Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Orioko HAPOaren ELEa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Similar to Orioko HAPOaren ELEa (20)

Advertisement

Orioko HAPOaren ELEa

 1. 1. TESTUINGURUA EMAITZA ETA ONDORIOAK ELE TRESNARI EKARPENAK
 2. 2. TESTUINGURUA Lantaldea Jabier Zabaleta Orioko Udaleko euskara-teknikaria Pilar Azurmendi Orioko Udaleko udal-arkitektoa Goizane Arana UEMAko teknikaria Bideratzaile-lanetan Oihana Garcia eta Imanol Azkue Elhuyar Aholkularitzako teknikariak Miren Vives Projektako arkitektoa
 3. 3. TESTUINGURUA Prozesua
 4. 4. TESTUINGURUA Orio: biztanleria eta euskara Hazkundea urtero Gipuzkoa % 0,40 Eskualdea % 0,88 Orio % 1,92 1996 2011 Oriotarren hizkuntza-gaitasunaren bilakaera 5.800 biztanle 4.400 biztanle +% 30 2001 2014 Euskaldunak Ia euskalduna Erdalduna
 5. 5. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Lurraldea antolatzeko tresna, hurrengo urteetan udalerriko lurzorua nola erabiliko den definitzen eta arautzen da.ELE Informazio, analisia eta diagnostikoa Aurrerapen- dokumentua Behin- behineko onespena Behin betiko onespena Hasierako onespena TESTUINGURUA 2014ko ekaina 2014ko iraila 2016ko udaberria
 6. 6. TESTUINGURUA Orioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra lantzeko parte hartzeko prozesua
 7. 7. PALOTAK DIKE MUTIO ZABAL AIZPERRO FRONTOIA TESTUINGURUA
 8. 8. EMAITZA ETA ONDORIOAK ELE tresnaren aplikazioa 1- Galdetegi laburra bete 2- Galdetegi luzea bete, - gune bakoitzeko hiru aukerak aztertu - hipotesiak formulatu - galdetegi luzea bete, ñabardurak kontuan hartuz. 3- Puntuazioen taulak osatu, aukera bakoitzak desberdinduz
 9. 9. EMAITZA ETA ONDORIOAK Adibidea: Dike
 10. 10. EMAITZA ETA ONDORIOAK Ondorio orokor batzuk (1) Etxebizitza berriak eraikitzeak biztanle-kopurua handitzen duenez, ondorio kaltegarriak aurreikus ditzakegu euskararen ezagutzari dagokionez. Ondorio horien eraginak maila ezberdinak izango ditu: a) etxebizitza kopuruaren arabera b) etxebizitzak eraiki eta merkaturatzeko sistemaren arabera (BOEak, libreak...) c) sortzen diren ekipamenduen arabera ELEaren aplikazioaren emaitza: etxebizitzak eraikitzeak eragin moderatua eman dute kasu gehienetan.
 11. 11. EMAITZA ETA ONDORIOAK Ondorio orokor batzuk (2) Mutiozabal Ingurua eta ondare historikoa berreskuratzeak etxebizitza berriek izan dezaketen eragin negatiboa murriz dezake. Zonalde konplexua izanik, pixkanaka garatzeak neurri zuzentzaileen ezarpena erraztu dezake. Dike Etxebizitzen kopuruaren arabera neurtu da eragina eta moderatua da bi aukeratan, larria bestean. Dotazio bat aurreikusten denean, horren izaera ez jakiteak eraginak aztertzea zaildu egiten du.
 12. 12. EMAITZA ETA ONDORIOAK Ondorio orokor batzuk (3) Frontoia Eragin positiboa aurreikusi da, batez ere lehen aukeran: - etxebizitza kopurua baxua delako - herrigunean kokatuta dagoelako - kaleko topaguneak indartzen dituelako Palotak Etxebizitzen kopuruaren arabera neurtu da eragina, eta bi kasuetan larria da. Definizio falta handia dago, hala ere, zonalde honetan: dotazioak, azpiegiturak...
 13. 13. EMAITZA ETA ONDORIOAK Neurri zuzentzaileak Azken urteetako esperientziaren eraginez, Oriok martxan ditu jadanik balizko neurri zuzentzaileetako asko, hala nola: - Harrera-plana - Harremanak sustatzeko ekintzak - Hizkuntza ezagutzeko eta ikasteko neurriak - Orioko hizkera prestigiatzeko ekintzak - ...
 14. 14. EMAITZA ETA ONDORIOAK Hirigintzari dagozkion neurri zuzentzaileak Etxebizitza berriak eraikitzeak ekar ditzakeen ondorio kaltegarriak leuntzeko elkarbizitza sustatuko dutenak bultzatzea; harremanetarako espazioak herriko arnasgune gisa ulertu eta babestu, alegia. - espazio publiko eta ekipamendu sare osatu bat planifikatuz - haur eta gazteek gehien erabiltzen dituzten dotazioak indartu - adin-nahasketa eman dadin funtzioak nahastea, espazio publiko eta ekipamenduetan - etxebizitza eraikinetan bizilagunen arteko harremanak sortzeko tarteko espazioak sortuz BIZITZA ESPAZIO PUBLIKOA ERAIKINAK
 15. 15. EMAITZA ETA ONDORIOAK Irizpide Orokorrak 1. Garapen Jasangarriaren hiru ardatzak orekatu 2. Gizarteari dagokion ardatza indartu hiri eta herri bidezko eta bizigarriak sustatzeko 3. Bizigarritasunaren neurrietako bat euskara dela aitortu, arnasguneetako arnasguneak babestu eta indartuz
 16. 16. Zailtasunak galdetegian Galdetegiko galdera batzuen erantzunak airean geratu zaizkigu, ezin izan ditugu behar bezala erantzun, HAPOaren Aurrerapeneko dokumentuak ez dituelako ematen ELEak eskatzen dituen hainbat datu; fase honetan, zenbait jarduera definitzeko eskumenik ez dauka. Objektibotasuna bermatzea zaila izan da, galderen formulazioa dela eta. Determinatzaile edo mugatzaileak definitzeko beharra ikusten dugu. ELE TRESNARI EKARPENAK
 17. 17. Puntuazioarekiko zailtasunak Hierarkizazioa edo mailakatzea oso beharrezkotzat jotzen dugu, garrantzi oso desberdina duten galderek eragin berbera izan baitute puntuazioan. Hirigintzak epe luzeagoak eskatzen ditu: ELEan dagoen “une” parametroak beste balio batzuk jaso beharko lituzke. Hipotesietan aurreikusi ditugun zenbait ondorio ez dizkigu puntuazioak uste genuen neurrian berretsi. - Tresnak -75 puntutik +75 punturainoko aukera ematen duen arren, aukera oso ezberdinen arteko puntu desberdintasuna txikia da, batezbestekoaren ondorioz. - Zenbait parametro antzekoegiak dira kontzeptualki: “iraunkortasun”, “itzulgarritasun”, “berreskuragarritasun” eta “aldizkakotasun”, kasu. Honek puntuazioetan distorsioak eragin ditu. ELE TRESNARI EKARPENAK

×