Konkurenceschopnost vybrané země v MCR

672 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konkurenceschopnost vybrané země v MCR

 1. 1. Konkurenceschopnostvybrané zeměv mezinárodním cestovním ruchuE4MCR1 IzraelMezinárodní cestovní ruchBc. Jana KříţkováBc. Jiří Mládek, DisBc. Vojtěch Slezák copyright: Mládek Jiří
 2. 2. Úvod„Izrael je nejen místem úchvatných památek, ale takédlouhých mořských pláží a vyhlášeného Mrtvého moře.V tropickém středisku Eilat u Rudého moře je proslulápodmořská observatoř, existuje tu spousta míst napotápění. Z důvodu neuznání státních hranic svýmisousedy a odkládání konečného řešení palestinskéotázky je rozvoj cestovního ruchu, i přes nesmírnékulturní a historické bohatství země, bržděn neustálýmihrozbani teroristických útoků a je tak prakticky omezenjen na leteckou dopravu do země a pohyb turistů vevyznačených oblastech.“Ing. Iveta Hamarnehová, PH.D, Geografie cestovního ruchu, Evropa
 3. 3. Izrael a symbolikaVíte kde leţí a jak se jmenuje nejstarší město nasvětě?
 4. 4. Politický faktor
 5. 5. Hlavní aktualitaWorld Economic Forum on the MiddleEast and North Africa 2013- Dead Sea, Jordan 24-26 May 2013- Advancing Conditions for Growth and Resiliencepreview
 6. 6. Jeruzalém a fakta„V městě Jeruzalém je spojena starodávná historie,kulura a dědictví města s moderní dobou a tempemživota s nezaměnitelnou identitou.“
 7. 7. Sociokulturní odlišnost• Kašrut- soubor pravidel a postupů- zákaz pouţívání krve, rituální a správný způsobporaţení, vykrvácení a prosolení, mléko a maso nesmípřijít dohromady ani při přípravě ani při konzumacipokrmů, dvoje nádobí• Košer pokrmy- obřadně očištěné- ovlivněna orientálními přísadami- je zvykem označovat masité nádobí červenoubarvou, mléčné nádobí modrou a parve nádobízelenou
 8. 8. UNESCO a kulturně-historickéatraktivity• Staré město a městské hradby města Jeruzalém• starobylé město Acre• skalnatá přírodní pevnost v Judejské poušti s výhledemna Mrtvé moře Masada (obr.1)• Bílé město Tel-Aviv• pouštní město a kadidlová stezka Negev• západní Galilea a Haifa, poutní místo Bahá´i (obr.2)• biblické tely (mohyly) Megiddo, Chacor a Beer Ševa(obr.3)• archeologická naleziště v pohoří Karmel
 9. 9. Oficiální UNESCO fotografie
 10. 10. Náboženský turismusThe World Religious Travel Association• Světová asociace náboţenské turistiky (WRTA)• současný obrovský fenomén mezinárodního CR• ročně 300 milionů osob• celosvětový obrat z náboţenskho turismu325 miliard Kč• podíl náboţenského turismu na celosvětovémupříjmu CR 2%• diaspora turismus; jeden z nových trendůmezinárodního CR
 11. 11. Yad Vashem• národní památník Yad Vashem• připomínající smrt 6 000 000 evropských Ţidů• sbírka dokladů o perzekuci Ţidů v letech1933 aţ 1945• v podlaze pamětní síně jsou vytesána jménanejvětších koncentračních a vyhlazovacíchtáborů• Zahrada spravedlivýchVirtuální prohlídka
 12. 12. Oficiální představení turistických atraktivit Oficiální Youtube kanál Go Israel Israel The Whole Picture Jerusalem 3D Movie„Jeruzalém se modlí, Tel Aviv pořádá pártya Haifa pracuje“ – obyvatelé Haify
 13. 13. SWOT analýza• Silné stránky- moderní průmyslový stát- velké mnoţství kulturně-historických a přírodníchatraktivit- důraz na prosazovní udrţitelného CR- vysoká vzdělanost a dobrá informovanost- uvědomění si hodnoty kulturního dědictví aspolečenského ţivota ve vztahu k CR- rozšíření CR do přírodně a společenský cenných uzemía lokalit- zapojení rezidentů do rozvoje cestovního ruchu
 14. 14. SWOT analýza• Slabé stránky- ekonomická nerovnováhaobyvatelstva- zahraniční politika země- politická situace země- vztahy se sousedními zeměmi- hrozba terorismu• Příleţitosti- zlepšení situace a pozitivníhovnímání cestovního ruchu- odstranění kriminality- cílená propagace na lázeňskýturismus• Hrozby- poškození či zničení sociokulturníhopotenciálu- závislost na intenzitě CR- ztráta připravenosti místní kultury- špatné vyuţívání vhodných nástrojů- ztráta materiálně- technickézákladny
 15. 15. Podíl Izraele v mezinárodním CR• cestovní ruch Izraele se v roce 2012 podílel nacelosvětovém HDP 21.3 mld. ILS (2,3 % HDP)• cestovní ruch a sluţby v Izraeli zaměstnávají252 000 tisíc osob (8,2 %)• nejpouţívanějším dopravním prostředkem jeletadlo (85% turistů)• ročně Izrael navštíví průměrně 2,8 mil. turistů• nejvíce turistů přijíţdí z Evropy(Francie, Velká Británie a Německo) a USA
 16. 16. rok 2009 2010 2011 2012 2013výjezdy 17,8 21,4 20,3 23,1 22,8výdaje 24,4 26,4 27,2 27,9 28,5rok: 2009 2010 2011příjezdy 2,321 2,803 2,82příjmy 3,741 4,768 4,849- příjmy jsou uváděny v reálných cenách a v milionech amerických dolarů- příjezdy jsou uváděny v tisících- výjezdy jsou uváděny v millionech osob- výdaje jsou uvedeny v ILSbn, 2012 reálných cenách
 17. 17. Subregionální WTO srovnání2009 2010 2011Příjezdy 2,141 2,173 2,392Příjmy 2,18 2,153 2,522009 2010 2011 2012 2013Výjezdy 1890,5 1871,5 2003,6 2095,3 2083Výdaje 266,5 324,5 318,5 322,9 297,92009 2010 2011Příjezdy 25,506 27 29,343Příjmy 21,25 20,807 23,022009 2010 2011 2012 2013Výjezdy 46,4 43 50,6 50,4 51,6Výdaje 46,5 49,2 52,6 54,9 58- příjmy jsou uváděny v reálných cenách a v milionech amerických dolarů- příjezdy jsou uváděny v tisících- výjezdy jsou uváděny v millionech osob- výdaje jsou uváděny v Eurech respektive v turecké liře a reálných cenách
 18. 18. Regionální WTO grafické srovnáníPříjmy 2009-2011 Výjezdy 2012
 19. 19. Konkurenceschopnost„Competitiveness is a measure of acountrys advantage or disadvantage inselling its products in internationalmarkets.“OECD definice konkurenceschopnosti
 20. 20. Travel and TourismCompetitiveness• konkurenceschopnost WEF; (TTCI)• index; celkově 14 pilířů• hodnocení v rozsahu 0-7• WEF celosvětově: Izrael 53. místo• WTO region: Kypr 29. příčka, Turecko 46. místo• The Middle East and North Africa:- 1. místo SAE (Spojené arabské emiráty)- 2. místo Katar- 3. místo Izrael
 21. 21. Travel and TourismCompetitiveness Israel• politická pravidla a předpisy(42/4,8)• udrţitelnost fyzického prostředí(60/4,7)• bezpečnost a bezpečí (46/5,3)• zdraví a hygiena (26/6,1)• upřednostňování turismu(54/4,6)• infrastruktura pro leteckoudopravu (52/3,6)• pozemní infrastruktura (54/4,1)• infrastruktura pro turismus(52/4,6)• informační a komunikačnítechnologie (27/4,7)• cenová konkurenceschopnost(133/3,4)• lidské zdroje (31/5,3)• vstřícnost k turismu (87/4,5)• přírodní zdroje (98/3,1)• kulturní zdroje (60/2,6)
 22. 22. WEF TT Competitiveness Report2013
 23. 23. Gender Gap Index• konkurenceschopnost WEF• Harvard University, University of California a WEF• klíčové indikátory:- populace, populační růst, GDP a GDP/capita• měří se:- ekonomická účast a ekonomické příleţitosti, vzdělání,zdraví a přeţití, politické rozhodován, role ţen a jejichzapojení ve společnosti• WEF celosvětově: Israel 56. místo• WTO region: Kypr 79. místo, Turecko 124. místo• Middle East and North Africa: Izrael 1. příčka
 24. 24. The Global Gender Gap Report2012
 25. 25. Global Peace Index• konkurenceschopnost GPI• 3 hlavní témata:- úroveň bezpečnosti, bezpečnost ve společnosti- rozsah domácího nebo mezinárodního konfliktu- stupeň militarizace (armádní výdaje)• celosvětově: Izrael 150. příčka• WTO region: Kypr 73. příčka, Turecko 130.příčka• Middle East and North Africa: Izrael 17. příčka
 26. 26. Global Peace Index Report 2012
 27. 27. Zdroje• Global Peace Index Report 2012• WEF TTCI Report 2013• WEF The Global Gender Gap Report 2012• WTO & UN Code of Ethic• UNWTO Tourism Highlights 2012 Edition• Travel &Tourism Economic Impact 2013 Israel• Geografie cestovního ruchu, Evropa, Ing. IvetaHamarnehová Ph.D.• Mezinárodní cestovní ruch, Ing. MonikaPalatková, Ph.D.
 28. 28. Děkuji za pozornostShalom

×