Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volos4

637 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Volos4

 1. 1. 3. Πρόγραµµα δράσης 2011-20123.1 ∆ιάρθρωση προγράµµατος – εργαλεία προβολής∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΛΙΟ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΕΚΘΕΣΕΙΣΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗ dvd ΠΕΡΙΟΧΗΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ – ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 50
 2. 2. 3.2 Αναλυτική περιγραφή προγράµµατος∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣΣτον δήµο Βόλου λειτουργεί ιστοσελίδα µε τουριστικό περιεχόµενο.Η ιστοσελίδα έχει καθαρά υποστηρικτικό χαρακτήρα για κάθε τουρίστα. Με αυτήµπορεί ο επισκέπτης να οργανώσει στοιχεία του ταξιδιού του ώστε να έχει µια όσο τοδυνατόν καλύτερα προετοιµασµένη ταξιδιωτική εµπειρία. H σελίδα ακολουθεί τηντάση που θέλει κάθε τουριστική σελίδα προορισµού να είναι ένας ολοκληρωµένοςτουριστικός κατάλογος πληροφοριών.Ωστόσο η ιστοσελίδα του ∆. Βόλου δεν προβάλει επαρκώς την περιοχή και αναλυτικάκάθε νέα περιοχή του νέου ∆. Βόλου.Επίσης, η ιστοσελίδα θα πρέπει να προβάλει την νέα πολιτική τουριστικής προβολήςτης περιοχής.Συνεπώς η υπάρχουσα ιστοσελίδα πρέπει να εµπλουτιστεί κυρίως µε φωτογραφικόυλικό, να προβάλει µε επάρκεια την ελκυστικότητα της περιοχής, να έχει αναλυτικέςαναφορές στα δυνατά σηµεία που έχουν προσδιοριστεί και φυσικά να διατηρήσει τονσηµερινό χαρακτήρα ως διαδικτυακός τουριστικός κατάλογος που παρέχειδυνατότητες επίκαιρης τουριστικής πληροφόρησης σε κάθε επισκέπτη.Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι µεταφρασµένη σε Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερµανικά,Ρωσικά, Ισραηλιτικά.∆ηµιουργικό – Υποστήριξη:Η βελτίωση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνει από δηµιουργική οµάδα του ∆.Βόλου.Για την καθηµερινή υποστήριξη θα απαιτηθεί η απασχόληση ατόµου, το οποίο θαέχει την ευθύνη της ανανέωσης του περιεχοµένου της ιστοσελίδας σε καθηµερινήβάση, ενώ παράλληλα πρέπει να συνδέεται και µε τόπους κοινωνικής δικτύωσης.Στις υποχρεώσεις της λειτουργίας και υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου πρέπεινα είναι η συνεχή ανανέωση και εµπλουτισµός των links, καθώς και η προώθησηvideos και φωτογραφιών σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (πχ you tube,..) 51
 3. 3. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι και να φαίνεται διαρκώς επίκαιρη, ανανεωµένη καισύγχρονη.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΗΛΙΟΥΣε επόµενο στάδιο θα πρέπει η ιστοσελίδα, σταδιακά να εµφανίζει συνολικά τοΠήλιο, καθώς αυτό θα ισχυροποιήσει το µήνυµα VolosPelion.Η παρουσία του Πηλίου στην ιστοσελίδα θα πρέπει να προβλεφθεί από την αρχικήτης λειτουργία, σε επίπεδο προβολής της περιοχής και γενικής πληροφορίας, ενώ ηαναλυτικότερη πληροφόρηση θα πρέπει να καλυφθεί µε κατάλληλα links.Ωστόσο σε επόµενο στάδιο, πρέπει το τµήµα της σελίδας που αφορά την λειτουργίατης ως διαδικτυακός τουριστικός κατάλογος που παρέχει δυνατότητες επίκαιρηςτουριστικής πληροφόρησης σε κάθε επισκέπτη, να καλύπτει αναλυτικά το σύνολο τηςπεριοχής. 52
 4. 4. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΕίναι φανερό ότι σήµερα η ηλεκτρονική καταχώρηση είναι πολύ ισχυρό εργαλείο.Προτείνεται η προβολή µε διαφηµιστικά banners σε διαδικτυακούς τόπους σχετικούςµε τον τουρισµό. Η ηλεκτρονική διαφήµιση µε καταχώρηση σε ιστοσελίδεςυποστηρίζουν την είσοδο και προβολή σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.∆ιαδικτυακοί τόπου που πρέπει να επιλεγούν είναι σελίδες που χρησιµοποιούν οιτοπικές επιχειρήσεις για να διαφηµιστούν και οι ίδιες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ναενισχυθεί η υπάρχουσα παρουσία τους και να έχει πολλαπλά αποτελέσµατα ηδαπάνη προβολής. Τέτοιες σελίδες είναι:http://www.hotelier.net/www.travelstyle.gr ιδιοκτησία Τάσος ∆ούσης (TV & ICONS TRVELLERS )www.inthessaly.gr portal Θεσσαλίας µε κρατήσεις από BOOKING.COMhttp://www.hotelsline.gr/www.booking.com δεν δέχεται διαφηµίσειςwww.expedia.comhttps://book.ski.com/http://www.stglobe.com/www.guestinn.comwww.snowreport.grwww.Touristorama.grwww.diakoporama.grwww.hotel.dewww.tripadvisor.comwww.wotif.comwww.pamediakopes.grhttp://www.holidayline.gr/www.hotelicious.gr τοπικόwww.trivago.grwww.venere.grΠροτεινόµενη περίοδος εφαρµογής: ετήσια παρουσία ή Σεπτέµβριος έως καιτον Μάιο. Επιπρόσθετα θα αναζητηθούν συνεργασίες για δωρεάν παρουσία. 53
 5. 5. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ∆εδοµένου ότι η τηλεοπτική διαφήµιση είναι δαπανηρή, προτείνεται η εστιασµένηδιαφήµιση σε τοπικής εµβέλειας τηλεοπτικά κανάλια του εσωτερικού καισυγκεκριµένα των περιοχών:Θεσσαλονίκη, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα – Μακεδονία.Προτεινόµενη περίοδος εφαρµογής: ∆εκέµβριος και Μάιος (1,5 µήνες).Η επιλογή των περιφερειακών µέσων θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατακαθώς τα περισσότερα από αυτά είναι συνδυασµένα µε τοπικά ραδιοφωνικά καιέντυπα µέσα (εφηµερίδες) και κατά συνέπεια το τηλεοπτικό µήνυµα µπορεί νασυνδυαστεί µε αντίστοιχο ραδιοφωνικό και αρθογραφία στον τοπικό τύπο.Στην ενέργεια περιλαµβάνεται η δηµιουργία του spot µε βάση το σενάριο που έχειπροταθεί αρχικά.Η δηµιουργία ραδιοφωνικού µηνύµατος θα στηριχθεί στα µηνύµατα των banners καιµπορούν να δηµιουργηθούν από το δηµοτικό ραδιόφωνο χωρίς επιπρόσθετο κόστος.∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΝΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΠροτείνεται η προβολή µε καταχωρίσεις σε τουριστικά ένθετα ΜΜΕ.ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΠροτείνεται η προβολή µε καταχωρίσεις σε περιοδικά διανοµής στην διάρκεια τωνπτήσεων των εταιριών χαµηλού κόστους που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόµιοΚΑΝΑ.Τα δύο κύρια περιοδικά που προτείνονται είναι της RyanAir και της Air Berlin. Θααποφευχθεί η ετήσια συνδροµή και θα εστιαστεί στους µήνες πριν την έναρξη τωνπτήσεων. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην διάδοση της ιστοσελίδας του ∆. Βόλου.ΑΦΙΣΕΣ – BANNERSΤοποθέτηση διαφηµιστικών µηνυµάτων σε κεντρικά σηµεία των περιοχών τωναστικών κέντρων των περιοχών:Θεσσαλονίκη, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα – Μακεδονία.Προτεινόµενη περίοδος εφαρµογής: Νοέµβριος και Μάιος. 54
 6. 6. Τοποθέτηση banners στις πλάτες των υπεραστικών λεωφορείων σε συνεργασία µετο υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Το κόστος της τοποθέτησης θα αναλάβει ο ∆.Βόλου.(Σε επόµενο στάδιο µπορεί να διερευνηθεί η τοποθέτηση διαφηµιστικών µηνυµάτωνσε κεντρικά σηµεία των περιοχών µε αεροπορικές συνδέσεις. Στο µήνυµα πρέπει νααναφέρονται οι συνδέσεις και οι χρόνοι του ταξιδιού στο πλαίσιο του µηνύµατοςVolos Pelion its true. Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να γίνουν στις περιόδους έναρξηςτων πτήσεων.Προτείνεται η συνεργασία τα γραφείο του ΕΟΤ στις χώρες προορισµού.Περιοχές που προτείνονται: Νυρεµβέργη, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Βιέννη, Μιλάνο,Βρυξέλες, Ρώµη, Φρανκφούρτη, Μύκονος, Ηράκλειο) 55
 7. 7. ΕΚΘΕΣΕΙΣΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΠροτείνεται η συµµετοχή στις βασικές ελληνικές τουριστικές εκθέσεις, καθώς και στηντοπική γενική επιχειρηµατική έκθεση.Προτείνεται επίσης η ανάγκη αυτόνοµης συµµετοχής της περιοχής µε την παρουσίατων επιχειρηµατικών του τουρισµού. Η αυτόνοµη συµµετοχή επιτρέπει την καλύτερηκαι ουσιαστική ανάδειξη της περιοχής, ενώ η παρουσία των επιχειρηµατικών τουτουρισµού θα δώσει την ενέργεια που απαιτείται σε µια εκθεσιακή παρουσία.Οι προτεινόµενες εκθέσεις είναι:Επιχειρηµατικό πανόραµα ΒόλουPhiloxeniaΤουριστική έκθεση ΜΕΤΡΟ Αθήνας ή τουριστικό πανόραµαΣτα πλαίσια της συµµετοχής στις παραπάνω εκθέσεις, προτείνεται η διεξαγωγήσυνεντεύξεων τύπου για την παρουσίαση του πλάνου τουριστικής προβολής και τουτουριστικού µηνύµατος στους τοπικούς και επισκέπτες δηµοσιογράφους.ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΌπως και πριν, προτείνεται η όσο το δυνατόν αυτόνοµη συµµετοχή της περιοχής µετην παρουσία των επιχειρηµατικών του τουρισµού, για τους λόγους πουπαρουσιάστηκαν παραπάνω.Φυσικά η παραπάνω παρουσία, για λόγους εξοικονόµησης πόρων, πρέπει νασυνδυαστεί µε την πολιτική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μεβάση αυτό οι προτεινόµενες εκθέσεις είναι: • ΛΟΝ∆ΙΝΟ , WORLD TRAVEL MARKET • ΜΙΛΑΝΟ, ΒΙΤ • ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, FREIZEIT GARTEN TOURISTIK • ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΙΤΒ • ΜΟΣΧΑ, MITT 56
 8. 8. Για να τονιστεί η παρουσία πρέπει να συνδυαστεί µε παρουσίαση της περιοχής µεαναλυτική συνέντευξη τύπου, happening µε τοπικά στοιχεία, κληρώσεις τουριστικώνδώρων, και προβολή µε συνεργασία Βόλου, Πηλίου , Σκιάθου.(* απαιτείται η παραγωγή υλικού προσαρµοσµένο σε γλώσσες των περιοχών τωνεκθέσεων)Εκθέσεις που παράλληλα ενδιαφέρουν είναι: • ΟΥΤΡΕΧΤΗ VAKANTIEBEURS • BIENNH FERIEN-MESSE WIEN • ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ BOOT 2012 DUESSELDORF • ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ SALON DES VACANCES • ΤΕΛ ΑΒΙΒ "IMTM" INT. MEDITERRANEAN TOURISM MARKET • Έκθεση ΠΑΡΙΣΙ • Έκθεση ΚΥΠΡΟΣΣτις συµπληρωµατικές εκθέσεις πρέπει να αναζητηθεί η συµµετοχή µε τη συνεργασίατου ΕΟΤ. (5 εκθέσεις) ή η αυτόνοµη συµµετοχή σε συνεργασία µε υπόλοιπουςδήµους της περιοχής. (2 εκθέσεις) 57
 9. 9. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΠροτείνεται η φιλοξενία δηµοσιογράφων, ώστε να αρθρογραφήσουν και ναπροωθήσουν το προϊόν. Η φιλοξενία πρέπει να συνδυάζεται µε αναλυτική γνωριµίαµε την περιοχή και επαφή µε τοπικούς φορείς και επαγγελµατίες του τουρισµού.Παράλληλα στόχος της φιλοξενίας των δηµοσιογράφων θα πρέπει να είναι και ηδικτύωση του ∆ήµου µε αυτούς, και η σταθερή ενηµέρωσή τους µε αποστολήδελτίων τύπου για οτιδήποτε θα µπορούσε να τους αφορά.Η φιλοξενία θα πρέπει να γίνεται µε το µικρότερο κόστος. Η περιοχή έχει εµπειρίαστην φιλοξενία αποστολών. Ενδεικτικά προτείνεται:Η συνεργασία µε τους ξενοδόχους για δωρεάν διαµονή των δηµοσιογράφων, ιδίωςόταν οι επισκέψεις τους πραγµατοποιούνται εκτός περιόδου αιχµής.επίσης θα πρέπει να επιδιωχθεί η δωρεάν παροχή από τις άµεσα ωφελούµενες καιπροβαλλόµενες επιχειρήσεις των γευµάτων, των µετακινήσεων και τωνδραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετάσχουν οι φιλοξενούµενοι δηµοσιογράφοι.Ενδεχοµένων θα πρέπει επίσης να ζητείται κάθε χρόνο ένας αριθµός δωρεάνεισιτηρίων από αεροπορικές εταιρίες για τις επισκέψεις δηµοσιογράφων από τοεξωτερικό.Επιπλέον, µπορεί να µοιραστούν οι δαπάνες φιλοξενίας µιας οµάδαςδηµοσιογράφων µε άλλους τοπικούς προορισµούς.Ο ΕΟΤ θα µπορούσε να συνεργαστεί στην διαµόρφωση των αποστολών και τωνπρογραµµάτων επίσκεψης.∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΑΦΙΞΕΩΝΠροτείνεται η δικτύωση µε φορείς των περιοχών µε σύνδεση µε αεροπορικές πτήσειςµε την περιοχή και µε περιοχές όπου είναι στόχοι της προβολής και ειδικότερα:Γαλλία, Ρωσία, Ισραήλ, Κύπρος.Η δικτύωση να αφορά την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση συναντήσεωνοµάδας από τον ∆. Βόλου (εκπρόσωπος ∆. Βόλου, εκπρόσωπος επιχειρηµατιώντουρισµού) µε αρχές, φορείς και κυρίως τουριστικούς πράκτορες των περιοχών.Παράλληλα µπορεί να γίνει αποστολή (και αποδοχή) τουριστικού υλικού και ηαµοιβαία διανοµή του σε δοµές τουριστικής πληροφόρησης των περιοχών αυτών.Η προώθηση του διαδικτυακού τόπου µέσω αµοιβαίων link. 58
 10. 10. Η συνεπής ενηµέρωση των περιοχών για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δράσεις τηςπεριοχής.Η ενεργοποίηση σχέσης µε πιθανές οµάδες Οµογενών.Στην προετοιµασία και την οργάνωση των δικτυώσεων πρέπει να αναζητηθεί ησυµβολή του ΕΟΤ (γραφείων εξωτερικού), και ίσως η αναζήτηση κάλυψης µέρουςτων δαπανών.ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠροτείνεται η στοχευµένη προσέγγιση ειδικού κοινού όπως:Σχολεία – γραφεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,ΚΑΠΗ,Επαγγελµατικά σωµατεία και σύλλογοι,Σύλλογοι οµογενώνΗ δράση θα περιλαµβάνει σταδιακή καταγραφή των παραπάνω αποδεκτών.Παράλληλα:Αρχική τηλεφωνική επικοινωνίαΑποστολή επιστολής πρόσκλησης µε στοιχεία επικοινωνίας σε κάθε αποδέκτη.Αποστολή τουριστικού υλικούΑποστολή παραδείγµατος τουριστικού προγράµµατοςΑποστολή εντύπων – φυλλαδίων τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.Ειδικά για τους συλλόγους των οµογενών, θα πρέπει να δοµηθεί µια σταθερή σχέση,ώστε οι οµογενείς, εκτός από πιθανοί επισκέπτες, να είναι και πρεσβευτές µας. Έτσιθα µπορούσαν να τοποθετήσουν αφίσες και υλικό της τουριστικής πολιτικής µας στιςεπιχειρήσεις που πιθανά διαθέτουν ή απασχολούνται, να υποστηρίξουν εκδηλώσειςστα εκθεσιακά περίπτερα που συµµετέχει η περιοχή, κτλ.ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣΟ ∆ήµος πρέπει να επικοινωνεί σε συστηµατική βάση µε τα κανάλια διανοµής, δηλ.µε τουριστικά γραφεία, tour operators, αεροπορικές εταιρίες, αλλά και µε φορείς πουοργανώνουν οµαδικά ταξίδια για µέλη τους. Ο λόγος αυτής της επικοινωνίας είναι ναενηµερώνονται για τις προσφερόµενες τουριστικές δραστηριότητες, τις διαδροµές,την πολιτική προβολής, τις συµµετοχές της περιοχής σε εκθέσεις και για οτιδήποτεάλλο θα µπορούσε να 59
 11. 11. προσφέρει η περιοχή.Εκτός από τη συστηµατική αποστολή πληροφοριών, θα πρέπει να επιδιώκεται ηφιλοξενία στελεχών από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και να διοργανώνονται ταξίδιαγνωριµίας. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι ανάλογη µε αυτή αναφέρθηκε πιο πάνωγια τη φιλοξενία δηµοσιογράφων.Επιπλέον προτείνεται η πραγµατοποίηση επισκέψεων στην έδρα των παραπάνωεπιχειρήσεων ή συναντήσεων µε τα στελέχη τους κατά τη διάρκεια τουριστικώνεκθέσεων. 60
 12. 12. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝΓια την υποστήριξη της νέας τουριστικής ταυτότητάς αλλά και της συνολικής νέας τουΒόλου θα χρειαστεί το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα χρησιµοποιηθείσε κάθε µέσο παρουσίασης.Η περιοχή πρέπει να φωτογραφηθεί σε 12 µηνη βάση ενώ πρέπει να οργανωθεί τουπάρχον φωτογραφικό αρχείο.Εµπλουτισµός του φωτογραφικού αρχείου πρέπει να γίνει µε υλικό τοπικώνεπιχειρηµατιών, φορέων του τουρισµού, και τοπικών ΜΜΕ.Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ως προς τηνανάλυσή τους και να έχουν ελεγχθεί ως προς τα δικαιώµατα χρήσης.Η κάλυψη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου που αναφέρθηκε αρχικά, θεωρείταιαυτονόητη.ΠΑΡΑΓΩΓΗ dvd ΠΕΡΙΟΧΗΣΠρέπει να παραχθεί ένα βίντεο για την συνολική περιοχή του ∆ήµου Βόλου. Τοβίντεο θα πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά το σύνολο των επιµέρους περιοχώνκαθώς και το σύνολο των στοιχείων του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Το υλικό, µαζί µετο υλικό τουριστικής προβολής, πρέπει να οµαδοποιηθεί και να κατηγοριοποιηθεί σεενότητες και να συνθέσει ένα ολοκληρωµένο DVD παρουσίασης του τόπου, µεεισαγωγικό βίντεο σε 2 εκδόσεις, συνοπτικής και αναλυτικής παρουσίασης καιθεµατικές ενότητες. Το DVD θα χρησιµοποιηθεί σε πολλές χρήσεις και θαυποστηρίξει το σύνολο των δράσεων των δηµοσίων σχέσεων. Το DVD πρέπει ναείναι πολύγλωσσο. Για την µείωση του συνολικού κόστους προτείνεται η αφήγηση σεµία γλώσσα και η ενσωµάτωση υποτίτλων στις υπόλοιπες γλώσσες. Οι γλώσσεςεπιλογής πρέπει να είναι όµοιες µε τον διαδικτυακό τόπο.η κάλυψη των 2 παραπάνω δράσεων προτείνεται να γίνει από το υπάρχον δυναµικό.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣΠροτείνεται η παραγωγή αναλυτικού τουριστικού οδηγού που θα καλύψει το σύνολοτων δράσεων δηµοσίων σχέσεων και αναλυτική πληροφόρηση.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ – ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠροτείνεται η παραγωγή θεµατικών, σε µικρότερο κόστος που θα καλύψει τηνπαροχή γενικής πληροφόρησης και µαζικότερες διανοµές. 61
 13. 13. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΠροτείνεται η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού εκθέσεων. Υλικό τέτοιου τύπου θαείναι αφίσες, και ετικέτες – υλικό συσκευασίας που θα συνοδεύουν κεράσµατα τωνπεριπτέρων (µπουκαλάκια τσίπουρου και ατοµικό γλυκό). Σε κάθε παραγωγή πρέπεινα αναφέρεται ο διαδικτυακός τόπος. Τα κεράσµατα αναµένεται να είναι χορηγία τουπαραγωγού. Θα έχουν την ετικέτα του ιδιώτη χορηγού και την ετικέτα µε το µήνυµατης τουριστικής προβολής.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ – BANNERSΘα γίνει το δηµιουργικό µιας σειράς καταχωρήσεων και Banners γενικής χρήσης γιατην υποστήριξη έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων. 62
 14. 14. 3.3 Προϋπολογισµός ανά ενέργειαΕνέργεια Α ΣΕΝΑΡΙΟ Β ΣΕΝΑΡΙΟ Γ ΣΕΝΑΡΙΟ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 5.000,00 4.000,00 3.000,00ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 3.000,00 3.000,00 3.000,00ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.000,00 1.000,00ΠΗΛΙΟ* Φιλοξενία, µεταφράσεις, λοιπά ίδιοι πόροι∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 65.000,00 31.000,00 25.000,00ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 20.000,00 10.000,00 8.000,00500,00 ετήσια καταχώρηση∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ 30.000,00 10.000,00 8.000,00π/υ Εσωτερικό: 700,00 καταχώριση µισής σελ.κυρίως εξωτερικόΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 8.000,00 8.000,00 8.000,00800,00 ανά περιφερειακό κανάλι για 1 µήνα(∆εκ, Μάιο), δηµιουργικό.ΑΦΙΣΕΣ – BANNERS 7.000,00 3.000,00 1.000,001000,00 τοποθέτηση banners σε λεωφορεία1000,00 τοποθέτηση ανά πόλη/µήνα σε 6 πόλειςΕΚΘΕΣΕΙΣ 40.000,00 30.000,00 20.000,00ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.000,00 10.000,00 10.000,005.000,00 ανά έκθεση µε δικής µας παρουσίαΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.000,00 20.000,00 10.000,001000 ανά άτοµο, 5 εκθέσεις, 2 άτοµα σεπερίπτερο περιφέρειας, ΕΟΤΜε δικό µας περίπτερο κοινής συµµετοχής5000,00∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 26.000,00 19.000,00 13.000,00ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ. 10.000,00 5.000,00 5.000,00ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ1.500,00 ανά αποστολή 63
 15. 15. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ 5.000,00 5.000,00 4.000,00ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ 5.000,00 3.000,00 4.000,00ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΟΙΝΟΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 6.000,00 6.000,00ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 60.500,00 12.000,00 12.000,00ΥΛΙΚΟΥΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 500ΠΑΡΑΓΩΓΗ dvd ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5.000,00 1.000,00 3.000,00∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 30.000,00Ο∆ΗΓΟΣ2 γλώσσες , 10.000 τµχ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ – 20.000,00 10.000,00 8.000,00ΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ 5.000,00 1.000,00 1.000,00ΥΛΙΚΟΥετικέτεςΣΥΝΟΛΟ 196.500,00 96.000,00 73.000,00 64

×