Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Moperma

 1. MORPOLOHIYA Palabuuan
 2. Morpolohiya o Palabuuan Nagmula sa salitang Griyego na “morph” na nangangahulugang porma at hugis; at “logo” o diskurso, teorya o siyensya. Ito ay pag-aaral o pagsusuri sa kahalagahan ng morpema sa isang wika at pagsasamasama nito upang makabuo ng isang salita. .
 3. Morpema Galing sa katagang morpheme sa ingles na kinuha naman sa salitang griyego – Morph (anyo o yunit) + eme (kahulugan). Sa payak na kahulugan, ito ay ang pinakamaliit na yunit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan.
 4. Ang salitang makahoy ay may dalawang morpema: (1) ang unlaping [ma-] at ang salitang- ugat na [kahoy]. Taglay ng unlaping [ma-] ang kahulugang “marami” na isinasaad ng salitang- ugat. Sa salitang makahoy, maaaring masabi ang ibig sabihin nito’y “maraming kahoy” Halimbawa
 5. Morpema I. Anyo ng Morpema II. Uri ng Morpema ayon sa kahulugan III. Uri ng pagbabagong Morpoponemiko
 6. 1. Morpemang binubuo ng isang ponema o morpemang ponema 2. Morpemang binubuo ng panlapi o di-malayang morpema 3. Morpemang binubuo ng salitang-ugat o malayang morpema ANYO NG MORPEMA
 7. Morpemang binubuo ng isang ponema o morpemang ponema Ito ang anyo ng morpema na may kahulugang taglay na nagsasaad ng kasarian kapag naikabit sa salitang-ugat. Halimbawa nito ang /a/ na may kahulugang ukol sa kasariang pambabae at /o/ na panlalaki. Halimbawa: • Doktor-Doktora • Senyor-Senyora
 8. Hindi lahat ng mga salitang may inaakalang morpemang (a) na ikinakabit ay may morpema na. Tulad ng salitang maestro na naging maestra. Ang mga ponemang /o/ at /a/ na ikinakabit ay hindi mga morpema dahil wala naman tayong mga salitang (maestr). Halimbawa: Bombero- na hindi (bomber) at /o/, /a/ Kusinero- na hindi (kusiner) at /o/, /a/ Abugado- na hindi (abugad) at /o/, /a/
 9. Morpemang binubuo ng panlapi o di-malayang morpema Ito ang anyo ng morpema na hindi nakatatayong mag- isa. Ito ay kinakailangang maikabit sa salitang-ugat upang magkaroon ng ganap na kahulugan(panlapi). Ang mga ingklitik gaya ng ba, po,pa,ho,na,nga,man,daw at raw ay kabilang dito.
 10. halimbawa ● Um- gawi o ginagawa (sumayaw, umalis, humiyaw) ● ma- pagkamayroon (masipag, matalino, mayaman) ● Ka- kapangkat (kasama, kabaranggay, kahati) ● Mala- may hawig na katangian ● (mala-rosas, mala-prinsesa, mala-agila)
 11. Morpemang Panlapi Kahulugan Salitang-ugat Bagong Morpema Ma- Pagkakaroon ng katangiang taglay Bait Mabait Um- Pagganap sa kilos Awit Umawit -an Lugar na pinaglalagyan Aklat Aklatan Ma- Nagsasaad ng pagkakaroon Pera Mapera
 12. Morpemang binubuo ng salitang-ugat o malayang morpema Ang mga morpemang ito ay nagtataglay ng kahulugan sa ganang sarili. Binubuo ng salitang-ugat na may salitang payak, mga salitang walang panlapi.
 13. Halimbawa: Bata, talon, ganda, saya, tao, tuwa, liit, taas, basa, laro, kain, sulat, aral.
 14. Uri ng Morpema ayon sa kahulugan 1. Morpemang may kahaulugang pangnilalaman o leksikal. Ang mga morpemang pangnilalaman ay binubuo ng pangalan at panghalip bilang nominal, pandiwa at mga panuring na pang-abay at pang-uri. Halimbawa: Aso- pangalan Maganda- pang-uri Kahapon- pang-abay Tumatakbo- pandiwa Siya-panghalip
 15. 2. Morpemang may kahulugan pangkayarian Ang mga morpemang ito ay walang kahulugan taglay hangga’t di naisasama sa iba pang morpema na magpapalinaw ng kahulugan ng buong pangungusap. Ito ay binubuo ng mga pananda at mga pang- ugnay. Pananda- si, sina, ng, mga, ang mga, ay Pang-angkop- na, -ng Pang-ukol ukol sa/kay, alinsunod sa/kay, sa, ayon sa/kay Pangatnig- at, subalit, datapwa’t, ngunit
 16. 3. Derivasyunal Ito ang morpemang may pinaghanguan o pinagmulan. Nabubuo ang morpemang derivasyunal sa pamamagitan ng pagkakabit ng alinmang uri ng morpema o salitang kinakabit sa ibang morpema na nagpapabago sa uri ng gramatika. May pagbabago sa kahulugan ng salita dahil sa pagbabagong nabubuong salita. Halimbawa: Awit(song)- mang-await (singer) Sulat(letter)- manunulat (writer)
 17. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga morpemang panlapi sa pandiwa sa iba’t ibang aspekto. Walang pagbabagong nagaganap sa kategoryang sintaktika ng mga salitang kung saan ito nakakabit. Halimbawa: Kumain Kakain kumakain 4. Infleksyunal.
 18. Maraming Salamat!
Advertisement