Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
eLVa toiminta Lapland Online 2013™ kaaren alla KTAMK ja RAMK Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohj...
Esityksen sisältö <ul><li>eLVa koonti </li></ul><ul><ul><li>2009 osaamisen vahvistaminen RAMK & KTAMK </li></ul></ul><ul><...
1. eLVa koonti 2009 osaamisen vahvistaminen RAMK
1. eLVa koonti 2009 osaamisen vahvistaminen KTAMK
1. eLVa 2010-2011 osaamisen vahvistaminen <ul><li>keskitytään yksilöllisiin polkuihin – henkilökohtaisiin substansseihin s...
2. eLVa – opiskelijat oppimassa: Asiakkuuden hallinta ja CRM <ul><li>Aihe : RAMKin rooli alueen kehittäjänä </li></ul><ul>...
2. eLVa – opiskelijat oppimassa: Asiakkuuden hallinta ja CRM <ul><li>Toteutussuunnitelma : Opinnäytetyöt 2009-2010 (4 työt...
3. eLVa pilotti KTAMK Kauppa ja kulttuuri <ul><li>Opintojakso: Orientaatio sähköiseen liiketoimintaan </li></ul><ul><li>A...
4. Lapland Online 2013™ <ul><li>Lapland Online 2013™ tilaisuus ja kokous pidettiin Rovaniemellä </li></ul><ul><li>19.2.20...
5. Haasteita <ul><li>Matkailualan sähköisen liiketoiminnan osaamisen ”keskittymät ja porautuminen” </li></ul><ul><ul><li>o...
6. Kiitokset ja pidetään yhteyttä <ul><li>RAMK Päivi Hanni-Vaara, eLVa projektipäällikkö </li></ul><ul><li>gsm 020 798 570...
Lapland Online 2013™ koordinointi RAMK mm. Lapin TE-keskus, Lapin liitto, lappilaiset yrittäjäjärjestöt, Rovaniemen Kehi...
eLVan keskeiset toimenpiteet <ul><li>Toimenpide 1: </li></ul><ul><li>eLVa työpajatoiminta: oppimisprosessi, jossa huomioid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Y:\Lapland Online 2013 Ja E L Va\TyöRyhmäTapaamiset\Kaj Amk\2010 0226 E L Va Lapland Online 2013(Tm)

959 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Y:\Lapland Online 2013 Ja E L Va\TyöRyhmäTapaamiset\Kaj Amk\2010 0226 E L Va Lapland Online 2013(Tm)

 1. 1. eLVa toiminta Lapland Online 2013™ kaaren alla KTAMK ja RAMK Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>eLVa koonti </li></ul><ul><ul><li>2009 osaamisen vahvistaminen RAMK & KTAMK </li></ul></ul><ul><ul><li>2010-2011 osaamisen vahvistaminen </li></ul></ul><ul><li>RAMK opiskelijat oppimassa </li></ul><ul><ul><li>Asiakkuden hallinta ja CRM (opinnäytetyöt) </li></ul></ul><ul><li>KTAMK eLVa-pilotti </li></ul><ul><li>Lapland Online 2013™ -verkosto </li></ul><ul><li>Haasteita </li></ul><ul><li>Kiitokset ja pidetään yhteyttä </li></ul>
 3. 3. 1. eLVa koonti 2009 osaamisen vahvistaminen RAMK
 4. 4. 1. eLVa koonti 2009 osaamisen vahvistaminen KTAMK
 5. 5. 1. eLVa 2010-2011 osaamisen vahvistaminen <ul><li>keskitytään yksilöllisiin polkuihin – henkilökohtaisiin substansseihin syveneminen </li></ul><ul><li>rakenteellinen kehittäminen </li></ul><ul><li>Yhteisölliset koulutukset </li></ul><ul><li>= ristiin pölytys – yhteisen kielen löytyminen, Internet-markkinointi </li></ul><ul><li>Kevät 2010: </li></ul><ul><li>ERP(Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä 24.2.2010 Rovaniemi </li></ul><ul><li>Tietoturva ja mobiiliteknologia 12.5.2010 Rovaniemi </li></ul><ul><li>Syksy 2010:  </li></ul><ul><li>Sähköisen viestinnän ryhmätyökalut ja virtuaaliympäristöt </li></ul><ul><ul><li>sosiaalinen media – pedagoginen työväline 30.9.2010 Tornio </li></ul></ul><ul><li>Tietojärjestelmähankinnat ja ketterät menetelmät 25.11.2010 Tornio </li></ul>
 6. 6. 2. eLVa – opiskelijat oppimassa: Asiakkuuden hallinta ja CRM <ul><li>Aihe : RAMKin rooli alueen kehittäjänä </li></ul><ul><ul><li>Asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>CRM:n mahdollisuudet ja käyttöönotto </li></ul></ul><ul><li>Tavoite : </li></ul><ul><ul><li>Asiakkuuksien (ja sidosryhmien) huoltoon ja hallintaan liittyvä kokonaisvaltainen kehittämistyö </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mm. asiakkuuksien tuntemukseen (segmentointi) ja hallintaan liittyvät prosessit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CRM-järjestelmän käyttöönotto sisältää prosessien tarkastelun ja edelleen kehittämisen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>laadunvarmistusjärjestelmän näkökulma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>sähköiseen liiketoimintaan liittyvän keskeisen osa-alueen osaamisen vahvistaminen RAMKissa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>opettajien ohjausrooli opinnäytetöissä </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. 2. eLVa – opiskelijat oppimassa: Asiakkuuden hallinta ja CRM <ul><li>Toteutussuunnitelma : Opinnäytetyöt 2009-2010 (4 työtä) </li></ul><ul><ul><li>RAMKin palvelutoiminnan asiakkuuksien hallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>(1 opinnäytetyö) </li></ul></ul><ul><ul><li>CRM-järjestelmän käyttömahdollisuudet RAMKin Palvelutoiminnassa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ITIL-mallin hyödyntäminen ulkoisten tarpeiden näkökulmasta sis. ulkoiset yhteistyötahot, yritykset, IT-palvelut ja osaamisen tarve (1 opinnäytetyö) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oppimisympäristöjen ja olemassa olevan MS CRM:n mahdollisuuksien kartoittaminen (1 opinnäytetyö) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>CRM:n käyttöönotto, jossa pilottina </li></ul></ul><ul><ul><li>RAMKin Palvelutoiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>(1 opinnäytetyö) </li></ul></ul>
 8. 8. 3. eLVa pilotti KTAMK Kauppa ja kulttuuri <ul><li>Opintojakso: Orientaatio sähköiseen liiketoimintaan </li></ul><ul><li>Ajankohta: kevät/kesä 2010 </li></ul><ul><li>KTAMK opettajat: </li></ul><ul><li>Jaana Koivuranta, Eila Määttä, Yrjö Koskenniemi, Anthony Okuogume </li></ul><ul><li>Opintokokonaisuus 5 op virtuaali- ja verkkototeutuksena (100 %): </li></ul><ul><ul><li>Liiketoiminnan sähköistyminen 1,5 op </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaalinen markkinointi 1,5 op </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkuudenhallinta (CRM) 1 op </li></ul></ul><ul><ul><li>Liiketoiminnan tietojärjestelmien sähköistyminen 1 op </li></ul></ul><ul><li>Toteutus: </li></ul><ul><li>Opiskelijan työmäärän arviointi 5 op x 26,7 h = 133,5 h </li></ul>
 9. 9. 4. Lapland Online 2013™ <ul><li>Lapland Online 2013™ tilaisuus ja kokous pidettiin Rovaniemellä </li></ul><ul><li>19.2.2010 klo 8.30-14.30. Isäntinä RAMK ja KTAMK </li></ul><ul><ul><li>klo 9.00-12.00 eLVa Lapland Online 2013™:ssa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lappilaisten ammattikorkeakoulujen monialaiset palvelut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10-minuutin kaveri-insertit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sosiaalisen median työpaja </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>klo 13.00-14.30 Lapland Online 2013™ toimijakokous </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lapland Online 2013™ viestintäsuunnitelma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikkelisarja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogi, http://elvablogi.blogspot.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tulevaa: Lapland Online 2013™ yhteistyössä toteutettava </li></ul></ul><ul><ul><li>Lapin sähköinen kauppapaikka –seminaari tms. 10/2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pohdintaan: Miten Lapland Online 2013™ toiminta jatkuu tai koordinoituu eLVan jälkeen (31.12.2011)? </li></ul></ul>
 10. 10. 5. Haasteita <ul><li>Matkailualan sähköisen liiketoiminnan osaamisen ”keskittymät ja porautuminen” </li></ul><ul><ul><li>opetussuunnitelmataso restonomikoulutuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>opetussuunnitelmataso ylemmässä amk- tutkinnossa </li></ul></ul><ul><ul><li>tutkimus- ja kehitystyö  innovaatiot </li></ul></ul><ul><li>Mitä osaamista tarvitaan? </li></ul><ul><li>Mihin osaamisen hankintaan ja vahvistamiseen keskitytään? </li></ul><ul><li>Missä verkostossa osaamista jaetaan? </li></ul><ul><li>Tien näyttäjinä LKKK:n 4:n Lapin innovaatio-ohjelmat, Lapin maakuntaohjelman tietoyhteiskuntaosio ym. </li></ul>
 11. 11. 6. Kiitokset ja pidetään yhteyttä <ul><li>RAMK Päivi Hanni-Vaara, eLVa projektipäällikkö </li></ul><ul><li>gsm 020 798 5704 </li></ul><ul><li>s-posti: paivi.hanni-vaara@ramk.fi </li></ul><ul><li>RAMK Mirva Tapaninen, eLVa koulutussuunnittelija </li></ul><ul><li>gsm 020 798 5766 </li></ul><ul><li>s-posti: mirva.tapaninen@ramk.fi </li></ul><ul><li>KTAMK Tomi Sipola, eLVa yhteyshenkilö KTAMK </li></ul><ul><li>gsm 010 383 5554 </li></ul><ul><li>s-posti: tomi.sipola@tokem.fi </li></ul>
 12. 12. Lapland Online 2013™ koordinointi RAMK mm. Lapin TE-keskus, Lapin liitto, lappilaiset yrittäjäjärjestöt, Rovaniemen Kehitys Oy ja lappilaiset Kehitysorganisaatiot, Lapin maakuntakorkeakoulu, RAMK, KTAMK, Haaga Perho, Lapin yliopisto Toimenpiteenä aktivointi ja analyysivaihe kunnissa ja seutukunnissa Toimintaympäristötukihankkeet eli TYT-hankkeet; kuntien ja seutukuntien elinkeinotoimen kehittäjät ja kehitysorganisaatiot Seudulliset yrityspalveluverkostot – hanke, TE-keskus Laadun kehittämisen ohjelmat: Lapin Laatu1000, sähköinen laatuverkko, DQN Destination Quality Net ja DMN Destination Management Net, Haaga-Perho Toimenpiteenä aktivointi ja analyysivaihe yrityksissä Esiselvitykset, kyselyt ja aktivointi: ilman toimialarajoja, toteutukset myös yhteistyössä Valmiit kartoitustuotteet mm. eAskel, Designstart TE-keskus Kehitysprojektit, hankerahoitukset Osaamisen vahvistaminen korkeakouluissa eLVa - sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma RAMK ja KTAMK eLVa Lapland Online 2013™ kaaren alla “ Toiminnassa jatkuva vuoro- puhelu”
 13. 13. eLVan keskeiset toimenpiteet <ul><li>Toimenpide 1: </li></ul><ul><li>eLVa työpajatoiminta: oppimisprosessi, jossa huomioidaan henkilökohtaistaminen, yhteisopettajuuden kehittäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen  parhaat käytänteet </li></ul><ul><li>Tärkeää on jatkuva vuorovaikutus yritys-informantteihin </li></ul><ul><li>Toimenpide 2: </li></ul><ul><li>Lapissa toteutetun e-liiketoiminnan koulutus- ja valmennustarjonnan kehittäminen ja tuotteistaminen: opetussuunnitelmatyö, opintojaksotyö, henkilöstökoulutus </li></ul><ul><li>Toimenpide 3: </li></ul><ul><li>LO2013 verkoston välillisen informaation huomiointi. Koulutus- ja valmennustarjonnan pilotointi osana opintojaksoa ja opintosuunnitelmaa </li></ul>

×