Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesakake

464 views

Published on

http://moeniplus.blogspot.com/

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mesakake

  1. 1. Mesakakenandur gadung rambatkenyang wit pacesawo kecik dicampurjambu metewong wis kadungmengkenenjur kepriyeluwih becik diaturdirampungke ..*ooe ... jo dieceooe ... mesakakeooe ... yo ben waepancen wis begjanerowe rowe manggarekembang jambekembang melati sakotakdisebarakeuwis suwe ngrasakerekasaneyen saiki kepenakwis wayahe(kembali *)ooe ... jo dieceooe ... mesakakeooe ... yo ben waeooe ... wis begjane

×