Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
XVII Jornades Tècniques ACEBA

Estem els professionals
de la salut connectats?

Dra. Mireia Sans
MFiC, Directora Unitat Ge...
Societat actual

XVII Jornades Tècniques ACEBA
OBERTS A LA COMUNITAT
Accés als serveis
59% internautes,
amb smartphone
77%, es connecta
cada dia a Internet

23% internautes
tenen una tablet
4...
Quan i com accedeixen?
+ 1 pantalla

¡Mobilitat!

Font: Informe Telefónica, juliol 2012
Catalunya, realitat digital
r
nado
ordi
75,7% connexió
71% mòbils
96%
t
terne
iari in TW
ús d FB o
72% % a
5-65 %% Li
9
20...
i, la salut interessa?

48% dels

internautes utilitza
Internet com a font
d’informació en salut

Es busca sobre:
malaltie...
Renuncies a la presencialitat
a
ió, canvia la form
La digitalitzac
itats quotidianes
de realitzar activ

rovat,
persones q...
Professional actual
Hàbits digitals Estats Units
Plataformes socials per
promoure/compartir/
difondre activitats
Professionals

...Vumedi, web...
Hàbits digitals metges Espanya
3.000 enquestes:
16% respostes

Incipient ús de les XS
FB, YT, TW …
Font: Estudio hábitos d...
Hàbits digitals metges BCN
%
s: 3 7
e
metg XS
116
a
72% d’ús
26,5% ional
s
rofes
p

48% utilit
at x FC
45% reco
mana
enlla...
Gup societat i metges

Secció de metges e-salut del COMB
Secció de metges e-Salud
Objectius Secció
 Sensibilitzar als col·legiats en l’ús de
les TICs
 Potenciar la generació i transferència
de coneixeme...
Línies estratègiques Secció
• Formació /
educació mèdica
• Jornades
salut20comb
• Recerca
• Legaldeontològica
• Aliances

...
I Jornada #salut20comb
-

I: Xarxes Socials
200 assistents
850 tweets
825 streaming
11/29 noves iniciatives
TT a Barcelona
II Jornada #salut20comb
II- Aplicacions mòbils
- 289 assistents
- 1.250 tweets
- 500 streaming
- 10/29 noves apps
- TT Esp...
Conclusions
 La societat està digitalitzada i connectada
 Els professionals de la salut, poc
 Les TIC/XS proporcionen n...
Moltes gràcies!
Dra. Mireia Sans
MFiC, Directora Unitat gestió Hospitalet Nord
msans@ambitcp.catsalut.net
Twitter: @Mireia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Estem els metges connectats? acebas-11 2013

617 views

Published on

Los Médicos deberíamos estar conectados? Lo estamos? sección de médicos e-salud

Published in: Technology

Estem els metges connectats? acebas-11 2013

 1. 1. XVII Jornades Tècniques ACEBA Estem els professionals de la salut connectats? Dra. Mireia Sans MFiC, Directora Unitat Gestió Hospitalet Nord msans@ambitcp.catsalut.net @MireiaSansC 14 de novembre de 2013 Hotel Alimara, Barcelona Algunas imágenes de esta presentación, han sido obtenidas de diferentes recursos online. Dada la gran diversidad de sitios que existen es difícil saber la autoría de las mismas. No obstante, si los autores desean su reconocimiento o eliminación, no tienen más que indicarlo.
 2. 2. Societat actual XVII Jornades Tècniques ACEBA OBERTS A LA COMUNITAT
 3. 3. Accés als serveis 59% internautes, amb smartphone 77%, es connecta cada dia a Internet 23% internautes tenen una tablet 46% es connecta cada dia a Internet Font: IV estudio IAB/elogia Spain sobre Mobile Marketing, enero 2013 i, informe Telefónica 2012
 4. 4. Quan i com accedeixen? + 1 pantalla ¡Mobilitat! Font: Informe Telefónica, juliol 2012
 5. 5. Catalunya, realitat digital r nado ordi 75,7% connexió 71% mòbils 96% t terne iari in TW ús d FB o 72% % a 5-65 %% Li 9 20 s X S: , ri usua 8-55ª Perfil es, 1 n % do lladores 79 treba ectadors p % es 78 Font: Informe Telefónica, juliol 2012. IV estudio anual redes sociales, enero 2013, elogia/iab
 6. 6. i, la salut interessa? 48% dels internautes utilitza Internet com a font d’informació en salut Es busca sobre: malalties, medicaments i nutrició 65’4% 1/5 mòbil/tablet, te 1 app de salut (Exercici, dieta i pes) El busca informació abans o després de tenir una cita mèdica Fonts: Las TIC en los hogares españoles. XXXIII Oleada (Julio-Septiembre 2011). Telefonica, 2012. La Sociedad en Red. Informe anual 2011. Edición 2012. Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI (ONTSI). Mobile health 2012. Susannah Fox, Maeve Duggan. Pew Research Center’s Internet & American Life Project. Novembre 2012. http://pewinternet.org/Reports/2012/Mobile-Health.aspx. IV estudio anual de redes sociales, I.13, elogia/iab.
 7. 7. Renuncies a la presencialitat a ió, canvia la form La digitalitzac itats quotidianes de realitzar activ rovat, persones que ho han p 2 de cada 3 te a formats físics respec renunciarien formats digitals. Salut on-line!!!! Font: Informe Telefónica, juliol 2012
 8. 8. Professional actual
 9. 9. Hàbits digitals Estats Units Plataformes socials per promoure/compartir/ difondre activitats Professionals ...Vumedi, webinars 70.347: 3,96% 23% MFiC 31% INF sitius dispo s ús de r teme Gran ils pe ! mòb onals i ofess W!!! pr T pps , A Font:use of social media and mobile by healthcare professionals. AMN healthcare 2012. Increased Use of Twitter at a Medical Conference: A Report and a Review of the Educational
 10. 10. Hàbits digitals metges Espanya 3.000 enquestes: 16% respostes Incipient ús de les XS FB, YT, TW … Font: Estudio hábitos digitales del medico general y de família espanyol Doctors' use of social media. April 2013 . Current and future impact of apps on the practice of Family Medicine 8.2013
 11. 11. Hàbits digitals metges BCN % s: 3 7 e metg XS 116 a 72% d’ús 26,5% ional s rofes p 48% utilit at x FC 45% reco mana enllaços p acients 70% bene fici pacients Font: Enquesta Observatori COMB, març 2012
 12. 12. Gup societat i metges Secció de metges e-salut del COMB
 13. 13. Secció de metges e-Salud
 14. 14. Objectius Secció  Sensibilitzar als col·legiats en l’ús de les TICs  Potenciar la generació i transferència de coneixement en el seu ús  Detectar les necessitats de formació i d’informació i organitzar activitats formatives adients  Potenciar les relacions amb representats d’altres professions, especialment les tècniques, que tenen incidència en el desenvolupament de les TIC  Coherència deontològica
 15. 15. Línies estratègiques Secció • Formació / educació mèdica • Jornades salut20comb • Recerca • Legaldeontològica • Aliances • Web • Observatori – WMA – Apps – Telemedicina – Selfmonitoring – e-health – Comunitats Virtuals
 16. 16. I Jornada #salut20comb - I: Xarxes Socials 200 assistents 850 tweets 825 streaming 11/29 noves iniciatives TT a Barcelona
 17. 17. II Jornada #salut20comb II- Aplicacions mòbils - 289 assistents - 1.250 tweets - 500 streaming - 10/29 noves apps - TT Espanya (>316 usuaris)
 18. 18. Conclusions  La societat està digitalitzada i connectada  Els professionals de la salut, poc  Les TIC/XS proporcionen nous canals de comunicació: pacients, professionals i societat  Cal conèixer les diferents eines, formar-nos en el seu ús i adaptar-les al nostre entorn  Cal garantitzar estàndards de privacitat, confidencialitat i deontològics  La secció metges e-salut, pot ajudar-te! XVII Jornades Tècniques ACEBA OBERTS A LA COMUNITAT
 19. 19. Moltes gràcies! Dra. Mireia Sans MFiC, Directora Unitat gestió Hospitalet Nord msans@ambitcp.catsalut.net Twitter: @MireiaSansC Agraïments: Membres de la secció e-salut XVII Jornades Tècniques ACEBA OBERTS A LA COMUNITAT

×