Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B00000000 leestrainer slide slideshare_def_highres

999 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B00000000 leestrainer slide slideshare_def_highres

 1. 1. Nieuwe leerlingsoftware - de LeestrainerBreng leren tot leven
 2. 2. Als ik n Met de aar leerling mezelf softwar luister Estafett e weet ik e Nieuw precies kan ik m wat ik n ijn leze og moe n oefene t opnem n. en. Is de opnam Ben ik e helem top! Da aal niet hel n kan ik tevrede emaal mijn lee n, dan spresta ik de te spreekaan an tie kst gew deren l oon aten opnieu horen. w in.
 3. 3. Ik kan oelk mom p ent zienhoe mi Ik ben i jn lezen n vooruit control. gaat. Ik kan zelf kiez en wat wil oefe ik nen. En hoe.
 4. 4. Vier keuzemogelijkheden:• hoofdstuk lezen,• Vloeiend & vlot,• intonatie lezen• voortgangsoverzicht.
 5. 5. • In de navigatietool rechts: pagina’s van het betreffende hoofdstuk.• Leerling ziet in navigatiebalk gemarkeerd waar hij aan het lezen is.• Dat fragment staat ook op een rustige achtergrond getoond in het tekstkader, zonder illustraties. De leerling kan zich dus extra goed concentreren.• De coach geeft uitleg.
 6. 6. • De leerling kan zelf bepalen hoe hij de tekst ingesteld wil hebben, afgestemd op zijn voorkeuren hoe hij een tekst wil lezen.• Zwakke lezers kunnen kiezen voor het Zwijsen dyslexiefont.• De aanpassingen worden direct zichtbaar op de pagina.• De overloop van de regel blijft hetzelfde, ongeacht de grootte van de letter.• Bij een te hoog voorleestempo kan de leerling deze zelf aanpassen.
 7. 7. • Het voor-koor-zelf lezen zit als methodiek in De Leestrainer.• Het eerste fragment wordt altijd gelezen met voor-koor-zelf.• Vanaf het tweede fragment kan de leerling vrij kiezen.
 8. 8. • Met vlot lezen is het de bedoeling dat de leerling meeleest met het tempo van de coach.• Met correct lezen worden de woorden een voor een geel gemarkeerd. De woorden worden samen gelezen met de coach.• In de Leerkrachtmodule geeft u het accent aan voor de leerling.
 9. 9. • De leerling leest de tekst zelfstandig.• Zodra de leerling op de startknop klikt, start de tijdswaarneming. Zo wordt het leestempo vastgesteld (aantal lettergrepen per minuut).
 10. 10. • De leerling kan zijn leesprestatie opnemen en vervolgens terug luisteren. Dit geeft een goed beeld van zijn leesvaardigheid.• De leerling kan er voor kiezen om zichzelf te verbeteren.• De laatste opname wordt bewaard.
 11. 11. • De leerling heeft de eerste keer te langzaam gelezen (helikopter in rood). De leerling krijgt de kans de tekst nogmaals te lezen (herhaald lezen). De leerling heeft daarna zijn leesprestatie verbeterd (helikopter in blauwe lucht).• De normeringen van de Cito Leestoetsen zijn hierin meegenomen.
 12. 12. • De uitgave Vloeiend & vlot (V&V) richt zich op het automatiseren van de directe woordherkenning. Leesmoeilijkheden van een bepaald AVI-niveau worden geoefend op accuratesse en vlotheid zowel op zins- als op tekstniveau.• Bij het flitsen met woorden kan er ook voor worden gekozen om leesmoeilijkheden van het vorige AVI- niveau te automatiseren.• De leerling kan kiezen uit een set leeskaarten die horen bij een leesmoeilijkheid of woorden flitsen.
 13. 13. • De leesmoeilijkheden die in de lessen aan bod zijn gekomen zijn actief (helder).• Leesmoeilijkheden die horen bij de lesdoelen van de actuele les zijn geel omrand.• Leesmoeilijkheden waarmee de leerling eerder heeft geoefend hebben een ezelsoor.
 14. 14. • De leerling leest de woordrijen eerst met de stopwatch. Daarna oefent hij de woorden en leest nogmaals met de stopwatch.• Aan de lopers kan hij zien hoeveel sneller hij de woorden na het oefenen heeft gelezen.
 15. 15. • Nadat de leerling de zin heeft ingesproken kan hij deze controleren. Eerst hoort de leerling zichzelf en daarna het goede voorbeeld.• Met de duimen kan hij zelf aangeven hoe hij zichzelf beoordeelt. De leerling krijgt altijd de kans om zijn foute zin te verbeteren.
 16. 16. • Een volgend woord wordt direct getoond nadat de leerling het woord heeft gelezen. Hierdoor wordt de oefentijd effectief benut. De leerling kan ook kiezen voor directe feedback. Hij hoort dan na ieder woord de juiste uitspraak.
 17. 17. • De leerling ziet hoeveel woorden hij binnen de tijd heeft gelezen. Hij kan zichzelf controleren door op de woorden te klikken. Hij hoort dan eerst zijn eigen uitspraak van het woord gevolgd door het goede voorbeeld. Wanneer het woord fout is gelezen sleept hij deze naar de tas. Deze woorden kunnen dan een volgende keer worden geoefend (‘mijn eigen woorden’).• De woorden die de leerling niet extra wil oefenen kunnen beschouwd worden als goed gelezen. Het aantal gelezen woorden wordt geregistreerd.
 18. 18. • De module ‘Kruip in de huid van’ richt zich op het vloeiend lezen (met intonatie) van een tekst. Deze module bevat per AVI-niveau 16 nieuwe teksten voor 4 personages.• De leerling kan ook een eigen tekst gebruiken.• De teksten zijn geschreven op het betreffende AVI-niveau. Aan de stippen kan de leerling zien of de tekst makkelijk of moeilijk is.
 19. 19. • De personages vertellen met welke intonatie zij een tekst passend voordragen.• De leerling gaat geheel op eigen wijze de tekst voorbereiden. Hij beschikt over drie markeerstiften en kan daarmee letters en leestekens van een markering voorzien. De markeringen blijven staan tijdens de opname.• De leerling kan de opname opnieuw inspreken tot hij tevreden is.
 20. 20. • Is de leerling tevreden dan hoort hij de voorgelezen tekst in de nieuwsstudio door de animatie.• Deze opname wordt bewaard.
 21. 21. • Naast een personage kan de leerling ook kiezen voor de Leesstoel. Dit betekent dat de leerling zelf een tekst heeft die hij wil voorbereiden en inspreken.• De leerling kan kiezen uit vier stoelen.
 22. 22. De softw are is flexib De inzetba el softwar ar. En v e sluit álle kin oor volledig deren, aan op Aanpak ook de met hode. 3! De leer De soft ling ware softwar neemtgekopp e is me wer eld aan uit han k Toetssit de den. Zo e. Dat i andere kan ik s kindere handig Of instr n helpe ! uctie ge n. aan de ven tweede niveaug roep.
 23. 23. • De leerling ziet zelf zijn voortgang in het leesrapport.• Daarin ziet hij terug hoeveel lettergrepen hij heeft gelezen bij het woordenflitsen. Hoeveel woorden hij kan lezen op tempo (1/2 minuut). (Ieder balletje = 4 woorden)• Tekst lezen: de helikopter geeft aan hoe zijn vooruitgang op leestempo is.• Tekst op toon lezen: de teksten die hij heeft opgenomen kan hij hier nog eens terugluisteren.
 24. 24. • Beschikt u ook over de Toetssite? Dan worden de leerlingadviezen (AVI en aanpak, accent op correct en vlot lezen) geïmporteerd naar de Leestrainer. Ze kunnen natuurlijk handmatig worden aangepast.
 25. 25. • In het groepsoverzicht ziet de leerkracht met welk pakket de leerlingen werken. Onderling kunnen leerlingen immers met verschillende boeken en op verschillende AVI-niveaus werken. Ook is overzichtelijk te zien hoeveel sessies en welke oefeningen hij heeft gedaan. De meest recente leestemposcore weergegeven.• Via de hyperlink ‘Exacte normen’ alle normen per AVI-niveau in één pdf.• Elke leerling in de tabel is gehyperlinkt naar zijn individuele leerlingoverzicht.
 26. 26. • In het individueel leerlingoverzicht ziet de leerkracht met welk pakket de leerling werkt, de aanpak, of de aandacht uit gaat naar correct of vlot lezen, en de sessietijd.• Aan de kleur (zie legenda) en het aantal lettergrepen per minuut zijn de vorderingen op leestempo zichtbaar. Ook kan de leerkracht zien of de leerling gewerkt heeft met de onderdelen Vloeiend&vlot of Voordrachtlezen.• De meest actuele opnames van de leerling zijn door de leerkracht te beluisteren.
 27. 27. Verschijningsdata de Leestrainer verschijnt D e Leestrainer in augustus 2012 voor de • E3*: beperkte versie. argroepen 4 t/m 6 en AVI- De leerstofpakketten E3 zijn ja speciaal ontwikkeld voor leerlingen niveaus E3* t/m E6. die met een te laag AVI-niveau groep 4 binnenkomen. Voor die kinderen is het belangrijk dat zij bij het lezen van de leesboeken door een leerkracht of remedial teacher worden begeleidt. Om die reden zijn de leesboeken dan ook niet opgenomen in de Leestrainer. • De module ‘Kruip in de huid van’ wordt aangeboden vanaf AVI M4.Voor meer informatie www.zwijsen.nl | (013) 583 88 88

×