Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie punt exta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie punt exta

 1. 1. Instructie en introductie online coaching / Mindful Analysis bij PuntExtra.nl verzorgd door Mirjam.nu
 2. 2. Coaching en andere begeleiding via internet• Modellen & protocollen• Programma’s met speciale interface• Inlogprocedures en vragenlijsten• Blendid behandelingen• Online advies
 3. 3. Enkele voorbeelden van sites www.mycoachconnect www.gripopjedip.nl www.alcoholdebaas.nl www.e-hulp.nl www.interapy.nl www.relatietip.nl www.pratenoververlies.nl www.113online.nl www.seksverslavingondercontrole.nl www.proud2bme.nl
 4. 4. De Nieuwe Werksituatie Verschillen tussen de persoonlijke ontmoeting en de online situatie
 5. 5. De Nieuwe Werksituatie Verschillen tussen de persoonlijke ontmoeting en de online situatie ✴ ervaringen en indrukken ruimte ✴ aspecten menselijke ontmoeting ✴ het materiaal (gesproken taal) ✴ de eigen houding en setting (rekening houden met de ander) ✴ wat men feitelijk doet (kijken, luisteren, praten, bewegen)
 6. 6. De Nieuwe WerksituatieConsequentie voor de beleving van beide personen, maar vooral voor die van de cliënt
 7. 7. De Nieuwe WerksituatieConsequentie voor de beleving van beide personen, maar vooral voor die van de cliënt ✴ anoniem, veilig ✴ zintuigen zijn niet op de ander gericht ✴ het schrijven structureert ✴ men werkt in de eigen tijd, niet tegelijkertijd
 8. 8. De Nieuwe WerksituatieVoordelen voor de zelfwerkzaamheid, aandacht voor en concentratie van de cliënt - en daarmee het beoogde veranderingsproces
 9. 9. De Nieuwe WerksituatieVoordelen voor de zelfwerkzaamheid, aandacht voor en concentratie van de cliënt - en daarmee het beoogde veranderingsproces ✴ er ontstaat een continu proces
 10. 10. De Nieuwe WerksituatieVoordelen voor de zelfwerkzaamheid, aandacht voor en concentratie van de cliënt - en daarmee het beoogde veranderingsproces ✴ er ontstaat een continu proces ✴ blokkades en illusies worden al schrijvend snel opgespoord
 11. 11. De Nieuwe WerksituatieVoordelen voor de zelfwerkzaamheid, aandacht voor en concentratie van de cliënt - en daarmee het beoogde veranderingsproces ✴ er ontstaat een continu proces ✴ blokkades en illusies worden al schrijvend snel opgespoord ✴ al schrijvend ontstaat een nieuwe werkelijkheid
 12. 12. De Nieuwe WerksituatieVoordelen voor de zelfwerkzaamheid, aandacht voor en concentratie van de cliënt - en daarmee het beoogde veranderingsproces ✴ er ontstaat een continu proces ✴ blokkades en illusies worden al schrijvend snel opgespoord ✴ al schrijvend ontstaat een nieuwe werkelijkheid ✴ de cliënt committeert zich aan zijn zelfgeschreven tekst
 13. 13. Hoe dit praktisch via internet te bewerkstelligen? • Werk met programma’s die iedereen kent • Werk met programma’s die altijd compatible zijn • Hou de kosten voor de techniek laag • Communiceer begrijpelijk en persoonlijk met de cliënt
 14. 14. Mindful AnalysisDagelijkse online begeleiding gedurende korte perioden
 15. 15. Mindful Analysis Waarom deze naam? ‘Coaching’ is een containerbegrip ‘Online’ ... eigenlijk ook‘Online Coaching’ beschrijft niets - of alles
 16. 16. Mindfull heeft betrekking op de meditatieve aspecten van het alleen, in rust achter de computer werken Analysis heeft betrekking op het materiaal, veelal tekst, datin een traject wordt geanalyseerd om tot effectieve actie over te kunnen gaan
 17. 17. MA werkt met drietools/programma’s
 18. 18. MA werkt met drietools/programma’s• E-mail - iedere dag schrijven
 19. 19. MA werkt met drietools/programma’s• E-mail - iedere dag schrijven• Webcam - incidenteel
 20. 20. MA werkt met drietools/programma’s• E-mail - iedere dag schrijven• Webcam - incidenteel• Chat - incidenteel
 21. 21. MA werkt met drietools/programma’s• E-mail - iedere dag schrijven• Webcam - incidenteel• Chat - incidenteel
 22. 22. De basis is de vierfasenmethodiek via email van Mirjam.nu
 23. 23. De basis is de vierfasenmethodiek via email van Mirjam.nu • 1. De huidige situatie - wat speelt er?
 24. 24. De basis is de vierfasenmethodiek via email van Mirjam.nu • 1. De huidige situatie - wat speelt er? • 2. Hoe is dat zo gekomen - oorzaken en aanleidingen
 25. 25. De basis is de vierfasenmethodiek via email van Mirjam.nu • 1. De huidige situatie - wat speelt er? • 2. Hoe is dat zo gekomen - oorzaken en aanleidingen • 3. Wat kun je eraan doen - mogelijkheden onderzoeken
 26. 26. De basis is de vierfasenmethodiek via email van Mirjam.nu • 1. De huidige situatie - wat speelt er? • 2. Hoe is dat zo gekomen - oorzaken en aanleidingen • 3. Wat kun je eraan doen - mogelijkheden onderzoeken • 4. Wat ga je eraan doen - doelen stellen, concrete plannen maken
 27. 27. Trajecten duren een, drie of vijf weken waarin dagelijks gemaild wordt• Het schrijven schept orde en structureert; de cliënt schrijft zijn verhaal• Men werkt alleen achter de computer hetgeen de concentratie verhoogt• Men ervaart meer tijd, terwijl het traject kortdurend is• De teksten kunnen teruggelezen worden• De teksten worden bewaard en vormen een ‘persoonlijk dossier’
 28. 28. Hoe ziet dat er zo ongeveer uit?(verpest uw ogen niet, het gaat om een algemene indruk)
 29. 29. Hoe ziet dat er zo ongeveer uit?(verpest uw ogen niet, het gaat om een algemene indruk)
 30. 30. Bericht 1 cliënte BBeste coach,Al zolang ik me kan herinneren, heb ik er moeite mee om voor mezelf te kiezen.Altijd probeer ik het andere mensen naar de zin te maken en ik onderdruk watik nou echt zelf zou willen. Hoe dit komt, weet ik niet. Ik ben bang voor de reactiesals ik eens nee zeg of eens voor mezelf kies. Ik vind het blijkbaar erg belangrijkom goed over te komen bij mensen en ik hecht veel waarde aan wat zij over mijdenken. Zelf denk ik vaak dat dit echt eens moet veranderen, maar vervolgensdoet er zich toch weer een situatie voor waar ik toch niet voor mezelf kies.Ik zou willen dat ik af en toe eens duidelijk zei: Nee, hier heb ik geen zin in. In mijnomgeving zeggen mensen soms afspraken af met mij en kiezen ze voor zichzelf,zonder eens aan een ander te denken. Als mijn vriendinnen moe zijn of geen zin hebben,zeggen ze af alsof het niets is. Ik heb hier veel meer moeite mee.Misschien denk ik teveel aan hoe anderen kunnen reageren. Ik heb moeite met mensendie boos op mij zijn, waardoor ik het liefst conflicten ontloop.Hierdoor laat ik vaak over me heen lopen in allerlei situaties (persoonlijk, studie en bijbaan).Er zit wel verandering in. Vroeger durfde ik er niet eens tegenin te gaan, maarnu ben ik wel wat mondiger geworden. Toch merk ik dat het nog steeds in mezit, dat ik het niet durf te zeggen als ik het ergens niet mee eens ben of als iets mij boos maakt.Soms zou ik wel eens wat meer lef willen hebben.Ik ondervind hier best veel hinder van, omdat ik vaak met deze gevoelens zit, terwijl de mensenin een situatie er niet eens bij stilstaan dat ze me boos, teleurgesteld of verdrietig maken. Dat is moeilijk.Groetjes BBericht 1 CoachBeste B,Dank voor je duidelijke bericht. Je zet al heel goed uiteen waar je moeite mee hebt en in wat voor situatiesdat voorkomt.Misschien is het om te beginnen zinvol om eens zon situatie van dichtbij te onderzoeken en te bezien watzich precies in jou afspeelt.Zou je een recent voorbeeld kunnen beschrijven? En daarbij: wat denk en voel je precies op het moment waarvan jewellicht al weet dat je niet voor jezelf kiest?Neem er rustig de tijd voor.Hartelijke groet,Mirjam
 31. 31. Beste Mirjam,Het meest concrete voorbeeld dat ik me kan bedenken is de zomervakantie van vorig jaar met twee vriendinnen.We zouden eigenlijk met zn vijven gaan, maar door allerlei omstandigheden haakten er twee mensen af.Ik wist vooraf al dat lastig ging worden met die twee vriendinnen. Drie personen is een lastig aantal om op vakantie te gaanen de twee andere meiden hebben allebei een sterke wil: als zij iets willen, dan gebeurt dat ook zo.Ik merkte op vakantie dat het zo ook ging. Als de een naar het strand wilde, dan ging ze ook naar het strand en het gesprek was dan over.Ze hielden allebei maar weinig rekening met de ander, terwijl ik dat constant deed.Soms wilde ik zelf eens iets anders doen, maar als zij daar geen zin in hadden,gebeurde het ook niet. ik vond dat je iets moest doen met zn allen, want je bent immers met zn allen op vakantie en dan is het niet leukals er iemand alleen in het huisje blijft of op het strand zit. Daarom ging ik ook iedere keer mee, ook als ik er een geen zin in had.Soms voelde ik mezelf weer vervelend als ik een snauw kreeg of dat een van de meidenkortaf was tegen mij. Ik voel me dan niet op mijn gemak, waardoor ik ze het toch naar de zin wil maken.Hierdoor kwam de meest gebruikte zin van mij naar voren: "het maakt mij niet uit, kiezen jullie maar." Maar eigenlijk maakten sommigedingen mij wel degelijk uit. dit hield ik dan voor mezelf en eigenlijk zat ik mezelf steeds weer op te vreten. Maar aan de andere kant dacht ik:Ze vragen jou toch niet wat jij wil doen, ze denken alleen aan zichzelf. En ergens is dat misschien ook wel zo, maar ik merk wel dat ikzelf ook kan zeggen wat ik wil. Hierdoor is het voorgekomen dat ik op het strand lag terwijl ik er weinig zin in had of dat ik toch weerde afwas stond te doen, omdat 1 van de 2 vriendinnen hier geen zin in had. Om conflicten te voorkomen, deed ik niet.Hierdoor kijk ik niet met mooie herinneringen terug op deze vakantie, omdat het niet echt mijn vakantie was.Het was meer hun vakantie en ik had het gevoel steeds maar weer te doen wat zij wilden. Ook heb ik me vaak niet prettig gevoeld inhun gezelschap, omdat ze heel erg verschillen van mij en een vakantie op een andere manier beleven dan ik.Ze hielden totaal geen rekening met wat een ander leuk vindt. Ik weet dat dit ergens ook wel aan mezelf ligt, omdat ik ze maar heen laatdoen en niet duidelijk zeg wat ik eens zou willen.Ik maak het mezelf hierdoor lastig en vraag mezelf wel eens af of het mogelijk is om eens echt voor mezelf te kiezen en niet over me heen te laten lopen.Die twee vriendinnen hebben allebei een sterke wil en ik denk dan: laat maar wat ik ergens van vind. Dat vinden ze toch niet interessant.Als ik weet dat ik niet voor mezelf kies, voel ik me soms wel rot dat ik niet doe wat ik zelf wil. Maar aan de andere kant: ik voel me dan wel opgelucht,omdat mijn vriendinnen wel doen wat ze leuk vinden en er volgt geen conflict.Toch overheerst het gevoel dat ik me er dan niet lekker bij voel. Ik zit hier dan even mee en probeer het niet te laten zien, door gewoon normaal tedoen en er met grappen overheen te komen. Toch moet ik dan even wat tijd voor mezelf hebben om erover heen te komen.Groetjes BBericht 2 CoachBeste B.,Veel dank voor je uitgebreide beschrijving van deze vakantie. Daarmee kunnen we goed aan het werk.HIer volgen wat vragen naar aanleiding van wat je geschreven hebt met betrekking tot je eigen beleving en gevoelens in deze, en zoals je alschreef, ook andere situaties.Heel begrijpelijk dat je samen dingen wilt doen tijdens een vakantie, maar wat als de anderen daar niet zo over denken? Zij deden dus altijd waar zij zin in hadden.Heb je hen duidelijk gemaakt wat jij wilde, of heb je dat in het midden gelaten?Enerzijds voelde je je niet op je gemak omdat ze niet aardig waren, maar toch wil je het hen naar de zin maken.Wat voor redenering zit hierachter? Verdient iemand die niet aardig tegen je is, dat jij het hem of haar naar de zin maakt?Je geeft het al aan: je wilt conflicten voorkomen en daarom zeg je niets. Kun je omschrijven wat voor jou een conflct is? Wat gebeurt er dan en hoe erg is het?Stel nou eens dat je voor jezelf kiest en niet over je heen laat lopen, wat doe je dan in situaties zoals je hebt beschreven? Hoe ziet jouw ideale gedrag er dan uit?En hoe reageren anderen daarop?Wat veel vragen tegelijkertijd, maar ik hoop dat het beantwoorden ervan je zal helpen meer inzicht in je eigen gedrag te krijgen en daarmee ook de mogelijkhedenzal vergroten het te doen zoals je zelf wilt: dat het goed voor jou is.Neem weer de tijd, morgen zal ik weer reageren.Hartelijke groet en prettige avond,Mirjam
 32. 32. De MA stelt vragen en verwerkt die in een nette,uitnodigende, gastvrije brief.
 33. 33. De MA stelt vragen en verwerkt die in een nette,uitnodigende, gastvrije brief. De cliënt voelt zich gemotiveerd om te antwoordenen gaat schrijven.
 34. 34. De MA stelt vragen en verwerkt die in een nette,uitnodigende, gastvrije brief. De cliënt voelt zich gemotiveerd om te antwoordenen gaat schrijven. De MA houdt zich aan de tekst van de cliënt, enhoudt rekening met de vier fasen.
 35. 35. De MA stelt vragen en verwerkt die in een nette,uitnodigende, gastvrije brief. De cliënt voelt zich gemotiveerd om te antwoordenen gaat schrijven. De MA houdt zich aan de tekst van de cliënt, enhoudt rekening met de vier fasen. De cliënt schrijft wat hij wil en houdt rekening metde afgesproken tijd waarin hij de volle aandacht vande MA heeft.
 36. 36. De webcamtoepassing van de MA
 37. 37. De webcamtoepassing van de MA
 38. 38. De webcamtoepassing van de MA✴ Uitsluitend te gebruiken voor✴ Ontspanning (ademhalingsoefeningen, spierontspanning, trainingen daarin)✴ Performance (spreken in het openbaar, sollicitatiegesprekken, optreden algemeen)
 39. 39. De webcamtoepassing van de MA✴ Uitsluitend te gebruiken voor✴ Ontspanning (ademhalingsoefeningen, spierontspanning, trainingen daarin)✴ Performance (spreken in het openbaar, sollicitatiegesprekken, optreden algemeen)
 40. 40. De webcamtoepassing van de MA✴ Uitsluitend te gebruiken voor✴ Ontspanning (ademhalingsoefeningen, spierontspanning, trainingen daarin)✴ Performance (spreken in het openbaar, sollicitatiegesprekken, optreden algemeen)
 41. 41. De chattool in Mindful Analysis• Voor praktische zaken - ad hoc• Geen ruimte voor reflectie• Wel nuttig om in eerste instantie de kern van een vraag te vinden• Bij Mirjam.nu vooral ingezet als kennismakingstool en eerste aanzet tot een emailtraject
 42. 42. Voorbeeld chatsessieHallo, welkom bij Mirjam.nuHallo ik ben PietDag Piet, wat kan ik voor je betekenen?Er speelt al een tijdje iets op mijn werk waar ik niet helemaal uitkom.Wat voor werk doe je?Ik ben accountmanager op een reclamebureau en het gaat om een soort langdurig verschil vanmening met een artdirector.Wat zijn voor jou de gevolgen daarvan?Ik voel me steeds gefrustreerder worden en het gaat om een kwestie die nooit is uitgesproken endie steeds in andere dingen terugkomt.Waar ging het in de basis om?Om smaak, denk ik uiteindelijk. Maar dat is in dit vak een ingewikkeld iets. Ik vind bepaalde dingenniet kunnen in alcoholreclames en dergelijke. Maar ik ben niet degene die daarover gaat. Toch moet ikwel met de klanten aan tafel.Waar heb je dan het meeste moeite mee?Ja, dat is nu juist het probleem. Ik kom daar niet zo goed uit. Zit al jaren in dit vak en misschien zie ikhet niet meer.We zouden dat in een wat langer emailtraject kunnen onderzoeken. Dan heb je meer tijd om eroverte denken en te schrijven.Dat is misschien wel een goed idee, ja. Hoe lang duurt zoiets?Je kunt beginnen met een week, dat is meestal wel voldoende.Ok, ik denk er even over na. Hoe kan ik je bereiken, anders dan hier?Mijn mailadres is in info@mirjam.nu. Ik ben er morgen weer.Prima, dan zal ik vast wel contact met je opnemen. Bedankt voor zover, in ieder geval.Graag gedaan. Fijne avond.Jij ook.
 43. 43. - Even zelf de emailmethode uitproberen... -
 44. 44. Aan: PuntExtraVan: LoesBetreft: Traject__________________________________________________Beste coach,Mijn naam is Loes en ik ben 35 jaar. Ik ben al jaren veel te zwaaren wissel van dieet tot dieet. Telkens val ik wel af, maar het zit erzo weer aan. Ik heb een zware job en als ik stress heb, dan ga iketen. En ‘s avonds laat kan ik me niet inhouden, helemaal nietals ik alleen ben. Kan ik hier echt geen controle over krijgen,soms lukt het even, maar dan val ik altijd weer terug. Ik hebadvies nodig, het zit diep volgens mij. Hopelijk kunnen jullie mehelpen.Alvast dank voor je reactie,Groetjes,Loes  
 45. 45. Mindful Analysis het boek Is zojuist verschenen bijuitgeverij Bohn Stafleu van Loghum www.bsl.nl
 46. 46. Vragen? Mail me! Info@Mirjam.nu

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

357

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×