Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volos3

789 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Volos3

 1. 1. 2. Στρατηγική µάρκετινγκΗ συνολική εικόνα του τουρισµού και η περιοχή ως τουριστικό κεφάλαιο µπορεί νασυνοψισθεί εύκολα στις φράσεις του άρθρου του Σταύρου Βασαρδάνη στην εφηµ.Ταχυδρόµος του 1964, το οποίο παραµένει επίκαιρο, καθώς στα κύρια δυνατάστοιχεία της περιοχής παραµένουν η θέση της και το φυσικό της περιβάλλον:«Ένα από τα αξιολογότερα τουριστικά κεφάλαια της χώρας για αξιοποίησηείναι ασφαλώς το Πήλιον. Το Πήλιον έχει παλαιάν τουριστική ιστορίαν. Ακόµηκαι από την εποχή όπου το θέµα τουρισµός δεν είχε αποκτήσει την σπουδαίαοικονοµική σηµασία που έλαβε σήµερα, ως βαρύνων παράγων της εθνικήςµας οικονοµίας,…. . Η τουριστική αξία της περιοχής Βόλου – Πηλίου –Σποράδων, οφείλεται κυρίως εις δύο ουσιαστικούς παράγοντας. Τονπαράγοντα Φυσικό κάλλος και τον παράγοντα Επίκαιρος θέσις. Και πράγµατι,κατά γενική οµολογία Ελλήνων και ξένων τουριστών, αι φυσικαί καλλοναί τηςπεριοχής δύναται να καταταγούν µεταξύ των αξιολογότερων είς την διεθνήςτάξιν, ιδίως δε ο συνδυασµός βουνού – θαλάσσης,…. Εξ άλλου, η επίκαιροςθέσις της περιοχής είς τον χώρον της Ελλάδος, ευρισκοµένης είς το κέντρονσχεδόν της χώρας, µε εύκολον προσπέλασιν τόσο από ξηράς, όσον και απόθαλάσσης, καθιστά την περιοχή τουριστικόν κεφάλαιον αξιοποιήσιµον ειςευρείαν κλίµακα,…»Μόνη προσθήκη στις παραπάνω τοποθετήσεις είναι η έντονη παρουσία τουΠολιτιστικού στοιχείου της περιοχής. Η τοπική κινητή και ακίνητη κληρονοµιά είναιιδιαίτερα έντονη, διαφοροποιείται σε αρκετά στοιχεία από άλλες περιοχές και καθώςείναι ιδιαίτερα εµπλουτισµένη µε µουσεία και συλλογές, έχει αποκτήσει έναολοκληρωµένο χαρακτήρα και αποτελεί ένα αξιοποιήσιµο τουριστικά στοιχείο.Παράλληλα και εξετάζοντας το µίγµα προϊόντος ανά περιφέρεια, όπως έχει αποδοθείαπό την µελέτη του ΣΕΤΕ για τον Ελληνικό Τουρισµό του 2020, προκύπτει ότι τακύρια προϊόντα που χαρακτηρίζουν την περιοχή µπορούν να είναι:Ο ‘Ήλιος και η Θάλασσα, ο Πολιτισµός, ο τουρισµός Υπαίθρου και η Περιήγηση.Η παραπάνω κατηγοριοποίηση συνάδει µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκανπαραπάνω και ενισχύουν την προαναφερθείσα θέση. Συνεπώς στόχος πρέπει ναείναι η ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής στην τουριστική αγορά µε ανάδειξη των 38
 2. 2. πλεονεκτηµάτων της, όπως αυτά προκύπτουν για τον νέο ∆ήµο Βόλου καιαξιοποίηση των αναγνωρίσιµων χαρακτηριστικών της.Πηγή: ΣΕΤΕ , ο Ελληνικός Τουρισµός του 2020 39
 3. 3. 2.1 ΌραµαΤο όραµα µας είναι η περιοχή µας να γίνει ευρύτατα γνωστή ως ο τόπος πουσυνδυάζει µοναδικά βουνό µε θάλασσα και όπου ο πολιτισµός είναι υπαρκτό τοπικόχαρακτηριστικό.Όπου το βουνό είναι το Πήλιο, ένας τόπος µαγικός, µε την φύση να κυριαρχεί,ζωντανή, καταπράσινη αδιαπραγµέτευτη απόδειξη ενός υγιούς φυσικούπεριβάλλοντος.Όπου η θάλασσα είναι καθαρή, προσβάσιµη, χώρος αναψυχής και χαλάρωσης καιχαρακτηριστικό της πόλης του Βόλου.Όπου το έντονο πολιτιστικό στοιχείο υπάρχει σε κάθε γεωγραφικό και χρονικό σηµείοτης περιοχής, και αυτή η πολιτιστική παρουσία δηλώνει τον σεβασµό της περιοχήςστην κληρονοµιά της, δηλώνει πως µε τον ίδιο σεβασµό διαχειρίζεται τους πόρουςτης.Όπου τέλος, αυτή η περιοχή περιλαµβάνει διατηρηµένους παραδοσιακούς οικισµούςκαι µια πόλη µε τουριστικό, γαστρονοµικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, εύκολαπροσβάσιµη κάθε στιγµή του χρόνου.Ο τόπος µας είναι ξεχωριστός, είναι ιδανικός συνδυασµός και αυτό είναι πραγµατικό,είναι αλήθεια. 40
 4. 4. 2.2 Στρατηγικοί Στόχοι για την τουριστική προβολήΣτόχος 1.Ανάδειξη του ∆ήµου Βόλου ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού στην ελληνικήτουριστική αγορά.Προορισµός χειµερινός και καλοκαιρινός, προορισµός σαββατοκύριακου, µειδιαίτερα γαστρονοµική ταυτότητα, εύκολα προσβάσιµος, όπου κάποιος µπορεί ναέχει πλήθος επιλογών.Στόχος 2.Εδραίωση της περιοχής διεθνώς ως προορισµού για διακοπές µε έµφαση στονσυνδυασµό βουνού – θάλασσας, µε ολοκληρωµένη τουριστική υποδοµή και ποικίλοπολιτιστικό στοιχείο.Αγορές-Στόχοι για τον Τουρισµό της περιοχής και γενικοί Τρόποι ΠροσέγγισήςτουςΣε αντιστοιχία µε τους παραπάνω 2 στρατηγικούς στόχους, ορίζονται οι αγορές γιατον τοπικό τουρισµό ως εξής:Έλληνες επισκέπτεςΠρόκειται για την πιο προσιτή αγορά, η οποία µπορεί να προσεγγιστεί κυρίως µεενέργειες δηµοσιότητας και συµπληρωµατικά µε διαδικτυακή προβολή.Εστίαση στις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα –ΜακεδονίαΑλλοδαποί επισκέπτεςΧώρες προέλευσης: Ιταλία, Κύπρος, Αγγλία, Ολλανδία, Γερµανία, Ρωσία, Γαλλία,Ισραήλ και περιοχές µε αεροπορικές συνδέσεις.Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως µε διαδικτυακή προβολή, και συµπληρωµατικά µεενέργειες δηµοσιότηταςΣυµπληρωµατικές αγορές: Μικρότερα αλλά όχι αµελητέα οφέλη θα πρέπει νααναµένονται από τις ακόλουθες αγορές, στις οποίες επίσης προτείνεται να γίνειπροβολή µε ενέργειες χαµηλότερου κόστους: 41
 5. 5. Αγορά-Στόχος 4 Άλλες κατηγορίες Ελλήνων τουριστών και ιδίως όσοι ταξιδεύουνοµαδικά (σύλλογοι, σωµατεία, ΚΑΠΗ, σχολεία κοκ.)Προσέγγιση αγοράς: Με εστιασµένες προωθητικές ενέργειες.Αγορά-Στόχος 7 Ανεξάρτητοι Ευρωπαίοι παραθεριστές που χρησιµοποιούναεροπορικές εταιρίες χαµηλού κόστους (διαρκώς αυξάνεται ο αριθµό αυτών τωνεταιριών που πετούν στο ΚΑΝΑ)Προσέγγιση αγοράς: Με διαδικτυακή προβολή και εστιασµένες ενέργειες διαφήµισης.2.3 Λογότυπο – τι εκπροσωπείΩς λογότυπο προτείνεται η φράση Βόλος Πήλιο ….είναι αλήθεια, και στα αγγλικάVolos Pelion its true.Το λογότυπο είναι απλό, χωρίς τη χρήση κάποιου σχήµατος να το συνοδεύει, ώστενα είναι καθαρό.Για τον στόχο 1 που είναι οι Έλληνες επισκέπτες, οι παραπάνω λέξεις είναι πάραπολύ γνωστές και παραπέµπουν σε οικείους, στις περισσότερες περιπτώσεις,προορισµούς.Για τον στόχο 2 που είναι οι αλλοδαποί τουρίστες, η χρήση της λέξης Pelion είναιευρύτατα γνωστή και αναµένεται να συµπαρασύρει και την λέξη Volos και ναεξοικειώσει τους επισκέπτες µε τον προορισµό αυτό.Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι το µπλε και το πράσινο. Τα χρώµατα είναικαθαρά και έντονα και σκοπός τους είναι να δηλώσουν την σύνδεση Θάλασσας καιΒουνού ταυτίζοντας την Πόλη µε το λιµάνι και την θάλασσα και θυµίζοντας τοπράσινο του Πηλίου. Ταυτόχρονα το µπλε παραπέµπει στην Ελληνικότητα τηςπεριοχής για τους αλλοδαπούς επισκέπτες.Η φράση …είναι αλήθεια - it s true, θα υποδηλώσει ότι στην περιοχή το απίθανοµπορεί να είναι πραγµατικό, το φανταστικό µπορεί να είναι πραγµατικό, κάθε µύθοςείναι ζωντανός και πραγµατικός, οι δυνατότητες της περιοχής, αν και µπορεί ναφαίνονται υπερβολικές, ωστόσο είναι πραγµατικές.Ως ιστορία, που θα χρησιµοποιηθεί για να φορτίσει την φράση …είναι αλήθεια - it strue, προτείνεται η δηµιουργία διαφηµιστικού spot σε δύο εκδόσεις (σύντοµη και 42
 6. 6. επιµηκυµένη) µε σενάριο που θα χρησιµοποιεί τοπικούς και παγκόσµια γνωστούςµύθους και θα παρουσιάζει την πραγµατική και ταυτόχρονα ελκυστική σηµερινή τουςδιάσταση.Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε φάση και ενέργεια της τουριστικήςπροβολής της περιοχής, θα παρουσιάζει τις σηµερινές δυνατότητες τις περιοχής, πουενώ εµφανίζονται ως υπερβολικές, είναι ωστόσο πραγµατικές και αληθινές.Ως δυνατότητες της περιοχής θα αναδειχθούν και θα αξιοποιηθούν όλα τα κύριαχαρακτηριστικά:Βουνό, ορεινές προτάσεις, παραδοσιακοί οικισµοίΘάλασσα ακτέςΒόλος πόλη λιµάνιΤοπική γαστρονοµίαΠλούσιο πολιτιστικό προϊόνΠροσβασιµότηταΤο παραπάνω υλικό θα είναι το υλικό που θα περιλαµβάνεται σε ηλεκτρονικής ήάλλου τύπου καταχωρίσεις, σε εκθεσιακές παρουσίες, σε διαδικτυακό ιστότοπο, σεαφίσες, θα κλείνει παρουσιάσεις, θα εµφανίζεται σε έντυπα, θα πρέπει να υιοθετηθείαπό το σύνολο των τοπικών επιχειρηµατιών.Παράλληλα, η παραπάνω πρόταση είναι µια πλατφόρµα όπου η προσπάθεια τηςπροβολής µπορεί να επενδύσει και να αναπτύξει νέες προτάσεις, που συνεχώς θαεµπλουτίζουν την παραπάνω προσπάθεια. 43
 7. 7. Λογότυπος: 44
 8. 8. Προτεινόµενα Banners 45
 9. 9. 46
 10. 10. 47
 11. 11. 48
 12. 12. 49

×