Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 1027 service design toolkit_e_l_va_juha tuulaniemi

910 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

2011 1027 service design toolkit_e_l_va_juha tuulaniemi

 1. 1. Matkailupalveluiden  kehi/äminen   palvelumuotoilun  keinoin   eLVA  Palvelumuotoilupäivä  Tervolassa  27.10.2011  
 2. 2. Palvelumuotoilun  työkalupakki  Tavoi2eet  Projek;n  tavoi=eena  on  soveltaa  palvelumuotoilun  menetelmiä    matkailupalveluiden  kehi=ämiseen  sopiviksi,  ja  koostaa  käytännöllinen  palvelumuotoilun  työkalupakki  yritysten  käy=öön.  •   Tuoda  syvällistä  asiakasymmärrystä  palvelutuo=eiden  kehi=ämiseen  •   Selvi=ää  parhaat  palvelumuotoilumenetelmät  •   Luoda  sähköinen  palvelumuotoilun  työkalupakki  
 3. 3. Taustaa  Palvelumuotoilun  työkalupakki  •   on  alkanut  syyskuussa  2010  •   hankkeen  toteu=aa  Jyväskylän  ammaEkorkeakoulu  •   on  tutkimushanke  •   projek;päällikkö  ja  tutkija/  asiantun;ja  •   rahoitus  90%  Tekes  ja  10%  osallistuvat  yritysryhmät  
 4. 4. SDT  prosessi  
 5. 5. Yritysryhmät   MERI-LAPIN MATKAILUYHDISTYS RY
 6. 6. Asiakasymmärrys  Yleises;  käytetyt  asiakastyytyväisyysmi=aukset  toimivat  jossain  määrin  toteutetun  palvelun  arvioimisessa.  Asiakastyytyväisyysmi=auksista  ei  kuitenkaan  saada  juurikaan  hyötyjä  palvelun  suunni=eluun.  On  mentävä  asiakkaiden  luokse  ja  pyri=ävä  ymmärtämään  ihmisten  elämää,  tarpeita  ja  todellisia  toiveita.    Empa;a.    
 7. 7. Asiakasymmärrys  Olemassa  oleva  <eto  Online-­‐etnografia  (kontekstuaaliset)  Haasta/elut    -­‐  Design-­‐pelit  Havainnoin<  (kul/uuriset)  luotaimet  
 8. 8. Hyödyt  yrityksille  ”  Palvelumuotoilu  on  pitkästä  aikaa  mitään  uu2a  matkailun  kehi2ämisessä  ”  •   Tietoa  tulevaisuuden  tarpeista  valituissa  kohderyhmissä.  •   Tutki=ua  ja  tuotekehityksen  tarpeisiin  prosessoitua  asiakasymmärrystä  vali/ujen  asiakasryhmien  arvoista,  elämäntavasta,  kokemuksista  jne.  •   Osallistuville  yrityksille  avataan  käytännössä  miten  asiakasymmärrystä  lisätään,  miten  ymmärrys  muutetaan  suunni=elu;edoksi  ja  miten  ;edosta  johdetaan  menestyviä  palveluja.  
 9. 9. Hyödyt  yrityksille  ”  Olemme  jo  ensimmäisen  työpajan  jälkeen  voineet  hyödyntää  :etoa  omassa  kehitystyössämme  ”  ”  Jatkamme  ehdo2omas:  prosessissa  aloite2ua  työtä  ja  viemme  hyvin  alkuun  saatuja  asioita  eteenpäin  tavalla  tai  toisella  ”  •   Mukana  oleville  yritykset  kehi=ävät  hankkeessa  käy=äjälähtöisiä  palveluja  ,  jolloin  tapahtuu  osaamisen  siirtoa    hankkeen,  prosessin  vetäjien  ja  muiden  toimijoiden  kesken.  •   Palvelumuotoilun  parhaat  sparraajat  opastavat  oman  alueen  palvelutuo=eiden  kehi=ämisessä.  •   Sähköinen  palvelumuotoilun  työkalupakki  yritysten  ja  alueorganisaa;on  käy=öön  hankkeen  pääty=yä.  Käytännön  menetelmiä  tuotekehitykseen.  
 10. 10. Yhteistyössä   Meri-Lapin matkailuyhdistys ry Rovaniemen matkailu ja Markkinointi OyRahoitus  
 11. 11. PALVELUMUOTOILUJ U H A   T U U L A N I E M I  Talentum  2011  
 12. 12. Kiitos  Juha  Tuulaniemi  projek;päällikkö  Juha.Tuulaniemi@jamk.fi  Palvelumuotoilun  työkalupakki                              www.sdt.fi                          www.facebook.com/palvelumuotoilu            www.palvelumuotoilu.blogspot.com            www.talentumshop.fi  

×