Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Słownik regionalizmu

223 views

Published on

Słowniczek regionalizmu

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Słownik regionalizmu

  1. 1. SŁOWNICZEK ZWROTÓW DOTYCZĄCYCH REGIONALIZMU POLAND PORTUGAL
  2. 2. SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI Zakres: regionalizm, ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul Pojęcia ogólne- general phrases historia i tradycje Portugalii- history and traditions of Portugal historia i tradycje Polski- history and traditions of Poland ważne wydarzenia z historii Costa Azul- important events of Costa Azul's history ważne wydarzenia z historii Podkarpacia- important events of Podkarpacie's history historia miasta- history of the city ginące zawody- disappearing professions kultura ludowa- folk culture stroje ludowe- folk costumes muzyka ludowa- folk music tańce ludowe- folk dances potrawy regionalne- regional dishes degustacja potraw- food tasting twórcy ludowi- folk artists regionalne instytucje kulturalne- regional cultural institutions dorobek kulturowy- cultural heritage zwiedzanie muzeum- sightseeing the museum muzeum etnograficzne- ethnographic museum atrakcje turystyczne- tourist attractions skansen- museum budownictwo drewniane- wooden architecture obiekty sakralne- sacral objects kapliczki- shrines obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie)- industrial objects
  3. 3. kolekcja ikon- collection of icons judaiki- jewish items Zwyczaje świąteczne ,Boże Narodzenie- Christmas traditions Polska: Poland Wigilia Bożego Narodzenia- Christmas Eve wróżby- divination stół wigilijny- christmas table opłatek- wafer dania bezmięsne- meatless dishes pierogi- dumplings gołąbki- stuffed cabbage kapusta z grochem- cabbage with peas zupa grzybowa- mushroom soup barszcz z uszkami kasza- groats ryby- fishes karp smażony- fried carp kutia kolędowanie- carolling pasterka- shepherdess Portugalia: Portugal
  4. 4. Wielkanoc w Rzeszowskiem- Easter in Rzeszowskiem Palmowa Niedziela- palm sunday święcenie palm- blessing of palms Wielki Piątek- Good Friday święcenie ognia- blessing of fire święcenie pokarmów- blessing of food pisanki- easter eggs wystrzały petard- bang of firecrackers Lany Poniedziałek- wet monday straże grobowe- grave guard Easter in Costa Azul Warsztaty garncarskie- pottery workshops pracownia ceramiczna- ceramic workshop zagroda garncarska- pottery farm glina- clay garncarstwo rzeszowskie- Rzeszów's pottery koło garncarskie- potter's wheel toczenie na kole- roll on the wheel rzeźba w glinie- sculpting in clay piec garncarski- pottery furnance piec plenerowy opalany drewnem- outdoor coal-fired furnance piec elektryczny- electric furnance techniki wypalania- firing technique
  5. 5. kogutki z gliny- clay roosters aniołki z gliny- clay angels puzzle z gliny- clay puzzles techniki wypalania kafli- tile firing techniques malowanie azulejos- painting shallows farby- paint Warsztaty wikliniarskie- wickering workshop wiklina- wicker wiklina brązowa- brown wicker wiklina biała- white wicker korzenie drzew iglastych- roots of conifers gałązki derenia- twigs of dogwood centrum wikliniarstwa- wickering center wiklinowe wyroby artystyczne- wicker works of art wiklinowe wyroby użytkowe- wicker consumer products koszykarstwo- basketry nóż- knife żelazne widełki do ściągania kory- forks for stripping bark obcęgi- pincers młotek- hammer wyplatanie- weaving przedmioty z wikliny (kosze, bujany fotel)- wicker things instalacje przestrzenne- spatial installations rzeźba wiklinowa- wicker sculpture Warsztaty malowania na szkle- painting on glass malowanie na szkle- painting on glass
  6. 6. farby do szkła- glass paints konturówka ołowiana- lead liner szablony- templates szklana płytka- glass plate pędzelek- paintbrush rozpuszczalnik- solvent techniki malowania na szkle- technique of painting on glass święte obrazki ludowe- folk holy images Warsztaty wypieku pieczywa- baking bread mąka- flour ziarna- grain otręby- bran ciasto- pie wyrabianie ciasta- cake production formowanie bochenków- forming loaves piec chlebowy- bread oven rozpalenie ognia w piecu- lighting a fire in the oven pieczenie chleba- baking bread chleb na zakwasie- sourdough bread pieczywo obrzędowe: kołacze, pierniki- rite bread: cakes, gingerbreads proziaki Warsztaty tkania- weaving warsztat tkacki- loom krosno tkackie- weaving loom techniki tkania- weaving techniques osnowa- warp
  7. 7. wełna- wool len- flax konopie- hemp płótno lniane- linen canvas kilimy- tapestry dywany- carpeting odzież- clothing koce- blankets worki- bags Warsztaty bibuł karskie- tissue paper workshop plastyka obrzędowa- ritual vividness bibuła- blotting paper kwiaty bibułkowe- tissue paper flowers bukiet weselny- wedding bouquet dożynkowy wieniec- harvest wreath wielkanocna palma- easter palm Warsztaty wyrobu sera- cheese production wytwórnia sera- cheese factory mleko- milk serwatka- whey metody wytwarzania sera- methods for preparing cheese rodzaje serów- kinds of cheeses Warsztaty wędzenia ryb- fish smoking ryby- fishes
  8. 8. tradycyjne metody łowienia ryb- traditional methods of fishing przetwarzanie ryb- fish processing wędzenie- to smoke-dry

×