Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PowerPoint RFID Radio Frequency Identification 54-060216-2001-9 นายกิตติกรณ์ แก้วเกร็ด SEC A เสนอ อาจารย์ นิติการ นาค...
RFID คืออะไร R = Radio 1 F = Frequency 2 ID = Identification 3 RFID = Radio Frequency Identification 4
RFID ย่อมาจาก ... <ul><li>Radio Frequency Identification หรือ ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติ ( Automatic Identification) แบบไร้...
จุดเด่นของ RFID <ul><li>อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก ( Tag) ได้หลายๆแท็กแบบไร้สัมผัส ( Contactless) และสามารถที่จะอ่าน...
การทำ RFID มาใช้ในปัจจุบัน <ul><li>ไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆนอกเหนือจากการนำมาใช้ในระบบบาร์โค้ดแบบเดิม เช่น ใช้ในบัตรชนิ...
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา RFID <ul><li>โครงการ RFID เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวม Chip เดี่ยวเพื่อใช้ในบัตรอัจฉริยะ ...
องค์ประกอบของระบบ RFID <ul><li>ระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักอยู่ สองส่วน โดยส่วนแรกคือ ทรานสปอนเดอร์หรือแท็ก ( Transpon...
อ้างอิงจาก :office.bangkok.go.th Thank You !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5406021620019 กิตติกรณ์ แก้วเกร็ด sec a

232 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5406021620019 กิตติกรณ์ แก้วเกร็ด sec a

 1. 1. PowerPoint RFID Radio Frequency Identification 54-060216-2001-9 นายกิตติกรณ์ แก้วเกร็ด SEC A เสนอ อาจารย์ นิติการ นาคเจือทอง
 2. 2. RFID คืออะไร R = Radio 1 F = Frequency 2 ID = Identification 3 RFID = Radio Frequency Identification 4
 3. 3. RFID ย่อมาจาก ... <ul><li>Radio Frequency Identification หรือ ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติ ( Automatic Identification) แบบไร้สาย ( Wireless) เป็นระบบระบุเอกลักษณ์ของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ แนวความคิดในการนำคลื่นวิทยุมาใช้ เพื่อแสดงตำแหน่ง หรือ แสดงตนเองได้เกิดขึ้นตั้งแต่ราวประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่สอง โดยการนำข้อมูลที่ต้องการส่ง มาทำการมอดูเลต ( Modulation) กับคลื่นวิทยุแล้วส่งออกผ่านทางสายอากาศที่อยู่ในตัวรับข้อมูล ซึ่งตั้งแต่ปี ค . ศ . 1980 เป็นต้นมา RFID ได้ถูกพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ การนำไปใช้แทนระบบบาร์โค้ด ( Barcode) และเนื่องจากอุปกรณ์ RFID ในขณะนั้นไม่สะดวกที่จะนำมาใช้งาน เพราะ มีขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีราคาแพง จึงไม่ได้รับความนิยมมากเพียงพอที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชยกรรม บริหาร และเชิงราชการ ต่อมาจึงได้มีการพัฒนา RFID อย่างต่อเนื่อง จนสามารถลดขนาดให้เป็นแผ่นเล็กๆ ( Chip) ได้ดังในปัจจุบัน </li></ul>
 4. 4. จุดเด่นของ RFID <ul><li>อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก ( Tag) ได้หลายๆแท็กแบบไร้สัมผัส ( Contactless) และสามารถที่จะอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอ่านค่าได้ด้วยความเร็วสูง โดยข้อมูลจะถูกเก็บในไมโครชิปที่อยู่ในแท็ก </li></ul>
 5. 5. การทำ RFID มาใช้ในปัจจุบัน <ul><li>ไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆนอกเหนือจากการนำมาใช้ในระบบบาร์โค้ดแบบเดิม เช่น ใช้ในบัตรชนิดต่างๆ ( บัตรสำหรับเข้าออกตามหอพัก บัตรจอดรถตามศูนย์การค้า ) บางครั้งอาจพบอยู่ในรูปของแท็กสินค้าซึ่งมีขนาดเล็กจนสามารถแทรกลงระหว่างชั้นของเนื้อกระดาษได้ หรือาจจะเป็นแคปซูลขนาดเล็กฝังอยู่ในตัวสัตว์ เพื่อบันทึกประวัติต่างๆ เป็นต้น </li></ul>Text Text Text Text
 6. 6. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา RFID <ul><li>โครงการ RFID เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวม Chip เดี่ยวเพื่อใช้ในบัตรอัจฉริยะ ( Smart Card Chip) ชนิดไร้สัมผัส ( Contactless) เพื่อสร้างต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ RFID และ Smart Card ในประเทศไทย นำไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา ออกแบบ และผลิตอุปกรณ์ด้านวงจรรวม และสนับสนุนให้เกิดผลผลิตทางการออกแบบวงจรรวมของสถาบันวิจัยในประเทศ ซึ่งเป็นฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมากให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
 7. 7. องค์ประกอบของระบบ RFID <ul><li>ระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักอยู่ สองส่วน โดยส่วนแรกคือ ทรานสปอนเดอร์หรือแท็ก ( Transponder / Tag) ที่ใช้ติดกับวัตถุต่างๆที่ต้องการ โดยแท็กจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆไว้ ส่วนที่สอง คือ เครื่องสำหรับอ่านหรือเขียนข้อมูลภายในแท็กด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ( Interrogator / Reader) โดยการทำงานนั้นเครื่องอ่านจะทำหน้าที่จ่ายกำลังงานในรูปคลื่นความถี่วิทยุให้กับตัวบัตรยังผลให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามารถส่งข้อมูลจำเพาะที่แสดงถึง &quot; Identity&quot; กลับมาประมวลผลที่ตัวอ่านได </li></ul>
 8. 8. อ้างอิงจาก :office.bangkok.go.th Thank You !

×