Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[M2M For Real] Jenny Gustavsson - Infracontrol

355 views

Published on

Jenny Gustavsson, Marknadschef, Infracontrol
Allt smartare kommuner: Robust molntjänst sänker kostnader och förbättrar servicen i ett trettiotal kommuner.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[M2M For Real] Jenny Gustavsson - Infracontrol

  1. 1. Allt smartare kommunerUnik molntjänst sänker kostnader och förbättrar servicen i drygt trettio kommuner.Jenny GustavssonMarknadschefInfracontrol
  2. 2. Intelligent Infrastruktur ®Sedan 1993
  3. 3. BrostyrningKraftstyrningVäxelvärmeVäderstyrningFastighetsövervakningParkeringsledningTrafikstyrning PumpstyrningEnergiövervakningTuristinformationFelanmälanBelysningsstyrningMiljöstyrningKameraövervakningTrafikinformationInformationsstyrningDriftpersonalKundtjänstAllmänhetEntreprenörerLedningscentralMiljösamordnareAnläggningsägareInfracontrol Online
  4. 4. Hittills har 39 kommuner anslutit sigDrygt 100 000 larmpunkter i viktiga infrastrukturanläggningar övervakasOffentlig belysning styrs via 1 900 belysningscentralerVi räknar bilar i 90 P-anläggningar med över 20 000 parkeringsplatseri 11 städer och leder bilister rätt med 500 P-skyltar610 trafiksignalanläggningar är anslutnaVi samlar in trafikdata från drygt 100 mätstationerVi har 3 300 registrerade användare i kommunerna och hos deras entreprenörer1 miljon invånare har möjlighet att lämna synpunkter via Infracontrol OnlineTjänsten hanterar 6 000 ärenden/dygn30 000 SMS skickas ut varje månad
  5. 5. • 25% effektivare drift och underhållSamlad information gör det enklare att planera, prioritera och rapportera åtgärder.• 60% snabbare åtgärderKvalitetssäkring av drift- och underhållskontrakt gör att kommunen ger bättre service.• 30-50% energibesparingSmarta styrfunktioner anpassar energiförbrukningen efter det verkliga behovet.• 1000-tals nya medarbetare – helt gratisEngagerade invånare håller koll och rapporterar problem.Sänkta kostnader och förbättrad service
  6. 6. Allt smartare kommunerUnik molntjänst sänker kostnader och förbättrar servicen i drygt trettio kommunerMer information:www.infracontrol.com

×