۷.٢۲٤ ٦٨۸.٩۹٦ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱.٣۳٩۹ ٢۲٦.٤٦ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٩۹٥.٤٢۲ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٧۷ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٢۲.٧۷٣۳ ١۱٧۷.٠۰٢۲ ٦٨۸.١۱٠۰ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱.٣۳٤ ٢۲٥.٤٠۰ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٩۹٣۳.٥٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٨۸ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن اﺍلكلﯿﻴة ٠۰.٠۰١۱ ٤.٨۸١۱ ١۱٠۰٠۰.٧۷٣۳ ٤٠۰٢۲.٩۹٢۲ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٢۲٠۰.٩۹٣۳ ٣۳٩۹٧۷.٦٢۲ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٨۸٠۰٠۰.٥٤ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٩۹ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ٠۰.٠۰٣۳ ٣۳.٤٦ ٣۳٦.٢۲٩۹ ١۱٤٥.١۱٤ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱٠۰.٥٠۰ ١۱٩۹٩۹.٥٤ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٣۳٤٤.٦٨۸ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٠۰ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٠۰٢۲ ٣۳.٩۹١۱ ٢۲٦. ١۱.٠۰٢۲ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٠۰٧۷. ١۱.٢۲٤ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٢۲.٢۲٦ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱١۱ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٠۰١۱ ٤.١۱١۱ ٢۲٣۳. ٩۹٢۲. بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٠۰٦. ١۱.٠۰٦ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱.٩۹٨۸ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٢۲ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٠۰.٤٣۳ ٢۲.٥١۱ ١۱٠۰.٠۰٥ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٢۲٤. ٤.٥٨۸ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٤.٦٣۳ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٣۳ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٠۰٠۰ ١۱٠۰.٤٧۷ ٢۲.٤١۱ ٩۹.٦٣۳ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٠۰.٢۲٣۳ ٤.٣۳٧۷ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٣۳.٩۹٩۹ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٤ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ ٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٢۲.٠۰٥ ٧۷١۱٤٥٢۲٣۳.٤٦ ٢۲٨۸٥٨۸٠۰٩۹٣۳.٨۸٤ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٣۳٢۲٤٠۰٣۳.٢۲٥ ٦١۱٥٦٦١۱.٧۷٨۸ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٣۳٤٧۷٣۳٧۷٥٥.٦٣۳ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٥ اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯿﻴة للجسم ٠۰.٠۰٤ ٣۳.٠۰٨۸ ٤٤٣۳٥.١۱٠۰ ١۱٧۷٧۷٤٠۰.٤١۱ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱٤٤١۱.٨۸٧۷ ٢۲٧۷٣۳٩۹٥.٥٥ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٤٥١۱٣۳٥.٩۹٦ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٦ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٠۰٥ ٢۲.٨۸٩۹ ١۱٤٣۳٧۷.٧۷٢۲ ٥٧۷٥٠۰.٨۸٩۹ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٤٩۹٧۷.٠۰٩۹ ٩۹٤٤٤.٧۷٣۳ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٥١۱٩۹٥.٦٣۳ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٧۷ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٠۰٩۹ ٢۲.٣۳٥ ١۱٢۲١۱٦.٠۰٣۳ ٤٨۸٦٤.١۱٢۲ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٥١۱٧۷.٨۸١۱ ٩۹٨۸٣۳٨۸.٣۳٨۸ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٤٧۷٠۰٢۲.٥٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٨۸ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٥. ١۱.٤٦ ٨۸٨۸٨۸.١۱٥ ٣۳٥٥٢۲.٥٨۸ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٦١۱٠۰.٢۲٨۸ ١۱١۱٥٩۹٥.٢۲٥ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٥١۱٤٧۷.٨۸٣۳ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ١۱٩۹ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ١۱٧۷. ١۱.٨۸١۱ ١۱٠۰٩۹٢۲.٤٥ ٤٣۳٦٩۹.٧۷٩۹ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٦٠۰٣۳.٩۹٤ ١۱١۱٤٧۷٤.٨۸٣۳ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٥٨۸٤٤.٦٣۳ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲٠۰ مؤشر كتلة اﺍلجسم ٠۰.٠۰١۱ ٤.٩۹١۱ ١۱٤.٧۷٧۷ ٥٩۹.٠۰٨۸ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٣۳.٠۰١۱ ٥٧۷.٢۲١۱ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱١۱٦.٣۳٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲١۱ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن اﺍلكلﯿﻴة ٠۰.٢۲٠۰ ١۱.٦٥ ٢۲٣۳.٧۷٨۸ ٩۹٥.١۱٣۳ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱٤.٤١۱ ٢۲٧۷٣۳.٨۸٧۷ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٣۳٦٩۹.٠۰٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲٢۲ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ٠۰.٣۳٦ ١۱.١۱٦ ٢۲٩۹.٩۹٥ ١۱١۱٩۹.٧۷٨۸ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٢۲٥.٩۹٢۲ ٤٩۹٢۲.٤١۱ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٦١۱٢۲.٢۲٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲٣۳ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٥٤ ٨۸٠۰. ١۱١۱.٥٢۲ ٤٦.٠۰٨۸ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱٤.٤٣۳ ٢۲٧۷٤.٢۲٤ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٣۳٢۲٠۰.٣۳٢۲ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲٤ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٤٩۹ ٨۸٩۹. ١۱٠۰.٠۰٧۷ ٤٠۰.٢۲٩۹ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ١۱١۱.٣۳٦ ٢۲١۱٥.٧۷٥ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ٢۲٥٦.٠۰٤ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٠۰.٠۰٠۰ ٦.١۱٢۲ ٢۲٥.٣۳٥ ١۱٠۰١۱.٤٢۲ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٤.١۱٥ ٧۷٨۸.٧۷٦ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٨۸٠۰.١۱٨۸ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳ ٢۲٦ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى ٠۰.٠۰٠۰ ٥.٣۳١۱ ٢۲٣۳.١۱٥ ٩۹٢۲.٦٢۲ بﯿﻴن اﺍلمراﺍكز ٤ ٤.٣۳٦ ٨۸٢۲.٨۸٨۸ دﺩاﺍخل اﺍلمراﺍكز ١۱٩۹ ١۱٧۷٥.٥٠۰ اﺍلمجموعﻉ اﺍلكلى ٢۲٣۳
 14. 14. ﺟﺠدولﻝ ( ١٠ ) ﻣﻤعﻧﻨوﯾﯿﻳﻴة الفروق ﺑﺒﯾﯿﻳﻴن الأو ا زن الﻣﻤﺧﺨﺗﺘلفة قﯾﯿﻳﻴد الد ا رﺳﺴة فى قﯾﯿﻳﻴاﺳﺴات ﻣﻤكون الﺟﺠﺳﺴم للاعﺑﺒي الﻣﻤﻧﻨﺗﺘﺧﺨب القوﻣﻤي الﻣﻤﺻﺼري لكرة LSD الﺳﺴلة رﺟﺠالﻝ ﺑﺒإﺳﺴﺗﺘﺧﺨدام أﺧﺨﺗﺘﺑﺒار أقلﻝ فرق ﻣﻤعﻧﻨوى 14 قﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم اﺍلمراﺍكز اﺍلمتوسط اﺍلحسابى فروﻭقﻕ اﺍلمتوسطاتﺕ ( مركز ( ١۱ ) مركز ( ٢۲ ) مركز ( ٣۳ ) مركز ( ٤ ) مركز ( ٥ مؤشر كتلة اﺍلجسم *٣۳.٥٤-­ *٢۲.٨۸٧۷-­ ٠۰.٥٦ ٠۰.٥٢۲-­ ٢۲٣۳.٦٨۸ ( مركز ( ١۱ *٣۳.٠۰٣۳-­ ٢۲.٣۳٥-­ ١۱.٠۰٨۸ ٢۲٤.٢۲٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٤.١۱١۱-­ *٣۳.٤٣۳-­ ٢۲٣۳.١۱٢۲ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٦٨۸-­ ٢۲٦.٥٥ ( مركز ( ٤ ٢۲٧۷.٢۲٣۳ ( مركز ( ٥ معدلﻝ اﺍلأﯾﻳض اﺍلقاعديﻱ *٩۹٠۰٨۸.٤٢۲-­ *٧۷٣۳١۱.٦٧۷-­ *٢۲٣۳٤.٥٧۷-­ ١۱٣۳٧۷.١۱٧۷-­ ٢۲٠۰٣۳٥.٨۸٣۳ ( مركز ( ١۱ *٧۷٧۷١۱.٢۲٥-­ *٥٩۹٤.٥٠۰-­ ٩۹٧۷.٤٠۰-­ ٢۲١۱٧۷٣۳.٠۰٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٦٧۷٣۳.٨۸٥-­ *٤٩۹٧۷.١۱٠۰-­ ٢۲٢۲٧۷٠۰.٤٠۰ ( مركز ( ٣۳ ١۱٧۷٦.٧۷٥-­ ٢۲٧۷٦٧۷.٥٠۰ ( مركز ( ٤ ٢۲٩۹٤٤.٢۲٥ ( مركز ( ٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن ٣۳.٩۹٢۲-­ ٠۰.٩۹٩۹-­ ١۱.٧۷٠۰ ١۱.٧۷٦ ١۱٤.٣۳٨۸ ( مركز ( ١۱ *٥.٦٨۸-­ ٢۲.٧۷٥-­ ٠۰.٠۰٦-­ ١۱٢۲.٦٢۲ ( مركز ( ٢۲ *٥.٦٢۲-­ ٢۲.٦٩۹-­ ١۱٢۲.٦٨۸ ( مركز ( ٣۳ ٢۲.٩۹٣۳-­ ١۱٥.٣۳٧۷ ( مركز ( ٤ ١۱٨۸.٣۳٠۰ ( مركز ( ٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن *١۱٠۰.٠۰٣۳-­ ٥.١۱٥-­ ٠۰.٦٣۳ ١۱.٠۰٩۹ ١۱١۱.٨۸٥ ( مركز ( ١۱ *١۱١۱.١۱٢۲-­ ٦.٢۲٤-­ ٠۰.٤٦-­ ١۱٠۰.٧۷٦ ( مركز ( ٢۲ *١۱٠۰.٦٦-­ ٥.٧۷٨۸-­ ١۱١۱.٢۲٢۲ ( مركز ( ٣۳ ٤.٨۸٨۸-­ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ( مركز ( ٤ ٢۲١۱.٨۸٨۸ ( مركز ( ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن *٢۲٧۷.٥٣۳-­ *٢۲١۱.٨۸٥-­ ٧۷.٣۳٤-­ ٣۳.٩۹٠۰-­ ٦٩۹.٣۳٠۰ ( مركز ( ١۱ *٢۲٣۳.٦٣۳-­ *١۱٧۷.٩۹٥-­ ٣۳.٤٤-­ ٧۷٣۳.٢۲٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٢۲٠۰.١۱٩۹-­ *١۱٤.٥١۱-­ ٧۷٦.٦٤ ( مركز ( ٣۳ ٥.٦٧۷ ٩۹١۱.١۱٥ ( مركز ( ٤ ٩۹٦.٨۸٣۳ ( مركز ( ٥ حجم اﺍلماء اﺍلكلى للجسم *٢۲٠۰.١۱٦-­ *١۱٦.٠۰٣۳-­ ٥.٤٠۰-­ ٢۲.٨۸٨۸-­ ٥٠۰.٧۷٢۲ ( مركز ( ١۱ *١۱٧۷.٢۲٧۷-­ *١۱٣۳.١۱٥-­ ٢۲.٥٢۲-­ ٥٣۳.٦٠۰ ( مركز ( ٢۲ *١۱٤.٧۷٦-­ *١۱٠۰.٦٣۳-­ ٥٦.١۱٢۲ ( مركز ( ٣۳ ٤.١۱٣۳-­ ٦٦.٧۷٥ ( مركز ( ٤ ٧۷٠۰.٨۸٨۸ ( مركز ( ٥ اﺍلمقاوﻭمة اﺍلكلﯿﻴة للجسم *٥١۱.٧۷٥ *٧۷٠۰.٠۰٠۰ ٥.٢۲٠۰ ٤٤.٠۰٠۰ ٥٧۷٩۹.٠۰٠۰ ( مركز ( ١۱ ٧۷.٧۷٥ ٢۲٦.٠۰٠۰ ٣۳٨۸.٨۸٠۰-­ ٥٣۳٥.٠۰٠۰ ( مركز ( ٢۲ ٤٦.٥٥ *٦٤.٨۸٠۰ ٥٧۷٣۳.٨۸٠۰ ( مركز ( ٣۳ ١۱٨۸.٢۲٥-­ ٥٠۰٩۹.٠۰٠۰ ( مركز ( ٤ ٥٢۲٧۷.٢۲٥ ( مركز ( ٥ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴمنى ٢۲٧۷.٩۹٢۲ ٣۳١۱.٤٢۲ ١۱٢۲.٦٧۷ *٣۳٣۳.٦٧۷ ٢۲٦١۱.٦٧۷ ( مركز ( ١۱ ٥.٧۷٥-­ ٢۲.٢۲٥-­ ٢۲١۱.٠۰٠۰-­ ٢۲٢۲٨۸.٠۰٠۰ ( مركز ( ٢۲ ١۱٥.٢۲٥ ١۱٨۸.٧۷٥ ٢۲٤٩۹.٠۰٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٣۳.٥٠۰-­ ٢۲٣۳٠۰.٢۲٥ ( مركز ( ٤ ٢۲٣۳٣۳.٧۷٥ ( مركز ( ٥
 15. 15. 15 قﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم اﺍلمراﺍكز اﺍلمتوسط اﺍلحسابى فروﻭقﻕ اﺍلمتوسطاتﺕ ( مركز ( ١۱ ) مركز ( ٢۲ ) مركز ( ٣۳ ) مركز ( ٤ ) مركز ( ٥ مقاوﻭمة اﺍلرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٢۲٠۰.٠۰٠۰ ٢۲٩۹.٧۷٥ ٨۸.١۱٠۰ ٢۲٩۹.٣۳٠۰ ٢۲٥٩۹.٥٠۰ ( مركز ( ١۱ ٩۹.٣۳٠۰-­ ٠۰.٤٥ ٢۲١۱.٢۲٠۰-­ ٢۲٣۳٠۰.٢۲٠۰ ( مركز ( ٢۲ ٩۹.٧۷٥-­ ٢۲١۱.٦٥-­ ٢۲٥١۱.٤٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٩۹.٧۷٥ ٢۲٢۲٩۹.٧۷٥ ( مركز ( ٤ ٢۲٣۳٩۹.٥٠۰ ( مركز ( ٥ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٣۳٠۰.١۱٧۷ *٣۳٣۳.٩۹٢۲ ١۱.٩۹٧۷ ٢۲٣۳.١۱٧۷ ٢۲٩۹٨۸.١۱٧۷ ( مركز ( ١۱ ٧۷.٠۰٠۰ ١۱٠۰.٧۷٥ ٢۲١۱.٢۲٠۰-­ ٢۲٧۷٥.٠۰٠۰ ( مركز ( ٢۲ ٢۲٨۸.٢۲٠۰ *٣۳١۱.٩۹٥ ٢۲٩۹٦.٢۲٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٣۳.٧۷٥-­ ٢۲٦٤.٢۲٥ ( مركز ( ٤ ٢۲٦٨۸.٠۰٠۰ ( مركز ( ٥ مقاوﻭمة اﺍلذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ *٣۳٠۰.٤٢۲ *٣۳٨۸.٩۹٢۲ ٠۰.٢۲٣۳-­ ١۱٥.٧۷٧۷ ٣۳٠۰٣۳.١۱٧۷ ( مركز ( ١۱ ١۱٤.٦٥ ٢۲٣۳.١۱٥ ١۱٦.٠۰٠۰-­ ٢۲٨۸٧۷.٤٠۰ ( مركز ( ٢۲ ٣۳٠۰.٦٥ *٣۳٩۹.١۱٥ ٣۳٠۰٣۳.٤٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٨۸.٥٠۰-­ ٢۲٦٤.٢۲٥ ( مركز ( ٤ ٢۲٧۷٢۲.٧۷٥ ( مركز ( ٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى *٣۳.١۱٧۷-­ ١۱.٩۹٤-­ ١۱.٨۸٣۳ ٢۲.٠۰٣۳ ١۱٣۳.٤٣۳ ( مركز ( ١۱ *٥.٢۲٠۰-­ *٣۳.٩۹٧۷-­ ٠۰.٢۲٠۰-­ ١۱١۱.٤٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٥.٠۰٠۰-­ *٣۳.٧۷٨۸-­ ١۱١۱.٦٠۰ ( مركز ( ٣۳ ١۱.٢۲٣۳-­ ١۱٥.٣۳٨۸ ( مركز ( ٤ ١۱٦.٦٠۰ ( مركز ( ٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى *١۱.٤٦-­ *٠۰.٩۹٨۸-­ ٠۰.١۱٢۲ ٠۰.١۱٦ ١۱.٨۸٢۲ ( مركز ( ١۱ *١۱.٦٢۲-­ *١۱.١۱٤-­ ٠۰.٠۰٤-­ ١۱.٦٦ ( مركز ( ٢۲ *١۱.٥٨۸-­ *١۱.١۱٠۰ ١۱.٧۷٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٤٨۸-­ ٢۲.٨۸٠۰ ( مركز ( ٤ ٣۳.٢۲٨۸ ( مركز ( ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴمنى *٤.٥٧۷-­ *٣۳.٦٠۰-­ ١۱.٢۲٩۹-­ ٠۰.٩۹٥-­ ١۱١۱.٦٥ ( مركز ( ١۱ *٣۳.٦٢۲-­ *٢۲.٦٥-­ ٠۰.٣۳٤-­ ١۱٢۲.٦٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٣۳.٢۲٨۸-­ *٢۲.٣۳١۱-­ ١۱٢۲.٩۹٤ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٩۹٧۷-­ ١۱٥.٢۲٥ ( مركز ( ٤ ١۱٦.٢۲٢۲ ( مركز ( ٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ *٣۳.٩۹٢۲-­ ٢۲.٢۲٢۲-­ ١۱.٦٠۰ ١۱.٤٨۸ ١۱٣۳.٠۰٨۸ ( مركز ( ١۱ *٥.٤٠۰-­ *٣۳.٧۷٠۰-­ ٠۰.١۱٢۲ ١۱١۱.٦٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٥.٥٢۲-­ *٣۳.٨۸٢۲-­ ١۱١۱.٤٨۸ ( مركز ( ٣۳ ١۱.٧۷٠۰-­ ١۱٥.٣۳٠۰ ( مركز ( ٤ ١۱٧۷.٠۰٠۰ ( مركز ( ٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ *١۱.٥٣۳-­ *١۱.٠۰٠۰-­ ٠۰.١۱٠۰ ٠۰.١۱٢۲ ١۱.٨۸٠۰ ( مركز ( ١۱ *١۱.٦٥-­ *١۱.١۱٢۲-­ ٠۰.٠۰٢۲-­ ١۱.٦٨۸ ( مركز ( ٢۲ *١۱.٦٣۳-­ *١۱.١۱٠۰-­ ١۱.٧۷٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٥٣۳ ٢۲.٨۸٠۰ ( مركز ( ٤ ٣۳.٣۳٣۳ ( مركز ( ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للرجل اﺍلﯿﻴسرىﻯ *٤.٤٨۸-­ *٣۳.٦٦-­ ١۱.٢۲٤-­ ٠۰.٧۷٦-­ ١۱١۱.٧۷٢۲ ( مركز ( ١۱ *٣۳.٧۷٢۲-­ *٢۲.٨۸٩۹-­ ٠۰.٤٨۸-­ ١۱٢۲.٤٨۸ ( مركز ( ٢۲ *٣۳.٢۲٤-­ *٢۲.٤٢۲-­ ١۱٢۲.٩۹٦ ( مركز ( ٣۳ ٨۸٢۲.-­ ١۱٥.٣۳٨۸ ( مركز ( ٤ ١۱٦.٢۲٠۰ ( مركز ( ٥
 16. 16. 16 قﯿﻴاساتﺕ مكونﻥ اﺍلجسم اﺍلمراﺍكز اﺍلمتوسط اﺍلحسابى فروﻭقﻕ اﺍلمتوسطاتﺕ ( مركز ( ١۱ ) مركز ( ٢۲ ) مركز ( ٣۳ ) مركز ( ٤ ) مركز ( ٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى ٢۲.٩۹٣۳-­ ١۱.٤٦-­ ٠۰.٩۹٧۷ ٠۰.١۱١۱-­ ٩۹.٦٧۷ ( مركز ( ١۱ ٢۲.٨۸٢۲-­ ١۱.٣۳٤-­ ١۱.٠۰٨۸ ٩۹.٧۷٨۸ ( مركز ( ٢۲ ٣۳.٩۹٠۰-­ ٢۲.٤٣۳-­ ٨۸.٧۷٠۰ ( مركز ( ٣۳ ١۱.٤٨۸-­ ١۱١۱.١۱٣۳ ( مركز ( ٤ ١۱٢۲.٦٠۰ ( مركز ( ٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى *٠۰.٥١۱-­ *٠۰.٣۳٣۳-­ ٠۰.٠۰٣۳-­ ٠۰.٠۰٣۳-­ ٠۰.٤٧۷ ( مركز ( ١۱ *٠۰.٤٨۸-­ ٠۰.٣۳٠۰-­ ٠۰.٠۰٠۰ ٠۰.٥٠۰ ( مركز ( ٢۲ *٠۰٤٨۸.-­ ٠۰.٣۳٠۰-­ ٠۰.٥٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.١۱٨۸-­ ٠۰.٨۸٠۰ ( مركز ( ٤ ٠۰.٩۹٨۸ ( مركز ( ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴمنى *٢۲.٢۲٥-­ *١۱.٨۸٢۲-­ ٠۰.٥٨۸-­ ٠۰.٣۳٠۰-­ ٤.٤٠۰ ( مركز ( ١۱ *١۱.٩۹٥-­ *١۱.٥٢۲-­ ٠۰.٢۲٨۸-­ ٤.٧۷٠۰ ( مركز ( ٢۲ *١۱.٦٧۷-­ *١۱.٢۲٤-­ ٤.٩۹٨۸ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٤٣۳-­ ٦.٢۲٣۳ ( مركز ( ٤ ٦.٦٥ ( مركز ( ٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ ٣۳.٤٠۰-­ ١۱.٤٢۲-­ ٠۰.٨۸٥ ٠۰.٨۸٧۷-­ ٩۹.٧۷٥ ( مركز ( ١۱ ٢۲.٥٣۳-­ ٠۰.٥٦-­ ١۱.٧۷٢۲ ١۱٠۰.٦٢۲ ( مركز ( ٢۲ ٤.٢۲٥-­ ٢۲.٢۲٨۸-­ ٨۸.٩۹٠۰ ( مركز ( ٣۳ ١۱.٩۹٧۷-­ ١۱١۱.١۱٨۸ ( مركز ( ٤ ١۱٣۳.١۱٥ ( مركز ( ٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ *٠۰.٥٤-­ ٠۰.٣۳٤-­ ٠۰.٠۰٠۰ ٠۰.١۱٠۰-­ ٠۰.٤٨۸ ( مركز ( ١۱ *٠۰.٤٤-­ ٠۰.٢۲٥-­ ٠۰.١۱٠۰ ٠۰.٥٨۸ ( مركز ( ٢۲ *٠۰.٥٤-­ ٠۰.٣۳٤-­ ٠۰.٤٨۸ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٢۲٠۰-­ ٠۰.٨۸٣۳ ( مركز ( ٤ ١۱.٠۰٢۲ ( مركز ( ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للذرﺭاﺍعﻉ اﺍلﯿﻴسرىﻯ *٢۲.٢۲٣۳-­ *١۱.٨۸٨۸-­ ٠۰.٥٣۳-­ ٢۲١۱.-­٠۰ ٤.٣۳٧۷ ( مركز ( ١۱ *٢۲.٠۰٢۲-­ *١۱.٦٧۷-­ ٠۰.٣۳٢۲-­ ٤.٥٨۸ ( مركز ( ٢۲ *١۱.٧۷٠۰-­ *١۱.٣۳٥-­ ٤.٩۹٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٠۰.٣۳٥-­ ٦.٢۲٥ ( مركز ( ٤ ٦.٦٠۰ ( مركز ( ٥ نسبة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ٤.٤٠۰-­ ٣۳٢۲.-­ ١۱.٨۸٤ ٢۲.٢۲٤ ١۱٦.١۱٠۰ ( مركز ( ١۱ ٦.٦٤-­ ٢۲.٥٦-­ ٠۰.٤٠۰-­ ١۱٣۳.٨۸٦ ( مركز ( ٢۲ ٤.٠۰٨۸-­ ٢۲.١۱٦ ١۱٤.٢۲٦ ( مركز ( ٣۳ ٤.٠۰٨۸ ١۱٦.٤٢۲ ( مركز ( ٤ ٢۲٠۰.٥٠۰ ( مركز ( ٥ كتلة اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ *٦.٠۰٩۹-­ ٢۲.٤٩۹-­ ٠۰.٤٠۰ ٠۰.٨۸٦ ٧۷.٢۲٨۸ ( مركز ( ١۱ *٦.٩۹٥-­ ٣۳.٣۳٥-­ ٤٦.-­ ٦.٤٢۲ ( مركز ( ٢۲ *٦.٥٠۰-­ ٢۲.٨۸٩۹-­ ٦.٨۸٨۸ ( مركز ( ٣۳ ٣۳.٦٠۰-­ ٩۹.٧۷٧۷ ( مركز ( ٤ ١۱٣۳.٣۳٨۸ ( مركز ( ٥ اﺍلكتلة اﺍلخالﯿﻴة من اﺍلدھﮪﮬﻫن للجذعﻉ ١۱٣۳.٩۹٥-­ *١۱٠۰.٨۸٨۸-­ *٣۳.٧۷٠۰-­ ١۱.٦٦-­ ٣۳٧۷.٢۲٠۰ ( مركز ( ١۱ *١۱٢۲.٢۲٩۹-­ *٩۹.٢۲١۱-­ ٢۲.٠۰٤-­ ٣۳٨۸.٨۸٦ ( مركز ( ٢۲ *١۱٠۰.٢۲٥-­ *٧۷.١۱٧۷-­ ٤٠۰.٩۹٠۰ ( مركز ( ٣۳ ٣۳.٠۰٨۸-­ ٤٨۸.٠۰٨۸ ( مركز ( ٤ ٥١۱.١۱٥ ( مركز ( ٥

×