Detyra zgjidhje kap_21

1,523 views

Published on

ekonomi politike mirs

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Detyra zgjidhje kap_21

  1. 1. DETYRAPlotësojini!1. Qëllimet kryesore makroekonomike janë _______________ niveli i lartë iprodhimit, papunësia e ulët dhe stabiliteti i çmimeve _________________________.2. Instrumentet kryesore të politikës makroekonomike janë________ politika fiskale, politika monetare dhe politika e të ardhurave _________.3. Vlera e prodhimit në çmimet konstante shprehet me____________________________________GDP real __________________________.4. Norma e papunësisë është raporti__________ madhësisë së papunësisë dhe madhësisë së fuqisë punëtore __________.5. Fuqia punëtore është numri i përgjithshëm___________________ të punësuarve dhe të papunësuarve _____________________.6. Produkti në nivel të punësimit të lartë dhe shfrytëzimit të kapaciteve prodhuesequhet _______________________ GDP potencial ____________________________.7. Hendeku GDP është diferenca në mes________________________GDP potencial dhe real ___________________________.8. Procesi i rënies së çmimeve është_______________________ deflacion _______________________________________.9. Pikën e baraspeshës makroekonomike e përcakton____________________ raporti i AD dhe AS ________________________________.10. Gjendja e ekonomisë në të cilën njëkohësisht rriten çmimet dhe papunësiaquhet__________________________________stagflacion____________________________. 1
  2. 2. Saktë – Josaktë (S – J):1. __S__ Kur çmimet aktuale janë më të mëdha se çmimet konstante, GDP realështë më i vogël se GDP nominal.2. __J__ GDP nominal i korrigjuar me shumën e inflacionit është GDP potencial.3. __J__ Ngritja e çmimeve krahas rritjes së punësimit quhet stagflacion.4. __S__ Indeksi i çmimeve të konsumit analizon çmimet e shportës fikse të tëmirave që i blen konsumatori tipik i qytetit.5. __J__ Norma e papunësisë tregon sa është përqindja e njerëzve të papunësuarnë popullsinë e përgjithshme.6. __S__ Kur eksporti neto është pozitiv, atëherë vlera e eksportit është më emadhe se vlera e importit.7. __J__ Politika fiskale dhe tatimore janë nocione të njëjta.8. __S__ Politika e të ardhurave zbatohet ngase është më e lirë se politika fiskaledhe ajo monetare.9. __J__ Midis rritjes ekonomike dhe nivelit të punëzënies ekziston trade-off.10. __S__ Barashpesha makroekonomike formohet në vendin ku prehen lakoretAS dhe AD. 2
  3. 3. Zgjedhje e shumëfishtë1. Stabiliteti i çmimeve arrihet me zbatimin e a) politikës fiskale , b) politikës monetare, c) politikës së të ardhurave, d) a) dhe b), e) a) dhe c), f) a), b) dhe c).2. Makroekonomiksi studion a) shpërndarjen e të ardhurave, b) formimin e çmimeve të tregut, c) baraspeshën e përgjithshme ekonomike, d) rregullimin e monopolit, e) shpenzimet e prodhimit.3. Cilat çifte të qëllimeve të politikës ekonomike janë të kundërta njëri me tjetrin? a) inflacioni i ulët dhe papunësia e ulët, b) inflacioni i ulët dhe papunësia e lartë, c) rritja ekonomike dhe papunësia e ulët, d) stabiliteti i çmimeve dhe baraspesha e tregtisë së jashtme.4. Zvogëlimi i kërkesës agregate me premisën ceteris paribus shkakton a) rritjen e nivelit të çmimeve dhe rritjen e autputeve, b) uljen e nivelit të çmimeve dhe shtimin e autputeve, c) ngritjen e nivelit të çmimeve dhe pakësimin e autputeve, d) uljen e nivelit të çmimeve dhe pakësimin e autputeve.5. Zvogëlimi i ofertës agregate me premisën ceteris paribus shkakton a) rritjen e autputeve dhe ngritjen e nivelit të çmimeve, b) rritjen e autputeve dhe uljen e nivelit të çmimeve, c) pakësimin e autputeve dhe ngritjen e nivelit të çmimeve, d) pakësimin e autputeve dhe uljen e nivelit të çmimeve.6. Rritja e kërkesës agregate me premisën ceteris paribus ka si pasojë a) rritjen e autputeve dhe ngritjen e nivelit të çmimeve, b) rritjen e autputeve dhe uljen e nivelit të çmimeve, c) pakësimin e autputeve dhe ngritjen e nivelit të çmimeve, d) pakësimin e autputeve dhe uljen e nivelit të çmimeve. 3
  4. 4. 7. Rritja e ofertës agregate me premisën ceteris paribus ka si pasojë a) rritjen e autputeve dhe ngritjen e nivelit të çmimeve, b) rritjen e autputeve dhe uljen e nivelit të çmimeve, c) pakësimin e autputeve dhe ngritjen e nivelit të çmimeve, d) pakësimin e autputeve dhe uljen e nivelit të çmimeve.8. Ulja e normës së kamatës me kushtin ceteris paribus sjell si pasojë a) zhvendosjen e lakores AS djathtas b) zhvendosjen e lakores AS majtas, c) zhvendosjen e lakores AD djathtas, d) zhvendosjen e lakores AD majtas.9. Politika monetare restriktive (shkurtuese) shkakton a) zhvendosjen e lakores AS djathtas b) zhvendosjen e lakores AS majtas, c) zhvendosjen e lakores AD djathtas, d) zhvendosjen e lakores AD majtas.10. Lakorja AS është e prirur pozitivisht në afat të shkurtër për shkak të a) shpenzimeve rritëse të prodhimit, b) ekonomisë rënëse të përmasave, c) arritjes më të shpejtë të çmimeve të autputeve se çmimet e inputeve, d) asnjë nga këto.11. Efektet afatshkurtra të shpenzimeve të shtuara për mbrojtje, të cilat nuk janë ndjekurnjëkohësisht nga rritja e tatimit shkaktojnë a) çmime më të larta dhe GDP më të lartë, b) çmime më të larta dhe GDP më të ulët, c) çmime më të ulëta dhe GDP më të ulët, d) çmime më të ulëta dhe GDP më të lartë, e) çmime më të ulëta dhe GDP të pandryshuar. 4

×