Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii <br />przy Instytucie Ludwiga von Misesa<br />
2<br />Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii - jak działamy?<br />Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) są siecią samoksz...
Spotkania naukowe<br />Regularne spotkania KASE poświęcone są tematyce ekonomicznej. Nie unikamy jednak zagadnień związany...
Biblioteki<br />Rozpoczęliśmy tworzenie sieci bibliotek, umożliwiających nieodpłatne wypożyczanie książek. <br />Bibliote...
Lekcje w szkołach<br />Podczas prowadzonych przez nas lekcji w szkołach średnich, tłumaczymy uczniom podstawy procesów gos...
Wystąpienia w mediach<br />Członkowie KASE są aktywni także w mediach, gdzie mają szansę zaprezentować swoje stanowisko. W...
Udział w debatach i konferencjach<br />Staramy się aktywnie brać udział w życiu społecznym i prezentować nasz punkt widzen...
Nagrody<br />Najaktywniejsi z członków mają szansę wziąć udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach z...
9<br />Szkoła austriacka<br />Zwana też szkolą wiedeńską lub subiektywistyczno - marginalistyczną, jest nurtem w ekonomii ...
10<br />Osiągnięcia szkoły austriackiej<br />Dostarczenie argumentów o niemożliwości socjalizmu.<br />„Rewolucja marginali...
Jak pomóc?<br />Na naszej stroniewww.austriacy.pl uzyskasz informacje jak dołączyć do już istniejącego Klubu. <br />Jeśli ...
Jeśli…<br />...interesuje Cię oryginalne podejście do kwestii ekonomicznych... ...uważasz, że wolność jest ważna dla rozwo...
Patron projektu<br />Patronem projektu jest Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa. <br />Instytut jest niezależnym, apolity...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kluby austriackiej szkoly ekonomii

21,543 views

Published on

Prezentacja informacyjna poświęcona Klubom Austriackiej Szkoły Ekonomii.

 • Be the first to comment

Kluby austriackiej szkoly ekonomii

 1. 1. Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii <br />przy Instytucie Ludwiga von Misesa<br />
 2. 2. 2<br />Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii - jak działamy?<br />Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) są siecią samokształceniowych grup, zorganizowanych w formie niezależnych kół naukowych. Celem KASE jest pogłębianie wiedzy z zakresu austriackiej szkoły ekonomii. <br />Idea KASE powstała w 2008 roku i od tego czasu na terenie Polski założyliśmy kilka prężnie działających Klubów, których członkowie od tego czasu odnieśli wiele sukcesów. Część z tych młodych ludzi zdobyła duże doświadczenie i obecnie występuje w mediach, stała się aktywnymi współpracownikami Instytutu Misesa, szefami projektów bądź ekspertami. <br />2<br />www.austriacy.pl<br />
 3. 3. Spotkania naukowe<br />Regularne spotkania KASE poświęcone są tematyce ekonomicznej. Nie unikamy jednak zagadnień związanych z filozofią, historią i tematami społecznymi. <br />Członkowie KASE mogą gościnnie zapraszać na swoje spotkania naukowców, bądź samodzielnie przygotować referaty. Ważną częścią spotkań są dyskusje po wygłoszonym referacie.<br />3<br />www.austriacy.pl<br />
 4. 4. Biblioteki<br />Rozpoczęliśmy tworzenie sieci bibliotek, umożliwiających nieodpłatne wypożyczanie książek. <br />Biblioteki działają w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.<br />Udostępniane przez nas książki dotyczą przede wszystkim austriackiej szkoły ekonomii, nie brakuje jednak publikacji poświęconych zagadnieniom filozoficznym czy historycznym.<br />4<br />www.austriacy.pl<br />
 5. 5. Lekcje w szkołach<br />Podczas prowadzonych przez nas lekcji w szkołach średnich, tłumaczymy uczniom podstawy procesów gospodarczych. <br />Tematy lekcji to: pieniądz i jego historia, rozwój bankowości i współczesny system bankowy, preferencja czasowa i przedsiębiorczość, konkurencja i monopole, cykle koniunkturalne. <br />5<br />www.austriacy.pl<br />
 6. 6. Wystąpienia w mediach<br />Członkowie KASE są aktywni także w mediach, gdzie mają szansę zaprezentować swoje stanowisko. W Krakowie członkowie lokalnego Klubu regularnie biorą udział w nagraniach programów radiowych (Radioaktywni) i telewizyjnych (Młodzież Kontra).<br />W dzisiejszych czasach obecność w mediach jest niezbędna, by być dostrzeganym w debacie publicznej. Wystąpienia publiczne są niezwykle wartościowymi doświadczeniami dla samych uczestników. <br />6<br />www.austriacy.pl<br />
 7. 7. Udział w debatach i konferencjach<br />Staramy się aktywnie brać udział w życiu społecznym i prezentować nasz punkt widzenia w przestrzeni publicznej, broniąc wolnej przedsiębiorczości, zasad poszanowania prawa własności i godności człowieka.<br />7<br />www.austriacy.pl<br />
 8. 8. Nagrody<br />Najaktywniejsi z członków mają szansę wziąć udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach za granicą. <br />Ułatwiamy dostęp do książek poprzez system rabatów w zaprzyjaźnionych wydawnictwach i księgarniach.<br />8<br />www.austriacy.pl<br />
 9. 9. 9<br />Szkoła austriacka<br />Zwana też szkolą wiedeńską lub subiektywistyczno - marginalistyczną, jest nurtem w ekonomii powstałym w XIX wieku w Wiedniu, lecz sięgającym swoimi korzeniami do dorobku XIV-wiecznych hiszpańskich scholastyków z Uniwersytetu w Salamance. <br />Nazwa austriackiej szkoły ekonomii wiąże się z krajem pochodzenia jej twórców: C. Mengera (1840–1921), E. von Böhm-Bawerka (1851–1914), L. von Misesa oraz noblisty F. A. von Hayeka (1899–1992). <br />Szkoła ta ma charakter wybitnie indywidualistyczny, kładzie nacisk na subiektywne działania jednostek, jest jedyną w pełni wolnorynkową szkołą w ekonomii. <br />9<br />www.austriacy.pl<br />
 10. 10. 10<br />Osiągnięcia szkoły austriackiej<br />Dostarczenie argumentów o niemożliwości socjalizmu.<br />„Rewolucja marginalistyczna”, subiektywna teoria wartości i obalenie teorii laborystycznej (na której opierali się zarówno Adam Smith, jak i Karol Marks).<br />Wyjaśnienie mechanizmu cykli koniunkturalnych, zbudowanie pełnej teorii kapitału. <br />Uratowanie Austrii i krajów ościennych przed komunizmem i hiperinflacją po I Wojnie Światowej.<br />Studenci Misesa po II wojnie światowej: odbudowa Niemiec i sukces gospodarczy RFN, zwycięska walka z komunizmem we Włoszech, zdrowy system pieniężny we Francji. <br />10<br />www.austriacy.pl<br />
 11. 11. Jak pomóc?<br />Na naszej stroniewww.austriacy.pl uzyskasz informacje jak dołączyć do już istniejącego Klubu. <br />Jeśli w Twoim mieście nie ma jeszcze Klubu KASE, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci taki Klub założyć, gwarantujemy wsparcie merytoryczne i organizacyjne.<br />Jeśli podoba Ci się nasza inicjatywa, a nie masz czasu udzielać się w Klubach, może zechcesz wesprzeć projekt finansowo? <br />W każdym z tych przypadków odwiedź naszą stronę:<br />www.austriacy.pl<br />11<br />www.austriacy.pl<br />
 12. 12. Jeśli…<br />...interesuje Cię oryginalne podejście do kwestii ekonomicznych... ...uważasz, że wolność jest ważna dla rozwoju kraju i gospodarki... ...chcesz poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności......pragniesz nawiązać kontakt ze stymulującym intelektualnie środowiskiem......jesteś pełen energii i chęci by zacząć działać!!! <br /> Dołącz do nas!<br />12<br />www.austriacy.pl<br />
 13. 13. Patron projektu<br />Patronem projektu jest Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa. <br />Instytut jest niezależnym, apolitycznym i utrzymywanym z dobrowolnych darowizn ośrodkiem badawczo - edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii i dorobku klasycznego liberalizmu. <br />Instytut prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i wydawniczą. <br />13<br />www.austriacy.pl<br />

×