Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diễn đàn - Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam
Bối cảnh
Từ tháng 3 năm 2014 tới tháng 6 năm 2016, Trung...
- Nhóm tư vấn dự án: 2
- Các tổ chức liên quan: 3
- Câu lạc bộ DN và các thành viên: 40-50
Dự kiến 50 thành viên tham gia ...
Thời gian Nội dung Người trình bày
10:15 - 11:30
Hỏi đáp và thảo luận, tập trung vào các vấn
đề:
 Doanh nghiệp có nhu cầu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diễn đàn - Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam

227 views

Published on

Diễn đàn - Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diễn đàn - Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam

  1. 1. Diễn đàn - Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện của các doanh nghiệp Việt Nam Bối cảnh Từ tháng 3 năm 2014 tới tháng 6 năm 2016, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thực hiện dự án "Xây dựng các tổ chức xã hội bền vững ở Việt Nam" với sự tài trợ của sứ quán Ai Len (Irish Aid) thông qua Quỹ Châu Á tại Việt Nam. Dự án có 3 mục tiêu chính nhằm phát triển nguồn lực trong nước để hỗ trợ các chương trình từ thiện và hỗ trợ các tổ chức XHDS ở Việt Nam: 1) Tăng cường chiến lược huy động quỹ và năng lực của các tổ chức CSO ở Việt Nam; 2) Thúc đẩy sự hiểu biết và tham gia của doanh nghiệp vào hỗ trợ từ thiện; 3) Vận động cải thiện môi trường chính sách tạo thuận lợi cho các tổ chức XHDS gây quỹ. Mục tiêu đầu tiên, sẽ do Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) thực hiện. Mục tiêu này tập trung hỗ trợ các tổ chức XHDS trong kế hoạch dài hạn và chủ động tìm kiếm cơ hội, xây dựng quan hệ đối tác và định hướng tổ chức nhằm tiếp cận hiệu quả nguồn tài trợ từ khu vực tư nhân. Mục tiêu thứ hai, do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của doanh nghiệp. Mục tiêu thứ ba, được thực hiện trong năm thứ ba của chương trình với sự tham gia từ các tổ chức có liên quan, trong đó có Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Mục tiêu này tập trung vào các hoạt động vận động và đưa ra các khuyến nghị về chính sách nhằm khuyến khích xây dựng quan hệ hợp tác giữa các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Nhằm thực hiện mục tiêu thứ hai, Trung tâm Giáo dục và Phát triển sẽ hỗ trợ một loạt các hoạt động với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp và các câu lạc bộ doanh nghiệp. Các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết về chiến lược hỗ trợ từ thiện và hỗ trợ cộng đồng hiệu quả và những lợi ích mang lại về lâu dài cho các doanh nghiệp Việt Nam. Từ khi bắt đầu dự án đến nay, trung tâm đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu và kinh nghiệm của các tổ chức các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Trung tâm cũng đã liên hệ với một số câu lạc bộ doanh nghiệp và đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của một số câu lạc bộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm thu thập thêm thông tin, nhu cầu cũng như các ý kiên đóng góp của các doanh nghiệp và câu lạc bộ doanh nghiệp để xây dựng các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, Trung tâm Giáo dục và phát triển hỗ trợ Câu lạc bộ doanh nhân SIYB HCMC tổ chức diễn đàn doanh nghiệp đầu tiên trong dự án. Mục đích diễn đàn nhằm thu thập thêm thông tin và ý kiến phản hồi của doanh nghiệp để có thể tiến hành các hoạt động dự án trong thời gian tới một cách hiệu quả. Mục tiêu của Diễn đàn: - Nhằm nắm rõ thêm mức độ nhận thức của các doanh nghiệp về hỗ trợ từ thiện (corporate philanthropy); - Thu thập nhu cầu của các doanh nghiệp liên quan đến những nội dung và hướng dẫn mà các doanh nghiệp cần nhằm tăng cường sự hỗ trợ của các doanh nghiệp; - Những ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp liên quan đến những chính sách, sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan nhằm tăng cường sự tham gia và ủng hộ của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Thành phần dự kiến: - Trung tâm Giáo dục và Phát triển: 3
  2. 2. - Nhóm tư vấn dự án: 2 - Các tổ chức liên quan: 3 - Câu lạc bộ DN và các thành viên: 40-50 Dự kiến 50 thành viên tham gia tọa đàm Dự kiến chương trình với Câu lạc bộ doanh nhân SIYB thành phố Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 6 năm 2014 (8h30 – 11h30) và GN Thời gian Nội dung Người trình bày 8:30 - 8:40 Giới thiệu đại biểu, mục đích diễn đàn, chương trình diễn đàn Trần Đức Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 8:40- 8:50 Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Đại diện câu lạc bộ 8:40- 8:50 Phát biểu của chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân SIYB Trần Đức Dũng, Chủ nhiệm CLB 8:50 - 9:00 Giới thiệu về các hoạt động dự án Tô Kim Liên – Trung tâm Giáo dục và Phát triển 9:00 - 9:20 Trình bày kinh nghiệm từ các nước trên thế giới: định nghĩa “từ thiện doanh nghiệp”; doanh nghiệp tham gia như thế nào; và các doanh nghiệp trao đỏi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau như thế nào. William Stileman, Trung tâm Giáo dục và Phát triển 9:20 -9:40 Trình bày về những hoạt động hỗ trợ từ thiện và hỗ trợ cộng đồng của các thành viên câu lạc bộ Đại diện ban chủ nhiệm hoặc 1-2 doanh nghiệp 9:40 – 9:50 Chia sẻ về các hoạt động đã và đang tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh LIN Center 9.50 – 10:00 Câu hỏi và thảo luận liên quan đến các bài trình bày Trần Đức Dũng, Tô Kim Liên và các diễn giải khác 10:00 - 10:15 Nghỉ giải lao
  3. 3. Thời gian Nội dung Người trình bày 10:15 - 11:30 Hỏi đáp và thảo luận, tập trung vào các vấn đề:  Doanh nghiệp có nhu cầu gì trong hoạt động từ thiện hiện nay? (hướng dẫn, chính sách, sự hỗ trợ …)  Làm thế nào để có thể huy động các cá nhân và tập thể trong các doanh nghiệp làm từ thiện hiệu quả?  Từ thiện sẽ mang lại lợi ích gì cho xã hội và cho chính bản thân các doanh nghiệp (ý kiến từ các DN)?  Công tác từ thiện và hỗ trợ cộng đồng trong những năm gần đây (đánh giá từ DN)?  Doanh nghiệp đóng góp với mục đích gì và đóng góp từ thiện hiện có mang tính tự nguyện và minh bạch hay không?  Những khó khăn, trở ngại nào đang chi phối mục tiêu đó?  Các tổ chức và xã hội có thể kỳ vọng gì từ doanh nghiệp trong hoạt động từ thiện thời gian tới? - Điều phối bởi: Trần Đức Dũng, Huỳnh Tấn Kinh phí dự kiến: No Hoạt động Đơn giá Số lượng Tổng Thù lao diễn giả (từ câu lạc bộ SIYB) 2,100,000 1 2,100,000 Thù lao cho người tổ chức SIYB) 2,100,000 2 4,200,000 Hỗ trợ tổ chức hội thảo (SIYB) 500,000 2 1,000,000 Phòng hội thảo (bao gồm cả thiết bị) 10,000,000 1 10,000,000 Nghỉ giải lao giữa giờ và ăn trưa 250,000 50 12,500,000 Chi phí khác (in ấn, liên lạc, điện thoại,...) 2,500,000 1 2,500,000 Total 32,300,000

×