Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunie ols berlikum

3,597 views

Published on

Reunie OLS Berlikum klas van 1964 - 1970.
Updates mailen naar mindert.dusselaar@home.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunie ols berlikum

 1. 1. Gehouden op 21-08-2010 bij Mindert Dusselaar in de tuin te Nijensleek
 2. 2. 2 Introductie Hunnebedden te Havelte Bij Mindert in de tuin Oude foto’s Einde
 3. 3. Jellie v.d. Meij, Rein Schiphof, Ymkje van Schepen, Annie Schiphof, Richtje Wiersma, Anneke Wassenaar, Jelle Groeneveld, Mindert Dusselaar, Lutske van Dellen, Maaike van Schepen, Janny Zijlstra, Riekie de geele
 4. 4. Voor de zekerheid nog maar een groepsfoto
 5. 5. Jellie van der Meij, Rein Schiphof, Annie Schiphof, Richtje Wiersma, Lutske van Dellen, Ymkje van Schepen, Maaike van Schepen
 6. 6. Janny Zijlstra, Jelle Groeneveld, Mindert Dusselaar Anneke Wassenaar, Riekie de Geele
 7. 7. Rein Schiphof
 8. 8. Ymkje van Schepen
 9. 9. Riekie de Geele
 10. 10. Richtje Wiersma
 11. 11. Richtje Wiersma en Mindert Dusselaar
 12. 12. Jelle, Ymkje, Annie en Janny
 13. 13. De 4 vriendinnen
 14. 14. De 4 vriendinnen
 15. 15. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 16. 16. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 17. 17. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 18. 18. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 19. 19. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 20. 20. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 21. 21. Uitstapje naar de Hunnebedden bij Havelte
 22. 22. Wandeling bij de Hunnebedden
 23. 23. Wandeling bij de Hunnebedden
 24. 24. Wandeling in de Heerlijkheid “de Eese”
 25. 25. Het slot van de Baron van Karnebeek van de Heerlijkheid “de Eese”
 26. 26. Na het uitstapje weer terug in de tuin
 27. 27. Barbecue vlees en salade
 28. 28. Een Hertog Jan
 29. 29. Lekker hè Rein
 30. 30. Drok yn petear
 31. 31. Jelle is aan de lijn
 32. 32. De Barbecue
 33. 33. Barbecuen
 34. 34. 3 dames bij de barbeque
 35. 35. De boerderij van de achterkant
 36. 36. Anneke
 37. 37. Onderonsje
 38. 38. Rein haalt bier bij Hilbert (Minderts 2e zoon)
 39. 39. De Catering: Alida en Hilbert Dusselaar in de Schuur
 40. 40. Riekie
 41. 41. Lijkt serieus!
 42. 42. Oude foto’s bekijken
 43. 43. Oude foto’s bekijken
 44. 44. Oude foto’s bekijken
 45. 45. Oude foto’s bekijken
 46. 46. Oude foto’s bekijken
 47. 47. Oude foto’s bekijken
 48. 48. Lutske heeft lol
 49. 49. ◦ Maaike met rosé
 50. 50. ◦ Het vingertje van Richtje
 51. 51. ◦ Riekie
 52. 52. Anneke en Richtje
 53. 53. Lutske en Maaike
 54. 54. De sportieve dames
 55. 55. Geen 18 meer!
 56. 56. Maar wel lol
 57. 57. Rein moet de dames weer plagen
 58. 58. Juf Steensma Juf Meijer Rein Schiphof, mindert Dusselaar, Ruurd Braaksma, Jellie v.d. Meij, Anke Braaksma, Dirk Wassenaar, Alie Kuperus, ?, Menno Posthumus, ?, Ulbe Pranger Lieuwe Looijenga, ?, Helga v.d. Meij, ? Richtje Wiersma, Hiltje v.d. Molen,Betty Postma, Piet Postma, Dirk Osinga, ? , Jelke Boomsma, Gosse Miedema, ? Maaike Dusselaar ? , Anne-Jent Siderius, Jaap v.d. Wal ? ? ? ? Jan Braaksma, Hieke Heslinga, Greetje Schouten, Anke Braaksma, ?, Hieke Miedema Lieuwe Looyenga Richtje Wiersma Juf Steensma Juf Meyer Helga v.d. Mey Rein Schiphof Mindert Dusselaar Jellie v.d. Mey Afke Braaksma Durk WassenaarAlie Kuperus Menno Posthumus Ulbe Pranger Anne-Jent Siderius Jappie v.d. Wal Hiltje v.d. Molen Jelke Boomsma Gosse Miedema Maaike Dusselaar Hieke Miedema Hieke Heslinga Hieke v.d. LeyGreetje Schouten Kleuterschool 1963 Jan Braaksma ? ? ? ? Durk Osinga? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Kleuterschool 1963
 59. 59. 1963 Kleuterschool: Bij juf Meyer Mindert Dusselaar Richtje Wiersma, Helga v.d. Mey Durk Osinga
 60. 60. 1963 Kleuterschool Cowboy:Mindert Dusselaar
 61. 61. Richtje Wiersma
 62. 62. 1963 Kleuterschool: schoolreisje naar boer Lettinga
 63. 63. 1963 Kleuterschool: schoolreisje bij boer Lettinga
 64. 64. 1965 Klas 2,3 en 4: in de bus naar Oranjewoud
 65. 65. 1965 Klas 2,3 en 4: in de bus naar Oranjewoud 1965 Schoolreisje Oranjewoud klas 3 en 4
 66. 66. Anneke Wassenaar,Pietje v.d. Meij, Tjittie Lettinga, Gerda Sijtsma, Freerkje Hoitinga, Grietje v.d. Werff, mr. Spoelstra, Janny Zijlstra, Klaas v.Dijk, Jelle Groeneveld, Gerard Bunning, Albert Dusselaar, Tjikke Looijenga, Lutske v. Dellen, Heabeltje Uiterdijk, Richtje Wiersma, Henriette ? ,Jelly v.d Meij, Helga v.d. Meij, Tjikke Looijenga, Betty Postma, Maaike v.Schepen, Ymkje v.Schepen, Annie Schiphof, Hieke v.d. Ley, Riekie de Geele Mindert Dusselaar, Wim Mud, Dooitzen v.d. Ley, Jelle Faber, Rein Schiphof, Dirk Wassenaar 1966 Klas 3 en 4
 67. 67. 1964 Richtje en grote Zus Christina
 68. 68. 1965 Klas 2,3 en 4: in de bus naar Oranjewoud 1965 Schoolreisje Oranjewoud 1966 Schoolreisje Appelscha klas 3 en 4 Mr. Spoelstra, mr. Okkinga, mevr. Okkinga, Mevr. Miedema Albert Dusselaar, Anne de Vries, Dooitzen v.d. Ley, Tjeerd Huizinga, Gosse Miedema, Wim Althuis, Wim Mud, Wim Boomsma, Jelle Groeneveld, Dooitzen en Evert Siderius Agatha Bontekoe, Sijke de Vries, Hieke Miedema, Pietje v.d. Meij Anneke Wassenaar, Janny Zijlstra, Tjittie Lettinga, Lutske van Dellen, Helga v.d. Meij, Aafke Visser, Gerda Sijtsma, Maaike v. Schepen, Wiep Bontekoe, Janke Beetstra, Klaas v. Dijk Rein Schi[hof, Mindert Dusselaar, Richtje Wiersma, Tjikke en Tjikke Looijenga, Jellie v.d. Meij, Maaike Rekker, Heabeltje Uiterdijk, Ymkje v. Schepen, Annie Schiphof, Jelle Faber
 69. 69. 1965 Klas 2,3 en 4: in de bus naar Oranjewoud 1965 Schoolreisje Oranjewoud 1969 Richtje en grote zus Pietje Wiersma
 70. 70. Anneke Wassenaar, Janny Zijlstra, Tjikke Looijenga, Ymkje v. Schepen, Richtje Wiersma, Gerda Sijtsma, Tjikke Looijenga, Maaike v. Schepen, Annie Schiphof 1967 Optocht “Mei elkoar Folksûnderwiis”
 71. 71. 1967 Optocht. Voor het groene kruisgebouw
 72. 72. 1967 Richtje Wiersma en Jannie Zijlstra
 73. 73. 1968 Mindert, broer Willem en mem
 74. 74. 1968 broer Willem, Ruurd Tigchelaar, Mindert Dusselaar, Romke Tigchelaar, Klaas Dusselaar
 75. 75. Mr. Spoelstra, Buschauffeur, Juf Bouma, Mevr. Okkinga mr. Okkinga, Lutske van Dellen, Albert Dusselaar, Klaas van Dijk, Fjelle Groeneveld, Piet Postma, Wim Althuis Gjalt v.Schepen, Helga en Jellie v.d. Meij, Anneke Wassenaar, Tjittie Lettinga, Griet Mud, Elske Dusselaar, Betty Postma, Menno Posthumus, Jelke Boomsma, Ruurd Tigchelaar, Jaap v.d. Wal Gosse Miedema, Klaas Dusselaar, Riekie d.Geele, Janny Zijlstra, Ymkje v.Schepen, Annie Schiphof, jelly Zwerver, Maaike Dusselaar, Hidde Kuperus, Mindert Dusselaar, Anne-Jent Siderius, Dirk Wassenaar Alie Kuperus, Richtje Wiersma, Maaike v.Schepen, Anke Braaksma, Greetje Schouten, Hieke Miedema, Hieke Heslinga, Hieke v.d. Ley, Aafke Wieling, Rein Schiphof, Jelle Faber, Lieuwe Looijenga 1968 Schoolreisje Appelscha klas 3 en 4
 76. 76. 1969 Tjittie Lettinga en Richtje Wiersma
 77. 77. 1969 Richtje Wiersma
 78. 78. 1969 Jellie en Helga v.d. Mey, Tjittie Lettinga, Richtje Wiersma
 79. 79. Nawoord Deze reünie van de lagere school te Berlikum is georganiseerd door Rein Schiphof en Mindert Dusselaar. Er is gekozen voor alle leerlingen, die in de periode 1964 t/m 1970 in de klas hebben gezeten van Rein en Mindert. De reünie is gehouden op 21 augustus 2010 bij Mindert in de tuin te Nijensleek. Dit was op korte termijn de goedkoopste en gemakkelijkste manier voor dit gezelschap. Veel oude foto’s zijn aangeleverd door Richtje Wiersma. Het restant door Mindert Dusselaar. De foto’s tijdens de reünie komen van Annie Schiphof, Lutske van Dellen, Richtje Wiersma en Mindert Dusselaar. Deze presentatie is gemaakt door Mindert Dusselaar. Deze dag was zeer geslaagd, zeker na een weerzien van 30 jaar. Het voelt alsof gisteren nog met je oude klasgenoten in de klas zat. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Indien je nog namen herkent of nog foto’s hebt, stuur deze dan naar: mindert.dusselaar@home.nl (tel 0521-382205)

×