SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
EY Preduzetnik godine
2017
EY
2017
Preduzetnik godine
TM
Ivan Rakić
Rukovodeći partner za Srbiju, Crnu Goru i
Bosnu i Hercegovinu
EY
U kompaniji EY davno smo sagledali značaj
preduzetništva kao tvorca inovacija, ulogu
koju ima u rastu domaće privrede, pa već
više od trideset godina pružamo podršku
preduzetnicima širom sveta. Tokom
dosadašnjeg petogodišnjeg iskustva u radu
sa domaćim preduzetnicima na programu
EY Preduzetnik godine™ u Republici Srbiji,
imali smo privilegiju da se upoznamo sa
poslovanjem najeminentnijih preduzetničkih
kompanija.
Program EY Preduzetnik godine™ u
Republici Srbiji koji je do sada okupio
preko 120 kompanija, pružio nam je priliku
da se upoznamo sa najvećim izazovima
preduzetništva, preprekama koje su
preduzetnici uspešno premostili i koracima
koje su preduzeli u cilju dostizanja poslovnih
uspeha. Takođe, izuzetno smo ponosni
na činjenicu da je u proteklih pet godina
kompanija EY svojim programom doprinela
razvoju svesti o značaju koji za ekonomiju
zemlje ima preduzetničko poslovanje.
Program EY Preduzetnik godine realizuje
se u više od 150 gradova i čak 60 zemalja
širom sveta, a preduzetnike koji ponesu ovo
značajno priznanje odlikuje nezaustavljiva
motivacija i istrajnost u ostvarivanju poslovnih
ideja i očuvanja svojih kompanija. U skladu
sa tim, izuzetna nam je čast što je Republiku
Srbiju na izboru za EY Svetskog Preduzetnika
godine™ (EY World Entrepreneur of the Year™)
održanog u junu 2017. godine u Monte Karlu,
predstavljao Radojko Janić ispred porodične
kompanije Radijator-Inženjering koja ima
višedecenijsku tradiciju poslovanja.
Sa ponosom ističemo da smo davno prepoznali
značaj preduzetničkog poslovanja koji
predstavlja stub domaće ekonomije i smatramo
da je neophodno stvoriti uslove u našoj zemlji
za njihov dalji rast i razvoj. Programom EY
Preduzetnik godine nastavićemo da bodrimo
srpske preduzetnike.
Ovim putem Vam se zahvaljujemo na učešću u
programu EY Preduzetnik godine i želimo puno
uspeha u daljem poslovanju.
O nagradi EY Preduzetnik godineTM
Gala veče u okviru kog se održava svečano proglašenje pobednika predstavlja središnji
događaj nacionalnog programa EY Preduzetnik godine. Na svečanoj ceremoniji uručuju
se priznanja finalistima i dodeljuje glavna nagrada, kao i nagrade u potkategorijama.
EY proverava tačnost i potpunost dostavljenih podataka na osnovu prijavnog obrasca
provodi preliminarnu ocenu. Kandidati koji ne ispunjavaju opšte uslove, eliminisani su iz
daljeg procesa.
EY pojedinačno kontaktira sve kandidate koji ispunjavaju opšte uslove takmičenja, i
dogovara razgovor u formi intervjua. Intervju se sprovodi prema standardiziranom
upitniku. Prijavni obrasci i zapisnici sa sprovedenih intervjua dostavljaju se članovima
nezavisnog žirija u kom nema predstavnika kompanije EY.
Nacionalni pobednik i nosilac priznanja EY Preduzetnik godine u Srbiji u organizaciji
kompanije EY putuje u Monte Karlo gde se uz druge državne pobednike takmiči za titulu
EY Svetskog Preduzetnika godine.
Tok programa EY Preduzetnik godineTM
2017
decembar 2017.
intervjui sa kandidatima
septembar 2017.
otvaranje konkursa
februar 2018.
odluka nezavisnog žirija
februar 2018.
proglašenje pobednika
jun 2018. Monte Karlo
EY Svetski Peduzetnik
godine
Članovi nezavisnog žirija, uzimajući u obzir više kriterijuma, individualno ocenjuju sve
kandidate, nakon čega se sastaju i zajednički donose odluku o finalistima i pobedniku.
Učešćem u programu EY Preduzetnik godine
najbolji preduzetnici u Srbiji imaju priliku da
povećaju mrežu poznanstava i izgrade veze
kako sa lokalnim tako i regionalnim ili globalnim
liderima u preduzetništvu. Uspešni preduzetnici
širom sveta ne posmatraju učešće u programu
EY Preduzetnik godine kao mogućnost za
kratkoročnu dobit u odnosima sa javnošću,
već kao dugoročnu priliku da steknu nove
kontakte i generišu nove prihode iz postojećih
poznanstava.
Učešće u programu EY Preduzetnik godine ne podrazumeva bilo kakve troškove ili obaveze kandidata/
kandidatkinja. Sa druge strane, koristi od učešća su mnogobrojne, a među njima - ali ne i jedinim,
nalaze se:
•	 značajno proširenje poslovnih kontakata, kao i ojačavanje postojećih poslovnih veza
•	 mogućnost za bolje sagledavanje i razumevanje najvažnijih pitanja sa kojima se preduzetnici
svakodnevno suočavaju
•	 učešće u najznačajnijem globalnom programu koji veliča preduzetništvo
•	 jedinstven uvid u preduzetnički put do uspeha i ključne faktore u razvoju preduzetničkog biznisa
•	 podrška u ostvarivanju ličnih ciljeva
•	 priznanje za doprinos zajednici, preduzetničkom sektoru i nacionalnoj ekonomiji
•	 prisustvo različitim događajima koji mogu pomoći da kandidat/kandidatkinja, odnosno njegov/njen
biznis, ostvari svoj potencijal
•	 pristupanje alumni grupi kandidata i kandidatkinja koji će nastaviti da održavaju kontakte i razmenjuju
korisna iskustva
•	 značajan medijski nastup, podizanje ličnog i profila svog preduzeća
•	 izdvajanje od konkurenata
•	 promovisanje preduzetničkih uspeha
Zašto
učestvovati?
Kako se prijaviti?
•	 Popunite online formular koji se
nalazi na linku:
https://geoy.ey.com/
•	 Potpisani formular, poslati putem
email-a ili poštom
•	 Prijava traje do 15. novembra
•	 Sačekajte da Vas EY kontaktira
Za više informacija o programu EY
Preduzetnik godine posetite
ey.com/rs/eoy ili nas kontaktirajte na
preduzetnik.godine@rs.ey.com
Kandidat/kandidatkinja za priznanje EY Preduzetnik godine mora da ispuni
sledeće opšte uslove:
•	 da bude zaslužan/zaslužna za poslovni uspeh svog preduzeća ili
preduzeća u kojem radi i da je na rukovodećoj poziciji najmanje dve
godine u kontinuitetu
•	 preduzeće koje kandidat/kandidatkinja poseduje ili za koje radi, mora
postojati najmanje dve godine u kontinuitetu
•	 kandidat/kandidatkinja mora imati većinski udeo u vlasništvu
preduzeća u kojem radi. Ukoliko je u pitanju akcionarsko društvo,
kandidat/kandidatkinja mora biti u suvlasničkom statusu koji omogućuje
ključni uticaj kako na odlučivanje u preduzeću, tako i na funkcionisanje
upravnog odbora
•	 preduzeće u kojem kandidat/kandidatkinja radi, ne može biti ćerka-
firma ili predstavništvo strane kompanije
•	 ukoliko se kandiduje rukovodeći tim preduzeća, maksimalan broj
članova tima je tri
Priznanje EY Preduzetnik godine dodeljuje nezavisni žiri u kojem nema
predstavnika kompanije EY.
Nezavisni žiri, koji odlučuje o pobednicima konkursa, čine prethodni pobednici
programa EY Preduzetnik godine, iskusni poslovni lideri koji umeju da
prepoznaju nove lidere i njihove uspehe, kao i stručnjaci za preduzetništvo iz
akademskih ili drugih krugova.
Nezavisni žiri donosi odluku zasnovanu na globalno utvrđenim kriterijumima
koji, osim navedenih opštih uslova, uključuju:
•	 preduzetnički duh
•	 inovativnost
•	 strateško usmerenje
•	 finansijske pokazatelje
•	 nacionalni ili regionalni domet
Uslovi učešća i transparentnost procesa
Često postavljana pitanja
Šta ukoliko kompanija ima više osnivača?
Zbog prirode medijskih objava i nagradnih svečanosti, najbolje je izabrati
jednu osobu koja će biti glavni kontakt. Nominacije od više kandidata iz
jedne kompanije (menadžerski tim) se prihvataju, ali moraju obuhvatati
informacije o svakom pojedinačnom kandidatu kao i njihov udeo
vlasništva u kompaniji.
Ko može da dostavi nominaciju?
Nominaciju mogu dostaviti svi koji poznaju poslovanje preduzetnika.
Takođe, ohrabrujemo i dostavljanje nominacija od strane samih
kandidata.
Koliko nagradnih kategorija mogu da izaberem?
Izaberite kategorije za koje smatrate da najbolje opisuju prirodu
poslovanja kompanije. Sudije (nezavisni žiri) će doneti konačnu odluku
na osnovu uspešnosti kompanija ispred koje stoje preduzetnici kao
pojedinci i lideri.
Da li je nominacioni formular poverljiv i ko ima pristup finansijskim
podacima?
Sve informacije u nominacionom formularu biće pregledane od strane
organizatora programa EY Preduzetnik godine i od strane nezavisnog
žirija. Podaci traženi u nominacionom formularu predstavljaju javno
dostupne informacije, a dodatne finansijske informacije koje ste nam
eventualno naknadno dostavili, biće podeljene samo sa nezavisnim
žirijem koji potpisuje ugovor o poverljivosti i koji ne zadržava nikakvu
dokumentaciju, kao i sa najvišim rukovodiocima kompanije EY koji
učestvuju u organizaciji programa EY Preduzetnik godine. Finansijske
informacije neće biti komunicirane sponzorima programa. Promotivni
materijal kompanije EY može sadržati informacije o Vašem učešću
u programu, kao i kratak opis poslovanja koji Vi obezbeđujete. Svaki
drugi vid javnog objavljivanja informacija nije dozvoljen bez Vašeg
pristanka.
EY Inovativni Preduzetnik
godine 2017
EY Preduzetnik godine 2017 EY Brzorastući Preduzetnik
godine 2017
Kategorije nagrada
Dosadašnji nosioci priznanja
2016
EY Preduzetnik godine
Radojko Janić
Radijator - Inženjering
EY Inovativni Preduzetnik godine
Prof Dr Sežana Đorđević i Uroš Đorđević
Agrounik
EY Brzorastući Preduzetnik godine
Duško Radović
Transfera2015
EY Preduzetnik godine
Dušan Perović
Termovent-Komerc
EY Inovativni Preduzetnik godine
Zorica Crnogorac Ilić
Genesis
EY Brzorastući Preduzetnik godine
Mirko Topalski
Eipix Entertainment
2014
EY Preduzetnik godine
Božo Janković
Enterijer Janković
EY Inovativni Preduzetnik godine
Vladimir Mastilović
Lateral
EY Brzorastući Preduzetnik godine
Ljiljana Živković Karaklajić
D Express
2012
EY Preduzetnik godine
Darko Budeč
Buck
EY Inovativni Preduzetnik godine
Sava Marinković
Teleskin
EY Brzorastući Preduzetnik godine
Branko Milutinović
Nordeus
2013
EY Preduzetnik godine
Rade Ljubojević
Sirogojno Company
EY Inovativni Preduzetnik godine
Dejan Dramićanin
Bitgear
EY Brzorastući Preduzetnik godine
Vladimir Prelovac
Prelovac Media (Devana technologies)
Tokom 5 godina koliko se program
EY Preduzetnik godine sprovodi u
Srbiji, kumulativan uspeh kompanija
koje su učestvovale bio je:
EY Preduzetnik godine 2016 Pet godina programa
1.500
zaposlenih
Prihod
ostvaren od
strane 120
kompanija u
prethodnih 5
godina
2,7milijardi
E U R
11.000
zaposlenih
120kompanija
Preko 100
miliona EUR
ostvarenog
prihoda u 2015.
godini
7industrija
EY Preduzetnik godine je globalni
program koji promoviše dostignuća najboljih
svetskih preduzetnika. EY Preduzetnik godine je
program koji postoji u gotovo 60 zemalja u kojima
se stvara 93 odsto globalne ekonomije. Dodela
nagrade najboljem preduzetniku/preduzetnici
ima za cilj da promoviše ono najbolje što dolazi iz
preduzetničkog sektora u svakoj od ovih zemalja
– i da ohrabri druge preduzetnike da pođu
koracima najboljih.
EY Preduzetnik godine je sastavni deo
korporativne strategije kompanije EY, a podrška
preduzetništvu jedan је od načina na koji EY
doprinosi stvaranju boljeg poslovnog okruženja.
Promovišemo značaj preduzetničkog sektora jer
on kreira radna mesta i razvija lokalne zajednice.
Zbog toga EY više od 30 godina odaje priznanje
pojedincima koji stvaraju, grade i vode uspešna i
dinamična preduzeća.
Kandidati i kandidatkinje dolaze iz raznih
industrijskih sektora, a njihove kompanije se
nalaze u različitim fazama razvoja. Oni su
ostvareni poslovni lideri koji, osim preduzetničkog
duha, poseduju i izuzetnu motivaciju koja ih čini
posebnim. Njihove životne priče su različite, ali
ih sve povezuje neprekidna posvećenost uspehu.
Dobitnik/dobitnica priznanja EY Preduzetnik
godine predstavlja Srbiju na ceremoniji dodele
priznanja EY Svetski preduzetnik godine
koja se svake godine održava u Monte Karlu.
Predstavnik/predstavnica Srbije konkuriše za
svetsko priznanje zajedno sa ostalim nacionalnim
pobednicima sa kojima tokom boravka u Monte
Karlu ima priliku da se upozna, uspostavi kontakt
i razmeni iskustva
32
preduzetnika
29
kompanija
Kompanije iz
EY Preduzetnik godine 2016 Srbija
„Izuzetna mi je čast što sam predstavljao
Republiku Srbiju na ovom spektakularnom
svetskom izboru. Ja nisam ove večeri stajao
samo ispred uspeha kompanije Radijator-
Inženjering, već i ispred svog grada Kraljeva i
svih preduzetnika Srbije. Ovo je jedno predivno
veče i fantastično je uzbuđenje biti ovako
počastvovan u Monte Karlu, među najuspešnijim
preduzetnicima sveta“, rekao je Radojko Janić.
Radojko Janić, Radijator - Inženjering
Murad Al-Katib, EY Svetski Preduzetnik za 2017.
godinu osnovao je „AGT Food and Ingredients“
2003. godine, a kompanija je postala svetski
lider i najveći vertikalno integrisani lanac
snabdevanja za sočivo, leblebije i grašak.
Kompanija sa godišnjim prihodima od 1,4
milijarde USD, više od 2.000 zaposlenih na 5
kontinenata imala je održiv i kontinuiran rast
prihoda od oko 100 miliona USD tokom svake
od poslednjih 5 pet godina. Muradova kompanija
izvozi 23 odsto ukupnog svetskog sočiva uviše
od 120 zemalja sveta.
„Zaista sam počastvovan uručivanjem ovog
priznanja, a ispred kompanije AGT, mogu da
potvrdim da smo posvećeni stvaranju uspešnog
i održivog poslovanja. Preuzimajući rizike
tokom poslovanja, kao i promenama u konceptu
poslovanja uspeli smo razvijemo našu kompaniju
odgovorno i potpuno smo transformisali agri
industriju Kanade,“ rekao je Murad Al-Katib, EY
Svetski Preduzetnik godine 2017.
EY Svetski Preduzetnik godine 2017
ProCredit banka je razvojno orijentisana komercijalna
banka koja pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta, malim
i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i stanovništvu
zainteresovanim za štednju. U našem poslovanju, pridržavamo
se osnovnih principa: negujemo transparentnu komunikaciju sa
klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, nastojimo
da svedemo na minimum naš uticaj na životnu sredinu i pružamo
usluge zasnovane kako na razumevanju situacije svakog klijenta
ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi.
U našem poslovanju sa privredom fokusiramo se na mala i
srednja preduzeća jer smo uvereni da upravo taj sektor doprinosi
otvaranju novih radnih mesta i daje ključni doprinos privrednim
granama u kojima posluje. Nudeći razumljive i dostupne štedne
i druge bankarske usluge i ulaganjem značajnih sredstava u
finansijsku edukaciju, cilj nam je da promovišemo kulturu štednje
i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i
sigurnosti stanovništva.
Naši akcionari očekuju dugoročno održiv prinos na investicije,
umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva ulažemo
u obuku i razvoj naših zaposlenih, kako bismo stvorili prijatnu i
efikasnu radnu atmosferu, a našim klijentima osigurali ljubaznu i
stručnu uslugu.
ProCredit banka je jedina nemačka banka u Srbiji, poslujemo više
od 15 godina. Deo smo ProCredit grupe sa sedištem u Frankfurtu.
PROCREDIT BANKA – BANKA PARTNER ZA BIZNIS
•	 Više od 5 milijardi evra plasirano u razvoj
domaće privrede
•	 Odobreno 657.000 kredita do sada
•	 88% ukupnih kreditnih plasmana čine plasmani
malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima
i poljoprivrednicima
•	 Prva smo banka koja je u svim poslovnicama
uvela Samouslužne zone 24/7 za svoje
klijente
Generalni sponzor programa EY Preduzetnik godineTM
EY je globalni lider u pružanju usluga revizije, poreskog savetovanja, poslovnog savetovanja i podrške pri poslovnim
transakcijama. Cilj nam je da pozitivno utičemo kako na poslovanje tržišta, tako i na društvo u celini. Izdvajamo se po tome
što pomažemo našim zaposlenima, klijentima i zajednicama da ostvare svoj potencijal.
Širom sveta, 250 hiljada zaposlenih u kompaniji EY deli zajedničke vrednosti kao i potpunu posvećenost građenju boljeg
poslovnog okruženja. Verujemo da je svakoj osobi, kompaniji ili zajednici potrebna podrška kako bi ostvarila svoj potencijal,
stoga nam je cilj da iskoristimo svoj talenat i veštine kako bismo pokrenuli efikasan i održiv razvoj kod naših zaposlenih,
klijenata i zajednica u kojima živimo i radimo.
Ernst & Young d.o.o. Beograd je kompanija osnovana 1997. godine. Tokom 20 godina poslovanja stekli smo neprocenjivo
iskustvo u pružanju različitih vrsta usluga u velikom broju poslovnih oblasti i industrijskih sektora. Danas, sa više od 200
vrhunskih eksperata, uključujući četvoro lokalnih partnera, EY poseduje ključne veštine i iskustvo koje je neophodno da
svojim klijentima iz Srbije i drugih zemalja regiona obezbedimo vrhunski nivo usluge. Naše reference uključuju veliki broj
kompanija, organizacija i finansijskih institucija – od velikih multinacionalnih korporacija do lokalnih firmi u usponu i stranih
investitora koji žele da uspostave operacije u Srbiji.
ProCredit banka je do sada ukupno investirala više od pet milijardi evra u Srbiji. Odobreno je više od 657.000 kredita,
od čega 88 odsto čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Depozitna baza
banke premašuje iznos od 360 miliona evra, izdato je 320.000 platnih kartica, dok ukupan broj klijenata iznosi više od
100.000. Istovremeno sa podrškom razvoju privrede, banka poseban značaj u poslovanju pridaje odgovornom bankarstvu i
razvoju kulture štednje među klijentima. ProCredit banka je deo ProCredit grupe finansijskih institucija koje posluju na dva
kontinenta (Evropa i Latinska Amerika). Akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.
Osnivač i organizator
Generalni sponzor
Medijska podrškaUz podršku
Ministarstva privrede
ЕY | Revizija i povezane usluge | Poresko savetovanje |
Podrška pri poslovnim transakcijama | Poslovno savetovanje
O nama
EY je globalni lider u revizorskim, poreskim, uslugama vezanim za
transakcije i savetodavnim uslugama. Širom sveta, više od 230,000
naših zaposlenih dele naše zajedničke vrednosti kao i potpunu
posvećenost kvalitetu. Naša organizacija razvija vrhunske lidere
koji zajednički rade na ispunjenju naših obaveza prema svima koji
zavise od nas.
EY se odnosi na globalnu organizaciju jednu ili više članica firmi
Ernst & Young Global Limited, od kojih svaka predstavlja odvojeno
pravno lice. Ernst & Young Global Limited je firma registrovana u
Ujedinjenom Kraljevstvu, koja ne pruža usluge klijentima. Za više
informacija o našoj organizaciji, molimo Vas da posetite adresu
ey.com/rs
© 2017 Ernst & Young d.o.o. Beograd
Objavljeno u Republici Srbiji. Sva prava zadržana.
ey.com/rs
Ovaj materijal sadrži informacije u sažetoj formi i stoga je isključivo namenjen
za informisanje. Namena ovog materijala nije da zameni dataljno istraživanje
ili izražavanje profesionalnog mišljenja. EYGM kao ni bilo koja druga članica
globalne EY organizacije ne prihvata bilo kakvu odgovornost za štetu koju
pretrpi neko lice usled postupanja ili uzdržavanja od postupanja po osnovu
informacije iz ovog materijala. Za sve informacije koje se odnose na specifične
slučajeve, treba se obratiti odgovarajućem savetniku.
geoy.ey.com
www.flickr.com/eysrbija
ey.com/rs/eoy
@EYCareersSrbija
@EY_Srbija #EOYSerbia #EYPreduzetnik
@eyserbiacareers

More Related Content

Similar to EY Preduzetnik godine - nominaciona brošura 2017

EY Preduzetnik godine 2014
EY Preduzetnik godine 2014EY Preduzetnik godine 2014
EY Preduzetnik godine 2014Tanja Petrovic
 
EY Preduzetnički barometar 2021
EY Preduzetnički barometar 2021EY Preduzetnički barometar 2021
EY Preduzetnički barometar 2021Mila Dimitrijević
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinuErste Banka Srbija
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinuErste Banka Srbija
 
01 Uvod U Stratesko Planiranje
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko PlaniranjeAlphatrione
 
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4Valentinatina88
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinuErste Banka Srbija
 
CSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanija
CSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanijaCSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanija
CSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanijaNALED Serbia
 
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.OdgovornoPoslovanje
 
Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...
Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...
Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...Natasa Krstic PhD, Dip DigM
 
TOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferenciju
TOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferencijuTOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferenciju
TOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferencijuTOC - Timočki omladinski centar
 
The development of railway transport in the Republic of Serbia
The development of railway transport in the Republic of SerbiaThe development of railway transport in the Republic of Serbia
The development of railway transport in the Republic of SerbiaPredrag Jovičić
 
GM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-BrosuraGM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-BrosuraŽeljko 4000+
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinuErste Banka Srbija
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinuErste Banka Srbija
 
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOPDruštveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOPErste Banka Srbija
 
EYC19Response Poreski glasnik april 2020
EYC19Response Poreski glasnik april 2020EYC19Response Poreski glasnik april 2020
EYC19Response Poreski glasnik april 2020IvanRakic7
 

Similar to EY Preduzetnik godine - nominaciona brošura 2017 (20)

EY Preduzetnik godine 2014
EY Preduzetnik godine 2014EY Preduzetnik godine 2014
EY Preduzetnik godine 2014
 
EY Preduzetnički barometar 2021
EY Preduzetnički barometar 2021EY Preduzetnički barometar 2021
EY Preduzetnički barometar 2021
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
 
Erasmus for Young entrepreneurs
Erasmus for Young entrepreneursErasmus for Young entrepreneurs
Erasmus for Young entrepreneurs
 
01 Uvod U Stratesko Planiranje
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko Planiranje
 
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2008. godinu
 
CSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanija
CSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanijaCSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanija
CSR brošura - Certifikacija društveno odgovornih kompanija
 
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
 
Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...
Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...
Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem ...
 
TOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferenciju
TOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferencijuTOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferenciju
TOC prezentacija Framework poslovne ideje za Pomak 2.0 donatorsku konferenciju
 
The development of railway transport in the Republic of Serbia
The development of railway transport in the Republic of SerbiaThe development of railway transport in the Republic of Serbia
The development of railway transport in the Republic of Serbia
 
GM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-BrosuraGM-konsalting-Brosura
GM-konsalting-Brosura
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinu
 
Srećni praznici
Srećni prazniciSrećni praznici
Srećni praznici
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2009. godinu
 
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOPDruštveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
 
EYC19Response Poreski glasnik april 2020
EYC19Response Poreski glasnik april 2020EYC19Response Poreski glasnik april 2020
EYC19Response Poreski glasnik april 2020
 
Preduzetnik, preduzetništvo i biznis
Preduzetnik,       preduzetništvo i biznisPreduzetnik,       preduzetništvo i biznis
Preduzetnik, preduzetništvo i biznis
 

More from Mila Dimitrijević

EY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošačaEY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošačaMila Dimitrijević
 
Covid19 smernice za privrednike EY srbija
Covid19 smernice za privrednike EY srbijaCovid19 smernice za privrednike EY srbija
Covid19 smernice za privrednike EY srbijaMila Dimitrijević
 
Upoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godine
Upoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godineUpoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godine
Upoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godineMila Dimitrijević
 
Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?
Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?
Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?Mila Dimitrijević
 
Ey preduzetnik godine 2016 žiri
Ey preduzetnik godine 2016  žiriEy preduzetnik godine 2016  žiri
Ey preduzetnik godine 2016 žiriMila Dimitrijević
 
EY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiri
EY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiriEY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiri
EY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiriMila Dimitrijević
 
EY preduzetnicki barometar 2016 final
EY preduzetnicki barometar 2016 finalEY preduzetnicki barometar 2016 final
EY preduzetnicki barometar 2016 finalMila Dimitrijević
 
EY Preduzetnicki barometar 2016
EY Preduzetnicki barometar 2016EY Preduzetnicki barometar 2016
EY Preduzetnicki barometar 2016Mila Dimitrijević
 

More from Mila Dimitrijević (9)

EY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošačaEY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošača
 
Covid19 smernice za privrednike EY srbija
Covid19 smernice za privrednike EY srbijaCovid19 smernice za privrednike EY srbija
Covid19 smernice za privrednike EY srbija
 
Upoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godine
Upoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godineUpoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godine
Upoznajte ovogodišnje kandidate za nagradu EY Preduzetnik godine
 
Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?
Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?
Ko konkuriše za nagradu EY Preduzetnik godine 2016?
 
Ey preduzetnik godine 2016 žiri
Ey preduzetnik godine 2016  žiriEy preduzetnik godine 2016  žiri
Ey preduzetnik godine 2016 žiri
 
EY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiri
EY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiriEY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiri
EY Preduzetnik godine 2016 - nezavisni žiri
 
EY preduzetnicki barometar 2016 final
EY preduzetnicki barometar 2016 finalEY preduzetnicki barometar 2016 final
EY preduzetnicki barometar 2016 final
 
EY Preduzetnicki barometar 2016
EY Preduzetnicki barometar 2016EY Preduzetnicki barometar 2016
EY Preduzetnicki barometar 2016
 
EY Preduzetnik godine 2015
EY Preduzetnik godine 2015EY Preduzetnik godine 2015
EY Preduzetnik godine 2015
 

EY Preduzetnik godine - nominaciona brošura 2017

 • 2. Ivan Rakić Rukovodeći partner za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu EY U kompaniji EY davno smo sagledali značaj preduzetništva kao tvorca inovacija, ulogu koju ima u rastu domaće privrede, pa već više od trideset godina pružamo podršku preduzetnicima širom sveta. Tokom dosadašnjeg petogodišnjeg iskustva u radu sa domaćim preduzetnicima na programu EY Preduzetnik godine™ u Republici Srbiji, imali smo privilegiju da se upoznamo sa poslovanjem najeminentnijih preduzetničkih kompanija. Program EY Preduzetnik godine™ u Republici Srbiji koji je do sada okupio preko 120 kompanija, pružio nam je priliku da se upoznamo sa najvećim izazovima preduzetništva, preprekama koje su preduzetnici uspešno premostili i koracima koje su preduzeli u cilju dostizanja poslovnih uspeha. Takođe, izuzetno smo ponosni na činjenicu da je u proteklih pet godina kompanija EY svojim programom doprinela razvoju svesti o značaju koji za ekonomiju zemlje ima preduzetničko poslovanje. Program EY Preduzetnik godine realizuje se u više od 150 gradova i čak 60 zemalja širom sveta, a preduzetnike koji ponesu ovo značajno priznanje odlikuje nezaustavljiva motivacija i istrajnost u ostvarivanju poslovnih ideja i očuvanja svojih kompanija. U skladu sa tim, izuzetna nam je čast što je Republiku Srbiju na izboru za EY Svetskog Preduzetnika godine™ (EY World Entrepreneur of the Year™) održanog u junu 2017. godine u Monte Karlu, predstavljao Radojko Janić ispred porodične kompanije Radijator-Inženjering koja ima višedecenijsku tradiciju poslovanja. Sa ponosom ističemo da smo davno prepoznali značaj preduzetničkog poslovanja koji predstavlja stub domaće ekonomije i smatramo da je neophodno stvoriti uslove u našoj zemlji za njihov dalji rast i razvoj. Programom EY Preduzetnik godine nastavićemo da bodrimo srpske preduzetnike. Ovim putem Vam se zahvaljujemo na učešću u programu EY Preduzetnik godine i želimo puno uspeha u daljem poslovanju. O nagradi EY Preduzetnik godineTM Gala veče u okviru kog se održava svečano proglašenje pobednika predstavlja središnji događaj nacionalnog programa EY Preduzetnik godine. Na svečanoj ceremoniji uručuju se priznanja finalistima i dodeljuje glavna nagrada, kao i nagrade u potkategorijama. EY proverava tačnost i potpunost dostavljenih podataka na osnovu prijavnog obrasca provodi preliminarnu ocenu. Kandidati koji ne ispunjavaju opšte uslove, eliminisani su iz daljeg procesa. EY pojedinačno kontaktira sve kandidate koji ispunjavaju opšte uslove takmičenja, i dogovara razgovor u formi intervjua. Intervju se sprovodi prema standardiziranom upitniku. Prijavni obrasci i zapisnici sa sprovedenih intervjua dostavljaju se članovima nezavisnog žirija u kom nema predstavnika kompanije EY. Nacionalni pobednik i nosilac priznanja EY Preduzetnik godine u Srbiji u organizaciji kompanije EY putuje u Monte Karlo gde se uz druge državne pobednike takmiči za titulu EY Svetskog Preduzetnika godine. Tok programa EY Preduzetnik godineTM 2017 decembar 2017. intervjui sa kandidatima septembar 2017. otvaranje konkursa februar 2018. odluka nezavisnog žirija februar 2018. proglašenje pobednika jun 2018. Monte Karlo EY Svetski Peduzetnik godine Članovi nezavisnog žirija, uzimajući u obzir više kriterijuma, individualno ocenjuju sve kandidate, nakon čega se sastaju i zajednički donose odluku o finalistima i pobedniku.
 • 3. Učešćem u programu EY Preduzetnik godine najbolji preduzetnici u Srbiji imaju priliku da povećaju mrežu poznanstava i izgrade veze kako sa lokalnim tako i regionalnim ili globalnim liderima u preduzetništvu. Uspešni preduzetnici širom sveta ne posmatraju učešće u programu EY Preduzetnik godine kao mogućnost za kratkoročnu dobit u odnosima sa javnošću, već kao dugoročnu priliku da steknu nove kontakte i generišu nove prihode iz postojećih poznanstava. Učešće u programu EY Preduzetnik godine ne podrazumeva bilo kakve troškove ili obaveze kandidata/ kandidatkinja. Sa druge strane, koristi od učešća su mnogobrojne, a među njima - ali ne i jedinim, nalaze se: • značajno proširenje poslovnih kontakata, kao i ojačavanje postojećih poslovnih veza • mogućnost za bolje sagledavanje i razumevanje najvažnijih pitanja sa kojima se preduzetnici svakodnevno suočavaju • učešće u najznačajnijem globalnom programu koji veliča preduzetništvo • jedinstven uvid u preduzetnički put do uspeha i ključne faktore u razvoju preduzetničkog biznisa • podrška u ostvarivanju ličnih ciljeva • priznanje za doprinos zajednici, preduzetničkom sektoru i nacionalnoj ekonomiji • prisustvo različitim događajima koji mogu pomoći da kandidat/kandidatkinja, odnosno njegov/njen biznis, ostvari svoj potencijal • pristupanje alumni grupi kandidata i kandidatkinja koji će nastaviti da održavaju kontakte i razmenjuju korisna iskustva • značajan medijski nastup, podizanje ličnog i profila svog preduzeća • izdvajanje od konkurenata • promovisanje preduzetničkih uspeha Zašto učestvovati? Kako se prijaviti? • Popunite online formular koji se nalazi na linku: https://geoy.ey.com/ • Potpisani formular, poslati putem email-a ili poštom • Prijava traje do 15. novembra • Sačekajte da Vas EY kontaktira Za više informacija o programu EY Preduzetnik godine posetite ey.com/rs/eoy ili nas kontaktirajte na preduzetnik.godine@rs.ey.com Kandidat/kandidatkinja za priznanje EY Preduzetnik godine mora da ispuni sledeće opšte uslove: • da bude zaslužan/zaslužna za poslovni uspeh svog preduzeća ili preduzeća u kojem radi i da je na rukovodećoj poziciji najmanje dve godine u kontinuitetu • preduzeće koje kandidat/kandidatkinja poseduje ili za koje radi, mora postojati najmanje dve godine u kontinuitetu • kandidat/kandidatkinja mora imati većinski udeo u vlasništvu preduzeća u kojem radi. Ukoliko je u pitanju akcionarsko društvo, kandidat/kandidatkinja mora biti u suvlasničkom statusu koji omogućuje ključni uticaj kako na odlučivanje u preduzeću, tako i na funkcionisanje upravnog odbora • preduzeće u kojem kandidat/kandidatkinja radi, ne može biti ćerka- firma ili predstavništvo strane kompanije • ukoliko se kandiduje rukovodeći tim preduzeća, maksimalan broj članova tima je tri Priznanje EY Preduzetnik godine dodeljuje nezavisni žiri u kojem nema predstavnika kompanije EY. Nezavisni žiri, koji odlučuje o pobednicima konkursa, čine prethodni pobednici programa EY Preduzetnik godine, iskusni poslovni lideri koji umeju da prepoznaju nove lidere i njihove uspehe, kao i stručnjaci za preduzetništvo iz akademskih ili drugih krugova. Nezavisni žiri donosi odluku zasnovanu na globalno utvrđenim kriterijumima koji, osim navedenih opštih uslova, uključuju: • preduzetnički duh • inovativnost • strateško usmerenje • finansijske pokazatelje • nacionalni ili regionalni domet Uslovi učešća i transparentnost procesa Često postavljana pitanja Šta ukoliko kompanija ima više osnivača? Zbog prirode medijskih objava i nagradnih svečanosti, najbolje je izabrati jednu osobu koja će biti glavni kontakt. Nominacije od više kandidata iz jedne kompanije (menadžerski tim) se prihvataju, ali moraju obuhvatati informacije o svakom pojedinačnom kandidatu kao i njihov udeo vlasništva u kompaniji. Ko može da dostavi nominaciju? Nominaciju mogu dostaviti svi koji poznaju poslovanje preduzetnika. Takođe, ohrabrujemo i dostavljanje nominacija od strane samih kandidata. Koliko nagradnih kategorija mogu da izaberem? Izaberite kategorije za koje smatrate da najbolje opisuju prirodu poslovanja kompanije. Sudije (nezavisni žiri) će doneti konačnu odluku na osnovu uspešnosti kompanija ispred koje stoje preduzetnici kao pojedinci i lideri. Da li je nominacioni formular poverljiv i ko ima pristup finansijskim podacima? Sve informacije u nominacionom formularu biće pregledane od strane organizatora programa EY Preduzetnik godine i od strane nezavisnog žirija. Podaci traženi u nominacionom formularu predstavljaju javno dostupne informacije, a dodatne finansijske informacije koje ste nam eventualno naknadno dostavili, biće podeljene samo sa nezavisnim žirijem koji potpisuje ugovor o poverljivosti i koji ne zadržava nikakvu dokumentaciju, kao i sa najvišim rukovodiocima kompanije EY koji učestvuju u organizaciji programa EY Preduzetnik godine. Finansijske informacije neće biti komunicirane sponzorima programa. Promotivni materijal kompanije EY može sadržati informacije o Vašem učešću u programu, kao i kratak opis poslovanja koji Vi obezbeđujete. Svaki drugi vid javnog objavljivanja informacija nije dozvoljen bez Vašeg pristanka. EY Inovativni Preduzetnik godine 2017 EY Preduzetnik godine 2017 EY Brzorastući Preduzetnik godine 2017 Kategorije nagrada
 • 4. Dosadašnji nosioci priznanja 2016 EY Preduzetnik godine Radojko Janić Radijator - Inženjering EY Inovativni Preduzetnik godine Prof Dr Sežana Đorđević i Uroš Đorđević Agrounik EY Brzorastući Preduzetnik godine Duško Radović Transfera2015 EY Preduzetnik godine Dušan Perović Termovent-Komerc EY Inovativni Preduzetnik godine Zorica Crnogorac Ilić Genesis EY Brzorastući Preduzetnik godine Mirko Topalski Eipix Entertainment 2014 EY Preduzetnik godine Božo Janković Enterijer Janković EY Inovativni Preduzetnik godine Vladimir Mastilović Lateral EY Brzorastući Preduzetnik godine Ljiljana Živković Karaklajić D Express 2012 EY Preduzetnik godine Darko Budeč Buck EY Inovativni Preduzetnik godine Sava Marinković Teleskin EY Brzorastući Preduzetnik godine Branko Milutinović Nordeus 2013 EY Preduzetnik godine Rade Ljubojević Sirogojno Company EY Inovativni Preduzetnik godine Dejan Dramićanin Bitgear EY Brzorastući Preduzetnik godine Vladimir Prelovac Prelovac Media (Devana technologies) Tokom 5 godina koliko se program EY Preduzetnik godine sprovodi u Srbiji, kumulativan uspeh kompanija koje su učestvovale bio je: EY Preduzetnik godine 2016 Pet godina programa 1.500 zaposlenih Prihod ostvaren od strane 120 kompanija u prethodnih 5 godina 2,7milijardi E U R 11.000 zaposlenih 120kompanija Preko 100 miliona EUR ostvarenog prihoda u 2015. godini 7industrija EY Preduzetnik godine je globalni program koji promoviše dostignuća najboljih svetskih preduzetnika. EY Preduzetnik godine je program koji postoji u gotovo 60 zemalja u kojima se stvara 93 odsto globalne ekonomije. Dodela nagrade najboljem preduzetniku/preduzetnici ima za cilj da promoviše ono najbolje što dolazi iz preduzetničkog sektora u svakoj od ovih zemalja – i da ohrabri druge preduzetnike da pođu koracima najboljih. EY Preduzetnik godine je sastavni deo korporativne strategije kompanije EY, a podrška preduzetništvu jedan је od načina na koji EY doprinosi stvaranju boljeg poslovnog okruženja. Promovišemo značaj preduzetničkog sektora jer on kreira radna mesta i razvija lokalne zajednice. Zbog toga EY više od 30 godina odaje priznanje pojedincima koji stvaraju, grade i vode uspešna i dinamična preduzeća. Kandidati i kandidatkinje dolaze iz raznih industrijskih sektora, a njihove kompanije se nalaze u različitim fazama razvoja. Oni su ostvareni poslovni lideri koji, osim preduzetničkog duha, poseduju i izuzetnu motivaciju koja ih čini posebnim. Njihove životne priče su različite, ali ih sve povezuje neprekidna posvećenost uspehu. Dobitnik/dobitnica priznanja EY Preduzetnik godine predstavlja Srbiju na ceremoniji dodele priznanja EY Svetski preduzetnik godine koja se svake godine održava u Monte Karlu. Predstavnik/predstavnica Srbije konkuriše za svetsko priznanje zajedno sa ostalim nacionalnim pobednicima sa kojima tokom boravka u Monte Karlu ima priliku da se upozna, uspostavi kontakt i razmeni iskustva 32 preduzetnika 29 kompanija Kompanije iz
 • 5. EY Preduzetnik godine 2016 Srbija „Izuzetna mi je čast što sam predstavljao Republiku Srbiju na ovom spektakularnom svetskom izboru. Ja nisam ove večeri stajao samo ispred uspeha kompanije Radijator- Inženjering, već i ispred svog grada Kraljeva i svih preduzetnika Srbije. Ovo je jedno predivno veče i fantastično je uzbuđenje biti ovako počastvovan u Monte Karlu, među najuspešnijim preduzetnicima sveta“, rekao je Radojko Janić. Radojko Janić, Radijator - Inženjering Murad Al-Katib, EY Svetski Preduzetnik za 2017. godinu osnovao je „AGT Food and Ingredients“ 2003. godine, a kompanija je postala svetski lider i najveći vertikalno integrisani lanac snabdevanja za sočivo, leblebije i grašak. Kompanija sa godišnjim prihodima od 1,4 milijarde USD, više od 2.000 zaposlenih na 5 kontinenata imala je održiv i kontinuiran rast prihoda od oko 100 miliona USD tokom svake od poslednjih 5 pet godina. Muradova kompanija izvozi 23 odsto ukupnog svetskog sočiva uviše od 120 zemalja sveta. „Zaista sam počastvovan uručivanjem ovog priznanja, a ispred kompanije AGT, mogu da potvrdim da smo posvećeni stvaranju uspešnog i održivog poslovanja. Preuzimajući rizike tokom poslovanja, kao i promenama u konceptu poslovanja uspeli smo razvijemo našu kompaniju odgovorno i potpuno smo transformisali agri industriju Kanade,“ rekao je Murad Al-Katib, EY Svetski Preduzetnik godine 2017. EY Svetski Preduzetnik godine 2017
 • 6. ProCredit banka je razvojno orijentisana komercijalna banka koja pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta, malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i stanovništvu zainteresovanim za štednju. U našem poslovanju, pridržavamo se osnovnih principa: negujemo transparentnu komunikaciju sa klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, nastojimo da svedemo na minimum naš uticaj na životnu sredinu i pružamo usluge zasnovane kako na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi. U našem poslovanju sa privredom fokusiramo se na mala i srednja preduzeća jer smo uvereni da upravo taj sektor doprinosi otvaranju novih radnih mesta i daje ključni doprinos privrednim granama u kojima posluje. Nudeći razumljive i dostupne štedne i druge bankarske usluge i ulaganjem značajnih sredstava u finansijsku edukaciju, cilj nam je da promovišemo kulturu štednje i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva. Naši akcionari očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva ulažemo u obuku i razvoj naših zaposlenih, kako bismo stvorili prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a našim klijentima osigurali ljubaznu i stručnu uslugu. ProCredit banka je jedina nemačka banka u Srbiji, poslujemo više od 15 godina. Deo smo ProCredit grupe sa sedištem u Frankfurtu. PROCREDIT BANKA – BANKA PARTNER ZA BIZNIS • Više od 5 milijardi evra plasirano u razvoj domaće privrede • Odobreno 657.000 kredita do sada • 88% ukupnih kreditnih plasmana čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima • Prva smo banka koja je u svim poslovnicama uvela Samouslužne zone 24/7 za svoje klijente Generalni sponzor programa EY Preduzetnik godineTM EY je globalni lider u pružanju usluga revizije, poreskog savetovanja, poslovnog savetovanja i podrške pri poslovnim transakcijama. Cilj nam je da pozitivno utičemo kako na poslovanje tržišta, tako i na društvo u celini. Izdvajamo se po tome što pomažemo našim zaposlenima, klijentima i zajednicama da ostvare svoj potencijal. Širom sveta, 250 hiljada zaposlenih u kompaniji EY deli zajedničke vrednosti kao i potpunu posvećenost građenju boljeg poslovnog okruženja. Verujemo da je svakoj osobi, kompaniji ili zajednici potrebna podrška kako bi ostvarila svoj potencijal, stoga nam je cilj da iskoristimo svoj talenat i veštine kako bismo pokrenuli efikasan i održiv razvoj kod naših zaposlenih, klijenata i zajednica u kojima živimo i radimo. Ernst & Young d.o.o. Beograd je kompanija osnovana 1997. godine. Tokom 20 godina poslovanja stekli smo neprocenjivo iskustvo u pružanju različitih vrsta usluga u velikom broju poslovnih oblasti i industrijskih sektora. Danas, sa više od 200 vrhunskih eksperata, uključujući četvoro lokalnih partnera, EY poseduje ključne veštine i iskustvo koje je neophodno da svojim klijentima iz Srbije i drugih zemalja regiona obezbedimo vrhunski nivo usluge. Naše reference uključuju veliki broj kompanija, organizacija i finansijskih institucija – od velikih multinacionalnih korporacija do lokalnih firmi u usponu i stranih investitora koji žele da uspostave operacije u Srbiji. ProCredit banka je do sada ukupno investirala više od pet milijardi evra u Srbiji. Odobreno je više od 657.000 kredita, od čega 88 odsto čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Depozitna baza banke premašuje iznos od 360 miliona evra, izdato je 320.000 platnih kartica, dok ukupan broj klijenata iznosi više od 100.000. Istovremeno sa podrškom razvoju privrede, banka poseban značaj u poslovanju pridaje odgovornom bankarstvu i razvoju kulture štednje među klijentima. ProCredit banka je deo ProCredit grupe finansijskih institucija koje posluju na dva kontinenta (Evropa i Latinska Amerika). Akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu. Osnivač i organizator Generalni sponzor Medijska podrškaUz podršku Ministarstva privrede
 • 7. ЕY | Revizija i povezane usluge | Poresko savetovanje | Podrška pri poslovnim transakcijama | Poslovno savetovanje O nama EY je globalni lider u revizorskim, poreskim, uslugama vezanim za transakcije i savetodavnim uslugama. Širom sveta, više od 230,000 naših zaposlenih dele naše zajedničke vrednosti kao i potpunu posvećenost kvalitetu. Naša organizacija razvija vrhunske lidere koji zajednički rade na ispunjenju naših obaveza prema svima koji zavise od nas. EY se odnosi na globalnu organizaciju jednu ili više članica firmi Ernst & Young Global Limited, od kojih svaka predstavlja odvojeno pravno lice. Ernst & Young Global Limited je firma registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja ne pruža usluge klijentima. Za više informacija o našoj organizaciji, molimo Vas da posetite adresu ey.com/rs © 2017 Ernst & Young d.o.o. Beograd Objavljeno u Republici Srbiji. Sva prava zadržana. ey.com/rs Ovaj materijal sadrži informacije u sažetoj formi i stoga je isključivo namenjen za informisanje. Namena ovog materijala nije da zameni dataljno istraživanje ili izražavanje profesionalnog mišljenja. EYGM kao ni bilo koja druga članica globalne EY organizacije ne prihvata bilo kakvu odgovornost za štetu koju pretrpi neko lice usled postupanja ili uzdržavanja od postupanja po osnovu informacije iz ovog materijala. Za sve informacije koje se odnose na specifične slučajeve, treba se obratiti odgovarajućem savetniku. geoy.ey.com www.flickr.com/eysrbija ey.com/rs/eoy @EYCareersSrbija @EY_Srbija #EOYSerbia #EYPreduzetnik @eyserbiacareers