Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podziemna trasa turystyczna

86 views

Published on

a

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podziemna trasa turystyczna

 1. 1. PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA UNDERGROUND TOURIST ROUTE
 2. 2.  W samym sercu Rzeszowa, tuż obok ratusza znajduję się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej. Ciąg znajdujących się pod rynkiem kilkudziesięciu korytarzy i piwnic to pozostałość magazynów i składów towarów pamiętających jeszcze czasu średniowiecza  Just beside the Town hall In the very heart of Rzeszow there is an entrance to the Underground Tourist Route. It is a route consisting of dozens of corridors and cellars under the market square , and is the remains of old warehouses and storage spaces dating back to the Middle Ages.
 3. 3. MARKET AND , UNDERGROUND
 4. 4. O TRASIE ROUTE  Cała trasa liczy 369 m długości , a najgłębsze z korytarzy sięgają 10 m pod płytą rynku. Świat zatrzymał się tutaj w XVII, XVII, a może XIX wieku, gdy korytarze i piwnice były potrzebne ówczesnym rzeszowianom, zajmującym się przede wszystkim handlem. W ciasnych, otoczonym wałami mieście trudno było o odpowiednie magazyny, dlatego drążono je jako piwnice pod przyległymi do rynku domami, Less, miękka pylasta skała, na której ulokowano stary Rzeszów ułatwiała pracę, więc biegiem lat piwnice wychodziły pod rynek łączyły się i krzyżowały, często na różnych poziomach
 5. 5.  The whole route is 369 meter long, and the deepest of the corridors goes down as far as ten meter under the market above. The world seemed to congregate here in the 16th, 17th, and even the 19th, centuries . A crammed town surrounded by river embankments lacked suitable storage space. Therefore cellars were dug under the buildings surrounding the market square. Loess, A soft and dusty rock on which Rzeszow is located meant the task of excavating the tunnels was easier, so that with years of digging the network of cellars different levels branched out under the market square
 6. 6. ODCISKI PALCÓW SPRZED WIEKÓW  Przez stulecia powstał w ten sposób labirynt, który do dzisiaj przetrwał tylko w części. To , co w ciągu ostatnich prawie 30 lat udało się ocalić pieczołowicie zabezpieczono lub zrekonstruowano. Od 2001 r. piwnice pod rynkiem tworzą Podziemną Trasę Turystyczną, atrakcje dla mieszkańców Rzeszowa i coraz liczniejszych jego gości. Zwiedzając podziemia, warto zwrócić uwagę na znajdujący się w budynku wejścia plan Rzeszowa wykonany w 1762 r. przez Holendra – K.H Wiedemanna oraz fotografie XIX-wiecznego Rzeszowa. Nico dalej – w Komorze Łukowej- możemy zobaczyć na kilkusetletniej cegle ślady, najpewniej dłoni rzemieślnika, który ręcznie je formował. W kolejnym korytarzu, zwanym Herbowym, znajduje się zbiór 21 herbów ziem Rzeszowa, na których ówcześnie był usytuowany oraz jego niegdysiejszych właścicieli.
 7. 7. A FOOTPRINT FROM THE PAST  The underground labyrinth has only partially survived mainly due to the damaging influences of time and damp. What has been rescued in the last 30 years has been immediately protected and renovated. Since 2001 the cellars and tunnels under market square have constituted the Underground Tourist Route- a tourist attraction for visitors and the citizens of Rzeszow.
 8. 8. OKNO KTÓREGO NIE MA  Chociaż podziemne korytarze prawdopodobnie zaczęto kopać już na początku istnienie miasta Rzeszowa, to ta stare tunele już nie istnieją. Najstarsza komnata zwana Przedprożem to budowla z przełomu XV i XVI w., dzisiaj drugi co do wieku zabytek Rzeszowa. Komnatę tworzy gotycki kamienny próg i ostrołukowy portal drzwi, ceglana posadzka i okno z framugą zwieńczoną „oślim grzbietem” , okno którego przecież w podziemiu być nie powinno. Dzisiaj jest ono ślepe, ale kiedyś było oknem, które zapewniało dostęp do światła . Gdy wskutek pożarów i wojen poziom rynku się podniósł, komnata stała się podziemiem a okna okazały się zbędne. Idąc dalej , mijamy ludzki szkielet. To co prawda jedynie kopia ze sztucznego tworzywa, ale położona w miejscu, gdzie kiedyś znaleziono prawdziwe szczątki ludzkie z czasów II wojny światowej. Przypuszcza się że należały one do żydowskiego pochodzenia uciekiniera pobliskiego getta który uciekając stracił życie. Ciekawy jest także loch Tatarski – ok. 70 centymetrowej szerokości przejście.
 9. 9. UNDERGROUND WINDOW  Although the original underground corridors were probably dug just after the town was founded, These are now gone forever. The oldest existing room called “Przedproże” Dates back to the turn of 16th century and is the second oldest landmark in Rzeszow. There is a gothic stone doorstep , an arch portal. Brick floor and puzzlingly , a window with a window frame- a window that should not be underground in the first place.
 10. 10. TAJEMNICE RZESZOWSKICH PODZIEMI  Niemal każda z rzeszowskich piwnic ma w sobie to „coś” , co przykuwa uwagę zwiedzających. Na przykład tajemniczych pomieszczeń, to nie tylko efekt upływu czasu i wilgoci, ale także pozostałości dymy z pożarów. Najlepiej samemu przekonać się jakie tajemnice jeszcze skrywa Trasa turystyczna.
 11. 11. THE UNDERGROUND MYSTERIES  Nearly every underground room has a special something in it that draws the attention of visitors. An example of this is a mysterious dark residue on the remains of smoke from numerous fries that destroyed the city throughout the centuries. At the exit of the route you can see exhibits and artefacts which were found during the 20 years of restorations works

×