Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ako sa finsko umiestnilo na vrchole rebricka pisa

994 views

Published on

Ako inšpirovať správnych ľudí, aby sa stali učiteľmi.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ako sa finsko umiestnilo na vrchole rebricka pisa

 1. 1. Meno: Miroslava HajíčkováOdbor: Aplikovaná ekonómiaRočník: tretí
 2. 2.  Úroveň školského systému spočíva v kvalite jej učiteľov. Tie školské systémy, ktoré si vypestovali učiteľstvo ako atraktívnu pracovnú kariéru, si vyberajú medzi učiteľmi a majú tendenciu sa dostať do najlepších školských systémov na svete. Tie najlepšie majú 5,6 uchádzačov na jedno miesto Príťažlivosť učiteľstva závisí od: kultúry, statusom učiteľskej profesie aj od platov učiteľov.
 3. 3.  Každé 3 roky OECD usporadúva testy PISA Sú to testy v matematike, vede, čítaní a riešení problémov Testy PISA sa konajú vo viac ako 70-tich krajinách sveta 1. test sa uskutočnil 6.12. 2011 Najvyššie skóre vo všetkých oblastiach dosiahlo Fínsko Bolo to prekvapenie aj pre Fínsko, lebo míňa menej peňazí na študentov a školy než jeho susediace krajiny
 4. 4.  Fínsko sa líši od ostatných školských systémov tým, že sú úspešní vo vyberaní si ľudí, ktorí sa stanú učiteľmi Viac ako 1/4 mladých ľudí vo Fínsku, označuje učiteľstvo za najlepšiu kariérnu možnosť Uchádzač o učiteľský tréning musí prejsť rigoróznym vyraďovacím procesom Uchádzači s najvyšším skóre v teste sa dostanú do ďalšieho kola; kde píšu eseje, pracujú v skupinách a absolvujú rozhovory Počet voľných miest je kontrolovaný, aby sa zabezpečilo, že absolventi učiteľského tréningu budú schopní si nájsť uplatnenie po skončení kurzu.
 5. 5.  TEACH FIRST- program, založený v Londýnskom Canary Wharf V roku 2002 začali robiť nábor absolventov z britských top univerzít Po 6- týždňovom letnom kurze boli umiestnení do najnáročnejších stredných škôl v Londýne Plán bol, aby dva roky vyučovali a potom Teach First im pomôže nájsť prácu v popredných podnikoch Ale väčšina sa rozhodla zostať v školstve Tento program sa po roku 2008 stal najväčším náborom a tréningom nových učiteľov v Británii
 6. 6.  TEACH FOR AMERICA- začal v USA v roku 1990 Zakladateľ a tvorca- Wendy Kopp V súčasnosti má 4000 absolventov každý rok 10. najlepším zamestnávateľom v USA
 7. 7.  V roku 2007 bol program Teach First ohodnotený nezávislými hodnoteniami účastníkov za najlepší program, z ktorého vychádzajú najlepší učitelia Účastníci programu Teach For America programu sa tiež zlepšili a dosahujú vyššie výsledky než učitelia trénovaní iným spôsobom Obidva programy prinášajú novú generáciu lídrov do vzdelania Podobné programy založené na základe týchto programov sa rozširujú aj do ostatných krajín
 8. 8.  Efektívnosť školského systému závisí aj od prilákania a výberu správnych ľudí na učiteľské miesto Fínsko a Južná Kórea sú umiestnení v top priečkach na svete v medzinárodných testoch, pretože si vyberajú účastníkov učiteľských tréningov z najlepších absolventov stredných škôl Školské systémy, ktoré majú menej prísny výber účastníkov, dosahujú o niečo vyššiu než priemernú výkonnosť Na porovnanie: Izrael patrí ku krajinám, ktoré majú najnižšie skóre v PISA testoch
 9. 9.  Atraktívnosť povolania sa často vymyká kontrole politikov Záleží od kultúry, alebo od postavenia učiteľa v spoločnosti alebo podľa výšky platu V Ázijských a škandinávskych krajinách učiteľstvo predstavuje atraktívnu kariéru, pretože spoločnosť si cení učiteľov a rešpektuje ich Západné školské systémy tvrdia, že nemajú veľa možností , lebo spoločnosť učiteľstvo vníma ako kariéru s nízkym statusom Učiteľstvo je najlepší kariérny výber na Kube, a Fínsku, ale nie v latinskej Amerike, Škandinávii alebo v Pobaltských krajinách
 10. 10.  Školské systémy môžu urobiť 4 veci k zlepšeniu stavu a selektivity učiteľského povolania:1. rigorózny výber žiadateľov predtým než vstúpia do učiteľského tréningu2. otvoriť rôzne trasy do výučby3. platiť dobrú náhradu4. aktívne podporovať kariéru vo výučbe
 11. 11.  Veľa školských systémov má nízke požiadavky na vstup do učiteľského tréningu Negatívna stránka slabých výberových procesov je, že školské systémy príjmu toľko kandidátov, koľko sa prihlási zníži to úroveň kurzov, stávajú sa neatraktívne, dostupné zdroje sú rozložené do väčšieho počtu ľudí To spôsobí ťažkosti prilákať výkonných uchádzačov do kurzu a to všeobecne spôsobuje ťažkosti učiteľskej profesie
 12. 12.  vo viacerých školských systémoch, ľudia kt. sa chcú stať učiteľmi musia najprv skončiť učiteľský program na univerzite alebo škole vyššieho vzdelania Dva spôsoby:1. prostredníctvom troch až štvorročného bakalárskeho programu,2. prostredníctvom jedného alebo dvoch rokov - postgraduálne programu
 13. 13.  Koncom roku 2000, nedostatok nových učiteľov v Anglicku Učiteľstvo bolo na 96. mieste vzdelávacie štipendiá na pomoc podpory vzdelávania učiteľov, začali platiť podpisové bonusy pre učiteľov tých predmetov, ktorých bol nedostatok Masívna reklama
 14. 14.  Dostať správnych ľudí na učiteľské miesta je zásadné pre zlepšenie výučby a učenia. Mnoho škôl masívne zlepšili svoj výkon bez toho aby zmenili svojich pedagogických pracovníkov. Výzvou pre väčšinu školských systémov je pomôcť zmeniť ich existujúci spôsob výučby tak efektívne ako sa dá.
 15. 15.  Whelan, 2009: „How Finland came top in PISA“, 52-76

×