Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociální média a jejich využití v hr

425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociální média a jejich využití v hr

 1. 1. SOCIÁLNÍ MÉDIA A JEJICH VYUŽITÍ V HR HRM Konference Praha 16.10.2013
 2. 2. Doba se mění…..
 3. 3. 1. část workshopu – Sociální média a získávání talentů • 72% firem inzeruje pracovní místa přes sociální sítě • 59% firem tvrdí, že získává více kandidátů na doporučení a 50% získává více reakcí vužíváním social recruitmentu • V roce 2013 3 x více společností alokuje přes 10% rozpočtu na recruitment do social recruitmentu v porovnání s rokem • 2 ze 3 společností plánuje rozšířit svoje social recruiting aktivity v roce 2014 • 1 z 3 kandidátů používá sociální média jako hlavní zdroj při hledání práce • 50% kandidátů tráví více než 6 hodin týdně hledáním práce přes sociální média • 9 z 10 Evropanů vlastní mobil (45% smartphone, 18% tablet) • Mobilní traffic tvoří 17% globálního internetu Zdroj: LinkedIn a TNS
 4. 4. 2. část Workshopu Sociální média pro interní HR • Otevřená on-line komunikace zvyšuje angažovanost zaměstnanců • Motivační nástroj • Zvyšování produktivity a kreativity • Zvyšování angažovanosti zákazníků Pro více informací o sociálních mediích v recruitmentu: FOLLOW ME on TWITTER: @novak_milan
 5. 5. Sociální média a jejich využití v HR
 6. 6. Josef Kadlec  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha  Software engineer pro mezinárodní IT korporaci – Praha/Nizozemí  IT headhunter pro vlastní personální agenturu Jobs Consulting  Jeden z prvních LinkedIn recruiterů v České republice  Autor nezávislé LinkedIn knihy pro personalisty People as Merchandise: Crack the Code to LinkedIn Recruitment  Zakladatel Linkedin recruitment akademie LINREA.cz
 7. 7. www.peopleasmerchandise.com
 8. 8. www.peopleasmerchandise.com
 9. 9. BUT… …is the access to LinkedIn your c
 10. 10. BUT… …is the access to LinkedIn your c
 11. 11. ALE… …je přístup k LinkedInu sám o sobě konkurenční výhodou?
 12. 12. ddd
 13. 13. dddd
 14. 14. Nehodnoťte kandidáty podle toho, jak dobře si vyplnili svůj LinkedIn profil
 15. 15. Výsledky každého provedeného hledaní přes LinkedIn nejenže obsahuje relevantní kandidáty, ale zároveň z nich jiné další relevantní kandidáti vyloučí.
 16. 16. Hledáme aktuální zaměstnance z „velké čtyřky“ auditorských firem: KPMG PricewaterhouseCoopers Ernst&Young Deloitte (KPMG OR PricewaterhouseCoopers OR Ernst&Young OR Deloitte)
 17. 17. PwC 203 674 uživatelů PricewaterhouseCoopers 197 404 uživatelů Price Waterhouse Coopers 27 797 uživatelů Price Waterhouse 25 008 uživatelů PwCIL 22 uživatelů Price Waterhouse Cooper 564 uživatelů PriceWaterhouseCooper 773 uživatelů PriceWaterhauseCoopers 16 uživatelů Price Waterhause Coopers 4 uživatelů Price Waterhause Cooper 1 uživatelů Ernst&Young 6 055 uživatelů Ernst & Young 319 749 uživatelů EY 22 489 uživatelů Ernts & Young 37 uživatelů Ernts&Young 2 uživatelů Deloitte 410 390 uživatelů Deloite 457 uživatelů Delloite 529 uživatelů Delloitte 311 uživatelů
 18. 18. (KPMG OR PricewaterhouseCoopers OR Ernst&Young OR Deloitte) 1 607 výsledků v ČR 333 860 výsledků celosvětově (KPMG OR PWC OR "Price Waterhouse" OR "PricewaterhouseCooper" OR "PricewaterhauseCoopers" OR "Price Waterhause" OR Ernst&Young OR "Ernst & Young" OR EY OR Ernts&Young OR "Ernts & Young" OR Deloitte OR Deloite OR Delloite OR Deloite) 2 238 výsledků v ČR 524 829 výsledků celosvětově
 19. 19. (“Software Tester” OR “SW Tester” OR “QA Engineer” OR “Quality Assurance Engineer” OR “Verification Engineer”) -recruiter -recruitment -recruiting -staffing -talent -hiring -hr Software Engineer, SW Engineer, Software Developer, SW Developer, Coder, Developer, Programmer, atd. Vice President, V.P., VP, SEVP, EVP, SVP, CVP, FVP, AVP, atd. Technical Support, Help desk, Helpdesk, Support Engineer, Support Consultant, Operations Engineer, atd. České termíny: programátor, projekt manažer, obchodník, atd.
 20. 20. (“University of Economics” OR “Faculty of Finance and Accounting” OR “Faculty of Business Administration” OR “Faculty of Economics” OR “Faculty of Economics and Management” OR “International Prague University” OR “College of information Management and Business Administration” OR “University of New York in Prague” OR “Metropolitan University Prague” OR “Banking Institute” OR “University of Finance and Administration” OR “University of Economics and Management” OR “Jan Amos Komensky University Prague” OR “Vysoka skola ekonomicka” OR “Fakulta financi a ucetnictvi” OR “Fakulta podnikohospodarska” OR “Narodohospodarska fakulta” OR “Fakulta ekonomiky a managementu” OR “Vysoka skola manazerske informatiky a ekonomiky” OR “Metropolitni univerzita Praha” OR “Bankovni institute vysoka skola” OR “Vysoka skola financni a spravni” OR “Vysoka skola ekonomie a managementu” OR “Univerzita Jana Amose Komenskeho”)
 21. 21. Implicitní vyhledávání Java vývojáři, kteří neuvádí na svém LinkedIn profilu termín Java. (JEE OR J2EE OR J2SE OR J2ME OR JEE OR JavaEE OR JavaSE OR JavaME OR JEE6 OR JavaEE 6 OR JDK OR JRE OR JSF OR JSTL OR JSP OR RichFaces OR Struts OR Spring OR “Spring MVC” OR “Spring BlazeDS Integration” OR “Spring Security” OR “Spring Web Flow” OR “Quartz Scheduler” OR “ORM Hibernate” OR JUnit OR FlexUnit OR “RIA technology“ OR AIR OR Maven OR jFrog OR “HUDSON CI”) -java
 22. 22. http://www.linkedin.com/skills
 23. 23. Sémantické a jazykové vyhledávání (financial OR finance OR bank OR banka OR bankovni OR fund OR funds) AND (statement OR statements OR vypis) AND (controller OR accountant OR ucetni OR advisor) AND NOT (vice OR director OR reditel OR manager OR manazer OR VP OR lead OR executive) Překlepy v názvech pozic (“software engineeer” OR “software enginer” OR “software enginneer“) Manger, Asistant, Acountant, Resercher, Recruitement, Markiting, atd.
 24. 24. Automatizace recruitmentu LinkedIn Saved Search Alerts
 25. 25. Jak zobrazit jakéhokoliv skrytého uživatele …když nedisponuji placeným LinkedIn premium účtem
 26. 26. Trik s identifikačním číslem uživatele http://www.linkedin.com/pymk/pcard?mid=12786582
 27. 27. www.peopleasmerchandise.com
 28. 28. Kam jít pro další informace Spojte se se mnou na LinkedInu www.linkedin.com/in/josefkadlec/ LINREA, LinkedIn Recruitment Academy www.linrea.cz Webová stránka knihy www.peopleasmerchandise.com
 29. 29. Vnitropodnikové sociální sítě jako nový trend ve firmách 17. října 2013 Martina Šmidochová, Partner, Sales2Win
 30. 30. AGENDA • Proč vnitropodnikové sociální sítě? • Jak začít? • Praktické zkušenosti s využíváním vnitrofiremních sítí
 31. 31. PROČ VNITROPODNIKOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ?
 32. 32. „Potřebujeme zlepšit komunikaci. Potřebujeme zapojit zaměstnance….“ Komunikace Spolupráce Lidé Firemní hodnoty Péče o zákazníky Firemní kultura Angažovanost Spontánně a rychle Sociální sítě
 33. 33. Proč sociální sítě? Komunikace mezi jednotlivými odděleními a úrovněmi organizace Příležitost pro ostýchavé Nepřetržitý brainstorming Crowdsourcing
 34. 34. INSPIRACE Úspěšná firemní sociální síť 50% velkých organizací bude mít do roku 2016 vlastní firemní sociální síť, 30% z nich ji bude brát stejně důležitou jako dnes vnímá e-mail nebo telefon. Zdroj:Gartner Research Zlepšení spolupráce v týmech - Spolupráce mezi lokalitami a funkcemi 83% uživatelů se - Řízení projektů a událostí cítí více zapojení do svého týmu - Získání informací o konkurenci 25% nárůst v produktivitě Vyšší zapojení zaměstnanců - Získání expertízy - Rychlejší učení a zapracování - Sdílení nápadů „best practice“ 67% nových 78% uživatelů zaměstnanců se zapracuje rychleji komunikuje efektivněji 20% nárůst spokojenosti dodavatelů a partnerů 41% uživatelů začíná dávat více zpětné vazby přes sociální síť Podpora dalšího rozvoje - Rychlejší inovace - Adaptace a přizpůsobení změně - Podpora změnám firemní kultury 50% uživatelů dokáže najít relevantní informace a lidi rychleji 80% uživatelů je více informováno o tom, co se děje 40% vyšší ROI, když se používá sociální síť navázána na firemní portál Zdroj: IBM Global CIO Study, 2011 - Yammer User Survey, 2010 - McKinsey, The Social Economy, July 2012 - Gallup Consulting “Employee Engagement, What’s Your Engagement Ratio?” 2008 - Yammer User Surveys, 2010 and 2013
 35. 35. JAK ZAČÍT?
 36. 36. Příklad projektu: 1) Připravit využití sociálních sítí pro sítí ve společnosti ABC tak, aby se zajistilo získání výhod, které sociální sítě naskýtají, například: • Zvýšit angažovanost zaměstnanců do chodu společnosti • Získat predikci spokojenosti zaměstnanců v průběhu roku • Odlehčit systému stížností od jednoduchých dotazů zaměstnanců • Zlepšit komunikaci s lokalitami • Lepší zpětná vazba od zaměstnanců 2) Zajistit spuštění projektu k dosažení úspěchu, což v sobě zahrnuje: • Příprava a nastavení celého projektu • Identifikace a zapojení klíčových osob • Namapování cílů projektu na strategické cíle společnosti • Předání základních znalostí a tipů pro interní převzetí projektu • Ověření v pilotním provozu • Odhad kapacit a zdrojů pro rozšíření projektu na všechny zaměstnance
 37. 37. Přístup společnosti Sales2Win 1) ANALÝZA APŘÍPRAVA 2) PILOTNÍ PROVOZ S VYHODNOCENÍM 3) PLÁN PRO ROLL-OUT A JEHO SPUŠTĚNÍ Časová náročnost: 1 měsíc Časová náročnost: 3 měsíce Časová náročnost: 4+ měsíce - Rozhovory a sběr informací od zadavatele a zaměstnanců - Úvodní školení "101" o fungování na sociálních sítích - Workshop pro cíle, KPI, zadání a rizik - Zaškolení týmu pro pilotní provoz - Schůzky vedené moderátorem - Koučování vybraného leadera - Příprava plánu - Zaškolování zaměstnanců - Příprava pravidel (pro zabezpečení) Výstupy: - formální cíle a KPI pro projekt - návaznost na strategické cíle společnosti - proveditelnost v prostřední Google - klíčoví lidé znají možnostmi sociálních sítí Výstupy: - reálný provoz pilotu sociální sítě - upřesnění zadání pro roll-out - pilotní tým disponuje reálnými zkušenostmi - posbírané oblasti zájmu pro roll-out Výstupy: - reálný provoz ve vybrané divizi, části firmy - upřesnění požadavků, kapacit apod. - zaměstnanci mají zkušenosti - je připraven viditelný firemní kick-off Pro úspěšnost projektu navrhujeme začít postupně ve třech krocích: 1) Analýza a příprava • 2) Pilotní provoz s vyhodnocením • 3) Zajistí zmapování připravenosti organizace pro využití sociálních sítí a získání úvodních znalostí Přinese zkušenosti s provozem sociální sítě v prostředí společnosti ABC, soustředí je kolem expertního týmu a připraví podklady pro následný plán realizace Plán pro spuštění sociální sítě v celofiremním prostředí • Plán pro spuštění bude přípraven na základě získaných zkušeností, zpětné vazby z pilotního provozu a na základě vyzkoušených metodik, projekt se v této fázi rozšíří na část firmy, připraví se viditelný celofiremní kick-off
 38. 38. INSPIRACE Komponenty úspěšného projektu Dosažení úspěchu sociálních médií v organizaci je v podstatě výzva pro leadership a management, není to technologická implementace. Zdroj:Gartner Research
 39. 39. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM VNITROFIREMNÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
 40. 40. Příklady v oblasti lidských zdrojů 1 Onboarding nových zaměstnanců (včetně manažerů) 2 Angažovanost zaměstnanců (nižší fluktuace, získání talentů) 3 Vzdělávání a rozvoj 4 Strategická komunikace
 41. 41. Projektový tým • • • • • • Organizace poznámek Rychlé novinky Diskuze k problémům Organizace schůzek Připomínkování dokumentů Historie projektu • …
 42. 42. Projektová skupina
 43. 43. Připomínkování dokumentu
 44. 44. Přehled uložených dokumentů
 45. 45. Zápis – paralelní práce
 46. 46. Vzdělávání • • • • • • Skupiny k tématům Uložená školení a prezentace Související Q&A diskuze Plánování školicích aktivit Neformální báze znalostí Inspirace pro rozvoj programu • …
 47. 47. Skupina odborného vzdělávání
 48. 48. Skupina pro nováčky
 49. 49. Doporučení a diskuze
 50. 50. Rychlá navigace a návody
 51. 51. INSPIRACE FRAMEWORK PRO AUDIT EXISTUJÍCÍ STRATEGIE Neustále se vracejte k cílům, které se snažíte dosáhnout. Pokud ztratíte směr, můžete velmi rychle začít plýtvat časem i zdroji. Zdroj: David Fenech, VP, Kelly Services CÍLE DEFINUJEME HLAVNÍ CÍLE - Jak mohou sociální mědia ovlivnit firemní cíle. - Co se snažíte dosáhnout a jak to řeknete těm, co sociálním sítím nerozumí. VIZE JAKOU MÁME DLOUHODOBOU VIZI - Artikulujme vizi a hodnotu, kterou získáme interně i pro externí zákazníky. PODPORA STRATEGIE PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ZHORA. VÝBĚR INICIATIV VZNIKNOU ZÁKLADNÍ PRAVIDLA - Sociální síť nesmí zůstat ve svém vlastním silu, ale musí expandovat na celou firmu. - Pro rozšíření je nutná podpora shora a podpora priorit vedení. - Vytvoříme tříletý výhled, ve kterém mám namapované firemní cíle na sociální iniciativy - Základní pravidla pro vyhodnocování priorit, role, zodpovědnosti. ZDROJE TECHNOLOGIE ZAJITÍME LIDI, ČAS A FINANCE. INVESTUJEME V TECHNOLOGIE, KTERÉ ˇPOMOHOU DOSÁHNOUT CÍLE. - Zahrnuje interní i externí plánování zdrojů pro dosažení cílů včetně vyškolení zaměstnanců. - Pozdržte významné investice až do okamžiku, kdy porozumíte, co přinesou sociální sítě pro Vás a Vaší organizaci. Zdroj: Allimeter Group 2013
 52. 52. Otázky na začátek • Jaký je cíl implementace vnitropodnikových sociálních sítích propojen se strategií firmy? • Jaká je firemní kultura a hodnoty firmy? Patří tam otevřenost, spolupráce, komunikace…..? • Jak podporuje sociální sítě vedení firmy? • Jak zaměstnanci přistupují k interním projektům? • Jaká pravidla komunikace ve firmě máte? • Kdo bude spravovat tuto síť? Důležité: Důvěra a otevřenost
 53. 53. Martina Šmidochová | Managing Partner Sales2Win s.r.o. | www.sales2win.eu Gates2Win s.r.o. | www.gates2win.cz e-mail: martina.smidochova@sales2win.eu Mobil: +420 606 707 401

×