Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike

8,514 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike

  1. 1. 1. Удруживањем чинилаца на 2 начина, израчунај производ. 4 2  3 (4  2) 3= 4  (2 3)= 3  3  9 3 2  5 2. У сали је 5 редова по 8 клупа са 2 седишта. Колико места за седење има у сали? Рачун 1: ............................................ Рачун 2: ............................................ Одговор: .......................................... 3. Сваки ученик маше двема заставицама. Ученици су сврстани у 5 група по 6 ученика. Колико укупно има заставица? Рачун 1: ............................................ Рачун 2: ............................................ Одговор: .......................................... odslovadosnova.blogspot.com 3. Помножи збир или разлику на два начина. а) 3 · (4 + 5)= __________________ б) (8 – 3) · 4 = ____________________ 3 · (4 + 5)= __________________ (8 – 3) · 4 = ____________________ в) (2 + 3) · 10 = _________________ г) 10 · (9 – 2) = ___________________ (2 + 3) · 10 = _________________ 10 · (9 – 2) = ___________________ 4. Шест дечака и 3 девојчице набрали су по 5 јабука. Колико су укупно набрали јабука? Рачун 1: ............................................ Рачун 2: ............................................ Одговор: .......................................... 5. Урош је имао 10 бомбона, па је појео 4. Милан има 2 пута више бомбона од Уроша. Колико бомбона има Милан? Рачун 1: ............................................ Рачун 2: ............................................ Одговор: ..........................................

×