SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Tiedonhallintalaki kunnan silmin
Smart City Mindtrek 2020, 29.1.2020
Pääsuunnittelija Pasi Halme, Lahden kaupunki
Tiedonhallintalaki ja sen vaateet Lahden kaupungille
• Tiedonhallinnan vastuutus kunnan sisällä
• Uuden lain pääsisältö
• Olemassa olevien aineistojen selvittäminen
• Tiedonhallintamallin rakentaminen
• Mitä hyötyä uudesta laista on Lahden kaupungille ja kaupunkilaisille?
Monday, February 17, 2020 2
Tiedonhallinnan vastuutus kunnan sisällä
• Lahden kaupunki on tiedonhallintayksikkö, jonka johdon edellytetään
vastuuttavan tiedonhallintaan liittyvien tehtävien hoidon. Sisältää myös
koulutukset ja ohjeistukset.
• Lahdessa tämä vastuutus tullaan hoitamaan hallintosäännön muutoksella
• Käytännössä tullaan soveltamaan Kuntaliiton hallintosääntö-mallipohjaa kun
se on päivitetty huomioimaan tiedonhallintalain vaatimukset:
https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/paatoksentekomenettelyn-
saadospohja/kuntalaki-ja-kunnan-hallintosaanto
Monday, February 17, 2020 3
Mitä tehdään: Hallintosäännön muutokset!t
Uuden lain pääsisältö kunnan silmin
• Tiedonhallintoyksikkö ja sen sisäiset vastuutukset
• Tiedonhallintamallin muodostaminen 2020 aikana
– Tämä korvaa nykyiset KA-dokumentit, tietojärjestelmäselosteet sekä TOS:it
• Muutosvaikutusten vaikutus Tiedonhallintamalliin
– Toimintamalli kehittämisen vaikutuksista tiedonhallintamalliin
• Kuvaukset asiarekisteristä ja tietovarannoista
• Ei asianhallintaan liittyvät palvelut ja niiden rekisteröinti – siirtymäaika 2021
loppuun
• Tietoturva-asiat – siirtymäaika 2022 loppuun
Monday, February 17, 2020 4
Olemassa olevien aineistojen selvittäminen
• KA-kuvaukset
– Prosessit
– Viitearkkitehtuurit
– Kehittämissalkku
– Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset
– Tietojärjestelmät ja varannot
• Tietojärjestelmäselosteet
• TOS
• Tietoaineistot
• Tietoturvaohjeistukset/linjaukset
Monday, February 17, 2020 5
Tiedonhallintamalli – sisältö
• toimintaprosesseja kuvaavista nimikkeistä, prosessista vastaavasta
viranomaisesta, prosessin tarkoituksesta sekä prosessin sidoksista muihin
prosesseihin
• tietovarantojen nimikkeet & tietovirtakaaviot
• tietosuoja-asetuksen vaatimukset
– selosteet
– tietovarannon omistaja, käyttötarkoitus, pääsisältö, tietojen luovutus sekä säilytysajat
• tietoaineiston arkistoon siirtämisestä, arkistointitavasta ja arkistopaikasta tai
tuhoamisesta
• tietojärjestelmien nimikkeistä, tietojärjestelmästä vastaavasta viranomaisesta,
tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietojärjestelmän liittymistä muihin
tietojärjestelmiin ja liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoista
• tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet
maanantai, 17. helmikuu 2020 6
Prosessit
Tietoaineisto
Järjestelmät
Tietoturva
Tietovaranno
t
Tiedonhallintamalli – sisältö
• IMS-prosessit ja TOS  Näiden rinnakkainen tarkastelu
• Tietovarannot
 Johdon raportointi –hankkeen tulokset
 Tietovarantojen selvitys ja niiden omistajuudet
 Dokumentinhallintaprojektin tila
 Perustiedot ja niiden hallintamallit - tilanne
• TOS -tilanne
• Tietojärjestelmälistaus ajantasalle, omistajuudet, elinkaari,
integraatiot jne
• Tietoturvakoulutusten tila, loukkaukset, auditoinnit
maanantai, 17. helmikuu 2020 7
Prosessit
Tietoaineisto
Järjestelmät
Tietoturva
Tietovaranno
t
Tiedonhallintamallin rakentaminen – organisointi ja hallinta
Monday, February 17, 2020 8
Perustetaan 3 kappaletta ICT-kehitysryhmiä eri palvelualueille
Tehtävät:
 Seurata ja tukea palvelualueen järjestelmähankkeiden edistymistä (projektisalkku)
 Toteuttaa kokonaisarkkitehtuurityötä --> Tunnistaa uusia järjestelmä- ja ICT-infran
tarpeita -> ICT-investointien suunnittelu (aikataulutus)
 Kehittää ja ylläpitää tiedonhallintalain edellyttämää tiedonhallintamallia omalta
osaltaan
 Kerätä palautetta olemassa olevien tietojärjestelmien toimivuudesta
 Tiedottaa kaupunkitasoisista järjestelmähankkeista ja niiden etenemisestä
 Varmistaa/Tukea uusien toimintatapojen kehittyminen järjestelmähankkeiden
yhteydessä
 Tehdä päätösesityksiä sekä välittää tietoa johtoryhmälle
Tiedonhallintamallin rakentaminen – organisointi ja hallinta
Monday, February 17, 2020 9
Kaupunkiin perustetaan Perustiedon hallinnan ohjausryhmä. Ryhmän puheenjohtajana
toimii konsernipalvelujohtaja.
Tehtävinä on:
• Perustietojen nykytilan ja tavoitetilan määrittely
• Perustiedon hallintamallin organisointi ja jalkautus
• Tiedon laadun kehittäminen hallintamallin puitteissa (rajaukset: perustieto, Joraan
liittyvä, henkilöstöhallinto ja talous, keskeisimmät caset)
• Tehdään projektimuotoisesti, tavoitteena kuitenkin pysyvä organisointi huolehtimaan
laadukkaasta tiedosta.
Tiedonhallintamallin rakentaminen – organisointi ja hallinta
Monday, February 17, 2020 10
Kaupunginjohtajan nimeämä Tietoturva- ja tietosuojaryhmä. Ryhmän puheenjohtajana
toimii tietohallintojohtaja.
Tehtävinä on:
• laatia tarkemmat ohjeet, määräykset ja suositukset tietoturvallisuuden käytännön
toteuttamisesta,
• valvoa niiden noudattamista,
• laatia tietoturvallisuuden kehittämistä koskevia suunnitelmia
• käynnistää tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita.
Mitä hyötyä uudesta laista on Lahden kaupungille ja
kaupunkilaisille?
• Lisäpotkua kehittämiseen tiedonhallintaan liittyvien vastuiden määrittämisellä
– Johdon sitoutuminen kehittämiseen
• Tiedonhallintamallin rakentaminen
– Mahdollisuus parempaan kokonaisuuden ymmärtämiseen nivomalla prosessit, tieto ja
ICT yhteen ja tunnistamalla niiden linkitykset
• Tiedonhallintamalli vs. Kehittäminen
– Mahdollisuus liittää kehittämiseen ja ict-hankkeisiin tiukemmin prosessitarkastelu jo
alkuvaiheessa  tehokkaammat prosessiparannukset
• Käytännössä vaatinee jonkinlaisen työvälineen, pelkillä exceleillä jne tämän
hallinta on haastavaa
• Tietoturvaan liittyviä lain mukanaan tuomia muutoksia mietitään tässä
siirtymäajan kuluessa
Monday, February 17, 2020 11Tavoitteena on tehokkaampi kaupungin palvelujen kehittäminen!
Kiitos ja hyvää alkanutta vuotta!
Pasi Halme
050 398 5992
pasi.halme@lahti.fi

More Related Content

What's hot

Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSitra / Hyvinvointi
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanSitra / Hyvinvointi
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaSitra / Hyvinvointi
 
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...THL
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Leila Kaunisharju
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Tilastokeskus
 
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimana Oy
 
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäMenestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäSitra / Hyvinvointi
 
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi PielaTilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi PielaTilastokeskus
 
Isosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Isosta datasta uuteen dataan? Timo KoskimäkiIsosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Isosta datasta uuteen dataan? Timo KoskimäkiTilastokeskus
 
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoistaValmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoistaTHL
 
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...THL
 
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKela
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Tilastokeskus
 

What's hot (19)

Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
 
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
 
Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?
Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?
Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?
 
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäMenestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
 
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi PielaTilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
 
Isosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Isosta datasta uuteen dataan? Timo KoskimäkiIsosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Isosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
 
Aikataulumuutoksen vaikutukset
Aikataulumuutoksen vaikutuksetAikataulumuutoksen vaikutukset
Aikataulumuutoksen vaikutukset
 
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoistaValmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
 
STM digimuutoksen ajankohtaiset
STM digimuutoksen ajankohtaiset STM digimuutoksen ajankohtaiset
STM digimuutoksen ajankohtaiset
 
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
 
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
 

Similar to Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu SuomessaKuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu SuomessaJukka Helin
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri Sitra / Hyvinvointi
 
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012forumvirium
 

Similar to Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme (20)

Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
 
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu SuomessaKuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
 
Tietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakunta
Tietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakuntaTietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakunta
Tietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakunta
 
Datan vankina
Datan vankinaDatan vankina
Datan vankina
 
SoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiöSoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiö
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
 
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hankeMaakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
 
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihinSosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
 
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
 
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
 

More from Mindtrek

What the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open Societies
What the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open SocietiesWhat the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open Societies
What the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open SocietiesMindtrek
 
Data balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of data
Data balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of dataData balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of data
Data balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of dataMindtrek
 
Towards data responsibility - how to put ideals into action
Towards data responsibility - how to put ideals into actionTowards data responsibility - how to put ideals into action
Towards data responsibility - how to put ideals into actionMindtrek
 
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Mindtrek
 
Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?
Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?
Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?Mindtrek
 
Green ICT Tools for Sustainable Digitalization
Green ICT Tools for Sustainable DigitalizationGreen ICT Tools for Sustainable Digitalization
Green ICT Tools for Sustainable DigitalizationMindtrek
 
Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?
Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?
Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?Mindtrek
 
How to (Help to) Save Our Planet with Green Coding
How to (Help to) Save Our Planet with Green CodingHow to (Help to) Save Our Planet with Green Coding
How to (Help to) Save Our Planet with Green CodingMindtrek
 
National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...
National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...
National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...Mindtrek
 
The Case for Open Source in the Public Sector
The Case for Open Source in the Public SectorThe Case for Open Source in the Public Sector
The Case for Open Source in the Public SectorMindtrek
 
KEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open source
KEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open sourceKEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open source
KEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open sourceMindtrek
 
Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...
Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...
Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...Mindtrek
 
How open source empowers startups to start big, with case Double Open Oy
How open source empowers startups to start big, with case Double Open OyHow open source empowers startups to start big, with case Double Open Oy
How open source empowers startups to start big, with case Double Open OyMindtrek
 
Sustainable Open Source; Balancing Business and Community
Sustainable Open Source; Balancing Business and CommunitySustainable Open Source; Balancing Business and Community
Sustainable Open Source; Balancing Business and CommunityMindtrek
 
Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...
Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...
Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...Mindtrek
 
KEYNOTE: How to automate the world the open source way
KEYNOTE: How to automate the world the open source wayKEYNOTE: How to automate the world the open source way
KEYNOTE: How to automate the world the open source wayMindtrek
 
"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen
"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen
"Perspectives from the EU level" by Henna VirkkunenMindtrek
 
"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi
"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi
"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka PassiMindtrek
 
"Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal...
"Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal..."Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal...
"Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal...Mindtrek
 
"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho
"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho
"Smart Villages in Finland" by Marianne SelkäinahoMindtrek
 

More from Mindtrek (20)

What the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open Societies
What the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open SocietiesWhat the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open Societies
What the AI revolution means for Open Source, Open Tech and Open Societies
 
Data balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of data
Data balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of dataData balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of data
Data balance sheets laying foundations for sustainable and ethical use of data
 
Towards data responsibility - how to put ideals into action
Towards data responsibility - how to put ideals into actionTowards data responsibility - how to put ideals into action
Towards data responsibility - how to put ideals into action
 
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
 
Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?
Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?
Datatalouden ja tekoälyn regulaatio – missä mennään?
 
Green ICT Tools for Sustainable Digitalization
Green ICT Tools for Sustainable DigitalizationGreen ICT Tools for Sustainable Digitalization
Green ICT Tools for Sustainable Digitalization
 
Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?
Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?
Future-proof digitalization is on full speed – are you on board?
 
How to (Help to) Save Our Planet with Green Coding
How to (Help to) Save Our Planet with Green CodingHow to (Help to) Save Our Planet with Green Coding
How to (Help to) Save Our Planet with Green Coding
 
National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...
National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...
National Library of Finland - open source solutions in the development of nat...
 
The Case for Open Source in the Public Sector
The Case for Open Source in the Public SectorThe Case for Open Source in the Public Sector
The Case for Open Source in the Public Sector
 
KEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open source
KEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open sourceKEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open source
KEYNOTE: From Lutece to CiteLibre, City of Paris' commitment to open source
 
Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...
Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...
Freedom & Functionality – A Startup Approach to Open Source & Innovation for ...
 
How open source empowers startups to start big, with case Double Open Oy
How open source empowers startups to start big, with case Double Open OyHow open source empowers startups to start big, with case Double Open Oy
How open source empowers startups to start big, with case Double Open Oy
 
Sustainable Open Source; Balancing Business and Community
Sustainable Open Source; Balancing Business and CommunitySustainable Open Source; Balancing Business and Community
Sustainable Open Source; Balancing Business and Community
 
Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...
Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...
Empowering Employment: The Swedish Public Employment Service’s digital transf...
 
KEYNOTE: How to automate the world the open source way
KEYNOTE: How to automate the world the open source wayKEYNOTE: How to automate the world the open source way
KEYNOTE: How to automate the world the open source way
 
"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen
"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen
"Perspectives from the EU level" by Henna Virkkunen
 
"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi
"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi
"Sand battery and other new energy concepts by Vatajankoski" by Pekka Passi
 
"Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal...
"Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal..."Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal...
"Finnish National Rural Network: Support framework for Smart Villages" by Sal...
 
"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho
"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho
"Smart Villages in Finland" by Marianne Selkäinaho
 

Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme

 • 1. Tiedonhallintalaki kunnan silmin Smart City Mindtrek 2020, 29.1.2020 Pääsuunnittelija Pasi Halme, Lahden kaupunki
 • 2. Tiedonhallintalaki ja sen vaateet Lahden kaupungille • Tiedonhallinnan vastuutus kunnan sisällä • Uuden lain pääsisältö • Olemassa olevien aineistojen selvittäminen • Tiedonhallintamallin rakentaminen • Mitä hyötyä uudesta laista on Lahden kaupungille ja kaupunkilaisille? Monday, February 17, 2020 2
 • 3. Tiedonhallinnan vastuutus kunnan sisällä • Lahden kaupunki on tiedonhallintayksikkö, jonka johdon edellytetään vastuuttavan tiedonhallintaan liittyvien tehtävien hoidon. Sisältää myös koulutukset ja ohjeistukset. • Lahdessa tämä vastuutus tullaan hoitamaan hallintosäännön muutoksella • Käytännössä tullaan soveltamaan Kuntaliiton hallintosääntö-mallipohjaa kun se on päivitetty huomioimaan tiedonhallintalain vaatimukset: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/paatoksentekomenettelyn- saadospohja/kuntalaki-ja-kunnan-hallintosaanto Monday, February 17, 2020 3 Mitä tehdään: Hallintosäännön muutokset!t
 • 4. Uuden lain pääsisältö kunnan silmin • Tiedonhallintoyksikkö ja sen sisäiset vastuutukset • Tiedonhallintamallin muodostaminen 2020 aikana – Tämä korvaa nykyiset KA-dokumentit, tietojärjestelmäselosteet sekä TOS:it • Muutosvaikutusten vaikutus Tiedonhallintamalliin – Toimintamalli kehittämisen vaikutuksista tiedonhallintamalliin • Kuvaukset asiarekisteristä ja tietovarannoista • Ei asianhallintaan liittyvät palvelut ja niiden rekisteröinti – siirtymäaika 2021 loppuun • Tietoturva-asiat – siirtymäaika 2022 loppuun Monday, February 17, 2020 4
 • 5. Olemassa olevien aineistojen selvittäminen • KA-kuvaukset – Prosessit – Viitearkkitehtuurit – Kehittämissalkku – Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset – Tietojärjestelmät ja varannot • Tietojärjestelmäselosteet • TOS • Tietoaineistot • Tietoturvaohjeistukset/linjaukset Monday, February 17, 2020 5
 • 6. Tiedonhallintamalli – sisältö • toimintaprosesseja kuvaavista nimikkeistä, prosessista vastaavasta viranomaisesta, prosessin tarkoituksesta sekä prosessin sidoksista muihin prosesseihin • tietovarantojen nimikkeet & tietovirtakaaviot • tietosuoja-asetuksen vaatimukset – selosteet – tietovarannon omistaja, käyttötarkoitus, pääsisältö, tietojen luovutus sekä säilytysajat • tietoaineiston arkistoon siirtämisestä, arkistointitavasta ja arkistopaikasta tai tuhoamisesta • tietojärjestelmien nimikkeistä, tietojärjestelmästä vastaavasta viranomaisesta, tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietojärjestelmän liittymistä muihin tietojärjestelmiin ja liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoista • tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet maanantai, 17. helmikuu 2020 6 Prosessit Tietoaineisto Järjestelmät Tietoturva Tietovaranno t
 • 7. Tiedonhallintamalli – sisältö • IMS-prosessit ja TOS  Näiden rinnakkainen tarkastelu • Tietovarannot  Johdon raportointi –hankkeen tulokset  Tietovarantojen selvitys ja niiden omistajuudet  Dokumentinhallintaprojektin tila  Perustiedot ja niiden hallintamallit - tilanne • TOS -tilanne • Tietojärjestelmälistaus ajantasalle, omistajuudet, elinkaari, integraatiot jne • Tietoturvakoulutusten tila, loukkaukset, auditoinnit maanantai, 17. helmikuu 2020 7 Prosessit Tietoaineisto Järjestelmät Tietoturva Tietovaranno t
 • 8. Tiedonhallintamallin rakentaminen – organisointi ja hallinta Monday, February 17, 2020 8 Perustetaan 3 kappaletta ICT-kehitysryhmiä eri palvelualueille Tehtävät:  Seurata ja tukea palvelualueen järjestelmähankkeiden edistymistä (projektisalkku)  Toteuttaa kokonaisarkkitehtuurityötä --> Tunnistaa uusia järjestelmä- ja ICT-infran tarpeita -> ICT-investointien suunnittelu (aikataulutus)  Kehittää ja ylläpitää tiedonhallintalain edellyttämää tiedonhallintamallia omalta osaltaan  Kerätä palautetta olemassa olevien tietojärjestelmien toimivuudesta  Tiedottaa kaupunkitasoisista järjestelmähankkeista ja niiden etenemisestä  Varmistaa/Tukea uusien toimintatapojen kehittyminen järjestelmähankkeiden yhteydessä  Tehdä päätösesityksiä sekä välittää tietoa johtoryhmälle
 • 9. Tiedonhallintamallin rakentaminen – organisointi ja hallinta Monday, February 17, 2020 9 Kaupunkiin perustetaan Perustiedon hallinnan ohjausryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii konsernipalvelujohtaja. Tehtävinä on: • Perustietojen nykytilan ja tavoitetilan määrittely • Perustiedon hallintamallin organisointi ja jalkautus • Tiedon laadun kehittäminen hallintamallin puitteissa (rajaukset: perustieto, Joraan liittyvä, henkilöstöhallinto ja talous, keskeisimmät caset) • Tehdään projektimuotoisesti, tavoitteena kuitenkin pysyvä organisointi huolehtimaan laadukkaasta tiedosta.
 • 10. Tiedonhallintamallin rakentaminen – organisointi ja hallinta Monday, February 17, 2020 10 Kaupunginjohtajan nimeämä Tietoturva- ja tietosuojaryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii tietohallintojohtaja. Tehtävinä on: • laatia tarkemmat ohjeet, määräykset ja suositukset tietoturvallisuuden käytännön toteuttamisesta, • valvoa niiden noudattamista, • laatia tietoturvallisuuden kehittämistä koskevia suunnitelmia • käynnistää tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita.
 • 11. Mitä hyötyä uudesta laista on Lahden kaupungille ja kaupunkilaisille? • Lisäpotkua kehittämiseen tiedonhallintaan liittyvien vastuiden määrittämisellä – Johdon sitoutuminen kehittämiseen • Tiedonhallintamallin rakentaminen – Mahdollisuus parempaan kokonaisuuden ymmärtämiseen nivomalla prosessit, tieto ja ICT yhteen ja tunnistamalla niiden linkitykset • Tiedonhallintamalli vs. Kehittäminen – Mahdollisuus liittää kehittämiseen ja ict-hankkeisiin tiukemmin prosessitarkastelu jo alkuvaiheessa  tehokkaammat prosessiparannukset • Käytännössä vaatinee jonkinlaisen työvälineen, pelkillä exceleillä jne tämän hallinta on haastavaa • Tietoturvaan liittyviä lain mukanaan tuomia muutoksia mietitään tässä siirtymäajan kuluessa Monday, February 17, 2020 11Tavoitteena on tehokkaampi kaupungin palvelujen kehittäminen!
 • 12. Kiitos ja hyvää alkanutta vuotta! Pasi Halme 050 398 5992 pasi.halme@lahti.fi