Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.PANORAMA LABORAL ACTUALReflexions sobre elfutur de la professió iles possibles sortideslaborals gràcies aInternet
EXPECTATIVESEls últims quinze anys elsuniversitaris creien que nomésestudiant una carrera jatindrien un nivell de vida que...
REALITAT ACTUALL‘informe Eurydice de la UnióEuropea ho corrobora:Únicament el 40% delsuniversitaris espanyols té unafeina ...
RESULTATSLa realitat econòmica actual vedonada pels resultats.El que realment importa és elque ets capaç d’aportar a lasoc...
SATISFACCIÓ LABORALLa satisfacció laboral enl’actualitat sembla gairebé unluxe però no tenim que renunciara ella tot i que...
INTERNET    + BIBLIOTECARIS BIBLIOTECÀRIES    IDOCUMENTALISTES    =
PROFESSIONIALSDE LA GESTIÓ DE LA  INFORMACIÓ   DIGITAL
PROFESSIONS          DIGITALSProfessions que podem desenvolupar enInternet (tal i com bé indica el COBDC):• Expe...
• Dissenyador conceptual multimèdia.• Arquitecte de continguts.• Expert en usabilitat - Dissenyadord’interfícies d’usuaris...
COMMUNTIY MANAGER, EL  PERFIL MÉS DEMANAT EN          L’ACTUALITATEl Social Media no és una altra cosaque passar...
(AUTO)FORMACIÓ EN TICEvidentment s’han de tenir uneshabilitats de les TIC que a laformació universitària encara nola ofere...
2. MARCA PERSONALQuè és i per a quèserveix?
MARCA PERSONAL           QUÈ ÉS?Marca Personal (o PersonalBranding), és un concepte pelqual es crea una marca pr...
MARCA PERSONAL    PER A QUÈ SERVEIX?Al igual que les marquescomercials ha de ser elaborada,transmesa i protegida ambl’o...
4. COM CREAR-SE UNA  MARCA PERSONAL      PRÒPIA
FASE D’AUTOANÀLISILa creació duna marca personalcomença per l’autoanàlisi de lescreences, els valors, lesfortaleses i les ...
ELEMENTS A TENIR EN       COMPTE A L’HORA        DE CREAR-LA- La marca no és un simple envàs, és laconfiança...
DONAR-LA A CONÈIXER I  NETWORKING A INTERNETLes eines d‘Internet resultenbàsiques per crear i transmetre lamarca personal...
Les principals eines de promocióprofessional que disposem aInternet son:· Linkedin· Blogger· Twitter · Facebook· Google +·...
El networking consisteix en escoltar,compartir, ajudar i aportar informacióde valor afegit dins d’una comunitatprofessiona...
5.LA MARCA     PERSONALCOM A SUPORT PER A    EMPRENDRE
DETECCIÓ D’UN SECTOR     PROFESSIONALON PODER DESENVOLUPAR      UNA ACTIVITAT  PROFESSIONAL PRÒPIA
El punt clau és “prestar atenció”,saber el que està passant i quinessón les necessitats de la gent i enquin context s’esta...
LA INNOVACIÓ COM A PUNT    CLAU DEL PROCÉS      EMPRENEDOR
Les idees no solen sorgir del no res.Normalment s’innova tenint com a baseel que s’ha fet amb anterioritat.Es necessari te...
COM INVENTAR-SE UNA  PROFESSIÓ I TENIR CREDIBILITAT COM A    PROFESSIONAL
Ja tenim detectada la necessitatque podem cobrir i decidimfer-ho...    ... com ens prendran    seriosament com a  ...
AUTOCONEIXEMENT    +   PASSIÓ    +   ACCIÓ    +  REALITZACIÓ    +  EVOLUCIÓ
PRIMERHem de tenir molt clar que és el quepodem oferir i com ho farem percobrir la necessitat de producte oservei que hem ...
SEGONEl punt clau que és voler dedicar-serealment al projecte emprenedorque hem decidit començar a tempscomplert amb il·lu...
TERCERFinalment, s’ha de tenir molt encompte que els resultats escomencen a recollir després d’untemps de constància i d’e...
@PatriRomerapatricia.romera@mimatuimagen.comhttp//detrasdemimatuimagen.blogspot.com@mimatuimageninfo@mimatuimagen.comwww.m...
Curs: "Com Crear La Teva Marca Personal Per A Millorar La Teva RellevàNcia Professional"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs: "Com Crear La Teva Marca Personal Per A Millorar La Teva RellevàNcia Professional"

391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs: "Com Crear La Teva Marca Personal Per A Millorar La Teva RellevàNcia Professional"

 1. 1. 1.PANORAMA LABORAL ACTUALReflexions sobre elfutur de la professió iles possibles sortideslaborals gràcies aInternet
 2. 2. EXPECTATIVESEls últims quinze anys elsuniversitaris creien que nomésestudiant una carrera jatindrien un nivell de vida ques’adequaria amb l’esforç quehan fet.
 3. 3. REALITAT ACTUALL‘informe Eurydice de la UnióEuropea ho corrobora:Únicament el 40% delsuniversitaris espanyols té unafeina que concorda amb el seunivell d’estudis i la taxa d’aturentre els titulats de 25 a 34anys es del 11,5 %, una de lestaxes més altes d’Europa.
 4. 4. RESULTATSLa realitat econòmica actual vedonada pels resultats.El que realment importa és elque ets capaç d’aportar a lasocietat i al món laboral. Elsmés innovadors tindran mésoportunitats davant els altresprofessionals.
 5. 5. SATISFACCIÓ LABORALLa satisfacció laboral enl’actualitat sembla gairebé unluxe però no tenim que renunciara ella tot i que la situació actualho dificulti.Hem d’estar atents als canvis quees donen a la professió i adaptar-nos per poder aconseguir-la.
 6. 6. INTERNET + BIBLIOTECARIS BIBLIOTECÀRIES IDOCUMENTALISTES =
 7. 7. PROFESSIONIALSDE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL
 8. 8. PROFESSIONS DIGITALSProfessions que podem desenvolupar enInternet (tal i com bé indica el COBDC):• Experts en Tecnologies de la Informació i laComunicació (TIC).• Administrador de serveis electrònicsd’informació.• Administrador-director d’una xarxadocumental.• Analista d’informació – Information analyst.
 9. 9. • Dissenyador conceptual multimèdia.• Arquitecte de continguts.• Expert en usabilitat - Dissenyadord’interfícies d’usuaris.• Gestor de bases de dades documentals.• Gestor d’informació - Chief InformationOfficer - Information broker.• Webmaster.• Community Manager.
 10. 10. COMMUNTIY MANAGER, EL PERFIL MÉS DEMANAT EN L’ACTUALITATEl Social Media no és una altra cosaque passar les relacions personals iprofessionals a Internet.Tot i que el perfil de CM s’associa aprofessionals de la Comunicaciónosaltres com a professionals de lagestió de la informació és un perfil alque tambè podem optar.
 11. 11. (AUTO)FORMACIÓ EN TICEvidentment s’han de tenir uneshabilitats de les TIC que a laformació universitària encara nola ofereixen d’una forma pràcticaper aplicar-la al món laboral ipoder desenvolupar per poderoptar a les professions digitals.
 12. 12. 2. MARCA PERSONALQuè és i per a quèserveix?
 13. 13. MARCA PERSONAL QUÈ ÉS?Marca Personal (o PersonalBranding), és un concepte pelqual es crea una marca pròpiade nosaltres mateixos com aprofessionals.
 14. 14. MARCA PERSONAL PER A QUÈ SERVEIX?Al igual que les marquescomercials ha de ser elaborada,transmesa i protegida ambl’objectiu d’aconseguirdiferenciar-se i tenir més èxit enles relacions professionals.
 15. 15. 4. COM CREAR-SE UNA MARCA PERSONAL PRÒPIA
 16. 16. FASE D’AUTOANÀLISILa creació duna marca personalcomença per l’autoanàlisi de lescreences, els valors, lesfortaleses i les habilitats dunmateix.
 17. 17. ELEMENTS A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE CREAR-LA- La marca no és un simple envàs, és laconfiança dels altres en aquesta persona oproducte, és transmissió de credibilitat.- La millor forma de ser creïbles es quesiguem honestos amb nosaltres mateixos iacceptar que podem cometre errors peròque podem aprendre d’ells.- Quan més transparents siguéssim al’hora de transmetre la nostra marcapersonal més credibilitat tindrem.
 18. 18. DONAR-LA A CONÈIXER I NETWORKING A INTERNETLes eines d‘Internet resultenbàsiques per crear i transmetre lamarca personal.Convé guardar al calaix elcurrículum vitae clàssic i fer servirles noves tècniques digitals quedemostrin a l’entorn al que ensvolem dirigir el que sabem fer.
 19. 19. Les principals eines de promocióprofessional que disposem aInternet son:· Linkedin· Blogger· Twitter · Facebook· Google +· Youtube
 20. 20. El networking consisteix en escoltar,compartir, ajudar i aportar informacióde valor afegit dins d’una comunitatprofessional i poc a poc crear-teuna reputació entre els altresprofessionals.El networking és essencial per apoder desenvolupar un projecte iaconseguir que ens el comprin o quevulguin col·laborar-hi amb nosaltres.
 21. 21. 5.LA MARCA PERSONALCOM A SUPORT PER A EMPRENDRE
 22. 22. DETECCIÓ D’UN SECTOR PROFESSIONALON PODER DESENVOLUPAR UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL PRÒPIA
 23. 23. El punt clau és “prestar atenció”,saber el que està passant i quinessón les necessitats de la gent i enquin context s’estan generant.Només si coneixem degudamentel context podrem saber què és elque es necessita i què és el quenosaltres podem oferir, i per tant,quin tipus d’activitat podem crear.
 24. 24. LA INNOVACIÓ COM A PUNT CLAU DEL PROCÉS EMPRENEDOR
 25. 25. Les idees no solen sorgir del no res.Normalment s’innova tenint com a baseel que s’ha fet amb anterioritat.Es necessari tenir una nova perspectivasobre les coses per a poder innovar itrobar quelcom novedos.Es requereix tenir una dosisd’imaginació i creativitat per “inventar-se professions” sense tenir por al fracàsi sí amb una ment oberta i disposadadaprendre i millorar com a emprenedor.
 26. 26. COM INVENTAR-SE UNA PROFESSIÓ I TENIR CREDIBILITAT COM A PROFESSIONAL
 27. 27. Ja tenim detectada la necessitatque podem cobrir i decidimfer-ho... ... com ens prendran seriosament com a professionals emprenedors?
 28. 28. AUTOCONEIXEMENT + PASSIÓ + ACCIÓ + REALITZACIÓ + EVOLUCIÓ
 29. 29. PRIMERHem de tenir molt clar que és el quepodem oferir i com ho farem percobrir la necessitat de producte oservei que hem detectat.Aquí és on entraria en joc la nostramarca personal i la reputació queens anéssim guanyant amb ella perque confiïn en el nostre treball.
 30. 30. SEGONEl punt clau que és voler dedicar-serealment al projecte emprenedorque hem decidit començar a tempscomplert amb il·lusió, iniciativa iassumint riscos.Si ens perceben com aprofessionals compromesos ensajudarà a tenir la credibilitat suficientper a que ens comprin els producteso serveis que oferim.
 31. 31. TERCERFinalment, s’ha de tenir molt encompte que els resultats escomencen a recollir després d’untemps de constància i d’esforç.La paciència i creure en leshabilitats d’un mateix també sonelements clau per esperar almoment en que ens comencin areconèixer el nostre projecte ivalorar-lo.
 32. 32. @PatriRomerapatricia.romera@mimatuimagen.comhttp//detrasdemimatuimagen.blogspot.com@mimatuimageninfo@mimatuimagen.comwww.mimatuimagen.com

×