Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FÒRUM DE LA PROFESSIÓ MÈDICA 3.2012

284 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FÒRUM DE LA PROFESSIÓ MÈDICA 3.2012

 1. 1. FÒRUM DE LA PROFESSIÓ MÈDICA Àmbit d’Atenció PRIMÀRIA “La veu dels professionals”G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 2. 2. La veu dels professionals Components grup Gestió d’equips 22 Professionals: Leonor Ancochea; Josep Lluís Ballvé; Nieves Barragán; Mercè Botinas; Magda Bundó; Juan Fdo. Fernández; Elisenda Florensa; Maria Gassó; Joan Gené; Albert Ledesma; Esther Limón; M. Antònia Llauger; Lola Lumbreras; Núria Martínez; Concepció Medina; Cristina Moliner; Juan José Montero; Rosa Morral; Marcel Prats; Laura Sebastian; Eduard Serrat; Antoni Sisó. Coordinació: Mireia Sans CorralesG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 3. 3. La veu dels professionals Components grup Gestió d’equips 22 Professionals: Leonor Ancochea; Josep Lluís Ballvé; Nieves 1ª reunió- juny: metodologia de treball Juan Fdo. Barragán; Mercè Botinas; Magda Bundó; Fernández; Elisenda Florensa; Maria Gassó; Joan Treball onAlbert juliol-agost-setembre M. Antònia Gené; line: Ledesma; Esther Limón; Llauger; Lola Lumbreras; Núria Martínez; bibliografia, document individual i grupal Concepció Medina; Cristina Moliner; Juan José Treball presencial: setembre-octubre Laura Montero; Rosa Morral; Marcel Prats; Sebastian; Eduard Serrat; Antoni Sisó. 3 reunions per consensuar i votar prioritzacions Coordinació: Mireia Sans CorralesG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 4. 4. Premisses L’Atenció Primària ha de ser l’eix vertebrador del sistema sanitari. La sostenibilitat implica canvis. S’ha de replantejar el nou finançament, en especial l’assignació a l’AP. Tots hi tenim responsabilitat, l’administració, els professionals i els ciutadans.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 5. 5. Propostes Apostar pel model capitatiu com a instrument primordial per a la integració de serveis, la gestió coordinada i la continuïtat assistencial, amb aliances entre proveïdors. Els resultats s’han de mesurar en millores de salut ajustades per risc i en termes de costos. Especialitzada: per activitat Atenció Primària: per estarG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 6. 6. Propostes Canvi en el contracte de compra que situï l’AP com a centre del sistema sanitari. Dotar l’AP dels recursos suficients per poder comprar les diferents proves complementàries, els serveis de l’atenció especialitzada, laboratoris i centres de diagnòstic sota criteris d’eficiència, proximitat, rapidesa i qualitat.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 7. 7. Propostes Redefinir cartera de serveis concretant quins programes, exploracions, fàrmacs i activitats són necessàries i imprescindibles segons l’eficàcia, eficiència i la millor evidència científica.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 8. 8. Propostes Apostar x l’autogestió, corres- ponsabilització i l’autonomia professional tant des del maneig dels recursos com de l’organització de l’equip. La fórmula de gestió més propera al professionalisme.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 9. 9. Propostes Introduir professionals en els òrgans de govern de les empreses. Orientació estratègica cap a les necessitats de salut, ja que les opinions estarien més basades en l’evidència científica, l’experiència assistencial i en el llarg terminiG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 10. 10. Propostes Incentivar la capacitat resolutiva La capacitat resolutiva, implica deixar de fer, per poder fer ... Per la consecució de la millora dels nivells de salut i de la millor utilització dels recursos disponibles.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 11. 11. Propostes Potenciar competències de tots els professionals de L’AP. cap professional ha de realitzar tasques ni assumir responsabilitats que pugui realitzar un altre professional, en el nivell competencial més eficient.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 12. 12. Propostes Nous fons de finançament a través de taxes ... taxes dels carburants, tabac, alcohol, IRPF, etc... Recaptar diners per altres vies i revertir directament al sistema sanitari, sense que estigui vinculat a la utilització dels serveis.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 13. 13. Propostes Professionalització dels càrrecs directius Establir una designació basada en mèrits professionals i personals; un sistema de requisits mínims per poder exercir un càrrec directiu. Introduir una normativa que garanteixi l’absència de conflictes d’interèsG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 14. 14. Propostes Potenciar TIC: sistemes d’informació. Les TIC són instruments essencials per garantir la integració de serveis, la continuïtat assistencial i noves maneres de relacionar-nos amb els pacients.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 15. 15. Altres Propostes Facilitar la lliure elecció d’especialista i centre. Racionalitzar la xarxa amb diferents proveïdors d’atenció primària. Afavorir la desfuncionarització. Integrar els equips de suport i reordenar els serveis d’urgènciesG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 16. 16. Punts clau Fomentar un pacte d’estat de sanitat, que n’eviti utilitzacions partidistes. Assegurar un mapa sanitari on s’asseguri una justa i equitativa provisió de serveis a tota la població de Catalunya, sense desequilibris injustificats. Els polítics han de comprometre’s i recolzar les mesures adoptades de forma transparent, clara i explicant-ho a la població.G2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió
 17. 17. g rà ci e s! M oltes http://www.comb.cat/cat/altres/forum/home.aspG2: Grup Gestió d’equips i autonomia de gestió

×