Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked(18)

Similar to Robert Stolarczyk: Badania mapami ciepła jako sposób na optymalizację konwersji strony mobilnej - case study.(20)

Advertisement

More from Mobile Trends(20)

Robert Stolarczyk: Badania mapami ciepła jako sposób na optymalizację konwersji strony mobilnej - case study.

 1. Zastosowanie badania mapami ciepła w celu poprawy funkcjonalności na stronie mobilnej Mobile Trends Conference Luty 2016
 2. Agenda: 1. Dlaczego warto? Cel tego Case Study 2. 9 korzyści z prowadzenia badań click trackingowych 3. Warunki efektywnego badania click trackingowego 4. Opis obiektu badawczego 5. Badanie nr 1 1. CTR 2. Głębokość scrollowania 3. Zachowanie 4. Wnioski i rekomendacje 6. Badanie nr 2 1. Plan badań 2. Efekty
 3. Dlaczego warto?
 4. 9 korzyści z prowadzenia badań click trackingowych
 5. 9 korzyści z prowadzenia badań click trackingowych • Zwiększenie ROI (return of investment) • Optymalizacja konwersji i mikro konwersji • Optymalizacja budżetu • Zbadanie trendów, sposobu poruszania się w internecie, myślenia użytkowników • Sprawdzenia własnych pomysłów, własnego know how, dobrych praktyk • Feedback • Uzyskanie cennych, twardych danych • Odpowiedź na pytanie które CTA jest efektywniejsze • Odpowiedź na pytanie który element lepiej konwertuje
 6. Warunki efektywnego badania
 7. Warunki jakie muszą być spełnione do efektywnego badania click trackingowego • Ustalony cel badania • Stworzone hipotezy badawcze • Wybór kluczowych podstron do badania • Wybrane elementy, które chcemy przetestować • Określony czas (znaczenie mają trendy, sezonowość, zalecany min tydzień) • Dostarczony odpowiedniej wielkości ruch (zalecane min 5000 odwiedzin) • Prawidłowa konfiguracja narzędzi (Google Analytics, Crazy Egg, VWO i inne)
 8. Opis badanego obiektu badawczego
 9. Opis obiektu badawczego Badanie dotyczyło mobilnej wersji strony jednej z największych sieci biur nieruchomości w Polsce- Nieruchomości Północ. Sieć istnieje od 17 lat, liczy ok 50 biur w całej Polsce. Główną usługą jest doradztwo i pośrednictwo na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Badaniu poddaliśmy stronę główną z uwagi na czas, odpowiednią ilość ruchu oraz możliwości konwersji.
 10. Opis obiektu badawczego
 11. Badanie nr 1
 12. Cel: Sprawdzenie jak zachowują się użytkownicy na mobilnej wersji strony głównej. Metoda badań: Mapa ciepła Czas i zasięg badania: 29 dni od 17.11.2015 do 18.12.2015 (1 154 wizyty , 3 558 kliknięć sumarycznie) Czynności: • Utworzenie mapy ciepła dla mobilnej strony głównej • Oznaczenie przycisku SZUKAJ jako celu w Google Analytics • Analiza zebranych danych oraz sporządzenie rekomendacji w postaci zmian do wdrożenia na stronie • Wnioski Plan badań- badanie nr 1
 13. Lista klikanych elementów CTR- badanie nr 1
 14. Dane z Google Analytics dot liczby kliknięc w „szukaj”- badanie nr 1
 15. Obserwacje głębokość scrollowaniai reakcja na baner - badanie nr 1
 16. Atrakcyjność menu (hamburger)- badanie nr 1
 17. Atrakcyjność mapy placówek- badanie nr 1
 18. Wnioski i rekomendacje- badanie nr1
 19. Wnioski- badanie nr 1 • 1 wizyta średnio generuje 3 kliki • Najbardziej interesującym polem była dzielnica/lokalizacja • Średnio co 2 użytkownik przeglądający pole dotyczące dzielnicy kliknął szukaj • Crazy Egg delikatnie inaczej interpretuje dane niż Google Analytics • 50% użytkowników trafiających na stronę główną scrolluje ją tylko do ok ¼ długości (wyszukiwarka) • 2,6 użytkownika na 100 klika w baner z nową inwestycją • 0,8 na 100 użytkowników zainteresowało się tym co kryje się pod menu • 6,5 na 100 użytkowników klika w nie klikalną mapę placówek
 20. Rekomendacje- badanie nr 1 • Średnio co 2 użytkownik przeglądający pole dotyczące dzielnicy kliknął szukaj- uwidocznienie przycisku „szukaj”, zmiana koloru na czerwony • 2,6 użytkownika na 100 klika w baner z nową inwestycją- baner został wyłączony • 6,5 na 100 użytkowników klika w mapę placówek- podpięcie łącza do podstrony kontaktowej
 21. Badanie nr 2
 22. Poprawa funkcjonalności wyszukiwarki mieszkań jako najczęściej wykorzystywanego elementu na stronie Metoda badań: Mapa ciepła Czas i zasięg badania: 22 dni od 14.01.2015 do 06.02.2015 (1 479 wizyty , 3 681 kliknięć) Modyfikacje strony na podstawie badań nr 1: • usunięcie banneru w wersji mobilnej • zamiana koloru przycisku na kontrastujący z kolorystyką strony - w tym przypadku jest to kolor czerwony • podpięcie łącza do podstrony KONTAKT pod mapkę Plan badań- badanie nr 2
 23. Zmiana po wyrzuceniu bannera- badanie nr 2 Ø z 235 na 324 – pole SPRZEDAŻ Ø z 130 na 219 – pole MIESZKANIE Ø z 694 na 792 – pole MIASTO lub DZIELNICA
 24. Zmiana koloru przycisku „szukaj”- badanie nr 2
 25. Dane z Google Analytics dot liczby kliknięc w „szukaj” - badanie nr 2
 26. Wnioski- badanie nr 2 Usunięcie banera spowodowało zwiększenie wykorzystania niektórych elementów wyszukiwarki przez użytkowników: Ø z 235 na 324 – pole SPRZEDAŻ Ø z 130 na 219 – pole MIESZKANIE Ø z 694 na 792 – pole MIASTO lub DZIELNICA
 27. Wnioski- badanie nr 2 Wzrost o 70% CTR przycisku „szukaj”
 28. Dzięki za uwagę! Magda BaranRobert Stolarczyk
Advertisement