Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آروما تراپی

721 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

آروما تراپی

 1. 1. ‫تراپی‬ ‫آروما‬ ‫تراپی‬ ‫آروما‬ ‫تاریخچه‬ ‫اروماتراپی‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫گیاهی‬ ‫های‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اسانس‬ ‫انواع‬
 2. 2. ‫استفاده‬‫از‬‫رایحه‬‫درمانی‬‫به‬5‫تا‬6‫هزار‬‫سال‬‫پیش‬‫بر‬‫می‬‫گردد‬‫و‬‫یکی‬‫از‬‫قدیمی‬‫ترین‬‫روش‬‫ها‬‫برای‬‫درمان‬‫امراض‬ ‫جسمی‬‫و‬‫روحی‬‫به‬‫شمار‬‫رفته‬‫است‬.‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫در‬‫بسیاری‬‫از‬‫تمدن‬‫های‬‫باستانی‬‫همچون‬،‫چین‬،‫مصر‬‫ی‬،‫ونان‬ ‫و‬‫هند‬‫رواج‬‫داشته‬‫است‬. ‫مثال‬‫در‬‫قرن‬‫ها‬‫پیش‬‫در‬‫طب‬‫آیوورودا‬(‫سیستم‬‫طبابت‬‫هند‬‫قدیم‬)‫گیاهان‬‫خشک‬‫و‬‫تازه‬‫برای‬‫ماساژ‬‫آروماتیک‬‫به‬‫عنوان‬ ‫جنبه‬‫مهمی‬‫از‬‫درمان‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گرفته‬‫اند‬.‫در‬‫قرن‬17‫و‬‫شیوع‬،‫طاعون‬‫از‬‫اسانس‬‫ها‬‫برای‬‫ضد‬‫عفونی‬ ‫کردن‬‫ومقاومت‬‫در‬‫برابر‬‫طاعون‬‫استفاده‬‫می‬‫کردند‬. ‫رنه‬‫موریس‬‫گا‬‫تفوس‬‫شیمیدان‬‫فرانسوی‬‫از‬‫آروماتراپی‬‫برای‬‫درمان‬‫بسیاری‬‫از‬‫بیماری‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬‫کرد‬.‫او‬‫زمانی‬‫که‬ ‫دستش‬‫را‬‫که‬‫به‬‫شدت‬‫سوخته‬‫بود‬‫را‬‫در‬‫کوزه‬‫حاوی‬‫اسانس‬‫اسطوخودوس‬‫فرو‬،‫برد‬‫شاهد‬‫بهبود‬‫سریع‬‫زخم‬‫های‬‫خو‬‫د‬‫ش‬‫د‬. ‫به‬‫دنبال‬‫این‬‫یافته‬‫او‬‫وقت‬‫خود‬‫را‬‫صرف‬‫آنالیز‬‫خواص‬‫شیمیایی‬‫اسانس‬‫های‬‫فرار‬‫کرد‬‫و‬‫ارزش‬‫درمانی‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫د‬‫ر‬ ‫سوختگی‬‫های‬‫پوستی‬‫و‬‫عفونی‬‫ثابت‬‫کرد‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬‫با‬‫درمان‬‫سربازان‬‫بسیاری‬‫در‬‫جنگ‬‫جهانی‬‫اول‬‫وی‬‫در‬‫س‬‫ال‬ 1936،‫اصطالح‬‫آروماتراپی‬‫را‬‫ابداع‬‫کرد‬. ‫آ‬‫روماتراپی‬‫از‬‫دو‬،‫کلمه‬‫آروما‬‫به‬‫معنی‬‫رایحه‬‫و‬‫بوی‬‫خوشایند‬‫و‬‫تراپی‬‫یعنی‬‫درمان‬‫می‬‫باشد‬.‫تنوع‬‫آب‬‫و‬‫هوایی‬‫و‬‫پوشش‬ ،‫گیاهی‬‫در‬‫ایران‬‫باعث‬‫شده‬‫که‬،‫در‬‫در‬‫مان‬‫بیماری‬‫ها‬‫از‬‫گذشته‬‫های‬‫دور‬‫از‬‫گیاهان‬‫معطر‬‫استفاده‬‫شود‬.‫هر‬‫چند‬‫که‬‫ع‬‫لم‬ ‫آرو‬‫ماتراپی‬‫به‬‫معنای‬‫علم‬‫پایه‬‫ای‬‫آن‬‫در‬‫ایران‬‫جایگاهی‬‫نداشت‬‫اما‬‫تولید‬‫اسانس‬‫ها‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫آن‬‫ها‬‫در‬‫طب‬‫سنت‬‫ی‬ ‫رواج‬‫داشته‬‫است‬.
 3. 3. ‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫اثرات‬‫این‬‫اسانس‬‫ها‬‫شامل‬: •‫الکل‬‫ها‬:‫میکروب‬‫کش‬ •‫و‬‫اما‬‫اثراتی‬‫که‬‫از‬‫طریق‬‫رایحه‬‫درمانی‬‫به‬‫ویژه‬‫از‬‫طریق‬‫ماساژ‬‫درمانی‬‫در‬‫بدن‬‫حاصل‬‫می‬‫گردد‬‫شامل‬ : •1-‫از‬‫بین‬‫رفتن‬‫سموم‬‫ساخته‬‫شده‬‫در‬‫عضالت‬‫و‬‫کاهش‬‫گرفتگی‬ •2-‫تحریک‬‫مستقیم‬‫غدد‬‫لنفاوی‬‫و‬‫کمک‬‫به‬‫گردش‬‫خون‬‫و‬‫انتقال‬‫اکسیژن‬‫و‬‫نیتروژن‬‫به‬‫اعضای‬‫بدن‬ •3-‫تسکین‬‫مستقیم‬‫سیستم‬‫عصبی‬‫و‬‫دست‬‫یافتن‬‫فرد‬‫به‬‫احساس‬‫آرامش‬(‫درمان‬‫بالینی‬) •4-‫کاهش‬‫استرس‬‫و‬‫اضطراب‬‫و‬‫افزایش‬‫قدرت‬‫دفاعی‬‫بدن‬ •5-‫تأثیر‬‫بر‬‫روی‬،‫غدد‬‫درون‬‫ریز‬‫و‬‫غدد‬‫مخاطی‬،‫کمک‬‫به‬‫ساخته‬‫شدن‬‫هورمون‬‫و‬‫حفظ‬‫شرایط‬‫متعادل‬ ‫بدن‬
 4. 4. •‫در‬‫پایان‬‫این‬‫مطلب‬‫نکاتی‬‫چند‬‫در‬‫مورد‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫اسانس‬‫ها‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫می‬‫باشد‬‫از‬‫جمله‬‫این‬‫نکات‬: •‫استفاده‬‫از‬‫اسانس‬‫های‬‫غیر‬‫خوراکی‬‫به‬‫عنوان‬‫خوراکی‬‫با‬‫عث‬‫مسمومیت‬‫شدید‬‫و‬‫صدمه‬‫به‬‫کبد‬‫و‬‫کلیه‬‫می‬‫گردد‬. •‫برخی‬‫از‬‫ترکیبات‬‫اسانس‬‫ها‬‫دارای‬‫سم‬‫باالیی‬‫می‬‫باشند‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫مصرف‬‫گیاه‬‫مفید‬‫آویشن‬‫بیشتر‬‫از‬‫حد‬‫معمول‬‫آن‬(20‫گرم‬‫در‬ ‫یکبار‬)‫به‬‫علت‬‫و‬‫جود‬‫تیمول‬‫عوارضی‬‫از‬‫قبیل‬‫تورم‬،‫زبان‬‫بزرگ‬‫شدن‬‫غدد‬‫تیروئید‬‫و‬‫سرگیجه‬‫و‬‫بسیاری‬‫عوارض‬‫دیگر‬‫را‬‫به‬‫همراه‬ ‫دارد‬. ‫کار‬ ‫روش‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫استخراج‬‫اسانس‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫نوع‬،‫گیاه‬‫نوع‬‫اسانس‬‫و‬‫کیفیت‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬ ‫‌گیری‬‫س‬‫اسان‬‫متفاوت‬‫است‬.‫برای‬‫استخراج‬‫اسانس‬‫از‬‫‌هایی‬‫ش‬‫رو‬‫چون‬‫تقطیر‬‫با‬‫بخار‬،‫آب‬ ‫استفاده‬‫از‬‫‌های‬‫ل‬‫حال‬،‫شیمیایی‬‫پرس‬،‫سرد‬‫استفاده‬‫از‬‫فشار‬‫بخار‬،‫آب‬‫گاز‬‫‌اکسیدکربن‬‫ی‬‫د‬،‫آب‬ ‫جوش‬‫و‬‫خال‬‫و‬...‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫از‬‫نظر‬،‫فنی‬‫روش‬‫آب‬‫جوش‬‫و‬‫خال‬‫برای‬‫‌گیری‬‫س‬‫اسان‬‫از‬‫بسیاری‬‫از‬‫گیاهان‬‫دارویی‬‫مناسب‬ ‫است‬‫چون‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫هم‬‫کیفیت‬‫اسانس‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫مطلوب‬‫است‬‫و‬‫به‬‫علت‬‫ایمنی‬ ،‫بیشتر‬‫برای‬‫مشاغل‬‫خانگی‬‫نیز‬‫توصیه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
 5. 5. ‫فواید‬‫عطردرمانی‬ ‫برخی‬‫از‬‫روغن‬‫های‬‫معطر‬‫گیاهی‬‫دارای‬‫خاصیت‬،‫ویروسی‬‫ضد‬،‫التهاب‬‫ضد‬،‫درد‬‫ضد‬،‫افسردگی‬،‫محرک‬‫آرام‬،‫بخش‬‫خلط‬‫آور‬‫و‬‫حتی‬ ‫تقویت‬‫سیستم‬‫گوارش‬‫و‬‫هاضمه‬‫هستند‬. ‫بر‬‫اساس‬‫یک‬‫باور‬‫قدیمی‬‫‌های‬‫ن‬‫روغ‬‫معطر‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫برای‬‫تسکین‬،‫درد‬‫کاهش‬‫اضطراب‬‫و‬‫به‬‫عنوان‬‫خواب‬‫آور‬‫استفاده‬‫شود‬. ‫یکی‬‫از‬‫کاربردهای‬‫عطر‬‫درمانی‬‫در‬‫درمان‬‫افسردگی‬‫است‬.‫توصیه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫بیماران‬‫افسرده‬‫یکی‬‫از‬‫‌های‬‫ن‬‫روغ‬‫اسانس‬‫گل‬،‫سرخ‬‫بادرن‬،‫جویه‬ ‫یاسمن‬‫و‬‫یا‬‫روغن‬‫‌هایی‬‫ه‬‫میو‬‫همانند‬،‫لیمو‬،‫پرتقال‬‫سیب‬‫و‬‫یا‬‫گریپ‬‫فروت‬‫را‬‫تهیه‬‫کنند‬‫و‬‫پس‬‫از‬‫این‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫روی‬‫دستمال‬‫ریخت‬،‫ند‬‫در‬ ‫فواصل‬‫مختلف‬‫استشمام‬‫نمایند‬. ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬15‫قطره‬‫از‬‫‌های‬‫ن‬‫روغ‬‫توصیه‬‫شده‬‫را‬‫در‬50‫میلی‬‫لیتر‬‫روغن‬‫بادام‬‫ریخت‬‫و‬‫روزی‬‫چند‬‫بار‬‫نواحی‬‫گردن‬‫و‬‫کمر‬‫را‬‫توسط‬‫آن‬ ‫مالش‬‫داد‬. ‫اگرچه‬‫بر‬‫اساس‬‫مطالعات‬‫انجام‬‫شده‬‫‌های‬‫ن‬‫روغ‬‫معطر‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫طریق‬‫بوییدن‬‫تأثیر‬‫گذار‬،‫باشند‬‫ولی‬‫مالش‬‫آنها‬‫بر‬‫روی‬‫پوست‬‫ن‬‫یز‬‫از‬ ‫جمله‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫قابل‬‫اعتماد‬‫در‬‫درمان‬‫است‬. ‫‌ای‬‫ه‬‫مطالع‬‫که‬‫بر‬‫روی‬9‫بیمار‬‫مبتال‬‫به‬‫آرتریت‬‫روماتوئید‬‫انجام‬‫شده‬‫نشان‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫‌های‬‫ن‬‫روغ‬‫معطر‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫سبب‬‫کاهش‬‫عالئم‬‫ا‬‫ین‬ ‫بیماری‬‫از‬‫جمله‬‫بهبود‬‫درد‬‫و‬‫بهبود‬‫خشک‬‫شدن‬‫مفاصل‬‫در‬‫فرد‬‫گردد‬.
 6. 6. ‫هشدار‬‫در‬‫مورد‬‫عطردرمانی‬ ‫به‬‫علت‬‫این‬‫که‬‫‌های‬‫ل‬‫مولکو‬‫این‬‫مواد‬‫به‬‫سرعت‬‫از‬‫طریق‬‫پوست‬‫جذب‬‫گردش‬‫خون‬،‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫ازاین‬‫رو‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫اثر‬‫مهمی‬‫در‬‫درمان‬ ‫داشته‬،‫باشند‬‫ولی‬‫نکته‬‫مهم‬‫عوارض‬‫جانبی‬‫این‬‫روغن‬‫هاست‬‫که‬‫اگر‬‫توسط‬‫فرد‬‫غیر‬‫مجرب‬‫و‬‫بدون‬‫مشاوره‬‫با‬‫پزشک‬‫متخص‬‫ص‬‫به‬ ‫کار‬‫برده‬،‫شود‬‫ظهور‬‫‌نماید‬‫ی‬‫م‬. ‫هر‬‫روغن‬‫معطر‬‫از‬‫ترکیبات‬‫شیمیایی‬‫زیادی‬‫تشکیل‬‫شده‬‫و‬‫خواص‬‫درمانی‬‫ویژه‬‫به‬‫خود‬‫دارد‬. ‫این‬‫مواد‬‫شیمیایی‬(‫فنل‬،‫ها‬‫کتن‬،‫ها‬‫‌ها‬‫ن‬‫ترپ‬)‫اگر‬‫به‬‫میزان‬‫زیاد‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گیرند‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫بیماران‬‫بدحال‬‫به‬‫کار‬‫گ‬‫رفته‬‫شوند‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫ایجاد‬‫مسمومیت‬‫کنند‬. ‫گاهی‬‫مسمومیت‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫تأثیر‬‫مضر‬‫ناشی‬‫از‬‫این‬‫‌ها‬‫ن‬‫روغ‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫اشکال‬‫مختلف‬‫همانند‬‫سردرد‬‫خفیف‬‫یا‬‫میگرن‬‫ش‬‫دید‬‫و‬ ‫وزوز‬‫گوش‬‫و‬‫سرگیجه‬‫تبدیل‬‫شود‬. ‫این‬‫‌ها‬‫ن‬‫روغ‬‫گاهی‬‫سبب‬‫اختالل‬‫در‬،‫بویایی‬،‫تهوع‬‫التهاب‬‫پوستی‬‫و‬‫تپش‬‫قلب‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫بر‬‫اساس‬‫مطالعات‬‫موجود‬‫اکلیل‬‫کوهی‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫صرع‬‫در‬‫افراد‬‫با‬‫سابقه‬‫خانوادگی‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫توصیه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫افرادی‬‫که‬‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫این‬‫‌ها‬‫ن‬‫روغ‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫‌برند‬‫ی‬‫م‬‫آزمون‬‫‌ای‬‫ه‬‫شت‬ُ‫پ‬(Patch test)‫را‬‫انجام‬‫دهند‬. ‫به‬‫این‬‫صورت‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫قطر‬‫از‬‫روغن‬‫را‬‫روی‬‫پوست‬‫ساعد‬‫یا‬‫قسمت‬‫خارجی‬‫ران‬‫بچکانند‬‫و‬‫سپس‬‫روی‬‫آن‬‫یک‬‫پانسمان‬‫قرار‬‫دهن‬‫د‬. ‫اگر‬‫پس‬‫از‬48‫ساعت‬‫خارش‬‫یا‬‫التهابی‬‫بر‬‫روی‬‫پوست‬‫ایجاد‬‫نشود‬‫استعمال‬‫خارجی‬‫این‬‫روغن‬‫بی‬‫ضرر‬‫است‬.
 7. 7. • ‫رایحه‌درمانی‬‫خطرترین‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عود‬ ‫توسط‬,‫ترین‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬,‫می‬ ‫درمانی‬ ‫متدهای‬ ‫ترین‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫آروماتراپی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬(‫درمانی‬ ‫رایحه‬)‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫عود‬ ‫سوزاندن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫در‬. ‫بسیاری‬‫از‬‫گیاهان‬‫و‬‫علفهای‬‫دارویی‬‫به‬‫خودی‬‫خود‬‫بویی‬‫ندارند‬‫و‬‫باید‬‫حتما‬‫سوزانده‬‫شوند‬.‫عود‬‫و‬‫گیاه‬‫درمانی‬‫همواره‬ ‫با‬‫هم‬‫همراه‬‫بوده‬‫اند‬.‫قدیمی‬‫ترین‬‫منابع‬‫مربوط‬‫به‬‫گیاه‬‫درمانی‬‫و‬‫عود‬‫به‬“‫وداهای‬”‫هندی‬‫باز‬‫می‬‫گردد‬. ‫بوداییها‬‫در‬‫طب‬“‫آیوراودا‬”‫از‬‫عود‬‫به‬‫عنوان‬‫وسیله‬‫ای‬‫معجزه‬‫گر‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬. ‫تحقیقات‬‫گسترده‬‫دانشمندان‬,‫پزشکان‬‫و‬‫بزرگان‬‫گیاه‬‫شناسی‬‫بر‬‫روی‬‫عود‬‫ویژگیهای‬‫زیر‬‫را‬‫به‬‫اثبات‬‫رسا‬‫نده‬‫است‬: *‫روایح‬‫مطبوع‬‫موجود‬‫در‬‫عود‬,‫فرد‬‫را‬‫فعالتر‬‫و‬‫سر‬‫زنده‬‫تر‬‫ساخته‬‫و‬‫باعث‬‫ارتباط‬‫شخص‬‫با‬‫درون‬‫خود‬‫می‬ ‫شود‬(‫مراقبه‬) *‫استنشاق‬‫روایح‬‫مطبوع‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫و‬‫ارسال‬‫پیامهای‬‫عصبی‬‫در‬‫مغز‬‫و‬‫کل‬‫سیستم‬‫عصبی‬‫و‬‫دریافت‬‫واکنش‬‫های‬‫مثبت‬‫می‬ ‫شود‬. *‫سوزاندن‬‫عود‬‫خود‬‫به‬‫تنهایی‬‫یکی‬‫از‬‫درمانهای‬‫اثر‬‫بخش‬‫برای‬‫جلوگیری‬‫و‬‫رفع‬‫استرس‬,‫ایجاد‬‫آرامش‬‫و‬‫تمدد‬‫اع‬‫صاب‬, ‫رفع‬‫خستگی‬‫و‬‫بسیاری‬‫از‬‫بیماریهای‬‫دیگر‬‫می‬‫باشد‬. *‫سوزاندن‬‫عود‬‫باعث‬‫دور‬‫شدن‬‫امواج‬‫و‬‫انرژیهای‬‫منفی‬‫موجود‬‫در‬‫محیط‬‫می‬‫شود‬. *
 8. 8. ‫ع‬‫همانطور‬‫که‬‫گفته‬‫شد‬‫رایحه‬‫درمانی‬‫قدمتی‬‫افزون‬‫بر‬5‫هزارسال‬‫دارد‬.‫رومیان‬‫و‬‫مصریان‬‫از‬‫آن‬‫به‬‫عنوان‬‫ماده‬‫ضد‬ ‫عفونی‬‫کننده‬,‫ضد‬‫باکتری‬‫و‬‫دارویی‬‫برای‬‫درمان‬‫زخم‬‫کمک‬‫می‬‫گرفتند‬.*‫ترکیبات‬‫معطر‬‫طبیعی‬‫گلها‬‫و‬‫گیاهان‬‫که‬ ‫درعود‬‫یافت‬‫می‬‫شود‬,‫از‬‫طریق‬‫مژکهای‬‫موجود‬‫در‬‫بینی‬‫وارد‬‫سیستم‬‫لیمبیک‬‫مغز‬‫و‬‫قسمت‬‫مخاطی‬‫هیپوتاالم‬‫وس‬‫شده‬ ‫و‬‫با‬‫تحریکات‬‫اعصاب‬‫بویایی‬‫این‬‫قسمت‬‫که‬‫مسئولیت‬‫احساسات‬,‫تنفس‬,‫ضربان‬‫قلب‬,‫غدد‬‫درون‬‫ریز‬,‫ح‬‫افظه‬‫و‬ ‫یادگیری‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬‫دارد‬,‫تاثیر‬‫قابل‬‫توجهی‬‫بر‬‫روحیات‬‫و‬‫خلق‬‫و‬‫خو‬‫می‬‫گذارد‬. * ‫عصاره‬‫معطر‬‫گیاهان‬‫موجود‬‫در‬‫عود‬‫بدلیل‬‫ساختار‬‫تشکیل‬‫دهنده‬‫شان‬‫که‬‫معموال‬‫شامل‬‫آلدئیدها‬,‫کتونها‬,‫استر‬‫ها‬,‫است‬, ‫نقش‬‫بسزایی‬‫در‬‫سالمت‬‫جسم‬‫و‬‫ذهن‬‫دارند‬.‫البته‬‫هریک‬‫از‬‫رایحه‬‫ها‬‫خاصیت‬‫ویژه‬‫ای‬‫دارند‬. *‫برخی‬‫مثل‬‫اسطوخودوس‬‫که‬‫حاوی‬‫آلدئیدها‬‫هستند‬‫اثرات‬‫ضد‬‫التهابی‬‫داشته‬,‫آرام‬‫بخش‬‫و‬‫ضد‬‫ویروس‬‫هستن‬‫د‬‫برخی‬ ‫دیگر‬‫از‬‫عصاره‬‫ها‬‫مثل‬‫یاسمن‬,‫مشک‬‫و‬‫رز‬‫و‬‫لیموباعث‬‫هوشیاری‬‫و‬‫افزایش‬‫تمرکز‬‫و‬‫یادگیری‬‫می‬‫شود‬. •
 9. 9. ‌‌‌‫روش‌های‌مختلف‌تقطیر‬:‌‫تقطیر‬‌‫با‬‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‫آب‬‌‫تقطیر‌با‌آب‌و‬‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‫بخار‬‫تقطیر‌با‌بخار‬ •‫استخراج‌و‌تقطیر‌با‌بخار‌به‌طور‌همزمان‌با‌یک‌حالل‌الی‬ •‫تقطیر‌با‌آب‌به‌روش‌سنتی‬ •‫تقطیر‌سیار‌صحرایی‬ •‫واحد‌پایلوت‌استخراج‌اسانس‌گیری‌قابل‌حمل‬ •‫تقطیر‌در‌خالء‬ •‫تقطیر‌دائمی‬ •‫تقطیر‌نوبتی‬ •‫تقطیر‌در‌دیگهای‌متحرک‬ •‫‌ای‬‫ه‬‫تقطیر‌تجزی‬ •‫تقطیر‌جزء‌به‌جزء‬
 10. 10. ‫ب‬)‫زدن‬ ‫تیغ‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ، ‫خراش‬ ‫روش‬: ، ‫دادن‬ ‫خراش‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫استخراج‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫حرارت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫اسانس‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫زدن‬ ‫تیغ‬ ‫و‬ ‫فشار‬.‫شامل‬ ‫روش‬ ‫این‬5‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اندام‬ ‫کردن‬ ‫سوراخ‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫تیغ‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اسفنجی‬ ‫روش‬ ‫نوع‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سرد‬ ‫وفشار‬ ‫ماشینی‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫سوهانی‬ ‫یا‬ ‫ای‬‫رنده‬ ‫روش‬. •‫اسفنجی‬ ‫روش‬ •‫کردن‬ ‫سوراخ‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫تیغ‬ •‫سوهانی‬ ‫یا‬ ‫ای‬‫رنده‬ ‫روش‬ •‫ماشینی‬ ‫های‬‫روش‬ •‫سرد‬ ‫فشار‬
 11. 11. )‫روش‌استخراج‌با‌حالل‬: ‫استخراج‬‫فرار‬ ‫های‬ ‫حالل‬ ‫با‬ ‫اسانس‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫حالل‬ ‫با‬ ‫اسانس‬ ‫استخراج‬‫فرار‬ . )‌‫شیوه‌استخراج‌اسانسهای‌فرار‌از‌گل‌به‌وسیله‌حاللهای‌غیر‌فرار‌به‬‌‫سه‬‌‫نوع‌میباشند‬: ‫حرارت‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫فراردر‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫حالل‬ ‫با‬ ‫اسانس‬ ‫استخراج‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫فرار‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫حالل‬ ‫با‬ ‫اسانس‬ ‫استخراج‬ ‫در‬ ‫فرار‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫حالل‬ ‫با‬ ‫اسانس‬ ‫استخراج‬‫حرارت‬ )‌‫استخراج‌با‌استفاده‌از‌آنزیم‌های‌هیدرولیز‌کننده‬ )‌‫استخراج‌اسانس‌به‌روش‌دی‌اکسید‌کربن‬ )‫ی‌مافوق‌صوت‬َ‫استخراج‌اسانس‌با‌استفاده‌از‌انرژ‬
 12. 12. ‫بسیاری‬‫از‬‫گیاهان‬‫و‬‫علفهای‬‫دارویی‬‫به‬‫خودی‬‫خود‬‫بویی‬‫ندارند‬‫و‬‫باید‬‫حتما‬‫سوزانده‬‫شوند‬.‫عود‬‫و‬‫گیاه‬‫درمانی‬ ‫همواره‬‫با‬‫هم‬‫همراه‬‫بوده‬‫اند‬.‫قدیمی‬‫ترین‬‫منابع‬‫مربوط‬‫به‬‫گیاه‬‫درمانی‬‫و‬‫عود‬‫به‬“‫وداهای‬”‫هندی‬‫باز‬‫می‬‫گردد‬. ‫بوداییها‬‫در‬‫طب‬“‫آیوراودا‬”‫از‬‫عود‬‫به‬‫عنوان‬‫وسیله‬‫ای‬‫معجزه‬‫گر‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬. ‫تحقیقات‬‫گسترده‬‫دانشمندان‬,‫پزشکان‬‫و‬‫بزرگان‬‫گیاه‬‫شناسی‬‫بر‬‫روی‬‫عود‬‫ویژگیهای‬‫زیر‬‫را‬‫به‬‫اثبات‬‫رس‬‫انده‬‫است‬: *‫روایح‬‫مطبوع‬‫موجود‬‫در‬‫عود‬,‫فرد‬‫را‬‫فعالتر‬‫و‬‫سر‬‫زنده‬‫تر‬‫ساخته‬‫و‬‫باعث‬‫ارتباط‬‫شخص‬‫با‬‫درون‬‫خود‬‫می‬ ‫شود‬(‫مراقبه‬) *‫استنشاق‬‫روایح‬‫مطبوع‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫و‬‫ارسال‬‫پیامهای‬‫عصبی‬‫در‬‫مغز‬‫و‬‫کل‬‫سیستم‬‫عصبی‬‫و‬‫دریافت‬‫واکنش‬‫های‬ ‫مثبت‬‫می‬‫شود‬. *‫سوزاندن‬‫عود‬‫خود‬‫به‬‫تنهایی‬‫یکی‬‫از‬‫درمانهای‬‫اثر‬‫بخش‬‫برای‬‫جلوگیری‬‫و‬‫رفع‬‫استرس‬,‫ایجاد‬‫آرامش‬‫و‬‫تمدد‬ ‫اعصاب‬,‫رفع‬‫خستگی‬‫و‬‫بسیاری‬‫از‬‫بیماریهای‬‫دیگر‬‫می‬‫باشد‬. *‫سوزاندن‬‫عود‬‫باعث‬‫دور‬‫شدن‬‫امواج‬‫و‬‫انرژیهای‬‫منفی‬‫موجود‬‫در‬‫محیط‬‫می‬‫شود‬.
 13. 13. *‫ترکیبات‬‫معطر‬‫طبیعی‬‫گلها‬‫و‬‫گیاهان‬‫که‬‫درعود‬‫یافت‬‫می‬‫شود‬,‫از‬‫طریق‬‫مژکهای‬‫موجود‬‫در‬ ‫بینی‬‫وارد‬‫سیستم‬‫لیمبیک‬‫مغز‬‫و‬‫قسمت‬‫مخاطی‬‫هیپوتاالموس‬‫شده‬‫و‬‫با‬‫تحریکات‬‫ا‬‫عصاب‬ ‫بویایی‬‫این‬‫قسمت‬‫که‬‫مسئولیت‬‫احساسات‬,‫تنفس‬,‫ضربان‬‫قلب‬,‫غدد‬‫درون‬‫ریز‬,‫حافظ‬‫ه‬‫و‬ ‫یادگیری‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬‫دارد‬,‫تاثیر‬‫قابل‬‫توجهی‬‫بر‬‫روحیات‬‫و‬‫خلق‬‫و‬‫خو‬‫می‬‫گذارد‬. *‫عصاره‬‫معطر‬‫گیاهان‬‫موجود‬‫در‬‫عود‬‫بدلیل‬‫ساختار‬‫تشکیل‬‫دهنده‬‫شان‬‫که‬‫معموال‬‫شامل‬ ‫آلدئیدها‬,‫کتونها‬,‫استرها‬,‫است‬,‫نقش‬‫بسزایی‬‫در‬‫سالمت‬‫جسم‬‫و‬‫ذهن‬‫دارند‬.‫البته‬‫هریک‬ ‫از‬‫رایحه‬‫ها‬‫خاصیت‬‫ویژه‬‫ای‬‫دارند‬. *‫برخی‬‫مثل‬‫اسطوخودوس‬‫که‬‫حاوی‬‫آلدئیدها‬‫هستند‬‫اثرات‬‫ضد‬‫التهابی‬‫داشته‬,‫آرام‬‫بخش‬ ‫و‬‫ضد‬‫ویروس‬‫هستند‬‫برخی‬‫دیگر‬‫از‬‫عصاره‬‫ها‬‫مثل‬‫یاسمن‬,‫مشک‬‫و‬‫رز‬‫و‬‫لیمو‬‫باعث‬ ‫هوشیاری‬‫و‬‫افزایش‬‫تمرکز‬‫و‬‫یادگیری‬‫می‬‫شو‬‫ن‬‫د‬.

×