Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDKÚ-DS: Obmedzíme daňové úniky

691 views

Published on

Pre podvody najmä s DPH trpia nielen verejné financie, ktorým chýbajú peniaze, ale najmä slušní daňovníci. Okrem dôrazu na apolitickú a profesionálnu finančnú správu sprísnime definíciu daňových trestných činov a presunieme ich vyšetrovanie na finančnú správu.
Spustíme náhodné kontroly, aby na miestnej úrovni kamarát nekontroloval kamaráta. Na odhaľovanie podvodníkov použijeme všetky dostupné informačné zdroje, napríklad register motorových vozidiel.

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

SDKÚ-DS: Obmedzíme daňové úniky

  1. 1. TVRDO PROTI PODVODNÍKOM 4x4 riešenia
  2. 2. VIAC AKO 1 MILIARDA EUR... 1.5 mld. EUR ročne✦ Ročné úniky len na DPH na 1.1 Slovensku prekračujú jednu miliardu EUR 0.8✦ Poctivých ľudí to stojí 200 0.4 EUR ročne 0 Úniky na DPH
  3. 3. ... CHÝBA V ROZPOČTE• Pre daňové podvody chýbajú v štátnom rozpočte peniaze• Je nevyhnutné veľmi tvrdo zakročiť proti podvodníkom• Neplatenie daní ubližuje poctivým ľuďom
  4. 4. AKO NA TO?• Využijeme informácie o nákupoch luxusných áut a nehnuteľností• Zavedieme náhodné daňové kontroly, aby kamarát nekontroloval kamaráta• Vyženieme politické nominácie z finančnej správy• Zverejníme zoznamy daňových podvodníkov
  5. 5. VÝRAZNE OBMEDZÍME daňové úniky

×