Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suicidforskning. Marie Åsberg.

738 views

Published on

Marie Åsberg, senior professor i psykiatri, presenterade en historik över Sveriges suicidforskning.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suicidforskning. Marie Åsberg.

 1. 1. Självmordsforskning 2014-11-14 Marie Åsberg
 2. 2. Judge me not and let me be … don’t go by what you think you see For eyes deceive and warp perception Ignorance causes misconception
 3. 3. Biologiska självmordsmarkörer • Signalämnet serotonin • Stresshormonet cortisol • Blodfettet kolesterol • Hudsvettning EDR
 4. 4. Camus om självmord Albert Camus 1913-1960 ”Det finns bara en verkligt allvarlig filosofisk fråga, och det är frågan om självmordet. När man beslutar sig för om livet är värt att leva, besvarar man filosofins mest grundläggande fråga.” Albert Camus, Myten om Sisyfos
 5. 5. Aspekter på självmord • Filosofiska och existentiella
 6. 6. Wittgenstein om självmord Ludwig Wittgenstein 1889-1951 ”Om självmord är tillåtet är allting tillåtet. Om någonting är otillåtet, då är självmordet otillåtet. Detta kastar ljus över etikens natur, för självmordet är så att säga ursynden.”
 7. 7. Aspekter på självmord • Filosofiska och existentiella • Moraliska och religiösa
 8. 8. Religion och självmord • Judendom - ogillande, med förmildrande omständigheter • Kristendom - ogillande, tidigare med helvetestraff, numer med förmildrande omständigheter • Islam - ogillande, med helvetesstraff
 9. 9. Suicid och religion Bertolote & Fleischman (WHO), 2002
 10. 10. Självmord i svensk lag Liket av den som med vilje tagit sig av daga skall skarprättare föra till skogs och gräva ned i jorden. Den som försökt beröva sig livet straffas med fängelse vid vatten och bröd eller annat kroppsstraff. 1734 års strafflag
 11. 11. Antal självmord per 100 000 inv och år män kvinnor 1751-60 61-70 71-80 81-90 91-1800 1801-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-1900 1901-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 5 10 15 20 25 Självmord i Sverige, 1751-1970
 12. 12. Aspekter på självmord • Filosofiska och existentiella • Moraliska och religiösa • Kulturella
 13. 13. Aspekter på självmord • Filosofiska och existentiella • Moraliska och religiösa • Kulturella • Sociala och psykologiska
 14. 14. Självmord i forna Sovjetväldet WHO-statistik, Wolfgang Rutz 2006
 15. 15. Grekiska suicid, 2000-2011 Fountoulakis et al., BMJ 2013
 16. 16. Emile Durkheim • Le suicide: Etude de sociologie (1897) - Altruistiska/egoistiska suicid - Anomi som orsak till suicid
 17. 17. Varför försökte du ta ditt liv? • Separation från partner • Konflikt med partner • Andra relationsproblem • Sociala problem • Sjukdom (psykisk eller kroppslig) Data från WHO/EURO multicentre study on parasuicide 1989-1992; Schmidtke & al 1996
 18. 18. Retrospektiva diagnoser efter suicid Procent med diagnosen Män Kv Ung Gam Egentlig depression 45 59 52 82 Alkoholism 56 15 38 31 Stress reaktion 12 13 14 1 Personlighetsstörning 4 5 34 11 Schizofreni 1 3 14 6 Författare Beskow 1979 Åsgård 1990 Runeson 1989 Waern 1999
 19. 19. Psykisk sjukdom och självmord • Depression • Beroendesjukdomar (alkohol, narkotika) • Psykos (schizofreni) • Personlighetsstörningar 90-95 procent av dem som tar sitt liv har en diagnostiserbar psykisk sjukdom!
 20. 20. Suiciddödlighet vid djup depression Författare obs-tid %suicid Langeglüddecke 1941 40 15,3 Slater 1938 30 15,3 Lundquist 1945 20 14,3 Schulz 1949 5 13,4 Stenstedt 1952 10 14,3 Pitts & Winokur 1964 16
 21. 21. Självmord och depressionsbehandling i Sverige Göran Isacsson Läkartidningen 2000
 22. 22. Suicid i Norge Arbetslöshet Alkoholförsäljning Antidepressivaförsäljning Bramness m fl 2007
 23. 23. Behandling med antidepressiva och suicidförsök hos ungdomar Lu m fl, BMJ 2014
 24. 24. Serotonin
 25. 25. Lil Träskman Åsberg, Träskman & Thorén: 5- HIAA in the cerebrospinal fluid. A biochemical suicide predictor? Arch gen psychiat, 1976 Serotonin och självmord
 26. 26. Samband mellan låg 5-HIAA i spinalvätska och självmordsförsök har påvisats i Sverige Finland Förenta staterna Spanien Holland Indien Ungern Uruguay England Frankrike
 27. 27. Peter Nordström Nordström, Samuelsson, Åsberg, Träskman-Bendz, Åberg- Wistedt, Nordin & Bertilsson: CSF 5-HIAA predicts suicide risk after attempted suicide. Suicide & Life- Threat Behav, 1994 5-HIAA och suicid
 28. 28. 120 100 80 60 40 20 0 Mats Samuelsson Suicide (n = 5) Alive (n = 10) Mats Samuelsson m fl: 5-HIAA/csf Suicide intentHopelessness Markers of suicide risk in young male suicide attempters. 5-HIAA och död i suicid
 29. 29. Tankar om suicidbiologi • Franz Kallman: ”A genetic background to suicide is unlikely” • Edwin Shneidman: ”There are many studies of different chemicals and different methods involving enormous energy and thought, dozens of investigators, and hundreds of subjects, but in summary they are more equivocal than clear, like a murky fluid in a frosted test tube of ambiguous shape.”
 30. 30. Varför tror inte Shneidman på en biologisk bakgrund? • Forskningstraditionen kring självmord är sociologisk och psykologisk
 31. 31. Gener ”genetiken laddar pistolen, men omgivningen avlossar skottet" Caspi et al, Science 2003: Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene
 32. 32. Varför tror inte Shneidman på en biologisk bakgrund? • Forskningstraditionen kring självmord är sociologisk och psykologisk • Självmord är ett exklusivt mänskligt fenomen
 33. 33. Djur tar inte livet av sig Eller …?
 34. 34. Varför tror inte Shneidman på en biologisk bakgrund? • Forskningstraditionen kring självmord är sociologisk och psykologisk • Självmord är ett exklusivt mänskligt fenomen • Det fanns ingen bra teori som kunde förklara sambandet
 35. 35. Suicid som en aggressiv handling
 36. 36. Våld och självmordsförsök 4 3 2 1 0 suicidförsökare kontroller Använt våld Utsatt för våld Karolinska Interpersonal Violence (KIV) scale scores
 37. 37. Aggressivitet och 5- HIAA i csf Brown et al, Am J Psychiatry 1982 Frederick K. Goodwin
 38. 38. CSF 5-HIAA efter våldsbrott 150 100 50 0 *** *** Violence Arson Controls CSF 5-HIAA pmol/L Markku Linnoila 1947-1998 Efter Virkkunen et al., Archives of General Psychiatry 1987
 39. 39. CSF 5-HIAA hos suicidala och 200 150 100 50 0 CSF 5-HIAA, mean ± SD icke suicidala mördare «« Suicid försök Ej suicid försök Lidberg, Belfrage, Bertilsson, Mattila- Evenden, & Åsberg 2000
 40. 40. 5-HIAA hos Rhesusapor Låg CSF 5-HIAA Mer fysisk aggressivitet Flera sår Mer risktagande Hög CSF 5-HIAA Mer sociala Mer grooming
 41. 41. Utan 5-HT-2A-receptor blir man tuffare (om man är mus) Weisstaub et al., Science 2006
 42. 42. Utan 5-HT-1B-receptor blir man ilsknare, åldras snabbare och dör fortare (om man är mus) Lack of serotonin1B receptor expression leads to age-related motor dysfunction, early onset of brain molecular aging and reduced longevity E Sibille, J Su, S Leman, AM Le Guisquet, Y Ibarguen-Vargas, J Joeyen- Waldorf, C Glorioso, GC Tseng, M Pezzone5, R Hen and C Belzung, Molecular Psychiatry 2007
 43. 43. Cortisol
 44. 44. HPA axeln vid depression Egentlig depression Frisk, hög genetisk risk Frisk, låg genetisk risk Holsboer, 2000
 45. 45. Dexametasontestet vid Efter Carroll & al., 1982 melankoli
 46. 46. Patologiskt DST predicerar suicid Jokinen et al. , Psychiatry Research 2007
 47. 47. Kolesterol
 48. 48. Kolesterol och suicid 5 4 3 2 1 0 RR for suicide Signifikant högre suicidtal hos män med låg plasmakolesterol (n = 26693; 47 suicides) 1st quartile 2nd quartile 3rd quartile 4th quartile of cholesterol distribution Lindberg et al. , British Medical Journal 1992
 49. 49. Depression och fetma 14,00 depression 10,50 med 7,00 Procent 3,50 0,00 <18.5 18.5-24.9 25-29.9 30-35.9 35-39.9 ≥40 BMI Onyike & al, Am J Epidemiol 2003 (NHANES)
 50. 50. Fetma och suicid 1,2 OR adj. mortality, 0,6 Suicide 0,0 <18.5 18.5-24.9 25-30 >30 BMI Magnusson, Rasmussen, Lawlor, Tynelius & Gunnell, Am J Epidemiol 2006 (vpl-registret)
 51. 51. Conclusion from the Norwegian HUNT study “Raised body mass index is associated with an increased risk of depression but reduced risk of suicide in men and women. The mechanisms underlying these different associations require clarification. “ Bjerkeset et al., Am J Epidemiol 2008
 52. 52. Apor blir snällare på lyxmat Aggressiva beteenden i grupper av Cynomolgus apor Kaplan &al., Psychosomatic Medicine 1994
 53. 53. EDR elektrodermal reaktivitet
 54. 54. 5 Antal stimuli till Suicid och habituering av den elektrodermala reaktionen Ej suicidförsök Icke våldsamt suicidförsök Våldsamt suicidförsök U 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 >20 habituering Edman et al, Archives of General Psychiatry 1986 U U U Antal patienter 5
 55. 55. Vad är det för vits med biologiska markörer? Från biologi till psykologi: exemplet KIV-skalan Jokinen m fl JCP 2010
 56. 56. Vad är det för vits med biologiska markörer? • Låg serotonin–aggressionskontroll– kognitiva strategier • Hög cortisol–depression–envis depressionsbehandling • Låg kolesterol–försiktighet med kolesterolsänkare, matvanor??? • Avvikande elektrodermal habituering–?!
 57. 57. EDOR
 58. 58. Vem är i riskzonen? Den som är förtvivlad och desperat, och - Ser självmord som en möjlighet (kultur, religion, erfarenhet) - Inte ser något hopp om förbättring (depression) - Har svårigheter med impulskontrollen (tidigare aggressiva handlingar, medicinering, alkohol) - Känner skam och därför inte vill ta emot hjälp
 59. 59. Och hur hjälper man? Den som är förtvivlad och desperat, och • Ser självmord som en möjlighet (kultur, religion, erfarenhet) info om effekterna på andra! • Inte ser något hopp om förbättring (depression) behandla depressionen! • Har svårigheter med impulskontrollen (tidigare aggressiva handlingar, medicinering, alkohol) kognitiva strategier, sanera medicineringen! • Känner skam och därför inte vill ta emot hjälp empatiskt bemötande!
 60. 60. The end

×