Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Zimska vezbanka

 1. 1. odslovadosnova.blogspot.com
 2. 2. 1. Одреди збирове. odslovadosnova.blogspot.com
 3. 3. 2. 3. Попуни таблицу. У другу рукавицу упиши број који је за 5 већи од датог. 17 24 32 48 55 4. Настави да сабираш као што је започето. 18 + 24 42 +13 + 29 5. Спој стрелицама свака два броја чији је збир 76. 32 27 58 65 4449 11 18 odslovadosnova.blogspot.com
 4. 4. 6. Израчунај збир, затим обој Снешка онако како ти говоре слова. А = 30 + 17 = _____ Б = 18 + 45 = _____ В = 36 + 24 = _____ Г = 62 + 27 = _____ Д = 49 + 32 = _____ А = плаво 47 47 47 47 47 63 Б = наранџасто 63 63 47 70 В = црно 70 = црвено = Зелено Г Д 89 89 89 89 89 89 89 70 81 81 81 81 81 81 89 47 47 47 47 47 47 47 47 odslovadosnova.blogspot.com
 5. 5. 7. 8. Број 48 увећај за 39. ___________________________________________________ Који број је за 16 већи од броја 29? ___________________________________________________ 11. 10. 9. Најмањи број 4. десетице увећај највећим парним бројем 5. десетице? ___________________________________________________ На клизалишту је било 12 дечака и 23 девојчице. Колико је укупно деце било на клизалишту? ___________________________________________________ Одговор: __________________________________________ На јелци је било 25 црвених, 18 зелених и 22 златна украса. Колико је било црвених и златних украса на јелци? ___________________________________________________ Одговор: __________________________________________ Колико је било зелених и црвених украса на јелци? ___________________________________________________ Одговор: __________________________________________ Колико је укупно било украса на јелци? ___________________________________________________ Одговор: __________________________________________ odslovadosnova.blogspot.com
 6. 6. 39 - 12 47 - 15 54 - 8 67 - 5 62 - 32 85 - 5 92 - 10 86 - 36 64 - 38 72 - 48 39 - 12 90 - 29 39 - 39 100 - 23 88 - 52 1. Израчунај. odslovadosnova.blogspot.com
 7. 7. 2. 4. 5. Попуни таблицу. а 76 82 37 29 б 15 45 14 а - б 27 72 12 Сваки од датих бројева умањи за 26.3. 31 48 92 44 76 100 Уочи правило и настави започети низ. 72 66 60 90 75 60 Повежи украсе чија је разлика 25. 83 58 64 39 55 30 100 75 42 17 odslovadosnova.blogspot.com
 8. 8. 6. Одреди разлику ако је умањилац 37, а умањеник 69. ______________________________________________ 7. За колико је број 46 мањи од броја 83? ______________________________________________ 8. Деда Мразови помоћници су за једну ноћ упаковали 84 поклона. У 58 су ставили лутку, а у остале возиће. У колико поклона се налазе возићи? ______________________________________________ Одговор: ______________________________________ 9. У излогу продавнице слаткиша у једној чинији има 68 бомбона, за 29 мање лилихипа и 15 мање гумених бомбона него лилихипа. Израчунај колико има појединачних слаткиша у тој чинији. Бомбона: _______________________ Лилихипа: _______________________ Гумених бомбона: ________________ odslovadosnova.blogspot.com
 9. 9. 10. 23 – црвено 45 - зелено 38 - 15 55 - 22 50 - 27 57 - 34 83 - 50 88 - 65 81 - 58 60 - 37 63 - 40 66 - 21 83 - 38 72 - 27 63 - 18 63 - 18 Обој поља према резултату: odslovadosnova.blogspot.com
 10. 10. 1. Одреди вредност израза. (43 + 25) – 36 = ______________ 29 + ( 72 – 44)= ______________ (64 + 7) – 53 = ______________ 90 – ( 27 + 16) = ______________ (27 + 48) – (18 +16)= _____________ (72 - 35) + (44 - 27)= _____________ odslovadosnova.blogspot.com
 11. 11. 2. 3. Збир бројева 37 и 29 умањи најмањим бројем треће десетице. _______________________________________________ За колико је разлика бројева 85 и 27 већа од броја 34? _______________________________________________ Одговор: _______________________________________ 4. На Деда Мразовим санкама висило је 86 звончића. У току лета спало је 45, али је Деда Мраз касније окачио још 59. Колико је сада звончића на Деда Мразовим санкама? _______________________________________________ Одговор: _______________________________________ 5. Мама је за Божић испекла 32 колачића. Бака је донела још 25. Деца су првог дана појела 18, а другог 14 колачића. Колико је колачића остало? _______________________________________________ Одговор: _____________________________________ odslovadosnova.blogspot.com
 12. 12. Одреди непознати број.1. X + 24 = 78 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ 37 + X = 78 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ 92 - X = 68 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ X - 47 = 87 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ (15+27) + X = 83 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ X – (24 + 37)= 17 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ (46 + 39) - X = 35 X = ___________ X = _____ Пр: ___________ odslovadosnova.blogspot.com
 13. 13. 2. У току новогодишње ноћи у једном ресторану је испаљено 18 ракета ватромета. Колико још треба да се испали, ако знаш да их је укупно 30? __________________________________________________ Одговор: _________________________________________ Миша је прочитао 37 страна књиге коју је добио за Нову годину. Колико би страна требало још да прочита, ако знаш да та књига има 84 стране? __________________________________________________ Одговор: _________________________________________ У продавници играчака продавци су делили балоне деци. Из продавнице је изашло 36 девојчица и 42 дечака. Колико још балона може да се подели ако их је на почетку било 100? _______________________________________ _______________________________________ Одговор: _______________________________ У једној гајбици, продавац је имао 18 килограма сувих шљива. Када је додао на тезгу и гајбицу сувих смокава имао је укупно 32 килограма сувог воћа. Колико је било сувих смокава? ________________________________ Одговор: ________________________ _________________________________ 3. 4. 5. odslovadosnova.blogspot.com
 14. 14. Спој дате тачке дужима. А В М Најкраћа је дуж_______ Најдужа је дуж _______ Наброј дужи које уочаваш на слици. P O T CK _______________________ _______________________ _______________________ Нацртај дуж МН = 1 dm 2 cm, KE за 6 cm краћу од дужи МН и дуж АО за 3 cm дужу од дужи КЕ. Изрази дате дужине траженим јединицама мере. 2m = _____ dm 9m 5dm = ______ dm 1dm 5 cm = ______ cm 50 dm = _____ m 7dm 5 cm = ______cm 1m 40cm = _____dm 1. 2. 3. 4. odslovadosnova.blogspot.com

×