Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 1027 mit käsikirja_teija tekoniemi-selkälä

799 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 1027 mit käsikirja_teija tekoniemi-selkälä

 1. 1. Matkailun tuotekehittäjän käsikirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Teija Tekoniemi-Selkälä Palvelunmuotoilulla apua palveluiden tuotteistamiseen –koulutus 27.10.2011
 2. 2. Käsikirja verkossa http://matkailu.luc.fi/tuotekehitys
 3. 3. Pirkko ja Martti ” Monia teorioita olen nähnyt ja malleja testaillut, mutta ei niistä ole ollut juurikaan apua.” ” Nuo yhteistyökumppanit tekevät tuotekehitystä ihan erillailla kuin minä” ” On se tärkiää kehittää erilaisille asiakhaille niile itele sopivia tuotheita – eikä aina vain tarjota sitä sammaa .” ” Olis kyllä hyvä, jos voisimma kukanenki jotenki erikoistua . Mistä met voisimma löytää sellasia hienoja ideoita ?"
 4. 4. Käsikirjan neljä osiota Käsikirjan kaikki osiot auttavat kehittämään kannattavia, kestäviä ja elämyksellisiä tuotteita, jotka luovat kilpailuetua pitkällä aikavälillä
 5. 5. Tuotteet syntyvät kohtaamisissa Kohtaamiset Kontaktipisteet
 6. 6. Kohtaamiset
 7. 7. Kokonaisvaltaisuus <ul><li>Kokonaisvaltainen näkökulma: </li></ul><ul><ul><li>Toimintaympäristöön , jossa matkailun tuotekehitys tapahtuu ja matkailutuote tuotetaan ja kulutetaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuotteeseen , joka rakentuu eri osapuolten kohtaamisissa merkityksinä ja käytäntöinä </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkuuteen , jossa asiakkaiksi tunnistetaan niin kuluttajat, yhteistyökumppanit, työntekijät kuin paikallisyhteisö ja huomioidaan heidän roolinsa tuotekehittäjinä. </li></ul></ul>
 8. 8. Toimintaympäristön hahmottaminen Tuotekehittäjän olisi tärkeätä oppia elämään toimintaympäristönsä kanssa . Voisiko menestymisen ainekset löytyä katsomalla perinteisten toimialarajojen reunoille tai ulkopuolelle?
 9. 9. Toimintaympäristön toimijoiden roolit muuttuvat Tuottajien ja kuluttajien (matkailijoiden) rajat ja roolit näyttävät sekoittuvan toisiinsa, vaihtavan paikkoja tai hälvenevän yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuluttajien (ja tuottajien) yksilöllisten tarpeiden rinnalle on yhä voimakkaammin noussut heidän kokemisensa yhteisöllisyys.
 10. 10. Toimintaympäristö mahdollisuutena Tuotekehittäjän on tärkeää tunnistaa, mitkä asiat säilyvät ja mitkä muuttuvat. Ennakointi toimintaympäristön muutoksiin Voi muuttaa ulkopuolisen haasteen liiketoiminta-mahdollisuudeksi.
 11. 11. Tuote tarinana Vetoava tuote on merkityksellinen tarina ja elämää parantava elämyskokemus . On tärkeää, että tuote erottuu yhtenäisenä kokonaisuutena.
 12. 12. Tuote ei ole koskaan valmis Tuote rakennetaan yhdessä ja tuote on jatkuva prosessi, joka ei ole täysin valmis. Uusia toimintatapoja omaksutaan koko ajan. Menestyvien tuotteiden tulee täyttää tuotteille asetettuja yleisiä ja alakohtaisia vaatimuksia.
 13. 13. Kerroksellinen tuote Seven Seasons. Ice Hotel Jukkasjärvi Ice Hotel in Summer! Kerroksellinen tuote kestää monta käyttökertaa. Tuotteen kerroksellisuutta voi rakentaa esim. vaihtuvien vuodenaikojen hengessä. .
 14. 14. Asiakkuus yhdessä luomisena Matkailijan lisäksi työntekijä, paikallinen, yhteistyökumppani ja viranomainen voivat olla asiakkaita tuotekehityksen jossakin vaiheessa. He ovat myös aktiivisia kanssatuottajia . Asiakas on hybridi.
 15. 15. Asiakkaan yksilöllisistä tarpeista yhteisiin käytäntöihin Tuotekehityksen lähtökohdaksi voidaan ottaa asiakkaita erottavien asioiden sijaan heitä yhdistäviä käytäntöjä, joita tukemalla tuotteesta tulee parempi. Majoituksessa tällainen käytäntö on esimerkiksi nukkuminen.  Jukkasjärven jäähotelli mainostaa kotisivuillaan ”Sleep well in -5”.
 16. 16. Elintärkeä asiakas- ja markkinatieto Monipuolinen asiakastieto erilaisista lähteistä on elintärkeää tuotekehitykselle. Tuotekehittäjien tulisi kiinnittää huomioita, mitä asiakkaat tekevät, ketä toimijoita on mukana ja minkälaisia käytäntöjä voidaan löytää. Työntekijät voivat olla tärkein tiedonlähde. ,
 17. 17. Jatkuva prosessi
 18. 18. Esimerkkejä käsikirjan työkaluista
 19. 19. Millaisiin tilanteisiin käsikirja sopii? <ul><li>Monipuoliset tuotekehitystilanteet ja -haasteet, tuotekehitysprosessit </li></ul><ul><li>Strateginen toiminnan kehittäminen, tuotekehityksen organisointi </li></ul><ul><li>Kokonaisvaltainen tuotekehitys </li></ul><ul><ul><li>… Kun ideat tuntuvat loppuvan </li></ul></ul><ul><ul><li>… Kun ei oikein tiedetä, mitä hyville ideoille voisi tehdä ja miten niitä voisi hyödyntää </li></ul></ul><ul><ul><li>… Miten paikallisilla erityispiirteillä voidaan luoda globaalia kilpailuetua kestävästi </li></ul></ul><ul><ul><li>… Kun hyviä tuotekonsepteja halutaan toteuttaa menestyksekkäästi ”tositilanteissa” </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul>
 20. 20. Kiitos! [email_address]

×