Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อุปสรรคและความคิดเห็น

771 views

Published on

Published in: Education, Technology, Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

อุปสรรคและความคิดเห็น

  1. 1. TOK<br /> <br />การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง “การบำเพ็ญประโยชน์” นี้ กลุ่มของเราได้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจัดทำเป็นอย่างยิ่ง พยายามหาสิ่งใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์ โดยคำแนะนำของ ครูอริศรา สะสม ค่ะ<br />ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้ กลุ่มของเราได้แบ่งงานกันทำเป็นส่วน ๆ ทำให้โครงงานชิ้นนี้ ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว แต่การดำเนินการไปอย่างรวดเร็วนี้ทำให้กลุ่มของเราพบเจอกับอุปสรรคหลายอย่าง เช่น การจัดทำหน้าใหม่ในแถบข้างบนเว็บ มันยากเพราะเราไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการทำเว็บไซต์มาก่อน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ เพราะเราได้คำแนะนำจาก ครูอริศรา สะสม จึงแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ  ปัญหาต่อไปคือ การอัพโหลดรูปลงเว็บ แก้ปัญหานี้โดยการปรึกษาเพื่อนในห้องที่เขาได้ทำไปแล้วให้อธิบายให้ฟังแล้วนำคำแนะนำไปปฏิบัติคะ เป็นต้น<br />ในการปฏิบัติทำคลิปวีดีโอนั้น กลุ่มของเราได้แบ่งหน้าที่กัน คือ มีหนึ่งคนที่เขียนบทในแต่ละฉากและเป็นคนถ่ายภาพ ส่วนอีกสองคนเป็นคนอธิบายการทำทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในคลิปนั้นจะมีแค่สองคนที่อธิบาย ในการทำคลิปก็มีอุปสรรคเหมือนกันค่ะ นั่นคือ เราไม่ได้นำกล้องถ่ายรูปไปด้วย จึงแก้ปัญหาโดยการอัดคลิปวีดีโอโดยใช้โทรศัพท์แทน ก็ดีเหมือนกันค่ะ แต่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เราดำเนินงานไปอย่างสนุกสนานเพราะมีการลองผิดลองถูกทั้งมีบางคนลืมบทที่จะพูด และอะไรอีกหลาย ๆ อย่างทำให้เราทำงานไปด้วยความสุข ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะการทำงาน<br />การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้ มีประโยชน์กับพวกเราอย่างมากทำให้มีความรู้ติดตัวไปในวันข้างหน้า ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ถึงจะมีอุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่เพราะเรามีความสุขในการทำงานจึงทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กลงได้ เป็นเพราะเพื่อน ๆ ในกลุ่มช่วยกันคิดแก้ปัญหาและสามัคคีกัน ทำการทำงานเป็นไปด้วยดีและเป็นการทำงานที่แสนจะมีความสุข<br />กลุ่มของเราขอขอบพระคุณผู้ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินงานของเราเป็นอย่างสูง ถ้าไม่มีผู้ให้คำแนะนำโครงงานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้คงไม่สำเร็จ โดยเฉพาะ  ครูอริศรา สะสม ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ทำให้โครงงานคอมพิวเตอร์ “การบำเพ็ญประโยชน์” นี้พัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น<br />

×