Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Les dimensions  del resultat assistencialde l’Atenció Primària de Salut                         ...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS   Entorn assistencial (2003)  ...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    Els professionals de la sal...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS   OBJECTIU GENERAL:    Iden...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 1: CERCA BIBLIOGRÀFICA ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS     FASE 2: CERCA QUALITATIVA ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 2: CERCA QUALITATIVA (I...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 2: CERCA QUALITATIVA (I...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 1: CERCA BIBLIOGRÀFICA ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 1: CERCA BIBLIOGRÀFICA ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 2: CERCA QUALITATIVA  ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    FASE 3: CERCA QUANTITATIVA I...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    Limitacions del treball   ...
ÍNDEX:  JUSTIFICACIÓ  HIPÒTESIS  OBJECTIUS  METODOLOGIA  RESULTATS  DISCUSSIÓ  CONCLUSIONSLes dimensions del...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS     Relació evident entre els ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    Gran coincidència entre pro...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS     Correlació positiva en les...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS     Amb les dades recollides ...
JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS    Publicacions    • Mireia ...
La reflexió és la millor  forma d’aprenentatge.             Castilla del PinosLes dimensions del resultat a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut

579 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut

 1. 1. Les dimensions del resultat assistencialde l’Atenció Primària de Salut Tesi doctoral Mireia Sans i Corrales Director Joan Gené Badia Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008 Barcelona, 30 d’octubre de 2008
 2. 2. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 3. 3. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Entorn assistencial (2003) Atenció primària de salut (APS) Institut català de la salut (ICS) Els professionals sanitaris Resultats assistencials Necessitat d’avaluar Millora Rendir comptes societat Indicadors no universals APS Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 4. 4. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 5. 5. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Els professionals de la salut i els usuaris són els que millor poden definir les dimensions del resultat assistencial de lAPS. Els equips datenció primària de salut recullen informació rutinària que permet mesurar aquestes dimensions del resultat assistencial. En base a les dimensions del resultat assistencial de lAPS, podrem classificar els equips datenció primària de salut segons els seus resultats. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 6. 6. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 7. 7. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS OBJECTIU GENERAL: Identificar, definir, confirmar les dimensions del resultat assistencial dels equips d’Atenció primària de Salut de Catalunya. OBJECTIUS ESPECÍFICS: (1) Identificar a partir de la revisió de la bibliografia, els atributs de l’APS que incideixen directament sobre els seus resultats finals en quan a satisfacció, salut, i/o costos. (2) Definir les dimensions del resultat assistencial de l’APS a partir de les opinions de professionals i usuaris. (3) Confirmar quina és l’agrupació de les dimensions del resultat assistencial de l’APS que defineixen millor el resultat dels equips d’atenció primària, utilitzant les fonts d’informació rutinàries en gestió sanitària. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 8. 8. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 9. 9. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 1: CERCA BIBLIOGRÀFICA Medline i Cochrane Paraules clau: “Primary health” o “family practice” o ”family physician”) i (“Outcome assessment” o “process assessment”. S’apliquen criteris d’inclusió i d’exclusió. Es recullen diferents variables i Indicadors d’avaluació relacionats amb les dimensions salut, satisfacció i/o costos. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 10. 10. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 2: CERCA QUALITATIVA (I) Diferents actors vinculats a l’APS. Tècniques de grups nominals i focals. Fase de disseny: Criteris per a la selecció dels participants-informants Criteris per a la selecció dels Criteris per a la selecció dels professionals usuaris - Sexe - Sexe - Temps d’exercici professional - Àmbit geogràfic de residència o - Trajectòria professional de pràctica assistencial - Àmbit geogràfic de residència o - Edats de pràctica assistencial - Ús de diferents serveis - Pràctica assistencial en APS - Lloc de procedència (autòcton, - Empresa on exerceixen immigrant) - Direcció clínica (direcció per - Situació laboral objectius). - Nivells d’estudis Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 11. 11. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 2: CERCA QUALITATIVA (II) Disseny dels grups nominals i els grups focals Grup A Medicina de família i pediatria 10 participants Infermeria i treballador social Grup B 11 participants Professionals de la UAAU Grup C 11 participants Metges d’altres especialitats Grup D 10 participants Usuaris sense estudis o estudis primaris Grup E1 6 participants Grup E2 Usuaris estudis grau mitjà o universitari 7 participants Gestors, farmacèutics farmacòlegs i tècnics de salut Grup F 10 participants Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 12. 12. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 2: CERCA QUALITATIVA (III) Disseny de la pregunta i convocatòria: Respecte els serveis que hauria d’oferir l’APS, quins són els aspectes que s’haurien de valorar? Fase de desenvolupament i Pla d’acció Presentació dels investigadors, del tema, de la tècnica, Execució de la tècnica, Acomiadament, Gestió d’impressions. Sistematització dels registres i codificació Marc d’anàlisi de les dades, categorial temàtic Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 13. 13. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (I) 267 equips d’atenció primària Bases de dades rutinàries: - Base de dades estructural dels equips (EAP), - Enquesta de satisfacció de l’usuari (SU), - Enquesta de qualitat de vida professional(QVP) - Base de dades de prescripció farmacèutica(CF) - Dades sociodemogràfiques (cens INE) - Dades de mortalitat. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 14. 14. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (II) Variables d’estudi: Variables seleccionades Font Dimensions Variables seleccionades Font Dimensions - Satisfacció organització serveis SU Accessibilitat - “Estimació” durada mitjana de visites: EAP Contenció i als serveis orientació - Satisfacció horaris de visita SU Ràtio: Visites totals / Plantilla enfront problemes - Satisfacció informació general SU - Satisfacció tracte personal del metge SU socials i - Satisfacció atenció telefònica SU - Satisfacció tracte personal de SU psicològics l’infermeria - Ràtio:població atesa/població EAP assignada - Satisfacció tracte personal de la UAAU SU - Ràtio: Plantilla / Població assignada EAP - Satisfacció resolució problemes de SU l’usuari - Satisfacció explicacions,informacions SU Accessibilitat MF Cultural - Satisfacció atenció a les demandes de SU Empatia l’usuari - Satisfacció explicacions,informacions SU INF - Satisfacció respecte a la intimitat de SU l’usuari - Satisfacció explicacions,informacions SU UAAU - Estàndard de qualitat farmacèutica CF Prescripció - Ràtio: Visites totals / Població atesa EAP - Import líquid farmàcia estandarditzat CF per grups edat - Valoració suport dels superiors QVP Coordinació dintre de - % Consum antidepressius recomanats CF Salut mental - Valoració suport dels companys QVP l’equip - Valoració sobre rebre informació QVP - % Consum ansiolítics recomanats CF dels resultats treball - % Consum antihipertensius recomanats CF Prevenció i - Valoració sobre escoltades les QVP maneig de propostes del treballad - % Consum diabètics recomanats CF patologies cròniques - Satisfacció coordinació metge de SU Coordinació - % Consum asmàtics recomanats CF família -especialista MF - especialistes Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 15. 15. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (III) Anàlisi factorial confirmatori de les dimensions identificades a la fase qualitativa Estimació dels paràmetres amb el mètode de màxima versemblança Correlacions entre dimensions i errors de mesura en base als valors dels índex de modificació. L’elecció del millor model es basa en les diferències de χ2 entre models consecutius i en l’índex de bondat dajust corregit. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 16. 16. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 17. 17. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 1: CERCA BIBLIOGRÀFICA (I) Articles potencialment rellevants N=356 Articles exclosos perquè no tenien cerca basada en dades principals. (N=16) Articles per avaluació detallada n=339 Articles exclosos perquè no avaluaven com a mínim un atribut de MFiC. (n= 298) Articles exclosos perquè els indicadors d’avaluació no estaven relacionats amb salut, satifacció, cost. (n=25) Articles seleccionats per l’anàlisi N = 17 Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 18. 18. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 1: CERCA BIBLIOGRÀFICA (II) components de l’Atenció Primària i resultats * Continuïtat * Duració Visita * Relació Satisfacció Metge-Pacient Salut * Activitats Preventives Accessibilitat * Relació amb costs Coordinació Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 19. 19. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 2: CERCA QUALITATIVA Quatre dimensions del resultat assistencial de l’AP: Accessibilitat als serveis, Coordinació-continuïtat de l’atenció, Relació entre professionals i usuaris i, Qualitat cientificotècnica-capacitat resolutiva. Elements clau en totes dimensions: Qualitat de la prescripció Equitat Satisfacció Eficiència Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 20. 20. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (I) 213 EAP seleccionats dels 267 gestionats per l’ICS 54 EAP exclosos per manca de dades EAP inclosos EAP no inclosos n=213 n=54 Sig. Rural 90 (85.71%) 15 (14.29%) Urbà n (%) 123 (75.93%) 39 (24.07%) 0.052 % Població assignada major mitjana de 60 anys (desv.típ.) 17.07 (4.57) 18.45 (5.83) 0.109 Nivell socioeconòmic: S1 (molt alt) 28 (82.35%) 6 (17.65%) S2 80 (83.33%) 16 (16.67%) S3 71 (76.34%) 22 (23.66%) S4 (molt baix) n (%) 34 (77.27%) 10 (22.73%) 0.627 mitjana % Immigrants (desv.típ.) 8.99 (4.75) 10.44 (6.67) 0.068 Mitjana Any inici de la reforma (desv.típ.) 1993.60 (4.82) 1993.04 (4.23) 0.433 Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 21. 21. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 3: CERCA QUANTITATIVA (II) Models FC: Sig. AGFI Accessibilitat als serveis Model 4 Coordinació i continuïtat 0.776 dimensions Relació professionals-usuaris Qualitat científic-tècnica i cartera de serveis Accessibilitat serveis-relació equip (MF-U) Model 3 Coordinació i continuïtat 0.918 0.778 dimensions Qualitat científic-tècnica i cartera de serveis Model 2 Accessibilitat als serveis <0.001 0.701 dimensions Qualitat científic-tècnica i cartera de serveis El model que millor ha ajustat l’estructura de les dades és la que consta de tres dimensions. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 22. 22. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS FASE 3: CERCA QUANTITATIVA III Organització Serveis (Sat. Usuari) Horaris Visita (Sat. Usuari) Atenció Telefònica (Sat. Usuari) Accessibilitat Explicacions-Informació metge(Sat. Usuari) Relació MF-U Explicacions-Informacióinfermer(Sat.Usuari) Atenció Demandes (Sat. Usuari) Resolución Problemes (Sat. Usuari) Respecte Intimitat (Sat. Usuari) Visites Adults/MF (temps dedicació usuari) Assignats/Metges (carga treball) Suport Superiors (CVP) Coordinació Soport Companys (CVP) Equip Informació rebuda-Resultats Treball (CVP) Propostes propies escoltades-Aplicades QVP Estàndard qualitat (Farmàcia) % Depressius Recomenats (Farmàcia) Qualitat % Anshiolítics Recomenats (Farmàcia) % Antihipertensius Recomenats (Farmàcia) Cientificotècnica %Asmàtics Recomenats (Farmàcia) %antidiabètics Recomenats (Farmàcia) %Import Líquid F/Assignatsponderant edat Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 23. 23. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 24. 24. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Limitacions del treball La majoria de treballs només avaluen associacions entre variables i no relacions causals entre elles. S’ha de provar el model en altres contexts, per obtenir evidència externa. Aplicacions pràctiques Les 4 dimensions esmentades haurien de registrar l’avaluació dels EAPS i haurien de determinar la seva evolució. No seria convenient avaluar els EAPS i posar incentius en activitats que no siguin les del model provat. Encara que no hi hagi evidència dels altres atributs de l’APS, no podem pressuposar que hi ha evidència contraria i, per tant, cal seguir investigant per fabricar aquesta evidència. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 25. 25. ÍNDEX: JUSTIFICACIÓ HIPÒTESIS OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS DISCUSSIÓ CONCLUSIONSLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 26. 26. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Relació evident entre els atributs de la medicina de família i els resultats del servei mesurats amb indicadors de satisfacció, salut i/o cost. La satisfacció associada amb l’accessibilitat, la continuïtat de l’atenció, el temps de consulta i la relació metge-pacient. La millora en la salut relacionada amb la continuïtat, el temps de consulta, la relació metge- pacient i l’aplicació de mesures preventives. Aquestes darreres, també mostren mostren ser cost-efectives en AP. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 27. 27. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Gran coincidència entre professionals i usuaris al definir els components del resultat de l’APS. Identifiquen quatre dimensions del resultat d’APS: accessibilitat als serveis, coordinació-continuïtat amb altres nivells. Relació entre professionals i usuaris Qualitat cientificotècnica dels equips d’AP i cartera de serveis La relació metge-pacient apareix com element clau. Equitat, satisfacció i eficiència, apareixen com a eixos transversals. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 28. 28. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Correlació positiva en les dimensions: “relació metge- pacient, accessibilitat i coordinació d’equip”. Dimensió “relació professional-pacient i accessibilitat” relacionada amb: organització dels serveis, adequació dels horaris de visita, satisfacció amb l’atenció telefònica, qualitat de les explicacions, atenció a les demandes, resolució dels problemes i respecte a la intimitat. Dimensió “coordinació de l’equip” relacionada amb el suport dels companys. Dimensió “qualitat cientificotècnica” relacionada amb: indicador global de l’estàndard de qualitat farmacèutica i percentatge de prescripció d’antihipertensius recomanats. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 29. 29. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Amb les dades recollides rutinàriament pels Equips d’Atenció Primària de Salut es pot avaluar els centres d’APS en les dimensions de resultat identificades en la revisió bibliogràfica i de l’opinió de professionals i usuaris: Relació personal entre professionals i usuaris Accessibilitat, Coordinació interna de l’equip Qualitat cientificotècnica. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 30. 30. JUSTIFICACIÓ _ HIPÒTESIS _ OBJECTIUS _ METODOLOGIA _ RESULTATS _ DISCUSSIÓ_ CONCLUSIONS Publicacions • Mireia Sans-Corrales, Enriqueta Pujol-Ribera, Joan Gene-Badia, Maria Isabel Pasarin-Rua, Begoña Iglesias-Pérez, Josep Casajuana-Brunet Family medicine attributes related to satisfaction, health and costs. Family Practice, february 3, 2006 • Enriqueta Pujol Ribera, Joan Gené Badia, Mireia Sans Corrales, Laura Sampietro-Colom, Maria Isabel Pasarin Rua, Begoña Iglesias-Pérez, Josep Casajuana-Brunet, Georgia Escaramis-Babiano. El producto de la atención primaria definido por profesionales y usuarios. Gaceta Sanitaria 2006;20(3) • Joan Gené-Badia MD, Carlos Ascaso, Georgia Escaramis-Babiano, Laura Sampietro-Colom, Arantxa catalán, Mireia Sans-Corrales, Enriqueta Pujol. Personalised care, access, quality and team coordination are the main dimensions of family medicine output. Family Pracice, novembre, 2006 Comunicacions • XXIII Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología (Noviembre 2005)Carlos Ascaso, Geòrgia Escaramís, Joan Gené, , Mireia Sans, Enriqueta Pujol, Laura Sampietro, Maribel Pasarín. Calidad sanitaria de los Equipos de Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud. Les dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008
 31. 31. La reflexió és la millor forma d’aprenentatge. Castilla del PinosLes dimensions del resultat assistencial de l’Atenció Primària de Salut. 2008

×