TRILUX Nieuw Licht in het onderwijs

362 views

Published on

oor meer informatie of een geheel vrijblijvend lichtadvies kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze lichtadviseurs te Amersfoort, tel. 033-4557710, of stuur een e-mail naar onderwijs@trilux.nl.

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TRILUX Nieuw Licht in het onderwijs

  1. 1. Energiebesparende TRILUX-Verlichtingsscan Nieuw Licht in het onderwijs
  2. 2. Optimaal lichtcomfort en lagere energiekostenSlim energie besparen met verlichtingIn Nederlandse onderwijsgebouwen is verlichting verantwoordelijk voor 60 tot 75% van het totale energieverbruik. In veel gevallenzijn de verlichtingssystemen verouderd, duur in onderhoud en hebben ze een negatieve invloed op de kwaliteit van het binnenmi-lieu. Voor zowel renovatie als nieuwbouw biedt TRILUX u dé oplossing. Met beproefde technieken als hoogfrequente fluorescentieverlichting, daglichtre- gelingen, aanwezigheidsdetecties en de nieuwste LED-armaturen kan slim ener- gie worden bespaard. Met TRILUX lichtbeheer kunt u bijvoorbeeld al tot 55% besparen op uw energieverbruik. Alleen verlichting waar en zoveel als nodig is!Verschillende plafonds, verschillende oplossingenTRILUX biedt u een keur aan mogelijkheden wanneer het gaat om verlichtingsoplossingenin klaslokalen. Van in- en opbouwarmaturen tot zwevende verlichtingsmodules. Al dezearmaturen zijn zeer efficiënt en uitgerust met de nieuwste generatie optieken. Ook vooraanvullende verlichting, bijvoorbeeld in gangen, heeft TRILUX voor u dé oplossing. In bijnaalle gevallen kunnen de armaturen worden voorzien van dimregeling, daglichtregeling en/ofaanwezigheidsdetectie.In het onderwijs is naast energie-efficiëntie ook de verlichtingskwaliteit van groot belang.Verlichting met een biologisch effect is bevorderlijk voor de concentratie van de leerlingenen verhoogt het lichtcomfort. Ook hiervoor biedt TRILUX u een duurzame en biodynamischeoplossing.Voor uw gehele schoolomgeving, zowel binnen (lokalen, sanitaire voorzieningen, sportfacili-teiten, kantoorruimten en verkeerzones), als buiten (schoolplein, fietsenstalling, parkeerfa-ciliteiten e.d.), levert TRILUX duurzame verlichtingsoplossingen.
  3. 3. Totale ontzorging in het onderwijsTRILUX verzorgt al jaren totale verlichtingsoplossingen in zowel het basis-, voortgezet- als het hoger en universitair onderwijs.Vele andere onderwijsinstellingen gingen u reeds voor o.a.:Amstelveen College, Avans Hogeschool, Canisius College, Da Vinci College, Deltion College, Driestar College, Friesland College,Hanzehogeschool Groningen, Het Stedelijk Lyceum, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Zuyd, IchthusCollege, Ichthus College Driehuis, Inholland, Kalsbeek College, Karel de Grote College, Katholieke Universiteit Brabant, LeidsUniversitair Medisch Centrum, Meridiaan College, Metzo College, Montessori Lyceum Rotterdam, Noorderpoort, Pius X College,Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, ROC Friese Poort, ROC Nijmegen, ROC Twente plus, Scheepvaart enTransport, College Stedelijk College, Trinitas College, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Uni-versiteit van Tilburg, Vrije Universiteit, Amsterdam, Wageningen Universiteit.Naast het leveren van een hoogwaardig en energie-efficiënt product bieden wij u een integrale oplossing. TRILUX voorziet u van opmaat gemaakte verlichtingsoplossingen en berekent uw mogelijke energie- en dus kostenbesparing bij de keuze van een nieuweverlichtingsinstallatie. Desgewenst verzorgen wij tevens de montage en/of uitwisseling van de oude armaturen voor nieuwe exem-plaren. Dit kan na overleg in korte vakanties, pauzes of zelfs in de avonduren worden uitgevoerd.LED-verlichting in het onderwijsIn opdracht van het ministerie van VROM heeft Agentschap NL onderzoek gedaan naar de huidige toepassing van LED-verlichtingin het onderwijs. Hierbij is nagegaan of deze vorm van verlichting een gelijkwaardig energie-efficiënt alternatief biedt voor debestaande fluorescentieverlichting. In deze pilot is een vergelijk gemaakt tussen hoogwaardige LED-verlichting, hoogwaardige flu-orescentieverlichting en basis fluorescentieverlichting. De resultaten van het rapport zijn aan te vragen via onderwijs@trilux.nl.Specialist in energie-efficiënte verlichtingsoplossingenSinds haar bestaan stimuleert TRILUX de ontwikkeling van duurzame verlichtingsoplossingen. TRILUX is zowel partner van hetinternationaal Green Light programma als partner van het energie-efficiëntie exportinitiatief van het Duitse ministerie vaneconomische zaken en technologie. Daarnaast behoort TRILUX tot de TOP 100 meest innovatieve ondernemingen in Duitsland,specifiek voor energie-efficiëntie.
  4. 4. Vraag naar de TRILUX-VerlichtingsscanWat houdt deze energiebesparende verlichtingsscan in?Eén van onze lichtadviseurs inventariseert welk type verlichting er momenteel in uw onderwijsgebouw aanwezig is en op welkemanier er energie bespaard kan worden. Verschillende factoren zoals meer of minder licht, status van de armaturen en de moge-lijkheden met betrekking tot lichtbeheer (daglichtregeling en/of aanwezigheidsdetectie) worden meegenomen. Dit gecombineerdmet uw persoonlijke wensen zorgt voor een op maat gemaakt advies.In dit advies zijn naast de investering tevens de lichtopbrengst en terugverdientijd verwerkt. Bij tevredenheid kunnen beide par-tijen in goed overleg het project inplannen.Meer informatie?Voor meer informatie of een geheel vrijblijvend lichtadvies kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze lichtadviseurs teAmersfoort, tel. 033-4557710, of stuur een e-mail naar onderwijs@trilux.nl. QR-code U kunt deze code scannen met uw smartphone, zodat u direct terechtkomt op de juiste TRILUX pagina over duurza- me verlichtingsoplossingen voor scholen >> http://bit.ly/bg9fDr QR-code software Er zijn meerdere software aanbieders te vinden op Internet. QRcode.nu heeft voor u de belangrijkste aanbieders op een rij gezet.TRILUX C.V. Tel. +31(0)33.4 55 77 10Hardwareweg 5 Fax +31(0)33.4 56 41 40NL-3821 BL Amersfoort onderwijs@trilux.nl www.trilux.nl

×