Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk

796 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martti kemppainen verkkotietoturvaviidakossa 120510_ramk

 1. 1. VERKKOTIETOTURVAVIIDAKOSSA <ul><li>VERKKOTIETO TURVAVIIDAKOSSA </li></ul><ul><li>VERKKOTIETOTURVA VIIDAKOSSA </li></ul><ul><li>Uskallatko luottaa järjestelmääsi </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 2. 2. VIESTINTÄVIRASTO CERT-yhteisö <ul><li>http://www.cert.fi </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 3. 3. TIETOTURVA - JA TIETOSUOJA OVAT KOETUKSELLA JOKA HETKI KOSKA ME HALUAMME TYÖSKENNELLÄ ICT- AVUSTEISESTI VAPAASTI MISSÄ JA MILLOIN TAHANSA eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 4. 4. PK-YRITYKSEN TAVOITTEITA VTT:N OSALTA <ul><li>Tietoturvastrategia / tietoturvapolitiikka, jota noudatetaan omissa ja sidosryhmä toiminnoissa </li></ul><ul><li>Tietoturva on osa yrityksen jatkuvaa laatuprosessia </li></ul><ul><li>Yrityksen johdon ja työntekijöiden tulee voida luottaa valittuihin tietoturvaratkaisuihin ja niiden toimivuuteen käytännössä </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 5. 5. eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010 ” Tietoturvatyö perustuu viime kädessä terveeseen järkeen ja tiedostaviin työntekijöihin, jotka tuntevat riskit ja tietoturvajärjestelmät sekä toimivat järkevästi niillä IT-resursseilla, joita tarvitsevat työhönsä”.
 6. 6. TIETOTURVATYÖN FAKTAT <ul><li>TIEDON OMISTAJA MÄÄRÄÄ AINA TIEDOILLEEN TIETOTURVATASON JA TIEDON KÄYTTÖOIKEUDET. LAIT JA HYVÄ TAPA ANTAVAT KEHYKSEN </li></ul><ul><li>TIEDOT TULEE LUOKITELLA , JOTTA NIILLE VOIDAAN RAKENTAA TALOUDELLINEN TURVAJÄRJESTELMÄ </li></ul><ul><li>VAIN KOKONAISUUDEN HALLINTA JOHTAA HYVÄÄN TIETOTURVATASOON – EIVÄT YKSITTÄISET IRRALLISET TOIMENPITEET </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 7. 7. eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 8. 8. PK-YRITYKSEN TURVA-ASKELEET <ul><li>* TAHTOTILA – TIEDOSTAMINEN – TIETOTURVAKYSYMYSTEN PRIORISOINTI OMAN YRITYKSEN OSALTA </li></ul><ul><li>* SIDOSRYHMÄTUNTEMUS JA -VAATIMUKSET SEKÄ -ODOTUKSET TYÖSKENTELYTAVOISTA </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 9. 9. LUONTEVA TAPA <ul><li>TIETOTURVAA EI VOI LIIMATA OSAKSI YRITYKSEN TOIMINTAA VAAN TIETOTURVA ON LUONTEVA TOIMINTATAPA KAIKISSA YRITYKSEN TOIMINTAPROSESSEISSA – SISÄÄN KIRJOITETTU TOIMINTATAPA. </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 10. 10. MIKÄ ON MUUTTUNUT VUOSIEN VARRELLA? eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 11. 11. eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010 ICT-turva-alan verkosto toimii turvallisuusalan informaatio- ja kommunikaatioteknologian verkostona tarjoamalla yritysten, koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteistyöverkoston palveluita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. MISSION (Ramk 2005 – 2010) VISIO (Ramk 2005 -2010) Rovaniemellä on ICT -turva-alan verkosto, joka tunnetaan merkittävänä turvallisuusalan verkostona sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
 12. 12. ROLLON ROOLI <ul><li>Tietoturvan mekka (?) </li></ul><ul><li>Turva-alan tavoitteellista koulutusta riittävästi (?) </li></ul><ul><li>Kansainvälisesti arvostettu (?) </li></ul><ul><li>Tahdommeko, kykenemmekö, näemmekö tarpeita (?) </li></ul><ul><li>Viitsimmekö (?) </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 13. 13. Muuttuneet myös: <ul><li>ihmiset </li></ul><ul><li>laitteet </li></ul><ul><li>ohjelmistot, sovellukset </li></ul><ul><li>teleliikenne </li></ul><ul><li>ilmasto? </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 14. 14. Siispä ainoa pysyvä on muutos <ul><li>muutoksilla on tapana heijastua laajasti tietoturvaan </li></ul><ul><ul><li>muutos on hyvästä, jos se hallitaan </li></ul></ul><ul><ul><li>muutoksella haetaan tehokkuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>muutos antaa tapahduttuaan yliotteen muutoksen hallitseville </li></ul></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 15. 15. WEBin kautta tapahtuvat hyökkäykset eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 16. 16. Tallennusmediat ”lyhytikäisiä” eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 17. 17. Kissa löysi hiiren (lähde netti) eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 18. 18. Sähköinen asiointi (lähde netti) eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 19. 19. Poro (boazu) GPS/GSM-verkon suurimpia käyttäjiä eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 20. 20. eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010 Kuva: Saamelaisalueen koulutuskeskus
 21. 21. Poroammattilaiset ICT-opissa eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010 Kuva: Saamelaisalueen koulutuskeskus
 22. 22. eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010 Kilpaporo Yöjuttu
 23. 23. Mitä ’me’ voimme tarjota tietoturvan saralta PK-yrityksille - TUOTEPERHE <ul><li>Infran läpikäynti – mitä on jo - dokumentointi </li></ul><ul><li>Sidosryhmäselvitys </li></ul><ul><li>Parannusehdotukset - tavoitteet </li></ul><ul><li>Tietoturva luontevasti mukaan </li></ul><ul><li>Projektointi toteutuksille </li></ul><ul><li>Hankinnat, käyttöönotto, tuki </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010
 24. 24. TAVATAAN ERÄMAASSA - on turvallista! <ul><li>Giihtu! </li></ul>eLVa / Kokoon jutasi MJK 2010

×