Výber správneho právnika je tým rozdielom
   Kontakty   Slovenská republika:  Česká republika:

   Tvrdé...
Výber správneho právnika je tým rozdielom
O nás


Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. je význa...
Výber správneho právnika je tým rozdielom


Naše služby

Obchodné právo                          ...
Naše skúsenosti

Členovia nášho tímu sa podieľali na                 Poradenstvo významnej českej oceliars...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Advokatska kancelaria Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. - profil - SK

578 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Advokatska kancelaria Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. - profil - SK

 1. 1. Výber správneho právnika je tým rozdielom Kontakty Slovenská republika: Česká republika: Tvrdého 4 Husova 401 010 01 Žilina 739 61 Třinec Slovenská republika Česká republika tel: +421 41 5643576 Průmyslová č. 1032 fax: +421 41 5643576 739 65 Třinec info@akksp.sk Česká republika www.akksp.sk
 2. 2. Výber správneho právnika je tým rozdielom O nás Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. je významnou advokátskou kanceláriou poskytujúcou svoje právne služby prostredníctvom viac ako 15 právnikov v Českej republike a Slovenskej republike. Advokátska kancelária sa zameriava na komplexné právne služby a poradenstvo podnikateľom, fyzickým i právnickým osobám, a domácim a zahraničným korporáciám. Využíva pri tom vysoké vzdelanie, bohaté skúsenosti a hlbokú znalosť miestneho právneho systému svojich právnikov vychádzajúcu najmä z ich neustáleho zvyšovania a prehlbovania vzdelania a skúseností z ich dlhoročnej advokátskej a podnikovej praxe. Advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby a poradenstvo v oblasti finančného práva, fúzií a akvizícií, korporačného práva, obchodného práva, energetického práva, súdneho a arbitrážneho konania, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, práva nehnuteľností a daní. Služby sú poskytované v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Advokátska kancelária je v súčasnosti schopná zastupovať klientov pri obstarávaní slovenských, českých a poľských právnych záležitostí. Advokátska kancelária je umiestnená na strategickom pomedzí Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky a zúčastnila sa na mnohých obchodných transakciách v tomto regióne ako aj mimo neho. Pri nich spolupracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými advokátskymi kanceláriami. Advokátska kancelária poskytuje kompletnú škálu právnych služieb. Medzi naše exkluzívne špecializácie patrí: predchádzanie sporom a ich riešenie (príprava obchodných zmlúv, negociácia a mediácia, zastupovanie pri domácich súdnych sporoch a arbitrážach); fúzie a akvizície; corporate governance; duševné vlastníctvo na internete; dopravné právo; zastupovanie klientov v pri obstarávaní ich českých a poľských právnych záležitostí, vrátane verejných obstarávaní. Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o., so sídlom Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 49759/L.
 3. 3. Výber správneho právnika je tým rozdielom Naše služby Obchodné právo Fúzie a akvizície Zakladanie spoločností, správa Fúzie a rozdelenie spoločností korporačných záležitostí, likvidácia Akvizície a divestície Zakladanie a rušenie organizačných Právne audity (due diligence) zložiek Ponuky prevzatia Vypracúvanie zmlúv o výkone funkcie Konanie v súvislosti so spájaním podnikov štatutárnych orgánov spoločnosti Korporačné právo pre súkromne a verejne Konkurzy a reštrukturalizácie obchodovateľné spoločnosti Zastupovanie v konkurznom konaní Akcionárske dohody Zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní Úprava právnych pomerov spoločností, Poradenstvo pri vyhotovovaní schôdze predstavenstva a dozornej rady, reštrukturalizačných posudkov valné zhromaždenia Registračné a oznamovacie povinnosti Medzinárodné právo Joint ventures Obchodné zmluvy v medzinárodnom Akcionárske práva obchode Prevody obchodných podielov Medzinárodno-právna ochrana investícií Obchodné záväzkové právo Právo Európskej únie Zvyšovanie a znižovanie základného imania Právo hospodárskej súťaže a administratívne právo Právo nekalej súťaže Právo duševného vlastníctva Konanie v súvislosti s ochranou Patenty, ochranné známky, autorské hospodárskej súťaže práva a práva priemyselných vzorov Verejné zákazky Licencie, franchising a sponzorovanie Zastupovanie v konaní pred Ochrana dát Protimonopolným úradom SR Softwarové právo Oznámenie koncentrácie, dominantné Doménové mená postavenie E-commerce Súťažné právo EÚ Energetické právo Súdne a arbitrážne konanie Vypracovanie zmlúv na nákup a predaj Vymáhanie pohľadávok elektriny a tepla Obchodné spory Poradenstvo v oblasti obchodovania s Arbitrážne konanie povolenkami Zmierovacie konanie Poradenstvo pri výstavbe energetických zdrojov Bankové právo Posudky k EFET zmluvám Bankový dohľad a konanie pred Predaj energií koncovým zákazníkom Národnou bankou Slovenska Bankové povolenie Dopravné právo Bankové tajomstvo a ochrana údajov Vnútroštátna cestná nákladná doprava klientov banky Medzinárodná cestná nákladná doprava Náhrada škody doprave Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o., so sídlom Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 49759/L.
 4. 4. Naše skúsenosti Členovia nášho tímu sa podieľali na Poradenstvo významnej českej oceliarskej mnohých významných transakciách a spoločnosti pri akvizícii výskumného ústavu zú č astnili sa viacerých významných projektov ako napríklad: Ú č as ť na viacerých due diligence popredných spoločností Uvedenie poprednej firmy z oblasti stavieb železníc na poľský trh vrátane Poradenstvo viacerým klientom v právnych zabezpečenia obchodných zákaziek otázkach týkajúcich sa doménových mien, cybersquattingu a ochranných známok na Zastupovanie a pomoc pri realizácii internete projektov financovaných z EÚ – projekt v objeme 600 miliónov Kč pre kraj zo severu Vypracovanie a pravidelné aktualizovanie Moravy a združenie obcí a miest rozsiahleho manuálu týkajúceho sa ochrany osobných údajov a bankového Komplexné poradenstvo pre nadnárodnú tajomstva pre holandskú banku telekomunikačnú spoločnosť v súvislosti s jej vstupom na slovenský trh, zastupovanie Poradenstvo viacerým americkým bankám popredného belgického VoIP operátora v týkajúce sa bankovej regulácie konaní pred Telekomunikačným úradom SR Právne poradenstvo nadnárodnej Uvedenie viacerých slovenských, poľských farmaceutickej skupine najmä v oblasti a českých firiem z rôznych oblastí na klinického testovania a liekovej reklamy slovenský, český a poľský trh Právne služby českej spoločnosti Komplexné poradenstvo podnikajúcej v oblasti energetiky pri akvizícii energetického podniku na Naším cie ľ om je poskytnú ť klientom východnom Slovensku komplexný balík služieb. Prostredníctvom siete našich spo ľ ahlivých partnerov P rávne služby významnému č eskému dokážeme klientom zabezpečiť: obchodníkovi s elektrickou energiou pri nákupe a predaji elektrickej energie doma i Investičné poradenstvo v zahraničí Daňové optimalizácie a poradenstvo Poradenstvo slovenskej pobočke Účtovníctvo svetoznámeho poštového koncernu najmä Služby exekútora v otázkach realizácie tzv. hybridnej pošty na Služby konkurzného správcu Slovensku Vstup strategického partnera Výber správneho právnika je tým rozdielom Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o., so sídlom Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 49759/L.

×