Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barreras tecnológicas para la eAdministración

215 views

Published on

Caso simulado de implantación del procedimiento de resolución de quejas y sugerencias

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Barreras tecnológicas para la eAdministración

  1. 1. Dificultats tecnològiques en la implantació del procediment de Queixes i Suggeriments Ajuntament de Santa Maria de l’Espàrrec
  2. 2. De com una bona iniciativa pot esdevenir un greu problema ....  El Projecte de Queixes i Suggeriments es planteja com una alternativa per a la utilització de les noves tecnologies en un procés clau.  És una iniciativa que s’adopta amb entusiasme.  Però acaba amb un desastre....!!!  Més de 300 posts en el mur de l’Alcalde, un ple mogut i una iniciativa a change.org per denunciar l’estat d’uns equipaments municipals.  L’alcalde pregunta: Què hem fet malament!!!!!
  3. 3. La investigació ens dóna les pistes (i)  La Cap de l’OAC: “Què és Twitter?”  El Cap de Servei 1: “No he contestat les peticions perquè tinc molta feina”  El Cap de Servei 2: “Això no ens afecta.... És una guerra política”  El cap de manteniment: “Nosaltres necessitem ordres escrites. Això de la tecnologia no va amb nosaltres”  La tècnica que implementa el procediment: “A mi m’han destinat a un altre servei ....”  Un ciutadà: “He aconseguit presentar una queixa. Jo crec en la tecnologia”
  4. 4. La investigació ens dóna pistes (i II)  Una altra ciutadana: “A mi la senyal només m’arriba si pujo al pis de dalt”  El cap de l’oposició: “Ho he agafat perquè estava disponible....”  El cap d’informàtica: “L’aplicació està feta. Però sola no va”  Tècnic informàtic: “Crec que manca cultura digital”  Secretari: “Aquest invent, com s’ha regulat?”  Un altre ciutadà: “Jo sóc instagrammer! Què és l’eTRAM?
  5. 5. Les claus tecnològiques del fracàs (I)  No hem utilitzat adequadament les xarxes socials:  Cal una presència amb valor afegit  Una presència única i no segmentada  Respondre a la immediatesa del llenguatge de les xarxes.  Cal aprofitar tot el valor que ens aporten les aplicacions socials  Hem implementat el procediment sense un marc sòlid i integrat  Cal regular internament l’Administració Electrònica  L’eAdministració ha de formar part de l’esforç de la simplificació administrativa  eAdministració fora i també dins.  La tecnologia no pot ser una càrrega. Ha de ser una oportunitat!  Sabíem si era accessible?  Hem tingut en compte la usabilitat?  I la interoperatibilitat?
  6. 6. Les claus tecnològiques del fracàs (II)  No tenim en compte que el canvi tecnològic implica un canvi molt profund les formes de producció administrativa  Noves competències professionals  La nova cultura electrònica del treball del coneixement  No disposem d’un ecosistema d’infraestructures i serveis segurs, encara.  L’eAdministració es basa en la confiança  Cal acudir als serveis d’altres ens  No fem un retorn adequat de la informació  L’eAdministració ha de servir també per retre comptes i per potenciar el Bon Govern

×