Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 1027 luc ja lapland online 2013_ari konu

447 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2011 1027 luc ja lapland online 2013_ari konu

  1. 1. Lapland Online 2013 –kokonaisuus ja Lapin korkeakoulujen kehittäminen Palvelumuotoilulla apua palveluiden tuotteistamiseen -koulutus 27.10.2011 Ari Konu
  2. 2. Lapland Online 2013 -taustoja <ul><li>lappilaisten yritysten (ja julkisorganisaatioiden) takamatka sähköisessä kaupankäynnissä </li></ul><ul><li>erityishuomio matkailualan palveluiden hitaassa siirtymässä kohti www-pohjaista markkinointia ja varaamista </li></ul><ul><li>yhteinen näkemys tilanteen edellyttämistä toimista </li></ul><ul><ul><li>kunta- ja seutukuntakohtainen aktivointi (=”terveysvalistus”) </li></ul></ul><ul><ul><li>yritysten analyysi ja aktivointi (=”diagnoosi ja hoitosuositukset”) </li></ul></ul><ul><ul><li>sähköiseen kaupankäyntiin siirtymistä tukevien palveluiden tuottaminen yrityksille ja julkisorganisaatioille (=” lääkkeet &hoito”) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>korkeakouluilla keskeinen rooli palvelun tuottajana! </li></ul></ul></ul>
  3. 3. Korkeakoulukonsernin toiminnan kehittämisen tavoitteita <ul><li>yhteistyötä aluetta palvelevassa TKI-toiminnassa </li></ul><ul><ul><li>yhdessä suunnattu hankemuotoinen kehittämistoiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteen koordinoitu (innovaatio)palvelutoiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>tarvittavan osaamisen hankkiminen/varmistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>palveluiden tuotteistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li> vahvistuva, asiakasläheinen palvelutoiminta </li></ul></ul>
  4. 4. LO 2013 + LUC <ul><ul><li> osaamisen vahvistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li> asiakasläheisten koulutus- ja kehittämispalveluiden tuotteistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li> palveluiden markkinointi ja tuottaminen </li></ul></ul><ul><ul><li> yritysten kilpailukyvyn vahvistuminen </li></ul></ul><ul><ul><li> hyvinvoiva Lappi </li></ul></ul>

×