[M2M For Real] Kajsa Lilius - Maingate

298 views

Published on

Kajsa Lilius, Head of Marketing Maingate
Grönare fastighetsägare: Så fick JM bättre kontroll på energiförbrukningen i kommersiella fastigheter

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[M2M For Real] Kajsa Lilius - Maingate

  1. 1. Kajsa LiliusSVP Marketing& CommunicationM2M for real@KajsaL
  2. 2. ProblemetVara ledande inom miljöområdet. Ett hållbartsamhällsbyggande; ekonomiskt, socialt och miljömässigtansvar.Smart energianvändning:Ta fram en konkret Lösning som ger Resultat och ettFörändrat beteendeInformationen kunna nyttjas till andra intressenter(Fastighetsägare, Förvaltare)
  3. 3. Lösningen• Molnbaserad lösning för insamling ochvisualisering av energiförbrukning• Verktyg för att läsa av samtliga elmätare ivarje flerbostadshus• Fast monterad display i varje lägenhet• Röd/Grön• Realtidsinformation
  4. 4. ResultatetEnergimedborgaren –en del av lösningen• 5 flerbostadshus• 140 lägenheter• 105 lägenheter med fast monterad display• 35 lägenheter utan display (referensvärde)-15%

×