Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvät käytännöt - Mistä löytyy ja mitä?

641 views

Published on

Mistä löytyy toimimivia pedagogisia käytänteitä?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyvät käytännöt - Mistä löytyy ja mitä?

 1. 1. omnia.fi13.8.2015 Hyvät käytännöt 13.8.2015 klo 16-18 Asiantuntija Minna Taivassalo InnoOmnia
 2. 2. omnia.fi13.8.2015 Minna Taivassalo Hyvät käytännöt –osaamismerkin hakeminen OSAAMISTAVOITTEET  Tietää palveluja, joihin on koottu pedagogisia hyviä käytänteitä  Osaa laatia hyvän pedagogisen käytännön kuvauksen ja lisätä siihen kuvia ja videoita tms.  Osaa hyödyntää OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelua (https://hyvatkaytannot.oph.fi/) TEEMAT  Palvelut, joissa on jaettu pedagogisia käytänteitä  Pedagogisten käytäntöjen kuvaaminen OSAAMISEN OSOITTAMINEN  linkitä osaamismerkkihakemukseen hyviä käytänteitä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi (perustele, miksi valitsit juuri nämä käytänteet ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi) tai linkitä laatimasi pedagogisen käytännön kuvaus
 3. 3. omnia.fi Täytä osallistujakaavake  https://docs.google.com/forms/d/1nG7RXK1dIkRCSXMc_TYMRf7MVhVlxr aY6MzTrFjMZSw/viewform 13.8.2015
 4. 4. omnia.fi13.8.2015 Minna Taivassalo Best practice -traditio  Hyvän käytännön käsitteen tausta on liiketaloustieteessä ja taloudellisessa tuottavuudessa  Käsite on otettu käyttöön myös julkisen sektorin puolella, jossa saanut erilaisia sisältöjä  Hyvä käytäntö on työn kehittämisen väline  Hyvä käytäntö on toimintapa joka tuottaa positiivisia tuloksia sen ensijaisen tarkoituksen kannalta Lähde: TEM / Työpaja Korhonen 2010
 5. 5. omnia.fi13.8.2015 MInna Taivassalo http://hyvatkaytannot.oph.fi
 6. 6. omnia.fi13.8.2015 Minna Taivassalo RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA Opetushallituksen verkkojulkaisu  Saatavissa http://www.oph.fi/julkaisut/2015/rikasta_ja_rakasta_oppimista Julkaisuun on koottu ammatillisen koulutuksen hyviä käytänteitä eri teemoista Luku 1  Esimerkkejä käytännöistä, jotka tukevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työssäoppimisen) sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta Esim. Ohjaa ja opasta -kortit
 7. 7. omnia.fi Esimerkiksi Ohjaa ja opasta kortit 13.8.2015 https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1673/
 8. 8. omnia.fi Luku 2  Opiskelijoiden yksilölliset työelämälähtöiset opintopolut sekä työkaluja, joiden avulla opiskelija voi luoda itselleen henkilökohtaisen oppimisympäristön 13.8.2015 RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA Opetushallituksen verkkojulkaisu Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1703/
 9. 9. omnia.fi13.8.2015 RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA Opetushallituksen verkkojulkaisu Luku 3 ja 4  tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia rikastaa ammatin oppimista sekä parantaa ohjauksen laatua (oikea-aikaisuus ja saavutettavuus) eri oppimisympäristöissä  virtuaaliset oppimisympäristöt, esittelyssä muun muassa Virtuaalipanimo, Virtuaalinavetta sekä 3D-puimuri  esimerkkejä lisätyn todellisuuden, pelien sekä pelillisyyden hyödyntämisestä ammatillisessa koulutuksessa
 10. 10. omnia.fi Case-esimerkkejä yksittäisistä toimivista käytännöistä 13.8.2015
 11. 11. omnia.fi Mikä Oppiminen online? Mene osoitteeseen http://www.oppiminenonline.com/ ja löydät tarjonnan kohdasta Verkkosessiot 13.8.2015
 12. 12. omnia.fi Tutkinnon osan oppimisprosessien suunnittelua helpottavia kysymyksiä OPISKELIJAN LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS - Miten opiskelijoiden lähtötilanne kartoitetaan? Tuen tarve? Kuka vastaa? - Miten aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen sekä mahdollinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen hoidetaan? TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKI JA OHJAUS SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖT - Miten tutkinnon osan oppimistavoitteista ja arviointikriteeristä kerrotaan opiskelijoille? Kuka vastaa? - Millaisia oppimistilanteet ovat? - Millaisia käytännön harjoitteita/tekemistä? Minne mahdolliset tuotokset palautetaan? (opiskelijan toiminta) - Miten ohjausta on saatavilla? Mitä, milloin ja missä? (ohjausteot) Miten ohjaus dokumentoituu? - Miten oppimista dokumentoidaan? (opiskelijan toiminta) - Mitä oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää? Esimerkiksi yrityssimulaatio työsalissa, sitä tukevat opiskelijoiden blogit, opettajien ohjausblogi ja/tai esimerkiksi ryhmänohjauksessa käytettävä whatsup-ryhmä tms. - Miten opiskelijoiden vuorovaikutus ja yhteisöllinen tiedonrakentelu mahdollistetaan ja sitä tuetaan, jos opiskelijat oppivat eri ympäristöissä? AITO-hanke Minna Taivassalo 2015
 13. 13. omnia.fi Tutkinnon osan oppimisprosessien suunnittelua helpottavia kysymyksiä - Miten opiskelijoille annetaan palautetta oppimisen edistymisestä? - Hyödynnetäänkö vertaispalautetta? - Hyödynnetäänkö itsearviointia? TIETOLÄHTEET - Mitä oppimateriaaleja, aineistoja ja tietolähteitä oppimisen tukena käytetään? Liittyykö tutkinnon osaa pedagogista osuuskuntatoimintaa? TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ, TYÖPAJAT - Työelämäyhteistyö tutkinnon osassa? Yhteydet työpaikkaohjaajiin? Yhteistyö toteutuksen suunnitteluvaiheessa? - Opettajien työelämäjaksot - Hyödynnetäänkö työelämän edustajien osaamista? Miten? - Yhteiset ohjausympäristöt - Työssäoppiminen/työpaikalla tapahtuvan oppiminen YRITTÄJYYSKASVATUS - Tehdäänkö projektitöitä? Onko asiakastöiden vastaanottaminen mahdollista? Onko ohjausta saatavilla? Pedagoginen osuuskuntatoiminta? KV-YHTEISTYÖ YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN INTEGROINTI AITO-hanke Minna Taivassalo 2015
 14. 14. omnia.fi "Dialogilla syvätehoa oppimiseen" - palvelu  Dialogiset menetelmäkortit ja Dialogiosaamisen videoluentosarja  http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/index.html 13.8.2015 Sivusto/palvelu ja kuva: HAMK ja sivuston tekijät, lisätietoja ttp://www3.hamk.fi/dialogi/info.htm?k=info_2b
 15. 15. omnia.fi Digitaalinen oppiminen Omniassa https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/home 13.8.2015
 16. 16. omnia.fi Case Räätälöityjä tuotteita 3D- mallinnuksella ja –tulostuksella Omnia 13.8.2015  Räätälöityjä tuotteita 3D- mallinnuksella ja – tulostuksella –koulutus, koulutuksen sivuilla jaettu materiaalit http://bit.ly/1u6FdrG
 17. 17. omnia.fi Case Räätälöityjä tuotteita 3D- mallinnuksella ja –tulostuksella Omnia 3D-Minnan  artikkeli 3D-tulostuksesta uusia yhteistyömalleja oppilaitoksille? linkki http://bit.ly/1UDPQk0 13.8.2015 https://www.youtube.com/watch?v=hveKG5prEMA
 18. 18. Mobiilioppijan wiki: http://mobiilioppija.wikispaces.com/Mobiilioppi misen+sykli Mobiiliopas2: https://sites.google.com/site/mobiililla luonnollisesti/ Ammattipeda -sivusto http://edu.fi/ammattipeda Facebook-ryhmiä: Tablet-laitteet opetuksessa Mobiili ammatillisella Android-tabletit opetuksessa Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Koottuja hyviä kokemuksia ja paikkoja, joissa voi kysyä mitä vain!
 19. 19. Hyviä linkkejä: Ravintola Henricuksen Thinglink:  https://www.thinglink.com/scene/503141138157273088 Mobiilioppimisesta pähkinänkuoressa:  https://www.youtube.com/watch?v=BVWhOMX1CIg Näkökulmia mobiilioppimiseen:  https://www.youtube.com/watch?v=K3CKzWyIHkk Mikaelin kasvutarina:  https://www.youtube.com/watch?v=cb6Qf3uOoL8
 20. 20. omnia.fi TIEKE Tiviittori- digitaalisen osaamisen arviointi  Tietoyhteiskunta- ja mediataidot  Teknis-käytännölliset taidot  Tietotyön taidot 13.8.2015 http://www.tieke.fi/display/Tiviittori/Tiviittori
 21. 21. omnia.fi Kuva: Tiviittori-työkaluun sisältyvät osa-alueet 13.8.2015 Nykyajan digitaalista lukutaitoa Keskittyy Hyötykäyttäjän taitoihin Hallitse, tuota, jaa Myös yhteisöllisesti
 22. 22. omnia.fi Opeka – Analysoi kehitä opetusteknologian käyttöä  http://opeka.fi/fi 13.8.2015
 23. 23. omnia.fi CASE ELOA Miten elävä oppimissisältö syntyy osana oppimisprosessia? 13.8.2015
 24. 24. omnia.fi
 25. 25. omnia.fi Riitta Vihunen kertoo Omniassa sosiaali- ja terveysalalla tehdystä kehittämistyöstä http://omnia.adobeconnect.com/p5kp0ogoykf/ Katso myös kehitetyt aineistot https://www.thinglink.com/scene/657173332298301440 •Lähihoitajan henkilökohtainen hygienia •Verenpaineen mittaus •Verensokerin mittaus •Asukkaan avustaminen kattonosturilla pyörätuoliin •Viriketoiminnan järjestäminen
 26. 26. omnia.fi Salosta useita eri sisältöjä http://hiusalasalo.blogspot.fi/p/hiusalan- virtuaalinen-materiaali.html Omniasta mm. työasu http://www.thinglink.com/scene/6571 03964596076545 Juha Kiukas kertoo kehittämistyöstä http://omnia.adobeconnect.com/p5pa wsbdd2e/ ja vastaavasti Lili Heikkinen JAO http://omnia.adobeconnect.com/p5u9 kavykjn/ Lisätietoa ELOA-hankkeesta http://ammattiineloa.wordpress.com/
 27. 27. omnia.fi LeMill on monikielinen web-yhteisö avoimien oppimisresurssien löytämiseen, tuottamiseen ja jakamiseen 13.8.2015  Kaikki LeMill sisällöt ovat avoimesti kaikkien verkon käyttäjien saatavilla. Uuden sisällön luomista ja sisältöjen muokkaamista varten käyttäjän pitää rekisteröityä järjestelmään, mutta sisältöjä voi lukea kuka vain. http://lemill.net/
 28. 28. omnia.fi Australian hyviä käytänteitä  Lisätietoja http://flexiblelearning.net.au 13.8.2015
 29. 29. omnia.fi Pelillisyyttä opettajille – peli, joka kehittää pedagogista ajatttelua http://gamesandimpact.org/wp-content/uploads/2014/06/Quest2Teach- Handout-2014-June-FPO.pdf 13.8.2015

×